10. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 10. 2007

Novinka pro Sašu Vondru:

Vzhledem k tomu, že deset let je "minimální" doba, než vznikne rakovina, a normálně vzniká rakovina mnohem déle, je velmi pravděpodobné, že rakovina postihne uživatele mobilních telefonů po 15, 20 a 30 letech. To znamená, že se někteří odborníci obávají, že v následujících desetiletích postihne dnešní mladé lidi epidemie rakoviny způsobená mobilními telefony.

Výzkum, zaměřený na zjištění, zda pravidelné použivání mobilních telefonů vyvolává u uživatele choroby, zjistil, že navzdory oficiálnímu ujišťování, že jsou mobilní telefony bezpečné, zdravotní riziko podstatnou měrou stoupá po 10 letech. Užívání mobilního telefonu po dobu delší než 10 let zvyšuje riziko rakoviny mozku, zjistila dosud nejpodrobnější studie k této problematice. Studie -- jejíž výsledky jsou v rozporu s oficiálními tvrzeními, že užívání mobilních telefonů je bezpečné -- zjistila, že u lidí, kteří užívají mobilní telefon déle než deset let, se dvakrát zvětšila pravděpodobnost, že jim na té straně mozku, kde drží telefon u ucha, utvoří zhoubný nádor.

10. 10. 2007

Rakovina je jedním z typů maligních - zhoubných nádorů. Konkrétně se jedná o zhoubný nádor z výstelky sliznic - epitelu. Zhoubné bujení buněk je jednou z velkých výzev medicíny již stovky let. Poznatky shromážděné na tomto poli by vyplnily i velkou knihovnu. Chování zhoubných buněk se podobá velmi chování buněk zárodečných. Expandují bez ohledu na okolí, vezmou si, co potřebují a jejich metabolismus připomíná sprint na krátkou trať. To také většinou je. Velmi mnoho se ví i o konkrétních změnách molekulární biochemie zhoubných buněk. Na úrovni membrán i na úrovni genetické regulace, umožňující replikaci (kopírování) výše zmíněných vlastností.

10. 10. 2007

DEBATA O VZDĚLANOSTI V ČR:

dálková odpověď na "Všem, jejichž hlas je slyšet"

Ztratil jsem všechny naděje, pokud jde o budoucnost naší země, až dnešní mládež převezme do svých rukou otěže řízení. Je to mládež neukázněná, drzá a nesnesitelná.

Hésiodos, 7. století př. Kr. Mládež naše na nic jiného nemyslí, než by tupláky piva do sebe obracela a děvy na záda na slámě převracela.

český dobový tisk, 1898

Novinář Miloš Čermák napsal sice stručnou, ale správnou odpověď na výzvu "Všem, jejichž hlas je slyšet" (dále jen Výzva) z pera našich intelektuálů. Vyvolal tím pochopitelně zejména nepříznivé reakce, ale to není překvapivé.

Ne že by v dnešním Česku neexistovaly společenské trendy, které jsou na pováženou -- jako relevantní příklady by jistě mohly být uvedeny například rostoucí spotřeba alkoholu či nehodovosti na silnicích. Stejně tak je pravda, že si naše generace způsobila určité problémy, které se jí v budoucnosti ještě vrátí a s nimiž se všichni budeme potýkat, jen co nastane krize středního věku.

Víra v to, že kreditní karty mohou někoho spasit, je jistě naivní. Petra Hůlová, spisovatelka mé generace, to precizně vyjádřila v jednom z rozhovorů, kdy popisovala, jak vytlačovala osobní problémy chozením po New Yorku a nakupováním.

10. 10. 2007

Monitor Jana Paula:

V poněkud zmatené diskusi o reklamě (kříží se v ní řada různých témat) jsem na Britských listech zachytil tvrzení že, cituji: "Za velkou část negativního konzumerismu a poruch depresivního typu je vinna reklamní manipulace, že "Někdo jiný někde jinde se má lépe než ty". No a co? Říkám já a tato lakonická věta je logickou reakcí té menšiny lidí, kterých se reklama netýká. Jinými slovy: No a co má být, že se někdo jiný někde jinde má lépe než já, když já se mám úplně nejlépe ve shodě s tím, jak já se chci mít? A tak není vůbec pravda, že lidská psychika proti zmiňované reklamní manipulaci ještě nenašla obranu.

10. 10. 2007

"Lidé nemají dost informací ani chuť si je zjistit." Tak zní nejčastější argument odpůrců referenda o radarové základně. Připadá vám vcelku rozumný? Nedivím se, na první poslech se takový může zdát. Jeho zdánlivá nezpochybnitelnost se však začíná hroutit v okamžiku, kdy překonáme počáteční ostych a začneme kriticky uvažovat.

10. 10. 2007

Tisková zpráva organizace Greenpeace

Amsterdam/Praha, 9. října 2007 -- Greenpeace dnes zveřejnilo výsledky analýzy, která prokázala přítomnost dosud netestované geneticky modifikované rýže ve výrobním zařízení firmy Anheuser-Busch v Arkansasu, kde se se vyrábí pivo Budweiser. Greenpeace pověřilo analýzou nezávislou laboratoř, která zjistila přítomnost GM rýže Bayer LL601 ve třech ze čtyřech vzorků odebraných v tomto zařízení. (1)

10. 10. 2007

V Hamburku se od 1. do 12. října koná letošní výstava HanseArt. Podílí se na ni celkem 120 výtvarných umělců, během každého z dvou- nebo třídenních kol 30. Na výstavě se prodávají obrazy bez odměny za zprostředkování, za to účastníci platí poplatek z místa. Viz: www.kunstmesse-hanseart.de

10. 10. 2007

V souvislosti s informací serveru Aktuálně.cz o eventuální možnosti, že by z BIS snad unikly nějaké informace o jejích aktivitách a případně osobách s nimi spjatými, se objevily rovněž názory, že by tento únik mohl vážně ohrozit ekonomické zájmy státu. Předpokládal jsem tiše, že tímto státem je míněna Česká republika. Celý den jsem se snažil mezi svými chabými znalostmi vydolovat jeden jediný ekonomický zájem našeho státu, který by byl hoden tohoto označení a zároveň by byl hoden ochrany tajnou službou.

10. 10. 2007

Neznáte profesora Rinuse van Schendelena? Nedivím se. Vyučuje politické vědy na katedře sociálních věd na Erasmus Universiteit v Rotterdamu. Mezi jeho prfesní zájmy (dle jeho vlastních stránek) patří "výzkumné aktivity" v oblasti Evropské unie, politických obchodních vztahů, sjednávání obchodu, veřejných záležitostech, parlamentarismu, v holandské politice. V neposlední řadě v hromadění vztahů s elitami.

Pan profesor se sám chlubí tím, že se věnuje lobbingu na úrovni Evropská unie pro společnosti, obchodní sdružení, NGO, oblastní a národní vlády a firmy jako MNCs Glaxo, 3M, Philips, Shell a Siemens, případně ministerstva v Číně, Finsku, Maďarsku, Omanu a jinde... Člověk, jakých potkáte po Bruselu tisíc. Na tom by mimo zvláštní frivolnosti vůči postulátům akademické nezávislosti nebylo nic zvláštního. Kdyby...

Kdyby ho v České republice nepásla Bc. Michaela Winklerová, DiS. mladá adeptka prodejné žurnalistiky, zvané PR, která se v tomto případě skrývá za akademickou autoritu svého zaměstnavatele, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity . Studovala na Vyšší odborné škole obchodní , Fakultě sociálních studií a Filozofické fakultě MUNI . Nabízí pana profesora médiím hromadným nevyžádaným mailem jak na trhu. I takovéto zboží se musí umět prodávat a to na Masarykově univerzitě nejspíš mladé slečny neučí... Ale posuďte sami....

10. 10. 2007

Nejvice se mi v článku o připravovaném ruském radaru u hranic s Finskem v Lidových noivinách "líbila" ta věta, ze media spekulují o tom, ze Rusko tím svým plánovaným radarem u Finska chce demonstrovat svou sílu v souvislosti s výstavbou plynovodu , když jsem si ještě k tomu přečetl ten superradostný článek , rovněž v Lidovkách, že Madeleine Albright podpořila ten samozřejmě mírumilovný a jakékoliv touhy po demonstraci své síly prostý americký radar v Česku, tak se mi z těch Lidovek docela chtělo zvracet, píše z Irska Dalibor Rozsypal..

Toto je propaganda jako Brno, i Goebbels by zíral...

9. 10. 2007

Každý, kdo prošel alespoň jedním semestrem kurzu kvantové mechaniky, ví proč. To, jak hmota pohlcuje elektromagnetické vlny, je totiž jedním z historických kořenů kvantové mechaniky. Albert Einstein za vysvětlení foto efektu dostal Nobelovu cenu. Za relativitu nedostal nic, protože jí málokdo rozuměl.

Ne že by nedostal vůbec nic. Dostal po objevu relativity místo profesora fyziky v Praze. Rád sedával na Letné, tam, kde byl později Bruselský pavilon a dnes je tam reklamní agentura, a díval se na panorama Prahy.

10. 10. 2007

Přečetl jsem si článek pana Petra Frishe "Mikrovlny nezpůsobují rakovinu". Samozřejmě je zde velké množství pravdivých informací. Informací založených na práci mnoha generací vědců. Nemohl jsem si ovšem nepovšimnout jedné důležité věci. Zdá se, že pan Frish si myslí, že lidé jsou kus železa, popřípadě jiný anorganický materiál, a že kvantová mechanika se týká jen fotonů. Nepodlehl jsem tomuto vábení a rozpomněl jsem se na úvod do kvantové mechaniky, jež je v těchto dobách probírána na gymnáziu v pokročilých ročnících v rámci fyziky a chemie. Je krásné, jak se o tom mluví... Fotony se odrážejí jako pingpongové míčky, mají malou energii, ohřívají, rostliny jsou zelené a podobně, píše Drahomír Strouhal.

Lt General Henry A. Obering v sile BMD
9. 10. 2007

Tématem briefingu Ministerstva obrany USA, který proběhl 2. října 2007 a jehož protagonisty byli ředitel americké agentury pro raketovou obranu generálporučík Henry "Trey" Obering a velitel NORAD a US NORTHCOM gen. Gene Renuart, který zodpovídá za velení a řízení pozemních antiraket pro systém protiraketové obrany, byla protiraketová obrana - i ta v Brdech. Briefing následoval poté, co Američané 28. září provedli další ze série zkoušek svého systémů protiraketové obrany. Antiraketa při něm zničila nad Tichým oceánem zkušební balistickou střelu dlouhého doletu. Podle informací Pentagonu šlo o třicátý úspěšný pokus z celkových 38 testů od roku 2001. Předchozí test, provedený letos v květnu, byl neúspěšný, byl však prohlášen za "no test", tedy de facto neuskutečněný. Test v sídle agentury MDA poprvé sledovali zástupci Česka, Polska (o jejich přítomnosti při testech se generálové nezmínili) a Ruska. Nabízíme některé pasáže tohoto briefingu.

9. 10. 2007

Portrét/výročí

Dosavadní části, včetně té minulé IV. o životě a smrti herečky Anny Sedláčkové (1887-1967), se věnovaly jejímu fenoménu: byla ženským idolem, ikonou veřejného vkusu. Na jevišti byla herečkou velkých rolí, na veřejnosti ji často provázely skandály. Herečka, kterou její publikum nazývalo Andula, se narodila 29. září 1887, zemřela o 80 let později 24. listopadu 1967.

9. 10. 2007

Na přelomu tisíciletí jsem se pokusil (neúspěšně) nastolit otázku rezultativnosti společenských debat. Prostě řečeno, zda vůbec - či do jaké míry - někam vedou. Dnes si kladu stejnou otázku. Jsem si ovšem vědom nebezpečí cimrmanovského syndromu sklerózy ze Švestky: "Zpočátku je obtížné myšlenku udržet a později ji opustit". Nicméně se ptám, zda ty myriády mluvených, psaných, tištěných či digitálních informací (není-li to pouze slovní smog) v našich mediích -- umocněné internetem -- představují pro veřejnost nějaký přínos. Nebo jen tak odplouvají do ztracena či jako tříděný odpad do stoupy; když se omezíme na noviny jako úhel pohledu Miloše Čermáka. Obávám se, že téměř o celou dekádu později lze pozorovat jen jakés-takés (if any) zlepšení kultury diskuse -- a je-li správný postulát TGM -- tedy i kvality naší demokracie.

Otázku, proč je pokrok tak malý a pomalý, nelze v krátké úvaze vyčerpat. Lze snad alespoň naznačit žádoucí směr hledání cest vpřed. Za obecné východisko přijímám dva postuláty. Zaprvé, naneštěstí opravdu platí hegelovské "všechno souvisí se vším", které (diskutujícími nezvládnuto) má za důsledek -- zadruhé - tlachání "já o voze -- on o koze". K propojování monologů a vyvozování smysluplných, obecněji přijímaných závěrů může vést pouze soustředěné úsilí, zaměřené nejen (či dokonce méně) na obsah, ale kromě jiného - snad paradoxně - více na logiku, demokratická pravidla procedur, jejich tvorbu, rozvíjení a prohlubování a úzkostlivé dodržování.

9. 10. 2007

,,O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání přechodů, kde svítí zelená sotva pár vteřin, nebezpečném kličkování na kole mezi kolonami aut kvůli neexistenci cyklistických pruhů, nebo složitém obcházení vozů zaparkovaných už i na chodníku ale člověk sotva věří, že se nachází v obdivovaném srdci Evropy,'' píše se ve výzvě iniciativy Auto*mat adresované vedení Prahy.

9. 10. 2007
Petr Pojar

Reklama - Promotion - Propagace - jedno ze čtyř marketingových P, poslední - páté S, čili Služba. Na reklamě stojí celý současný v praxi aplikovaný i teoreticky neustále až do zblbnutí omílaný marketing. (Budu svůj příspěvek psát tak trochu jako sedlák, který - o trochu víc vzdělán - popisuje jinému sedlákovi, původem z Bulharska, smysl existence jeho budoucího loga a účinek, který v konečném důsledku toto logo vyvolá, nastříkané každé jeho krávě či fazoli na bok.)

9. 10. 2007

Vladimír Putin 1. října oznámil, že se cítí potěšen, že může stát v čele kandidátky prokremelské strany Jednotné Rusko. Tím, že současný prezident jako nestraník povede nejsilnější politickou stranu v zemi do prosincových voleb do Státní dumy, dává najevo, že se stane šéfem budoucí vlády. Komentátor BBC Mike Sanders to nazval šokem. V Rusku jsou reakce umírněnější, i když najednou je změn pro většinu lidí snad až příliš mnoho. Necelé tři týdny poté, co se premiér Fradkov dozvěděl, že jej nahradí nevýrazný a v podstatě dosud neznámý Zubkov, jde o další krok, který má rozhodnout o budoucím rozložení sil vzhledem k nadcházejícím volbám do Dumy. S největší pravděpodobností zvítězí strana se jménem současného prezidenta na své kandidátce.

9. 10. 2007

Když jsem v posledních volbách do Poslanecké sněmovny PČR volil Stranu zelených v čele s Martinem Bursíkem, nepodstupoval jsem jako volič riziko, že můj hlas nakonec podpoří etablované politické strany. Preference SZ naznačovaly, že šance dostat se do parlamentu jsou vysoké. V té době má představa o opozici uvnitř SZ byla spojená jen se jmény Jakub Patočka a Jan Beránek. Představa opozice zhrzené a vlastně mimo stranu. Pak objevilo se pro mne známé jméno: Stropnický.

Klausovo tažení proti ekologům RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu   
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
18. 9. 2007 Klaus: Dočkáme se umlčování oponentů na vážná společenská témata? Václav  Klaus
17. 9. 2007 Klaus k Masarykovi: "Měl blízko k humanistickému socialismu a chápal význam sociálních otázek" Václav  Klaus
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous

Írán RSS 2.0      Historie >
2. 10. 2007 Spojené státy provádějí výcvik letectva zemí v Perském zálivu pro válku proti Íránu   
19. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Je na programu útok na Írán? Immanuel  Wallerstein
19. 9. 2007 DEBKA: Írán nemá veké množství střel Shahhab-3   
18. 9. 2007 Schyluje se k válce s Íránem?   
18. 9. 2007 Směřujeme nezadržitelně k válce s Íránem, varuje OSN   
17. 9. 2007 EU: Namísto radaru v Brdech plynovod z Íránu Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
12. 9. 2007 Svět se změnil - 11.9.2001 Antonín  Hubený
7. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Nešíření jaderných zbraní aneb odpočívej v pokoji Immanuel  Wallerstein
6. 9. 2007 V předvečer útoku na Írán? Daniel  Veselý

Šanghajská organizace spolupráce RSS 2.0      Historie >
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství   
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
20. 8. 2007 Boj proti tzv. "třem zlům" - extremismu, separatismu a terorismu konečně v popředí zájmu Miroslav  Polreich
16. 8. 2007 NATO východu zahajuje diplomatickou ofenzívu Štěpán  Kotrba
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí
30. 6. 2007 Globální hrozba ze strany nejrozsáhlejšího militaristického komplexu všech dob Daniel  Veselý
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein

iDnes publikuje rozhovory s majiteli bordelu RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2007 Další výrazné posílení důvěryhodnosti portálu iDnes...   
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka   
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"   
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou   
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji   
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?   
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?   

Arktida RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2007 Arktida bez jaderných zbraní? Jan  Burian
14. 8. 2007 Po Rusku a Kanadě směřuje do Arktidy i americká loď   
3. 8. 2007 Ruský ponor do velmocenské hloubky Štěpán  Kotrba
3. 8. 2007 Západ se třese strachem nad příznaky nové studené války   
9. 4. 2007 Svět v roce 2035   
6. 4. 2007 Podnebné změny "nejtvrdším způsobem zasáhnou chudé lidi"   
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
12. 2. 2007 Klimatické změny, britští konzervativci a postoj české ODS Bohuslav  Binka
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády   
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
10. 10. 2007 Odkdy se univerzitní pracovníci věnují shánění kšeftů a publicity mezinárodním lobbistům? Štěpán  Kotrba
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Syndikát novinářů uspořádal lobbistické setkání s politiky s vyloučením novinářů Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila Štěpán  Kotrba
2. 10. 2007 Rada Českého rozhlasu odflákla svou práci Štěpán  Kotrba
22. 9. 2007 Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano... Štěpán  Kotrba
12. 9. 2007 Spolkový ústavní soud podpořil platby veřejnoprávním sdělovacím prostředkům Richard  Seemann
11. 9. 2007 Ta sebedůvěřivá média! Miloš  Dokulil
11. 9. 2007 Bude znamenat Klausova porážka pád kabinetu? Štěpán  Kotrba

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2007 Digizone: Americký radar v Brdech: nejen o "rušení" satelitní televize   
27. 9. 2007 Stokrát opakovaná lež se stává pravdou Tomáš  Gawron
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ
19. 9. 2007 Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty Zdeněk  Štefek
19. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
17. 9. 2007 Kurt Beck v Praze, Gerhard Schröder v Moskvě Richard  Seemann
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ
10. 9. 2007 Skandálně manipulativní průzkum veřejného mínění   
5. 9. 2007 Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů Ludvík  NERAD

Špionáž v době studené války RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera   
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
17. 9. 2007 EU: Namísto radaru v Brdech plynovod z Íránu Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
27. 8. 2007 Rusko: Britské ropné společnosti "podvádějí investory"   
16. 8. 2007 EU prosazuje alternativní ropovody a plynovody ve snaze zbavit se závislosti na Rusku   
9. 8. 2007 Irán má ropu, Severní Korea umí rafinovat   
9. 8. 2007 Chávezova ropná jízda po Jižní Americe   
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Irán, plyn a Shell - co vadí USA Milan  Šebo
30. 7. 2007 Skrytý program za Plánem Biopaliv Bushovy exekutivy   

Čína RSS 2.0      Historie >
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům   
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
19. 6. 2007 Čína chce koupit všech šest evropských továren společnosti Airbus   
18. 6. 2007 Čína: bohatství na základě vykořisťování, aneb Kdo by si nepřál nezávislé odbory? Uwe  Ladwig
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
1. 6. 2007 Budoucnost patří letecké dopravě, aneb Jak se dát poučit od Číňanů o nutnosti evropské a hlavně německé politiky Uwe  Ladwig
15. 5. 2007 Současné doktríny a strategie Oskar  Krejčí
13. 4. 2007 Globalizace pokračuje a Indové už jsou tady, aneb Volný trh a možnost rozvojových zemí Uwe  Ladwig

Svět 2050 RSS 2.0      Historie >
7. 8. 2007 Stroje, humanismus a evoluce society Miroslav  Vejlupek
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
2. 11. 2006 Svět 2050: Padesátiletí čtvrté světové války Miloš  Balabán, Antonín Rašek
19. 10. 2006 Svět 2050: Jak se vyrovnat s budoucností aneb potřebujeme prognostiku? Martin  Potůček
17. 10. 2006 Svět 2050: Nová supertechnologie Bohumír  Štědroň, Peter Mikulecký
16. 10. 2006 Svět 2050 - nové téma Britských listů   
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
9. 10. 2007 Lhostejná země Michal  Černík
8. 10. 2007 Stárnout se učíme Michal  Černík
5. 10. 2007 Rozchod Michal  Černík
26. 9. 2007 Módní přehlídka Emil  Bok
25. 9. 2007 Zarůstáš Kateřina  Komorádová
24. 9. 2007 Jan  Skácel
21. 9. 2007 V hodině studeného slunce se mi zdá Inka  Machulková
12. 9. 2007 O posledních věcech Miroslav  Florian
11. 9. 2007 Přítomnost Milena  Fucimanová
10. 9. 2007 44 Ivan  Diviš

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
1. 11. 2006 Tichá vzpomínka na ostravské soudruhy Ladislav  Žák
6. 9. 2006 Sedmdesát tisíc udavačů, denunciantů a konfidentů Jaroslav  Krejčí
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2007 Za oponou neoliberálního humanitarismu: od Iráku k Darfúru Mesfin  Gedlu
6. 8. 2007 Africký kontinent součástí "války proti terorismu" Daniel  Veselý
26. 6. 2007 Afrika odmítá americké plány na výstavbu velké vojenské základny   
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním   
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
20. 2. 2007 Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě Mesfin  Gedlu
9. 1. 2007 Africké otazníky Daniel  Veselý

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
5. 10. 2007 Immanuel Wallerstein: Irák a volby v USA Immanuel  Wallerstein
2. 10. 2007 Gordon Brown: Británie sníží svůj počet vojáků v Basře o 1000   
24. 9. 2007 Okupace Iráku: Přes milion mrtvých Jakub  Rolčík
15. 9. 2007 Irak -- bez stratégie Radovan  Geist
12. 9. 2007 Válka proti terorismu: stala se již lidská práva přežitkem ? Jaroslav  Kuba
1. 9. 2007 Britský armádní šéf zaútočil na USA, že ohledně Iráku "intelektuálně zbankrotovaly"   
23. 8. 2007 Bush: Dokud budu prezidentem, "největší síla pro osvobození člověka, jakou kdy svět poznal" z Iráku neodejde   
22. 8. 2007 Guantánamo: "mnoho pistáciových oříšků či Coca-Coly" Jiří  Hudeček
21. 8. 2007 Britové plánují odchod z Iráku, Američané jsou rozhněváni   
15. 8. 2007 Sebevražední atentátníci usmrtili v Iráku nejméně 175 osob   

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
9. 10. 2007 Výsledky ověřování hygienické studie ministerstva obrany na Marshallových ostrovech jsou nevěrohodné   
8. 10. 2007 Digizone: Americký radar v Brdech: nejen o "rušení" satelitní televize   
8. 10. 2007 Přestaňte s oblbováním lidí, je to nebezpečné!   
8. 10. 2007 Konečné vyřešení umístění radaru ke vzájemné spokojenosti USA i ČR Michal Z. Čenko
5. 10. 2007 Radar -- mýty a fakta   
4. 10. 2007 Co ve zprávě vládní komise o radaru vůbec není Jaroslav  BRDSKÝ
27. 9. 2007 Stokrát opakovaná lež se stává pravdou Tomáš  Gawron
27. 9. 2007 Nezajímá mě, zda je radar zdraví škodlivý, nechci ho   
27. 9. 2007 Propagandistický průzkum STEM pro Tomáše Klvaňu: Míchat jabka s hruškami Jakub  Rolčík
26. 9. 2007 Jak se v Česku dělá "vládní" beseda o Radaru Vladislav  Černík

Český film RSS 2.0      Historie >
1. 10. 2007 Kinoteátr Pavel  Kopecký
1. 10. 2007 Okradl mě Medvídek Tomáš  Koloc
26. 7. 2007 České plagiáty Jan  Lipšanský
26. 7. 2007 Bukowski a Zelenka   
7. 7. 2007 Od filmů k rakům Jan  Čulík
6. 7. 2007 Skutečnou moudrost stačí šeptat Ema  Čulík
6. 7. 2007 Pleasant Moments is very unpleasant Ema  Čulík
6. 7. 2007 Groteska, která mírně pobaví, prozření však nepřináší Jan  Čulík
5. 7. 2007 Poněkud vzdělávací "thriller" Jan  Čulík
4. 7. 2007 Mladí čeští filmoví tvůrci: zvládají jakž takž vizuální stylizaci, myšlenkově jsou plytcí Jan  Čulík

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
4. 10. 2007 Topolánkova vláda ruší Divadelní ústav a chce zrušit Památník národního písemnictví   
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
4. 5. 2007 Vernisáž výstavy o spisovatelce Věře Sládkové   
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
11. 4. 2007 "Čekám na film o Mašínech" Josef  Švéda, Marie Pásková
6. 3. 2007 Antologie Divokého vína - kulturní událost Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2007 Ohlédnutí: Literatura a internet v roce 2006 Miroslav  Vejlupek

Školství RSS 2.0      Historie >
10. 10. 2007 Včera se tančilo všude, aneb dříve bylo všechno lepší Michael  Volný
8. 10. 2007 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Beránek
4. 10. 2007 Je slušnost a civilizovanost "protikapitalistická"? Bohumil  Kartous
28. 9. 2007 Také učitelé potřebují dobré vzdělání! Michal  Giboda
10. 9. 2007 Studium na Pedagogické fakultě UK jako předpeklí Jiří  Beránek
2. 9. 2007 Začíná školní rok a s ním i pravopisná buzerace našich dětí... Ladislav  Kahoun
22. 6. 2007 Šikana ve školách Josef  Vít
22. 6. 2007 MŠMT šikanu ve školách řeší   
11. 6. 2007 Třídní rozdíly začínají v Británii ve věku tří let   
1. 6. 2007 Nečisté maturity?   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
16. 1. 2007 Německo chce zakázat nacistické symboly v celé EU   
22. 12. 2006 Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat Jozef Bohumil Ftorek
21. 12. 2006 Čtyři občané "neurazili tureckou národní totožnost" překladem Chomského knihy