26. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 9. 2007

RECEPT DLE MAGDALENY DOBROMILY RETIGOVÉ

Jak se v Česku dělá "vládní" beseda o Radaru

Poměrně snadno. Vezmi pár příjemně vypadajících lidí, 1 vládního zmocněnce, tak 10-20 000 Kč na sál, ozvučení a tak. Vraž do toho nějaké slajdy, projektor, vyhraž si tak 2 hod, ale počítej s 30 min. navíc a dbej rad PR agentůry jak udržet user-friendly atmosféru. Pak už stačí vyjet stanoveným směrem. Míchat nutno, aby se nepřipálilo... Okořenit úsměvem, laškovným či sopucitným. Jak kde. Pokus jste ji již absolvovali, tak si "mustr" porovnejte s vašimi klony, pokud ne, pak se můžete předinformovat. Klvaňovy besedy asi budou mít stejný mustr...

V Česku se vládní propagandistická kampaň, totiž informační beseda dělá poměrně snadno. Jsme přece národem Rettigové, tak leccos dovedeme namíchat, nejen krmi pro fyzickou konzumaci ale i něco té duchovní potravy, která se zove politikou v různých jejích agitačních formám.

V případě besedy o Radaru, jak již bylo uvozeno, to není tak náročné. Těch pár příjemně vypadajících lidí může tvořit a také zpravidla tvoří jistý tým, jehož strukturu si rozebereme. Tým musí působit jako volný nehierachický, bez dominantní osoby. Zčásti může připomínat nenucenou diskuzi vzájemně se znajících odborníků během přestávky odborného semináře.

Předem stojí zato předznamenat, že dorozumívajícím jazykem má být u všech členů létacího týmu běžná čeština. Její exotičtější varianty jako massabob-čech-english či austro-čechiš apod., právě tak např. chodské či ostravské slangy či argot nejsou vhodné ani k odlehčení atmosféry. To lze dosáhnout např. samopředstavením se senátora, kdy se zmíní, že na besedách ve svém regionu se potkává se zájmem lidí o věc, věcnými dotazy a zajímavými názory, byť s některými nemusí zcela souhlasit a přitom si přemýšlivě hladí bradku. Dikce je volná, úsměv lehce naznačen, text se nedeklamuje ani nepobrukuje, ba ani se jinak nepodmalovává hudbou, byť by se jednalo o kompozice za tím účelem vzniklé, ba dokonce již s jistým mezinárodním akcentem.

1 poslanec a 1 senátor.

Nemusí to být vždy takto přesně, může se vzít třeba i 1 krajský hejtman či jeho náměstek. Zde je nutno dbát, aby to byli lidé v dané lokalitě ještě pokud možno příliš "neprofkláknutí". Proto se třeba nedoporučuje Julínek či Bendl pro použití v místnosti poblíž rušené (tedy: tranformované nemocnice), či Nečas pro použití v sálku domova důchodců. V případě výpadku hromadné dopravy je též vhodné aplikovat "výluku" např. severočeského Šulce.

Příkladem dobře "pasujícího" zákonodárce-politika je účastník poslanecké exkurze za Radarem na Kwajalein z vládní koalice. Neuškodí z jeho strany lehce poukázat na to, že se trvale v zákonodárném sboru zabývá něčím, co nějak souvisí s hrozbami, před kterými má Radar chránit.

Autenticky jsou působivé slajdy z Kwajaleinu, kde je vidět Radar poblíž školy ( to není schválně, ale ten ostrov je příliš malý ) nebo vnitřek Radaru, kde jsou jen destičky a dráty, prostě nic ďábelského!

Pokud se takový poslanec či senátor nenajde, či je nějak zaneprázdněn lze jej alternovat nějakým hercem, což již bylo v pilotních testech na brdským starostech zkoušeno. Zde je však třeba dohlédnout, aby herec se ve svém vystoupení nevěnoval čtení odborných parametrů z papírků či nějak vtipně neglosoval činnost parlamentu. Postačí krátké jeho volné prohlášení o občanské společnosti a převzetí osobní odpovědnosti. Nemusí být ani nijak souvislé, aby nepůsobilo jak nacvičované. Své případné osobní vzpomínky na Chartu či odboj v době totality sdělit jedině velmi stručně, a pokud nějak se objevily v plénu a s věcí souvisejí. Právě tak, nenabízet autogramy, ale po akci je v kuloárech poskytnout, s mírných úsměvem, že sice přijel za jiným účelem, ale o tu důvěru občanů musíme se pořád snažit a nepodřeknout se souslovím "důvěru voličů", aby to nevypadalo, že se chce někam časem včlenit na kandidátku.

1 vysoký důstojník, nejlépe generál.

Především musí být nejen v civilu, ale ani se nepohybovat s vojenským držením těla, nesalutovat a nesnažit se převzít "velení" debaty. O slovo se příliš nedere, spíše očekává, že ho někdo z týmu vyzve k reakci. Promítá slajdy s výlučně vojenskou problematikou, jiné věci okamžitě přenechává jiným: ...tu politiku to snad pan poslanec ...

Pokud zmiňuje minulou dobu hovoří sice studené válce, a o konfrontaci, nepoužívá termíny jako imperialisté, Rusáci, totalita, ale také nesklouzne k vychvalování demokratičnosti současných vojenských misí do Afganistánu, či čert ví kam a kritice místních band. Právě tak nesklouzne ke kopírování mimiky šarží US-army, a to jak z filmových snímků, tak z osobních služebních cest za Velkou louži. Pokud ovládá english, pak anglizmy uvádí se správnou výslovností, v opačném případě používá české termíny. Celkově působí spíše než voják z povolání jako perzóna mezi manažerem a odborníkem z vysoké školy. V případě nedostupnosti není nahrazován (byť snaživým) poručíkem z blízkých kasáren ale důstojníkem z vojenské vysoké školy, který dělá tuto problematiku. Ten může přijet ve stejnokroji, to víte sebrali mne rovnou z posluchárny, ale nemusí ho mít zcela upnutý.

1 lékař se specializací na záření

je tam pro zúplnění týmu, avšak mluví častěji, nikoliv latinsky, ale zase ne příliš ležérně ( to víte, ty Volty nebo ty Watty). Buď ze státního ústavu pro kontrolu něčeho, co souvisí s nějakým zářením či z vojenské vysoké školy. Pokud byl původní specializací třeba stomatolog či dermatolog, tak to nezdůrazňuje. Mírně nad rámec dotazů však zdůrazňuje bezpečnost, limity atd. Příslušné zákonné normy cituje přesně, může i z papírku. Nezapomene jaksi mimochodem poznamenat, že se sám podílí na těch měřeních. Na případnou otázku, zda by se tedy nemělo to nejdřív změřit a pak teprve jednat, klidně odpoví, že se to už udělalo a vše je hluboce pod limity a přesto a přesto se měří a bude měřit dál. Zvláště ty boční laloky!

Pokud by debata v tomto bodě byla poněkud vzrušenější vstoupí do ní Vládní koordinátor a klidně sdělí, že kdyby se ty limity překročily, tak že on to nesmí sice říkat, ale že to klidně řekne, tak že vláda jednání či instalaci zařízení zastaví, prostě ji zastaví.

V případě nedostupnosti není nahrazován třeba rentgenologem z místního špitálu, či vojenským kaplanem, ale Asistentka vládního koordinátora předá účastníkům buď vytištěnou část jeho slajdů, nebo min. internetový odkaz na normy, který funguje. Naozaj!

1 Vládní koordinátor + jeho Asistentka ( ta se příliš nepozná, nesedí na pódiu, ale ona zato pozná i místní tisk)

Koordinátor sedí uprostřed, ale v terénu to spíše vypadá jako by byl v pozadí. Je uvolněný, netrpí trokaveckým stresovým syndromem, což lze přičíst nejen tomu, že je v jiné lokalitě, ale také tomu, že během besedy nemusí viset panely se sloganem a výstražnými symboly z jeho minulých besed z jeho minulého působiště: Kouření škodí zdraví, kde slovo kouření je nahrazeno slovem záření. Proč by také, když vše je v normě.

Koordinátor, a to může dělat spolu s poslancem, přikládá tu a tam ke svým odpovědím, konstatování, že nic není rozhodnuto, poslanci budou teprve o smlouvě jednat, že stejný názor, že třeba převzít podíl na odpovědnosti a začít se chránit, že stejně by jednaly všechny relevantní politické strany. Komunisty nekritizuje za nezodpovědnost, pokud by se o nich musel zmínit, tak jen ve smyslu, že mohou v parlamentu se k věcem vyjádřit, jako jakákoliv jiná parlamentní strana. Koordinátor se nijak explicitně nezmiňuje, že plní příkazy vlády, ale spíše jeho vystoupení jakoby lehce naznačovaly, že je manažerem jakési demokratické obecně prospěšné společnosti. Koordinátor není alternován subkoordinátory , pouze při nájezdu do či objezdu kolem malých lokalit jeho roli může zčásti převzít poslanec (ne nevládní! také ne asi Zelený, nejlépe Modrý) nebo hejtman (ne z Kopníku!, ale v krajním případě i ze sousedního hejtmanství v lokalitě na pomezí sousedních krajů).

Diskuse a atmosféra je vždycky nějak přítomna, bez ohledu na sestavu týmu či lokalitu.

Zde však mohou být rozdíly podle lokalit, auditoria a i třeba vzdálenosti od Radaru. Ale zatím je patrná snaha trpělivě vyslechnout i delší dotazy, popř. názory, u dále uvedených (modelových) otázek zůstávala jen část některého dotazu bez odpovědi. Takže lze podat jen jakýsi nástřel stylu a obsahu odpovědí ( předpodkládejme, že kádrové složení týmu -- viz výše - se příliš lišit nebude, byť to konkrétní personální ano) na pravděpodobné otázky.

Radary se budují všude, po celé Evropě, my sami na obranu nemáme, ani sama Evropa na něj nemá. O "náš" Radar měly zájem např. Velká Británie či Dánsko. USA nám sice pomohly ale budiž, když na nás poletí raketa, tak kdo a jak, nám pak bude moci pomoci, když nebudeme mít Radar?

Pokud Radar nebude, pak je varianta jen ten stát, co by vystřelil raketu celý zničit, a to bychom chtěli?

Jistě, že americký Radar bude chránit i USA, ale bude chránit nás. Pokud se vám díky dráze střel zdá těžko představitelné, pak se na to podívejte tak, že bude chránit Evropu a tím bude chránit nás.

Na malé obce kolem Radaru je pro útočníka mediálně nezajímavé útočit. I když by Radar někdo vyřadil z provozu, pak systém i tak ochrání USA a Evropu, neboť má další komponenty, o všem se nedá mluvit.

V USA podporují Radar jak republikáni, tak demokraté.

Projekt je projektem NATO, což dokazuje článek gen. tajemníka NATO Scheffera: Deštník proti raketám je nutnost (idnes,cz 13. 9. 2007)

Není pravda, že to neměla žádná politická strana v programu, jak ODS tak ČSSD ve svých vizích hovoří o protiraketové obraně. Ovšem politik nemůže před volbami o tom tak přesně mluvit, neboť potřebuje úspěch, aby mohl být zvolen a pracovat tak pro lidi. Nikde ve světě, se k otázkám obrany nedělá referendum, neboť pak nelze volat k odpovědnosti lid, ale politiky lze v nových volbách nezvolit.

Může se vyskytnout i kritický dotaz od účastníka besedy, je spřízněn se současnou vládní politikou, měl by se však vyskytnout na ní nejen dotaz, ale i názor aktivisty protiradarové iniciativy (Ne základnám), který by vyvážil informační a hlavně PR-árovou převahu Vládního koordinátora nad běžnými účastníky takovýchto besed.

Řada mladších účastníků besed má, jak se zdá dobré povědomí o protiraketové obraně a Radaru jako takovém. Je rozhodně mnohem kritičtější a také není tak ploché jako jejich (nebo jejich vrstevníků) pohledy na ekonomickou reformu.

Čili diskutovat o radaru se vyplatí, ale nemělo by se jenom vyplácet PR-rovaným agitátorům Radaru. Za peníze nás všech, hlavně těch cca 70% odpůrců.

                 
Obsah vydání       26. 9. 2007
26. 9. 2007 Poradci Georgi Bushovi dávají taháky, jak vyslovovat jména zahraničních politiků, zemí a měst
26. 9. 2007 Iniciativa Ne základnám reaguje na vládou zadaný průzkum o radaru
26. 9. 2007 Cenzura v Americe Fabiano  Golgo
26. 9. 2007 Meyerovi to patřilo
26. 9. 2007 Co Golgo opomněl a Kerry nestihne Vítězslav "Vitex" Dvořák
25. 9. 2007 Odpověď na "Velké loučení Jana Kavana": Jan Kavan se ještě neloučí Jan  Kavan
25. 9. 2007 Dopis Daliboru Balšínkovi, který v Týdnu nevyšel Jan  Kavan
26. 9. 2007 Proč vadí Jan Kavan Milan  Daniel
26. 9. 2007 Senzitivní téma, anebo jen (navíc?) prestiž v sázce?! Miloš  Dokulil
26. 9. 2007 Jak se v Česku dělá "vládní" beseda o Radaru Vladislav  Černík
26. 9. 2007 Nemocné nemocnice, aneb jak to, že lidé ještě pořád studují lékařství? Uwe  Ladwig
25. 9. 2007 Vstal jsem ze židle
25. 9. 2007 Amerických základen bude v ČR víc? Jan  Neoral
26. 9. 2007 Odporcovia americkej základne v nemeckom Ansbachu prehrávajú na body, no nevzdávajú sa Karol  Dučák jr.
25. 9. 2007 Kde není soudce, tam není žalobce Jiří  Jírovec
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu
24. 9. 2007 Bulvár je hnůj, ale někdy se hodí... Bohumil  Kartous
26. 9. 2007 Módní přehlídka Emil  Bok
25. 9. 2007 Svoboda není bez odpovědnosti Jiří  Paroubek
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
26. 9. 2007 Jak se v Česku dělá "vládní" beseda o Radaru Vladislav  Černík
25. 9. 2007 Amerických základen bude v ČR víc? Jan  Neoral
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ
19. 9. 2007 Demokracie? To je vtip? Jaromír  Habr
19. 9. 2007 Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty Zdeněk  Štefek
19. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
13. 9. 2007 Dnes rozhodnou zastupitelé Strašic o referendu k radaru, vyvolané peticí občanů   
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
12. 9. 2007 Potůček: radar škodit nebude ! Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ
10. 9. 2007 Skandálně manipulativní průzkum veřejného mínění   
7. 9. 2007 V radarovém opojení   
6. 9. 2007 Radar v Brdech? PR kšeft pro bývalou ministrovu firmu Štěpán  Kotrba
5. 9. 2007 Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů Ludvík  NERAD