10. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 10. 2007

Mikrovlny nezpůsobují rakovinu

Každý, kdo prošel alespoň jedním semestrem kurzu kvantové mechaniky, ví proč. To, jak hmota pohlcuje elektromagnetické vlny, je totiž jedním z historických kořenů kvantové mechaniky. Albert Einstein za vysvětlení foto efektu dostal Nobelovu cenu. Za relativitu nedostal nic, protože jí málokdo rozuměl.

Ne že by nedostal vůbec nic. Dostal po objevu relativity místo profesora fyziky v Praze. Rád sedával na Letné, tam, kde byl později Bruselský pavilon a dnes je tam reklamní agentura, a díval se na panorama Prahy.

Ale Nobelovku dostal až za ty fotony, které vymyslel, aby vysvětlil podivnou interakci světla s elektrony v kovech, tak zvaný foto efekt.

Pojem to byl velmi plodný, který vysvětlil i interakci elektromagnetických vln s molekulami obyčejných materiálů, i složitých materiálů, jakými je lidská tkáň,

Biologické účinky záření jsou dnes předmětem veřejného zájmu v souvislostí s diskusí o radaru SBX který Bushova a Toplolánkova vláda chtějí postavit v Brdech.

Pan Kotrba to v článku, polemice s fyzikem Pekárkem vysvětlil takto:

"To, že mikrovlnné záření vysílá fotony, a díky tomu ohřívá tkáně, je žvást, i když odkázaný do kvantové teorie. Proud fotonů sám o sobě neřeší nic.

Materiály, které obsahují vodu, například potraviny, kapaliny nebo tkáně pohlcují mikrovlnnou energii, která se pak mění v teplo. Molekula vody má charakteristický tvar daný atomem kyslíku a dvěma atomy vodíku, které dohromady svírají úhel přibližně 105°. ......

Mikrovlny urychlují pohyb molekul. Navenek potom pozorujeme tento zvýšený pohyb molekul jako růst teploty. A právě ono rozrušováním chemických vazeb v řetězcích molekul navázaných k sobě je ovšem to, co vadí i organickým molekulám v našem těle.

Ono to je malinko, ale ne o moc, složitější, než jak to maluje pan Kotrba. Spektrum elektromagnetického záření je zobrazeno ZDE:

Zleva doprava je frekvence vln vyšší a vlnová délka se stále zmenšuje. Na příštím obrázku je spektrum slunečního záření tatáž škála, ale obráceně: Zleva doprava roste vlnová délka, takže nejvyšší frekvence, kterou filtruje ozónová vrstva ( O3 ) atmosféry, je na začátku. Ten vztah, frekvence a vlnové délky je hezky vysvětlen v české Wikipedii, kam se dostanete kliknutím na tento obrázek. Vysvětluje, že IČ je infračervené neboli tepelné záření, UV ultrafialové atd.

Ten fialový úsek hned napravo od viditelného světla je rozdělen na tři pásma A, B a C. To jsou pásma o kterých mluví lékaři i majitelé opalovacích salonů, když říkají Sluneční záření samo o sobě není škodlivé. Nebezpečné je UV záření, které obsahuje tři složky - typ A, typ B a typ C...".

Jelikož teď už rozumíme spektru, můžeme to popsat přesněji než majitelé opalovacích salonů : Hranice mezi měkkým (neionisujícím) a tvrdým zářením leží mezi pásmy A a B ultrafialového úseku, úseku UV, zhruba u vlnové délky 320 nm = 320 nanometrů. To je, ne náhodou, velikost atomů.

Ta hranice je určena pevností chemických vazeb. Měkké fotony nedokáží zlomit chemické vazby, nemají na to dost energie. Být zasažen měkkým nebo tvrdým fotonem je podobný rozdíl jako se dostat do cesty kulce z pušky, nebo ping-pongovému míčku. ZDE je to podrobněji vysvětleno (anglicky) v článku od NASA, o vlivu ozonové díry. Článek dobře vysvětluje. jak se liší biologické dopady tvrdých a měkkých fotonů. Cituji ho i proto, aby si pan Kotrba nemyslel, že toto vše je výmysl českých fyziků s nelustrovatelnou minulostí.

Spiknutí

Na tom spiknutí by se museli účastnit i američtí vědci, jak ukazují tyto odkazy na vědecké a vládní instituce

Mohlo by to být totéž spiknutí, jehož se obává president Klaus, když poukazuje na to, že IPCC, OSN panel o globálním oteplování je politická organizace, která chce omezit svobodu i těch, kteří nějaké zbytky svobody ještě mají.

Tuto hypotézu podporuje názor vědeckého společenství (či spiknutí) na barvy planet. Vědci došli k závěru, že naše planeta je zelená, ne modrá. Tuto hypotézu podporují měřením intensity záření různých frekvencí (barev), které dostáváme od sluce. Výsledek měření je sluneční spektrum ukázané na tomto (klikacím) obrázku.

Spektrum slunečního světla které přichází k zemi Ta vyšší, žlutá křivka je intensita záření nad atmosférou, ta červená křivka je pro povrch země, záření filtrované hlavně ionosférou. Vidíte, že méně než 1 procento záření jsou tvrdé fotony. Ozonová díra by sem pustila víc tvrdých fotonů. Vědci tvrdí, že jen ty jsou nebezpečné - mohou prý způsobit rakovinu. Také tvrdí, že modrá je barva oblohy a její odraz ve vodě. Je to sluneční světlo, původně bílé, které atmosféra rozdělí na červený západ a modré poledne, podobně jako u duhy.

Barva Země je barva zemské vegetace, barva chlorofylu a ta je zelená. Tento graf spektra ukazuje, proč mají zelené rostliny v našem slunečním systému evoluční výhodu. Maximum slunečního světla k nám přichází ve viditelném úseku, v zeleném pásmu. Chlorofyl zelený pigment (barvivo) , který si naše rostliny vybraly pro fotosyntézu, je zvláště výkonný pro pohlcování energie z takového spektra.

Ovšem v jiných slunečních systémech mohou být jiné pigmenty vhodnější . Hvězda teplejší než naše Slunce vyzařuje vyšší frekvence a vegetace na planetě obíhající takovou hvězdu by byla modrá. Možná, že president Klaus mluví o své rodné planetě. Ale nechme spekulací.

Zpět na Zem

Pan Kotrba má také svou vlastní teorii i o vzniku a mechanismu rakoviny. Píše:

"..Protože ony rozrušené molekuly už nejsou "ohřátá" živá tkáň, ale rozložená mrtvá tkáň, anebo napadená buňka, která může reagovat samoopravným procesem, který se může, nebo nemusí povést. Pokud se nepovede, vznikne útvar deformovaný, známý jako rakovinné bujení. Takže žádné fotony, ale pohyb molekul..."

Buňky rakoviny nejsou mrtvé, naopak, jsou až moc živé, rozmnožují se bez ohledu na své sousedy. V tom jsou trochu jako lidé, protože nakonec asi zahubí svého hostitele a samy zahynou. Při léčbě rakoviny se lékaři snaží ty rakovinné buňky usmrtit, aniž by zabili normální buňky. Je to těžké, protože buňky se liší málo. Liší se jednou mutací: Když tvrdý foton zasáhne molekulu DNA, molekulu která kóduje dědičnost, může zlomit chemickou vazbu a změnit chemickou strukturu molekuly. Některé ty změny nemají důsledky, ale některé způsobí mutace. Mutace jsou změny které se dědí. Protože buňky se klonují, (skoro) všechny ty buňky budou mít tu samou mutaci. Pokud to je mutace, která zruší mechanismy které zamezují neomezenému množení, nastane rakovinné bujení. Biolog Lewis Thomas ve své knize "Život buňky" přirovnal buňku k planetě - tedy k organismu zvaném Gaia. Rakovina by pak byl vývoj, v němž buňky přestanou spolupracovat a vrátí se k primitivní existenci, v níž jen soutěží, bez ohledu na možnost zániku celého organismu.

Takže: A přece fotony: Když jsou měkké, tak se od molekuly odrazí jako ping-pongový míček.

Přitom jí mohou i předat část své energie a tím ji rozkmitat. Tím se tkáň ohřívá, ale molekula se nepoškodí.

Pokud jdou tvrdé, mohou, když se trefí, zlomit vazbu, změnit molekulu a vytvořit mutaci. Mutace může ale nemusí být karcinogení a tělu se může ale nemusí podařit molekulu opravit nebo zhoubnou buňku usmrtit.

Když vyhodíte pojem fotonu, jako to dělá pan Kotrba, vrátíte se do klasické fyziky 19. století. Pak ale nevíte které záření může molekulu rozbít. A prosím, milí novináři, a novinářky, přestaňte psát, že světlo či mikrovlny atd "VYSÍLAJÍ fotony". Světlo a jiné úseky elektromagnetického záření JSOU proud fotonů. Ty fotony mají frekvenci a vlnovou délku, protože světlo má i vlnové vlastnosti.

Schopnost zlomit vazby totiž nezáleží na intenzitě radaru (=výkon radaru = intensita záření = počet fotonů x energie každého) ale na frekvenci či energii fotonů: Déšť tisíců míčků může být nepříjemný až škodlivý, ale nezabije vás. Jedna kulka, když projde srdcem, vás zabít může, i když její energie je mnohem menší než celková energie toho tisíce míčků.

Méně než jedno procento záření slunce je v tom nebezpečném pásmu UV-B. Nicméně i jediný foton může způsobit rakovinu kůže (melanom) (Na tyto obrázky melanomu se raději nedívejte, jsou ošklivé).

Víme, že je to divné, ale tak to je, a tak to bude až do příští revoluce ve fyzice.

Protože pan Kotrba tomu nerozumí, a nemá argumenty pro své názory, tak napadl doktora Pekárka osobním útokem způsobem nehodným seriozního novináře. Jeho útok ad hominem útok mi připomněl Rudé právo. Pan Kotrba také nerozumí tomu výkonu a příkonu radaru. Pokud hovoříme o měkkých fotonech, o ohřevu kůže, jde o průměrný výkon, tedy podle údajů o asi 200 kW. Pulsní výkon, který je v řádu MW, není důležitý, protože tepelná setrvačnost (thermal inertia) tkáně znemožní organismu reagovat na rychlé a krátké pulsy. Jen celková pohlcená energie je zde důležitá, a ta je daná průměrným výkonem a trváním expozice.

Opakované spálení pokožky jistě není zdravé, ale nezpůsobuje rakovinu. Ke vzniku rakoviny je třeba poškodit molekulu kyseliny DNA. A to fotony měkčí než viditelné světlo prostě nedokáží.

Mikrovlny mají delší vlnovou délku než viditelné světlo a X pásmo radiovln, záření, které bude užívat radar SBX, má ještě delší vlnovou délku než mikrovlny. Jsou velmi měkké a nemohou tedy způsobit rakovinu. Jen ohřívají pokožku a rozdmychávají nový závod ve zbrojení. Odborníci se nicméně domnívají, že světové války mají plošný negativní dopad na světovou ekologii.

O tom pásmu X je více zde (anglicky):

  1. SBX : (klikni na [begin] pak [next] pro animaci)
  2. Již jsme ozařováni pravidelně v pásmu X
  3. pásmo X: 8 až 12 GHz vlnová délka kolem 1 decimetru

Jak víme, že to není jen teorie?

Kolem roku 1900 se po celém světě rozlezla elektřina. Střídavý proud, jak vedení vysokého napětí, tak vedení doma ve zdi, vyzařuje měkké fotony. Intensita toho záření v bytě, každém bytě který má střídavý proud, je mnohem vyšší než to, co absorbujeme od mobilů, TV a radiového vysílání a civilních i vojenských radarů. Žádný nárůst rakoviny nebyl zaznamenán ani po roce 1900 ani po tom, co začalo radiové a TV vysílání. Není tedy zřejmé, že by měl občan mít mít právo na to, aby mu nikdo neohříval kůži. To by takový občan mohl taky trvat na tom, aby se zrušily mobily, TV, rádio a elektrifikaci domácností.

Uvedu ale jeden příklad, který ukazuje, že mikrovlny mohou být člověku nepříjemné, až nebezpečné. Jedná se o tajnou zbraň, kterou vyvinula pro americkou armádu firma Raytheon. Jmenuje se Silent Guardian (Tichý hlídač) a je ukázána na tomto obrázku.

Užívá milimetrové mikrovlny ( 95GHz), takže nezpůsobuje rakovinu, ani trvalé poranění, jen bolest. Má dosah až 500 m. Ten pán dal svůj prst moc blízko. (Možná schválně, je to novinář a jde mu o efekt). Je to příklad ze serie "neletálních = nesmrtících) zbraní, které jsou určeny ke kontrole davu, takový e-vodní kanon).

Jiná varianta vlnové (či zářivé) zbraně stále ještě ve vývoji, užívá (ještě měkčí vlny) radiovlny, které působí i přes zeď.

Vše výše zmiňované je pravda až na to, že tyto informace nejsou tajné. O těch tajných se nesmí psát :-) .

Následující paragraf je však jen protistátní sci-fi:

Takže by se mohlo stát, že nějaký operátor toho radaru v Brdech by mohl vlnovou délku záření trochu pozměnit a zaměřit ten radar na blízké vesnice. Byl by to elegantní a efektivní způsob přesvědčování neukázněných starostů. Ovšem náš velký spojenec by to nikdy neudělal, oficiálně. Ale když tak jeden čte o těch tragediích na amerických gymnáziích, tak si pomyslí, že nějakému vystresovanému seržantovi by mohly povolit nervy a mohl by to udělat na vlastní pěst.

Závěrem a vážně

Vědci jsou částí společnosti a věda je křehká květina. Nekvete v atmosféřs nesnášenlivosti a totality.
Studentky protestují proti předpisům v Islambadu ( <= úplný a dobrý článek v AJ o vědě v muslimských zemích)
Vždy se najdou "politici", ať již je to Lysenko nebo Kotrba, ochránci Bible nebo Koránu, kteří považují útok na nestranné vědce za dobrou metodu jak strhnout dav na svou stranu. Ne, že by nebylo dovoleno vědu kritisovat. Vědci jsou lidé a celé skupiny (často národnostní) se mýlí. Není žádný jednoduchý test, který by rozlišil vědu od pseudovědy, pověry či pomluvy. Každý holt musí užít svou hlavu a zdravý selský rozum. Tolerance a dialog spíše než propaganda a vypískání těch kteří mají jiný názor, by mělo být pravidlem v civilizované zemi. Jsme teď už v Evropě - co takhle, jako další postupný cíl, cesta zpět k civilisaci?

                 
Obsah vydání       10. 10. 2007
10. 10. 2007 Mobilní telefony jsou zdraví nebezpečné
10. 10. 2007 Rakovina Petr  Wagner
10. 10. 2007 Včera se tančilo všude, aneb dříve bylo všechno lepší Michael  Volný
10. 10. 2007 Rozhodně nikdo jiný někde jinde se nemá lépe než já! Jan  Paul
10. 10. 2007 Zásadně odmítám argumenty odpůrců referenda o radaru Petr  Glivický
10. 10. 2007 Anheuser-Busch vaří pivo z geneticky modifikované rýže
10. 10. 2007 Tvůrčí činnost a komercializace, káva a umění, aneb Denní problémy mezi jazyky Uwe  Ladwig
10. 10. 2007 Koho chrání BIS aneb co jsou české zájmy Ladislav  Žák
10. 10. 2007 Odkdy se univerzitní pracovníci věnují shánění kšeftů a publicity mezinárodním lobbistům? Štěpán  Kotrba
10. 10. 2007 Chtělo se mi z Lidovek zvracet
9. 10. 2007 Mikrovlny nezpůsobují rakovinu Petr  Frish
10. 10. 2007 O fotonech a o mnohém jiném
9. 10. 2007 Obering: Měli jsme dobrý cíl a nebyla mlha
9. 10. 2007 Aféra jménem Andula (V. část) Josef  Brož
9. 10. 2007 Noviny versus Elity (a naopak) Miloš  Štěpánek
9. 10. 2007 Výzva 5 bodů Auto*matu Hynek  Hanke
9. 10. 2007 R jako Reklama Petr  Pojar
9. 10. 2007 Putin -- Zubkov -- Putin Tomáš  Lipták
9. 10. 2007 Drsný smysl pro humor redakce Lidových novin Jiří Š. Cieslar