19. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2007

Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty

Americká raketová základna na území Česka - TÉMA BLJe to již téměř půl roku, co na Britských listech vyšla informace o reakci středočeských zastupitelů KSČM na proradarovou letákovou akci určenou občanům v okolí Brd, kterou mimo jiných sponzoroval i Středočeský kraj. Připomínám, že tehdy, během a po zasedání zastupitelstva 12. 4. jsme označili informace poskytované občanům v letáku jako přinejmenším sporné, ne-li nepravdivé a požadovali stejnou podporu pro naší verzi letáku k radarové základně USA, která obsahovala v té době známá fakta. Oba letáky byly na stránkách Britských listů zveřejněny v uvedeném článku a uvádím je dnes znovu, aby vynikla faktografičnost odpovědi na ně od ministerstva obrany a tím i inteligence mluvčího Tiskové a informační služby tohoto státního úřadu.

Zdeněk Štefek je zastupitelem SČ kraje

Tiskový mluvčí kraje Martin Kupka tehdy slíbil, že nechá posoudit náš leták odborníky z Ministerstva obrany a pokud bude v pořádku, může zajistit alespoň zveřejnění v jemu dosažitelných médiích (např. na www stránkách kraje). Po několika urgencích, mezi kterými nechyběla ani rozpačitá žádost z Ministerstva o nové poslání našeho návrhu (starý prý ztratili) došlo k opravdovému přelomu před několika dny. Bez komentáře posílám konečné stanovisko Ministerstva obrany a průvodní mail tiskového mluvčího Středočeského kraje.

Vážený pane zastupiteli,

moc se omlouvám za zdržení. Věřte mi, že jsem je nezpůsobil . Váš dokument jsem na Ministerstvo obrany posílal opakovaně.

Se zaslanou odpovědí se neztotožňuji. S pozdravem

Mgr. Martin Kupka
Tiskový mluvčí
Vedoucí oddělení informací a styku s veřejností
Odbor kancelář hejtmana

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 408 fax: 257 280 332
mobil: 724 345 456
e-mail: kupka@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

From: Jan Pejsek [mailto:pejsekj@army.cz]
Sent: Thursday, September 13, 2007 7:07 PM
To: Kupka Martin
Subject: stanovisko MO

Vážený pane Kupko,

opožděně ale přece reagujeme na Vámi zaslané prohlášení zastupitelů KSČM. Ministerstvo obrany bude na jejich dokument reagovat stručně a pouze v obecné rovině. Stanovisko Vám zasílám v příloze k případnému využití.

S pozdravem

Jan Pejšek
Tisková a informační služba Ministerstva obrany ČR
tel.: +420 973 200 151, +420 724 033 288
e-mail: jan.pejsek@army.cz, info@army.cz

Reakce Ministerstva obrany na stanovisko klubu zastupitelů KSČM Středočeského kraje

Informace o technických aspektech a fungování systému protiraketové obrany jsou v široké míře dostupné na internetových stránkách www.army.cz nebo www.radarbrdy.cz. Zástupci Ministerstva obrany se zároveň v průběhu posledních měsíců zúčastnili více než dvou desítek setkání se zástupci samosprávy i široké veřejnosti.

Rozhodování o případném umístění radaru ve vojenském újezdu Brdy bude věcí vlády a členů Parlamentu České republiky. Zcela jistě nedají ke stavbě souhlas, pokud nebudou splněny základní podmínky stanovené během vyjednávání českou stranou. Ať už se jedná o zdravotní nezávadnost zařízení, vliv na životní prostřední nebo právní rámec pobytu příslušníků ozbrojených sil USA na českém území.

zpracoval Václav Vlček

 

JSME PROTI

JSME PROTI VÝSTAVBĚ PROTIRAKETOVÉ ZÁKLADNY PROTOŽE :

JE PORUŠOVÁNA DEMOKRACIE

 • Vůle občanů k takto závažné otázce může být vyjádřena pouze prvkem přímé demokracie a to je referendum. Je popírán význam místních referend v obcích sousedících se základnou
 • Žádná politická strana neměla ve volebním programu do Poslanecké sněmovny P ČR umístění cizích vojenských základen na území ČR. Proto o této otázce nemůže rozhodovat vláda ani Parlament (mají velice slabý a nestabilní mandát), ale pouze občané.
 • Demokracie a právo občanů na informace a tím právo občanů rozhodovat o svém osudu jsou minimálně od roku 2002, kdy se o této základně jedná na úrovni orgánů ČR a USA, pošlapávána. Veřejnost o této skutečnosti není informována. USA již začali s přípravou stanoviště pro základnu. Dochází ke svévolnému výkladu ústavy ČR ze strany vlády. Při vyjednávání je ignorován Parlamentu i opozice.
 • Orgány ČR neposkytují pravdivé ani úplné informace o důsledcích umístění základny pro ČR a její obyvatele.
 • V souvislosti s výstavbou základny je omezována demokracie v ČR. (Viz zákaz demonstrace plánované na 29.1.2007).

JSOU PORUŠOVÁNA STÁVAJÍCÍ PRÁVA

 • Ztráta značného území ČR -- území základny nepodléhá jurisdikci ČR, ČR ztrácí postavení suverénního státu. Velvyslanectví USA uvádí potřebu 400 ha na celý systém raketové obrany, je otázkou jak široké bude bezpečnostní pásmo kolem základny.
 • ČR dostala dopředu od USA návrh jak odpovědět na notu USA
 • "...pobyt vojsk jednoho státu na území státu jiného v mírové době, rozhodně nepatří k jevům uznávaným za normální." -- Charta č.18 12.8.1978
 • Právo ČR nebude moci být vykonáváno nad americkými vojáky a nad zaměstnanci základen při kriminálních, nedbalostních a jiných porušení zákona.
 • Velvyslanectví USA uvádí potřebu 400 lidí na obsluhu celého systému. Obsluhu budou tvořit pouze příslušníci USA
 • Dojde k nerovnoprávnému postavení občanů ČR proti příslušníkům cizích vojsk z hlediska práva a tím k narušení principu rovnosti a reciprocity občanů ČR.
 • Porušení prohlášení Severoatlantické rady z roku 1997 ,že v žádném novém členském státě NATO žádné základny cizích vojsk nebudou.
 • Porušení dokumentu Bezpečná Evropa v lepším světě, který byl přijat na úrovni EU 12. 12. 2003 v Bruselu .
 • Vláda vede propagační kampaň bez poskytnutí konkrétních informací. Dochází k ideologizaci problematiky bez faktů, zkreslování a manipulaci ze strany vlády.

JE OHROŽENA BEZPEČNOST ZEMĚ

 • Protiraketová základna -- radar, v případě vojenského konfliktu USA s některou velmocí se vždy stane prvořadým cílem úderu protivníka USA.
 • Nebezpečí je reálné. USA přešly od koncepce zastrašování ke koncepci preventivních válek
 • Území ČR se stává cílem prvního úderu, aniž by ČR musela nutně být ve válečném stavu.
 • Útok na naše území nemohou orgány ČR ani občané ovlivnit.
 • V případě vytvoření základny na našem území, s lítostí deklaruje Rusko, že bude muset přijmou odpovídající vojenská protiopatření, nejspíše zaměření svých raket na území ČR a možnost preventivního úderu těchto raket v případě globálního konfliktu.
 • O použití základny rozhoduje výhradně velení armády USA, ČR bude pouze s odstupem informována.
 • Protiraketový systém USA do současné doby dle stávajících zkoušek je značně nedokonalý, nespolehlivý, neúčinný a nevyzkoušený. Příznivci základny uvádí účinnost systému 90%, někteří vědci 10%. Deklarovaných 10 antiraket je schopno zničit tři útočící rakety, u multihlavic jednu. Zkoušky antiraket byly prováděny na útočící rakety u kterých byly známy letové parametry a které nemanévrovaly a neměly multihlavice.
 • Střet raket může mít nedozírné následky pro obyvatelstvo všude kam zbytky raket dopadnou. Vždy dochází k zamoření oblasti těžkými kovy.
 • Zvýší se nebezpečí nehod a havárií techniky základny a dochází k růstu nebezpečí pro občany ČR.
 • Vzroste nebezpečí ze strany teroristů v ČR a nebezpečí teroristických útoků na občany ČR v zahraničí.

ZHORŠENÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

 • ČR se takto zapojuje do preventivních válek USA, které USA vedou v případě "ohrožení" vlastních zájmů USA kdekoliv na světě.
 • Dnes je radar zdůvodňován hrozbou raket Iránu a Sýrie, které nemají rakety schopné zasáhnout USA. Irán vyzkoušel raketu s doletem 1 600 km. Sféra zájmů USA zahrnuje celou planetu; prioritou je zabezpečení zdrojů energie. Rusko nepustilo nadnárodní koncerny za energií na Sibiř.
 • ČR svým souhlasem s umístěním základny přispěje k růstu nedůvěry mezi světovými velmocemi a k růstu nedůvěry mezi spojenci a to i mezi spojenci v NATO.
 • Základna snižuje naději EU být nezávislým subjektem světové politiky.
 • ČR svým souhlasem s umístěním základny přispěje k růstu nedůvěry a ke komplikacím v oblasti nešíření jaderných zbraní, zbraní hromadného ničení a omezení raket dalekého dosahu.
 • ČR svým souhlasem s umístěním základny přispěje k růstu nedůvěry mezi ČR a zeměmi bývalého SSSR. Vytváří se reálná hrozba pro Ruskou bezpečnost. Základna může komplikovat dodávky energií z oblasti bývalého SSSR.
 • ČR svým souhlasem s umístěním základny přispěje k růstu závodů ve zbrojení mezi velmocemi.
 • Vybudováním základny se změní k horšímu mezinárodní postavení ČR a role naší země v řešení mezinárodních problémů a posuzování zahraničně politických aktivit naší země. Reálnými se stávají obavy Rakouska, Německa i na vládní úrovni. Není provedeno začlenění základny do NATO.
 • Je kritizována jednostranná orientace na agresivní mocnost v bezpečnostní politice státu.
 • Od voleb v USA v roce 2008 se výrazně změní nazírání na řešení mezinárodních konfliktů a problémů silou.
 • ČR reaguje na zájmy pouze části firem vojenskoprůmyslového komplexu

OMEZENÉ TECHNICKÉ MOŽNOSTI

 • Bude narušen příjem televizního, radiového a telefonního signálu. Nemusí být funkční dálkové otvírání automobilů, příjem bezdrátového internetu, u rádiového signálu vláda připouští vzdálenost 10 km; záření může aktivovat airbagy v autech
 • Bude nutno vytvořit značně široký koridor omezení leteckého provozu. Vláda uvádí koridor 13 km, zahraniční vědci více než 50 km
 • Záření radaru ovlivňuje funkce citlivých přístrojů (například v letadlech - mimo jiné se uvádí aktivace vystřelovacích sedadel letadel a zdravotnictví).
 • Pro obdobné radary jsou zřizovány jaderné zdroje pro výrobu elektrické energie.

BUDE NARUŠENO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZVÝŠÍ SE ZDRAVOTNÍ RIZIKA

 • Impulsivní výkon vysílače. Vláda uvádí impulsní výkon 4,5 MW, některé zahraniční zdroje až 10x vyšší.
 • Vzroste zatížení životního prostředí zářením z radaru a zdravotní rizika pro obyvatelstvo žijící v okolí radaru.
 • Vyzařování je směřováno do nebe, ale existuje jev boční smyčky - vyzařování do boku, zdravotní riziko pro obyvatelstvo vzdálené v kilometrech od radaru
 • Paprsek radaru není směřován pouze jedním směrem, má se chránit prostor území od Grónska po Itálii
 • Při zneškodnění útočící hlavice dojde k zamoření území jaderným, případně biologickým či chemickým spadem. USA tvrdí, že po nárazu na útočící jadernou hlavici nemůže dojít k jejímu jadernému výbuchu. Rusko tvrdí, že může.

EKONOMICKÉ OTÁZKY

 • Vliv výstavby základny na řešení nezaměstnanosti daného regionu je zcela zanedbatelný. Existuje jen mlhavý příslib účasti firem ČR na výstavbě základny. Je vytvářen tlak státní správy na obce daného regionu kombinovaný s mlhavými sliby ekonomické výhodnosti pro tyto obce.
 • Základna USA bude zásobována z USA, ekonomická výhodnost základny pro ekonomiku ČR bude zcela zanedbatelná. SA nebudou platit nájem za základnu ani za území.
 • ČR bude nucena vynaložit prostředky na zabezpečení vnější ochrany základny, ož povede k růstu nákladů na armádu na úkor potřebnějších resortů.
 • Základna nepřinese žádný prospěch pro růst technologických znalostí ČR, jako investice USA v Zetoru, AERU,Temelínu...

NENÍ RESPEKTOVÁNO VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ

 • Obyvatelé ČR v své historii vždy odmítali umístění cizích vojáků na svém území bez ohledu na své ostatní politické postoje.
 • S umístěním vojenské základny nesouhlasí většina obyvatel ČR (VII/2006-83%-průzkum MfDnes, X/2006 75% -Lidové noviny,březen 2007 -73 %).
 • Možnost české kontroly vybavení a funkce základny je nulová.
 • Vláda vede propagační kampaň bez poskytnutí konkrétních informací, ideologizuje problematiku, neposkytuje fakta, nedává příležitost opozici.
 • Vláda zkresluje skutečnost a manipuluje s fakty. Využívá metodu 100 x opakované lži.

Výše uvedené problémy ohledně výstavby vojenské základny nejsou zdaleka vyčerpávající, ani konečné.

12. 4. 2007 Klub zastupitelů KSČM Středočeský kraj

                 
Obsah vydání       19. 9. 2007
19. 9. 2007 Vláda vede informační válku s českou veřejností
19. 9. 2007 DEBKA: Írán nemá veké množství střel Shahhab-3
19. 9. 2007 Záporné následky globálního oteplování pocítí už naše generace
19. 9. 2007 Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty Zdeněk  Štefek
19. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
19. 9. 2007 Co je demokracie podle Sartoriho Josef  Brož
19. 9. 2007 Irák rozhořčen nad smrtí osmi civilistů, které zabila soukromá americká bezpečnostní firma
19. 9. 2007 Policie: Přistěhovalci ze středovýchodní Evropy "mají jiné standardy"
19. 9. 2007 Polsko blokovalo plánovaný den EU proti trestu smrti
19. 9. 2007 Rusko a Čína "provádějí špionáž proti USA"
19. 9. 2007 Rusko a USA se tak znovu poměřují v tom, kdo má silnější bombu
19. 9. 2007 Anheuser Busch, Dalík a konec budějovického Budvaru?
19. 9. 2007 Je to moje značka, chlapče!!
19. 9. 2007 Demokracie? To je vtip? Jaromír  Habr
19. 9. 2007 České úřady schválně snižují počet mrtvých v Iráku, aby ukázaly USA v dobrém světle Michal  Rusek
19. 9. 2007 Politické divadýlko předsedy Paroubka? Antonín  Hubený
19. 9. 2007 Rádoby vtipná úvaha o radaru a variantě rychlé smrti Michal Z. Čenko
18. 9. 2007 Má-li být válka s Íránem, pak jaká? Max  Blaustein
18. 9. 2007 Směřujeme nezadržitelně k válce s Íránem, varuje OSN
19. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Je na programu útok na Írán? Immanuel  Wallerstein
18. 9. 2007 Lavrov: Žádný současný problém nemá vojenské řešení
18. 9. 2007 Prezidentské volby v zajetí hlouposti Bohumil  Kartous
18. 9. 2007 Zpocený Bütikofer Tomáš  Krček
18. 9. 2007 V Americe vládne cenzura soukromých televizních korporací Fabiano  Golgo
18. 9. 2007 Necenzurovaná verze projevu Sally Field Petr  Nachtmann
19. 9. 2007 Výklady demokracie: Můj boj za svobodnou kombinaci písmen Wenzel  Lischka
18. 9. 2007 Rituály jsou znakem odlišnosti a nadřazenosti: tak jako i v Čechách Lukáš  Lhoťan
18. 9. 2007 Pokrytectví a pedofilie v katolické církvi Uwe  Ladwig
18. 9. 2007 Rozhlas BBC o Mnichovu
18. 9. 2007 Veřejnoprávní média: servilnost jako v době procesu s Miladou Horákovou Michal  Rusek
18. 9. 2007 Vzpomínáme na vznik ČSR a na TGM v pokřiveném zrcadle Miloš  Dokulil

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2007 Demokracie? To je vtip? Jaromír  Habr
19. 9. 2007 Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty Zdeněk  Štefek
19. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
13. 9. 2007 Dnes rozhodnou zastupitelé Strašic o referendu k radaru, vyvolané peticí občanů   
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
12. 9. 2007 Potůček: radar škodit nebude ! Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ
10. 9. 2007 Skandálně manipulativní průzkum veřejného mínění   
7. 9. 2007 V radarovém opojení   
6. 9. 2007 Radar v Brdech? PR kšeft pro bývalou ministrovu firmu Štěpán  Kotrba
5. 9. 2007 Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů Ludvík  NERAD
4. 9. 2007 Premiér: Ochráním vás, kdyby vás to život stálo Milan  Daniel
3. 9. 2007 S pozdravem Rozum do hrsti aneb pár slov k americkému radaru   
3. 9. 2007 Podle amerických údajů zamoří úlomky střetu antirakety s hlavicí tisíce kilometrů čtverečních Štěpán  Kotrba

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2007 Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty Zdeněk  Štefek
19. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
17. 9. 2007 Kurt Beck v Praze, Gerhard Schröder v Moskvě Richard  Seemann
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ
10. 9. 2007 Skandálně manipulativní průzkum veřejného mínění   
5. 9. 2007 Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů Ludvík  NERAD
3. 9. 2007 Podle amerických údajů zamoří úlomky střetu antirakety s hlavicí tisíce kilometrů čtverečních Štěpán  Kotrba
29. 8. 2007 Střetnutí letadla s paprskem brdského radaru ne bez následků Tereza  Tušarová
24. 8. 2007 Vládní "odborník na radary" uvedl nesprávné informace v online rozhovoru iDnes Štěpán  Kotrba
22. 8. 2007 Referenční laboratoř je prostor pro zářivý optimismus Štěpán  Kotrba
22. 8. 2007 Nezávislá zpráva o radaru od závislé komise Jan  Neoral
20. 8. 2007 Sisyfovské úsilí odborníka na "elektromagnetický smog" Václav  Drbohlav, Štěpán Kotrba
7. 8. 2007 Záhadná obrana XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký