3. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 8. 2004

Druhá světová válka:

Nyní, téměř šedesát let po ukončení druhé světové války, dochází, zejména v lidové kultuře, k návratu k vojenskému romantismu. Podle mé zkušenosti, píše však v nové knize pamětník Paul Fussell, všichni, kdo si myslí, že vojenské "vítězství" přináší uspokojení, se mýlí.

Druhá světová válka byla křižáckým tažením chlapců. Pozemní válku v západní Evropě drtivou většinou vedli američtí chlapci ve věku 17, 18 a 19 let. Někteří z těchto mužů-dětí se holili, ale mnozí z nich ještě nemuseli.

Sloupek

Hovořil jsem v pondělí v Praze se Štěpánem Kotrbou krátce o jeho polemice ZDE a ZDE vznesené proti mému článku ZDE, vyžadujícímu od uměleckého díla morální integritu. Úplně jsme se neshodli.

Štěpán Kotrba, zdá se, vyznává přesvědčení, že ať je situace jakákoliv, nad ideologií či útlakem vždycky zvítězí "přirozený, autentický život". I v stalinských padesátých letech prý podle něho existovala i v oficiální sféře široká škála tvůrčích aktivit, takže podle něho i za těchto podmínek byli schopni umělci autentické tvorby, i za cenu případných kompromisů s vládnoucí mocí. A kompromis je podle Kotrby důležitý: jaký smysl měl prý za normalizace morální postoj takové Vlasty Chramostové, která si s neostalinským režimem nezadala, ale "nemohla dvacet let nic vytvořit". Daleko pochopitelnější jsou podle Kotrby kompromisy takové Věry Chytilové, která v druhé polovině osmdesátých let natočila za peníze komunistického establishmentu, určené pro oficiální propagandu, vynikající film "Praha, neklidné srdce Evropy". Pochopitelné a přijatelné byly podle Kotrby zřejmě i morální a tvůrčí kompromisy takového Jiřího Menzela, o Otakaru Vávrovi nemluvě.

Osobně zdaleka nevidím situaci tak přímočaře a černobíle jako Štěpán Kotrba. Zaprvé nesdílím jeho idealizovaný pohled na komunistickou totalitu: možná proto, že pocházím z rodiny, která byla celý život zásadně nekomunistická, ne-li antikomunistická, a proto četní její příslušníci zažívali po celou dobu existence komunistického režimu útlak a ostrakizaci. A znám samozřejmě mnoho jiných lidí, jimž komunistický režim v padesátých anebo v sedmdesátých letech bezdůvodně, jen z čiré ideologické zloby zničil život a existenci.

Milí čtenáři, prosím nepište mi, že výše uvedeným tvrzením "jen opakuji stereotypní antikomunistickou propagandu dnešních českých sdělovacích prostředků". Ti, kdo mou práci sledují trochu systematicky, vědí, že nic takového zásadně nedělám.

Začátkem devadesátých let, kdy v českých médiích vláda antikomunistická hysterie daleko silněji než dnes, mě napadali pravicoví ideologičtí sekerníci, že si dovoluji poukazovat na to, že se lidé v Čechách pošetile zbavují hodnot a zatracují užitečné pojmy či pracovní postupy jen proto, že jich za totality užíval komunistický režim. (Pamatujete si ještě, jak se lidé báli říct nahlas slovo "plánování" ?) Argumentoval jsem tehdy: Jenom protože, že i komunisté usuzovali, že "Na obloze svítí sluce" či "Voda teče z kopce", tyto výroky s pádem komunismu přece neztratily platnost!

To, že se autentická zkušenost někdy do určité míry kryje s fakty, která kdosi zneužívá jako propagandu, přece proboha nemůže znamenat, že budu tuto autentickou zkušenost popírat. Vím z více než pětadvacetileté zkušenosti života na Západě (částečně jsem ji strávil v podnikatelském prostředí) že plánování je běžnou součástí práce každého úspěšně vedeného podniku, ať už začátkem devadesátých let tvrdili klausovští sekerníci v ČR jakékoliv nesmysly.

A obdobně: jenom proto, že dodnes v českých médiích stereotypně mnozí komentátoři zatracují komunismus, neznamená, že budu tvrdit, navzdory své osobní, zažité autentické zkušenosti, že "reálný socialismus" sedmdesátých a osmdesátých let v Československu byl jakýmsi demokratickým rájem. Ne, podle mé zkušenosti například prostě není pravda, že učitelé na vysoké škole byli moudrými odborníky, kteří porozuměli stavu rozděleného světa a "podporovali socialismus", protože věděli, že "na Západě je to horší".

Zaprvé, na Západě to v žádném případě horší nebylo a zadruhé, většina mých učitelů na pražské FFUK byli buď marxističtí šílenci, nebo zbabělci, nebo neskrupulózní, sobečtí a agresivní kolaboranti. Nemohu předstírat, že byla FFUK za mých studií v sedmdesátých letech jakýmsi "athénským rájem moudrosti". Normálnější lidé se skrývali na anglistice, ale udržovali se tam jen z posledních sil. I mezi nimi byli agenti Stb.

Ale vraťme se k morálce a k integritě uměleckého díla. Štěpán Kotrba má pravdu, že struktura uměleckého díla musí působit sama o sobě a kádrový profil umělce dílo nakonec neovlivní. Pokud někdo vytvoří opravdu vynikající, výjimečný umělecký čin, to, zda v soukromém životě znásilňoval malé děti, asi se zhodnocením onoho díla nemá příliš mnoho společného. Velký angloamerický básník Ezra Pound sympatizoval s fašismem - těžko kvůli tomu budeme zatracovat jeho poezii.

V poznámkách o špatných, ideologicky propagandistických studentských filmech z padesátých let, které jsem viděl minulý týden na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, mi šlo však o něco jiného. Jejich autoři - a totéž, zdá se mi, platí i o Otakaru Vávrovi skoro po celé tvůrčí období jeho života - při tvorbě těch filmů vědomě lhali. Věděli, že nemohou tvořit svobodně, a jenom proto, aby se mohli v daném oboru (v tomto případě v kinematografii) realizovat, příjali úkol být hlásnou troubou režimu. A přitom to ještě dělali hloupě. Jejich tvorbu to diskredituje, nejméně do doby, než své propagandistické dílo veřejně odsoudili. S tvůrčí integritou je to totiž jako s panenstvím - ztrácí se jen jednou. Jistě, člověk může prozřít v jakékoliv etapě svého života a přijmout imperativ autentického svědectví o skutečnosti. V takovém případě mu od té chvíle divák jistě odpustí. Jenže to, že daný člověk v určité etapě svého života zaprodal svou integritu jen proto, aby se "mohl realizovat", nelze už zpětně popřít.

Prostě jenom proto, že vždycky existovali lidé, kteří si osobní integritu zachovali.

A toto všechno, prosím, neplatí jen pro období komunistické totality. Je to nesmírně aktuální dodnes.

3. 8. 2004

Rozhodl jsem s k velice riskantnímu činu. Po tři dny sledovat hlavní zpravodajství TV Nova. Sledovat jej pozorně a nehnout brvou. Sledovat jej s odhodláním a nepřepínat. Sledovat jej a přesvědčit sebe sama i rodinu, že je to pro dobrou věc.

Tento skutek je riskantní hned ze dvou důvodů. Jednak člověku hrozí ztráta psychické stability a také dává všanc svoji pověst tím, že bude kritizovat jev, který byl před tím kritizován už tolikrát, že si na této hromadě posměšků může inkriminovaná stanice klidně postavit reklamu, neboť se z toho nezvratitelně stalo intelektuální klišé.

Tato iniciativa však má velmi jasnou inspiraci.Tou je snaha položit na misku vah vedle již kritizovaného zpravodajství ČT relevantní konkurenci, která se navíc tváří značně namyšleně, neboť má dojem, že už se všichni unavili a nikoho by už nenapadlo vracet se k notoricky zprofanované kritice jejich práce. Je pravda, že je to činnost z hlediska estetických vjemů nepříjemná, ale kvůli objektivitě nutná.

Podařilo se, a tak předkládám zprávu o tom, co se v nováckém zpravodajství odehrálo během pátku, soboty a neděle. Pokud budete mít někdy dojem, že to, co popisuji, není možné, že se to nemohlo stát, pak mi nezbývá než vás odkázat na zdroj sám.

3. 8. 2004
S americkým režisérem Albertem Mayslesem hovořil v Karlových Varech Petr Šafařík

A co provedeme s tím Moorem? Budeme se ho muset nějak zbavit, všude se mě na něj ptají... (smích). Nedávno se mě na něho dotazovali v jednom rozhovoru a já jsem říkal, co mi na jeho filmech vadí. Pak jsem si ale uvědomil, že ti novináři velmi chtějí slyšet takovou kritiku, že jsou proti Moorovi zaujatí a chtějí mu uškodit, že si přejí, aby mu nikdo nic nevěřil a aby lidé volili Bushe. Tak jsem nakonec nedal souhlas k uveřejnění toho rozhovoru!

3. 8. 2004

Mám poznámku k textu Štěpána Kotrby "Jak si Hurvínek představuje válku", které jsou zároveň tak trochu i polemikou s jeho následujícím textem "Stereotypy a osobní zkušenost".

Převážná skupina lidí je schopna se pod tlakem nových poznatků a životních zkušeností vyvíjet a obvykle tak i činí. Nevím, proč bychom totéž nemohli přiznat i filmovým tvůrcům.

Krtek a autíčko
3. 8. 2004

TOTALITA V NÁS?

Pokračující polemika s Janem Čulíkem "O tvůrčí integritě v dobách útlaku"

Jsem rád, že kdekdo interpretuje, jaké já vyznávám přesvědčení. Prozatím jsem si na definici svého přesvědčení vystačil vždy sám... Když by se Jan Čulík býval zeptal na to, o čem jsem přesvědčen, nemluvil bych zcela určitě o Vlastě Chramostové, možná ani o Janu Vávrovi či Věře Chytilové. I když...

Filmy, které Věra Chytilová natočila v dobách "totalitního útlaku" patří k tomu nejlepšímu, co natočila. Jsou svědectvím doby - její poetiky, pokřivení, humoru i tragičnosti - ale i možností, které tehdy režisérka měla.

3. 8. 2004

EPS podává trestní oznámení

tisková zpráva Ekologického právního servisu

Ekologický právní servis podává trestní oznámení, ve kterém poukazuje na nezákonné jednání stavebního úřadu při povolování výstavby Lidlu v Rumburku. Nezákonnosti spatřuje EPS v tom, že úředníci nezařadili do spisu odvolání proti stavebnímu povolení a v tom, že stavební úřad informuje o důležitých úkonech jen investora stavby.

3. 8. 2004

Když tyto otázku položíte svým známým, jejich odpověď bude patrně: "Záleží na tom, oč se jedná". A to je právě velký problém v Ottawě, kde nás radnice vyzvala, abychom oznamovali občany, kteří nejednají v souladu s městskými předpisy.

3. 8. 2004

Ačkoli v ČR, jak známo, prakticky neexistuje školné, vysoké školy mají tendenci ponechat si co nejvíce studentů. Vede to pochopitelně k degradaci vysokoškolského vzdělání a snižování úrovně absolventů.

Příčinou je současný systém financování vysokých škol, při kterém získavají školy peníze za počet studentů. Ostatní ukazatele (kavalifikační struktura učitelů, počty doktorandů, vědecké výstupy) jsou podceněny. Školám se tak (alespoň krátkodobě) vyplácí mít co nejvíce studentů a na kvalitu výuky rezignovat.

Příklad britských škol však ukazuje, že školné situaci nevyřeší..., míní Jan Foniok.

3. 8. 2004

Česká katolická charita vyhlašuje sbírku pro uprchlíky

Tisková zpráva SČKCH

V Dárfuru, v západní části Súdánu, a v sousedním Čadu živoří víc než milion lidí v provizorních uprchlických táborech, kam byli nuceni se uchýlit v důsledku řádění ozbrojenců. Konflikt mezi usedlými zemědělci a nomády trvá v Dárfuru již několik století. V osmdesátých a devadesátých letech 20. století ozbrojené srážky nabyly na intenzitě v důsledku sucha a předchozího vyzbrojování nomádů arabského původu.

3. 8. 2004

Nedávno jsem na ulici narazil na plakát odsuzující ničení plastikových krav. Na tom ještě není nic až zas tak strašného. Co mě, ale dožralo, je fakt, že se na onom plakátu bezostyšně lže a nikomu to nevadí a ještě je nám podsouvána jakási kolektivní vina za dvě - neb víc různých motivů jsem opravdu neviděl - zničené skulptury.

2. 8. 2004

Otvorený list

Mária Ščepková
"Treba nástojčivo odsudzovať skutočnosť, že homosexuálne osoby boli a sú predmetom zlovoľných prejavov a násilných akcií. Podobné správanie si zaslúži odsúdenie od pastierov Cirkvi, kdekoľvek by bolo zistené. Tieto prejavy odhaľujú nedostatok úcty k druhým, poškodzujúci základné zásady, na ktorých sa zakladá zdravé občianske spolunažívanie. Dôstojnosť každej osoby musí byť vždy rešpektovaná v slovách, činoch a v zákonodarstve."
Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby 10, Vatikán, 1986

Vážený pán Pavol Hrušovský, predseda KDH a predseda NR SR, vážený pán Vladimír Palko, predseda Ministerského klubu KDH, podpredseda KDH a minister vnútra SR, vážený pán Daniel Lipšic, podpredseda KDH a minister spravodlivosti SR.
Vážení páni, vážené dámy, slovenskí politici a političky, milí bratia, milé sestry, členovia a členky KDH (a jemu blízkych spoločenstiev).

Dovoľujem si Vás osloviť týmto otvoreným listom v súvislosti s Vašimi postojmi, ktoré prezentujete ako tzv. kresťanskí politici (či politike alebo kresťanstvu blízki aktivisti) k realite homosexuálnej orientácie. Dovoľujem si Vás osloviť ako jeden z občanov tohto štátu, z ktorých dôvery ako volení politici môžete i nemusíte zastávať svoj zodpovedný post, teda post, na ktorom sa za pôsobenie zodpovedáte predovšetkým nám, tzv. prostým občanom.

2. 8. 2004

Východné rozšírenie a "sociálne výzvy" EÚ II.

Bezprostredná perspektíva členstva v EÚ dnes presunula ohnisko pozornosti z formálnych a minimálnych požiadaviek Únie na praktickú a rovnako tak teoretickú prípravu na efektívne členstvo krajín strednej a východnej Európy, v zmysle Lisabonskej stratégie.

2. 8. 2004

Strana demokratickej ľavice (SDĽ) by mohla významne pomôcť českej sociálnej demokracii (ČSSD) v jej súčasnej kritickej situácii. Grossovci totiž akoby kopírovali viaceré chyby, ktoré SDĽ stáli jej politickú existenciu. Z minulosti ČSSD by sa, naopak, mala poučiť slovenská ľavica. Dozvedela by sa, ako sa z absolútnej nuly dostať na politický Olymp.

2. 8. 2004
J. K. Galbraith

Na konci druhej svetovej vojny som bol riaditeľom pre výskumy všeobecných následkov strategického bombardovania Spojených štátov - vtedy sa to volalo "Usbus". Viedol som veľký profesionálny tím ekonómov, ktorý hodnotil vojenské a ekonomické dosahy bombardovania Nemecka. Strategické bombardovania nemeckého priemyslu, dopravy a miest však bolo veľkým sklamaním.

Subcomandante Marcos
2. 8. 2004

Don Quijote je najlepšou politickoteoretickou knihou

Rozhovor s Subcomandante Marcosom

Gabriel García Márquez, Roberto Pombo

Pred desiatimi rokmi začala Zapatistická armáda národného oslobodenia na juhovýchode Mexika svoj boj za práva pôvodných obyvateľov a právo na odlišný spôsob života. Teraz nie je dôležité, ako kto povstanie EZLN hodnotí. Faktom ostáva, že zapatisti, ako sami seba nazývajú, zatiaľ odolali nástrahám, ktorým iné revolučné skupiny odolať nedokázali - nevyhlasujú sa za reprezentantov "ľudu", ich cieľom nie je uchopiť moc, zbraň sa pre nich nestala cieľom namiesto prostriedku, nevyhlasujú, že ich videnie sveta je jediné možné.

Keď v roku 2001, sedem rokov po začiatku povstania, uskutočnili pochod do hlavného mesta Mexico City, nebolo to preto, aby z prezidentského paláca vyhnali Vincenta Foxa. Chceli rokovať. A keď si vypočuli návrh vlády, vrátili sa do džungle, kde o ňom hovorili s miestnymi obyvateľmi, ktorí ho nakoniec sami odmietli. Najznámejším predstaviteľom EZLN je Subcomandante Marcos. V niektorých ohľadoch je to ukážkový revolucionár -- tajomná postava, ktorej identita je neznáma, minimálne rovnako zručný rétor ako veliteľ. V zopár podstatných veciach sa však líši od svojich predchodcov a súčasníkov, ktorí sa "stavajú na čelo utláčaných" - sám seba berie s iróniou a jeho cieľom nie je uchopiť moc.

Tento rozhovor so Subcomandante Marcosom robili v roku 2001, krátko po pochode do Mexico City, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Gabriel García Márquez a Roberto Pombo. Uverejnený bol v časopise New Left Review, máj -- jún 2001.

2. 8. 2004

Uhoří příště účastníci v kině Hvězda?

Logickým dalším krokem, o nějž by měla usilovat Asociace českých filmových klubů, ministerstvo školství i ministerstvo kultury, by mělo být rozhodnutí zpřístupnit většinu nejdůležitějších klasických českých, případně i nejdůležitějších zahraničních - filmů jejich vydáním na DVD. Kolekce nejdůležitějších klasických filmových děl z dvacátého století by měla být ve školních knihovnách volně přístupná žákům všech českých škol a univerzit.

Kdo a kdy s tím začne?

Silou Letní filmové školy byl, jako vždy, její zajímavý a rozmanitý program, slabostí ne vždy technicky dokonalé promítání a mírný králíkovský chaos - který však Filmovce dodával docela příjemnou, neformální, amatérskou atmosféru.

Terry Gilliam v Uherském Hradišti
30. 7. 2004
Pátek 19.00:

Já se vyhýbám cenzuře. Raději bych dělal chyby tím, že něco nezcenzuruju, než abych udělal chybu tím, že něco zcenzuruju. Lidi, kteří jsou pro demokracii, holt budou muset pracovat trochu intenzivněji. Musejí být angažovanější. Ale prostě já nemám rád cenzuru. Raději bych udělal chybu ve prospěch svobodného projevu. Je to jako s trestem smrti. Jsem proti trestu smrti nikoliv proto, že bych si myslel, že se lidé nemají nikdy zabíjet, ale proto, že soudnictví dělá příliš mnoho chyb, takže jsou pak popravováni nevinní lidé. Musíte si rozhodnout, na kterou stranu dělat ty chyby.

V pátek v podvečer hovořil Jan Čulík v Uherském Hradišti s "Monty Pythonem" Terry Gilliamem.

29. 7. 2004

Charakteristickým rysem společnosti, založené na útlaku, je to, že lidé smějí hovořit jen odpovědně. Charakteristickým rysem svobodné společnosti musí být, že lidé musejí mít právo hovořit neodpovědně. A proto odpovídám na tuto otázku, že svoboda projevu musí být svobodou projevu. Společnost by se měla ochraňovat před neodpovědnými verbálními projevy tím, že bude zdravou společností, nikoliv stíháním lidí.

Jan Čulík hovořil v Uherském Hradišti ve čtvrtek dopoledne s britským dramatikem Tomem Stoppardem.

Terry Jones
30. 7. 2004
pátek 14.00:

Jsem pevně přesvědčen, že jakmile jednou začnete lidem zakazovat cokoliv, octnete se na šikmé ploše. Je to nesmírně nebezpečné. Protože kdo má právo rozhodovat, co se smí říkat? A přece společnost musí být dostatečně pevná, robustní, aby dokázala tolerovat lidi, kteří chtějí šířit určité myšlenky. Nebezpečné nejsou myšlenky. Jestliže jsou nějaké myšlenky atraktivní, rozšíří se, i když se je někdo bude pokoušet potlačovat. Myslím si, že je nesprávné bránit lidem v tom, aby veřejně říkali cokoliv.

Oni přece demokracii nezlikvidují tím, že řeknou, že by se měla zlikvidovat! Když něco řeknete, ve společnosti to může mít vliv jen tehdy, když s tím souhlasí velký počet lidí. A pokud s tím, co říkáte, souhlasí velký počet lidí, musíte to samozřejmě přijmout, pokud věříte v demokracii.

V pátek hovořil Jan Čulík v Uherském Hradišti s "Monty Pythonem" Terrym Jonesem.

3. 8. 2004
Zpracoval Muhammad Abú Nasr, přeložila Eva Cironisová

Pondělí 26. července 2004: Lvi Boží propustili egyptského diplomata. Egyptský diplomat, držený od pátku jako rukojmí odbojovou skupinou Lvi Boží, byl v pondělí propuštěn na egyptskou ambasádu v Bagdádu. Podle sdělení Muhammada Mamduha Qutba pro Reuters nedošlo mezi egyptskou vládou a bojovníky odporu k žádným jednáním. Americká AP však oznámila, že podle nejmenovaného zdroje z egyptského ministerstva zahraničí byl diplomat propuštěn po úspěšných jednáních. Jedinou podmínkou únosců bylo, aby Egypt nevysílal své síly do Iráku, což káhirská vláda slíbila. Qutbovo propuštění vysílala z videozáznamu TV al-Džazíra, v němž zástupce odporu prohlásil, že Qutb byl propuštěn, "protože je to zbožný muž s chvályhodnou morálkou". Zároveň prohlásil, že dostali nabídku velké části peněz jako výkupného.

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme zpravodajství o nedávných bojích v Iráku z hlediska osob, které bojují proti americkým a západním okupačním vojskům.

Předchozí zpravodajství iráckého odboje > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
2. 8. 2004

Tisková konference premiéra Grosse po zasedání ÚVV ČSSD

Bývalo dobrým zvykem tiskového oddělení ČSSD, že zpracovalo otázky i odpovědi novinářů na svých tiskových konferencích do textové podoby a umístnilo je na webové stránky ČSSD. Jsou zde od 14. 1. 2000 . Až na několik detailů bylo vždy vše v pořádku. Bývalo totiž dobrým zvykem, že otázky i odpovědi byly přepsány přesně. Bohužel už tomu tak není. Otázky novinářů - a nejen z BL - byly mnohdy na poslední tiskové konferenci jiné, i když odpovědi jsou stejné...

Úplné znění otázky Britských listů a odpovědi premiéra Grosse ZDE

"Upravené" znění otázky Britských listů a odpovědi premiéra Grosse ZDE
2. 8. 2004

Poslanecká sněmovna nedávno schválila novelu školského zákona, která mimo jiné zavadí na všech českých gymnáziích povinnost maturovat z matematiky. Pravda sice je, že za současného stavu je maturitní zkouška, zejména díky povinnosti maturovat z cizího jazyka, příliš humanitně zaměřena, ale to nic nemění na nesmyslnosti a nevyváženosti tohoto připravovaného kroku. Školní a k tomu ještě navíc státní maturitní zkouška, a aby toho nebylo málo, tak i maturita z matematiky povedou bezesporu ke snížení nároků na studenty a k poklesu celkové úrovně jejich znalostí.

2. 8. 2004

30. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary patří již několik týdnů minulosti. Mezi nejzajímavější zdejší české premiéry z poslední doby zřejmě patří uvedení rakousko-francouzského filmu Michaela Hanekeho Pianistka v roce 2001. Vraťme se proto... ne, jinak - jelikož by tento oslí můstek sotva skryl skutečnost, že zde pojednávám o událostech časově již poněkud odlehlých, začnu znovu.

Zhruba před rokem (ano, autor těchto řádek si dal na čas) probíhala na stanici Vltava v rámci pořadu Naše téma vícedílná diskuse o české filmové kultuře zaměřená na dramaturgii českých filmů a formování divácké kultury.

2. 8. 2004

Vatikán v sobotu vypočítal to, co jsou podle jeho názoru charakteristické vlastnosti ženy: "Žena naslouchá, vítá, je pokorná, věrná, chválí a čeká."

Foto z filmu Non Plus Ultras
2. 8. 2004

Zklamáním je Non Plus Ultras, pokus debutanta Jakuba Sluky o nový český film.

Formálně má tento pokus některé rysy kinematografického díla, například docela profesionální kameru, ale film to není. Příběh je jen letmo navržen - autor zjevně usiloval o lehkost, avšak dílo zůstává na povrchu. Neproniká k žádnému závažnějšímu tématu, dílo je nudné, nebaví, nevypovídá o ničem. Zejména jeho prvních tak třicet minut je dost plochých. Prý to má být komedie, ale vtipu je v díle jen velmi málo.

2. 8. 2004

V nedávné době jsme mohli sledovat soudní při o dědictví vydavatelských práv po spisovateli Foglarovi. Šlo tu, jak jinak, o peníze. Bohužel však nejsme svědky žádných tahanic, co se týká Foglarova duchovního a etického odkazu, ačkoli to se zděděnými penězi bezprostředné souvisí. Jako věcné břemeno měla být s ekonomickým dědictvím spojena povinnost, dbát na rozvoj duchovního Foglarova odkazu, neboť jde o nedělitelné záležitosti.

Stanislav Gross
31. 7. 2004

Předsednictvo i ÚVV ČSSD schválilo ministry i dohodu

Pátek, 18:00 Sociální demokraté započali neveřejné jednání předsednictva strany, ze kterého mají Britské listy zvukový záznam, podrobnou zprávou premiéra Grosse o všech jednáních, které doposud vedl. Gross seznámil přítomné i se svou představou o složení vlády, která by podle Grosse měla mít 18 členů. Gross se zevrubně vyjádřil i o návrzích koaličních partnerů.

Miladu Emmerovou by si Gross přál jako ministryni zdravotnictví, Jiřího Paroubka ministrem pro místní rozvoj a cestovní ruch, po Milanu Urbanovi chtěl premiér, aby zůstal ministrem průmyslu. Gross velmi podrobně odůvodnil nominaci nestraníka Františka Bublana na post ministra vnitra a Martina Jahna jako místopředsedu vlády pro hospodářskou strategii. O křeslo ministra zemědělství se příliš nemluvilo, tento bod si Gross nechal na separátní jednání, která měl po skončeném předsednictvu dlouho do pozdních nočních hodin. O křeslo se vedla diskuse mezi současným ministrem Palasem a poslancem Skopalem. Ten, kdo "zavařil" tento souboj a myslel si přitom na křeslo ministra též, byl bývalý ministr zemědělství, dnes senátor Fencl. Jako živý argument na přesvědčování premiéra Grosse si přivedl předsedu Agrární komory Václava Hlaváčka, se kterým jednal Gross beze svědků více než dvacet minut. Podle kuloárových informací převážila před půlnocí podpora Jaroslava Palase. Poslanci Mládkovi premiér nabídl pouze funkci mimo kabinet a Mládek si vzal čas na rozmyšlenou. Spekuluje se v té souvislosti o velvyslanectví v Moskvě.

Sobota: Hotovo, schváleno. Podle očekávání. ÚVV ČSSD v poledne drtivou většinou schválil kaliční dohodu i personální návrhy, které předložil Stanislav Gross. I ti největší oponentni stávající "trojkolky" opatrně couvli. Největší odpor sociálních demokratů byl vůči Karlu Kuhnlovi a vůči politice ministerstva zahraničí. Vláda by měla být jmenována v úterý, program by měl být dokončen okolo 15. srpna. Po zasedání předsednictva se nepředpokládalo, že by Grossova vláda byla sociálními demokraty odmítnuta. Unie svobody v pátek koaliční smlouvu schválila také. Zbývá už jen přesvědčit 101. poslance vládní koalice Laštůvku, který sice řekl "Šéfe, já to beru..." ale dodal k tomu okamžitě "..., ale...". Nutno dodat, že jeho kritka proamerické politiky lidoveckého ministra Svobody se zakládá na pravdě. Na Stanislavu Grossovi je, aby učinil co učinit musí. Zjednal si respekt i v křesťanských kruzích.

Pondělí: Podpis koaliční dohody. V 10:00 se bude podepisovat v Síni státních aktů koaliční dohoda.
1. 8. 2004
Stálá mise ČR, Ženeva

Výsledkem maratonu jednání, který postoupili tento týden v Ženevě nejvyšší představitelé vlád odpovědní za obchod, bylo nakonec v sobotu 31. 7., pozdě v noci schválení třetího návrhu dohody mezi členy, který byl jako výstup z konzultací předložen. O napětí však nebyla nouze, zvláště, když se neustále oddalovaly termíny pro předložení návrhu dohody, který by byl výsledkem konsensuálního souhlasu všech členů. Přes všechny potíže, kterým organizace čelila již od neúspěchu v Cancúnu, se podařilo překonat mrtvý bod a vyslat impuls pro jednání, jejichž výsledek by měl výrazně napomoci dalšímu oživení mezinárodního obchodu a ostranění chudoby v rozvojovém světě.

Liberalizace světového obchodu a WTO TÉMA BL
2. 8. 2004

"Komerční" budoucnost vysokých škol?

V minulých dnech jsme se dozvěděli, jak jedna soukromá americká školská instituce, která má detašované učiliště v Praze (roční školné je více než 30 000 dolarů) nedávno zreformovala svůj systém známek a už zjevně není možné tyto bohaté studenty, když si zaplatí, ze školy vyhodit. Instituce nyní výkony studentů známkuje pouze podle této škály A, A minus, B a B minus. Horší známky neexistují.

Podobný, dosud ještě ne tak drastický systém objevil v neděli na britských vysokých školách, které jsou pod vážným finančním tlakem, týdeník Observer. Budou si zanedlouho všechny vysoké školy na vyučování pouze hrát? Shrnujeme informace z Observeru:

1. 7. 2004

Tento časopis pro vás vyrábíme bez rozpočtu: Přispějte!

V červnu 2004 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 5950,00 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc. Přitom čtenost Britských listů rapidně roste.

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, za pomoc sponzora Globe.cz i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Dominik Joe Pantůček stále ještě (zadarmo) postupně zprovozňuje četné dosud nefunkční části časopisu, po lednové havárii serveru.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

29. 12. 2003

Jak Češi bojují

Na autogramiádě knihy Jak Češi bojují jsme se dověděli, že čtenáři v Německu tisknou Britské listy svým příbuzným v ČR, kteří nemají připojení na internet, a v papírové formě jim je rozesílají poštou. Totéž lze učinit jednodušeji, koupíte-li svým přátelům a příbuzným bez přístupu k internetu naši novou knihu.

Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

17. 6. 2004
>   29. 7. 1996 - 30. 12. 1996
>     2. 1. 1997 - 28. 3. 1997
>     2. 4. 1997 - 30. 6. 1997
>     1. 7. 1997 -   1. 9. 1997
>     3. 9. 1997 - 28. 9. 2001
(Interní linky v článcích dosud nefungují, pokud nenahradíte sekvenci http://www.britskelisty.cz/ sekvencí http://www.blisty.cz/files/isarc/)
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 8. 2004 Zprávy na TV Nova: Potvrzení existence paralelních světů Bohumil  Kartous
3. 8. 2004 Je etické udávat spoluobčany? Miloš  Kaláb
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
3. 8. 2004 Otakar Vávra: Umělec s malým u Milan  Černý
3. 8. 2004 O tvůrčí integritě v dobách útlaku Jan  Čulík
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský
2. 8. 2004 Fašismus v naší epoše Petr  Šafařík
2. 8. 2004 Hrůza, vraždění a alkohol   
2. 8. 2004 Foglarovi hoši, občanská společnost a malá ekologie Eduard  Vacek
2. 8. 2004 Ohlédnutí za Letní filmovou školou 2004 Jan  Čulík

Letní filmová škola, Uherské Hradiště RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2004 Non Plus Ultras: další neúspěšný pokus, který se snaží být filmem Jan  Čulík
2. 8. 2004 Ohlédnutí za Letní filmovou školou 2004 Jan  Čulík
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 Kdo to neprožil, nemůže tomu porozumět Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Monty Python Terry Jones: Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Gilliam: Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě Jan  Čulík
29. 7. 2004 Znovu s Vojtěchem Jasným Jan  Čulík
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce   
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
21. 7. 2004 Šťastný život a správná metodologie vědy Stanislav  Heczko
1. 7. 2004 Proč nejsem komunistou   
24. 6. 2004 Svět, který se zřekl šamanů a bláznů Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
17. 6. 2004 Zaniklo nakladatelství Catbird Press Jan  Čulík
9. 6. 2004 V pozoru Antonín Jaroslav Liehm
8. 6. 2004 Blízká setkání Emil  Hakl
8. 6. 2004 Emil Hakl: Autentické svědectví o světě Jan  Čulík

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2004 Úkolem ženy je čekat a poslouchat, míní Vatikán   
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí   
28. 6. 2004 Muži nenechají ženy svobodně dýchat   
7. 6. 2004 O terorizování matek   
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
17. 5. 2004 Bránit vraždám prostitutek, nebo raději rychle identifikovat jejich mrtvoly? Miloš  Kaláb
20. 4. 2004 Stupidita už i v Britských listech Štěpán  Kotrba
19. 4. 2004 Miss World je anachronismus - vymyslel ji autor zábavných pořadů pro vojsko   
19. 4. 2004 Jak zachránit nepřijatelné   

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2004 Úkolem ženy je čekat a poslouchat, míní Vatikán   
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí   
13. 7. 2004 V Rakousku se vyšetřuje sexuální skandál v katolickém semináři   
28. 6. 2004 EU odsoudila "bigotnost Vatikánu"   
5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe   
4. 6. 2004 Papež požaduje navrácení suverenity Iráku   
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
5. 2. 2004 Katolická církev znovu zaútočila na BBC   
2. 2. 2004 Papež o právu, Bush o moci -- Svoboda o čem? Miroslav  Polreich
21. 1. 2004 Daniel Herman: Pro vnitřní potřebu není pro vnitřní potřebu, i když to musí být pro vnitřní potřebu Štěpán  Kotrba

Školství RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2004 Jak britské univerzity začínají "prodávat" slabým studentům univerzitní tituly   
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský
14. 7. 2004 Vzdělání jako nástroj individuálního prospěchu? Bohumil  Kartous
2. 7. 2004 Poslankyně ČSSD nařídila pedagogům domácí vězení   
1. 7. 2004 Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany téže mince Petr  Plaňanský
30. 6. 2004 Komunisté proti rodině aneb výuka doma Josef  Vít
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas
21. 6. 2004 Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení   
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
25. 7. 2004 Český sen o českém snu Zdeněk  Bárta
13. 7. 2004 Svatební kázání - i pro Evropu Zdeněk  Bárta
11. 7. 2004 Blbá nálada se změnila v Nové Veselí... Zdeněk  Bárta
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
20. 6. 2004 Homeworking, podpantofelizace a Den otců Zdeněk  Bárta
13. 6. 2004 Znamení šelmy Zdeněk  Bárta
4. 6. 2004 Co Bůh nepromíjí Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Lidské žvanění a Boží Slovo Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Pro strach uděláno Zdeněk  Bárta

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
22. 7. 2004 Rozdíl mezi psem domácím, hlídacím, vlkem stepním a hyenou skvrnitou Štěpán  Kotrba
20. 7. 2004 BBC by neměla být financována jen z koncesionářských poplatků   
14. 7. 2004 Proč novináři pomáhají vládám lhát občanům?   
12. 7. 2004 Úloha médií v demokracii   
12. 7. 2004 Pohřešuje se veřejnoprávní televize Bohumil  Kartous
7. 7. 2004 Jak je to s hodnotami Zdeněk  Bárta
5. 7. 2004 BBC pod palbou kritiky už zlikvidovala některé své servery   
30. 6. 2004 BBC chce zpřístupnit na internetu svůj televizní archiv   
25. 6. 2004 Parlamentu se podařilo odsoudit ČT natrvalo do role druhořadého hráče Jan  Prokeš

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
3. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 25. - 28. července 2004   
30. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 24. července 2004   
22. 7. 2004 USA: Spiklenecké teorie a atmosféra strachu   
21. 7. 2004 Kdo přiměje český tisk, aby se omluvil za lži publikované před válkou?   
20. 7. 2004 Iráčtí teroristé vypsali odměnu 200 tisíc jordánských dinárů na hlavu iráckého ministerského předsedy Miloš  Kaláb
18. 7. 2004 Americký útok na dům ve Falludži "usmrtil 11 lidí"   
16. 7. 2004 Opusťte bojiště! Michel  Chossudovsky
16. 7. 2004 Americké hospodaření v Iráku   
16. 7. 2004 Válka, ropa a demokracie Mojmír  Babáček
14. 7. 2004 Ve výzvědných informacích o Iráku byly "vážné chyby"   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2004 Není zeď jako zeď, hlavně, že je tlustá Zdeněk  Moravčík
16. 7. 2004 Izraelci stříleli na potravinový konvoj OSN   
15. 7. 2004 Skutečnou situaci znají jen ti, kteří ji prožívají Jana  Malá
12. 7. 2004 Kdo mlží a manipuluje fakta? Pavel  Mareš
9. 7. 2004 Mezinárodní soudní dvůr odsoudil izraelskou zeď   
28. 6. 2004 Muži nenechají ženy svobodně dýchat   
25. 6. 2004 Premiér Špidla ignoroval palestinského ministra zahraničí Radmila  Zemanová - Kopecká
22. 6. 2004 Očima židovského vojáka   
22. 6. 2004 Mučení iráckých vězňů americkými vojáky má inspiraci z Izraele   
7. 6. 2004 Ščaranskij: odpoutání je iluze Pavel  Mareš

Americký dokumentarista Michael Moore RSS 2.0      Historie >
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
28. 7. 2004 Fahrenheit 9/11: vyprodaný sál a dlouhý potlesk Viktor  Šaněk
27. 7. 2004 Zamyšlení nad filmem Fahrenheit 9/11 Jiří  Jírovec
14. 7. 2004 Proč novináři pomáhají vládám lhát občanům?   
14. 7. 2004 Moorův film Fahrenheit 9/11 zlomil v Británii kasovní rekord   
12. 7. 2004 Ohlédnutí za Karlovými Vary Jan  Čulík
9. 7. 2004 Nový Moore konečně i v ČR! Petr  Šafařík
6. 7. 2004 Michael Moore: Klidně si ukradněte můj film, jsem pro svobodnou výměnu informací   
5. 7. 2004 Michael Moore si založil blog   
29. 6. 2004 Pokusy zakázat vysílání filmu Fahrenheit 9/11 jsou útokem na svobodu slova Jiří  Kratochvíl

MFF 2004 - festivalový deník RSS 2.0      Historie >
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
21. 7. 2004 Dobrý český film a jeho americký vzor Petr  Šafařík
12. 7. 2004 Brabcův Krysař není úplně špatný film Jan  Čulík
12. 7. 2004 Ohlédnutí za Karlovými Vary Jan  Čulík
12. 7. 2004 Uhýbají čeští filmaři před skutečností? Jan  Čulík
11. 7. 2004 "Provinční" udělování cen v Karlových Varech? Bohumil  Kartous
10. 7. 2004 Karlovy Vary: Hlavní cenu získal mechanický italský film Jan  Čulík
9. 7. 2004 Nový Moore konečně i v ČR! Petr  Šafařík
9. 7. 2004 Správce statku: "Užívat si života, než uplyne, je důležitější než podnikat" Jan  Čulík
8. 7. 2004 Slabinou MFF Karlovy Vary je tradičně nevýrazná soutěž Petr  Šafařík

Bratří Mašínové - hrdinové nebo zločinci? RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2004 Ještě jednou o Mašínech Milan  Černý
24. 7. 2004 Vrah anebo hrdina, bohužel jsme jedna rodina Štěpán  Kotrba
24. 7. 2004 Státní vyznamenání Mašínům? ANO! Petr  Bísek
24. 7. 2004 Lex Mašín? Jan  Sýkora
2. 7. 2004 Bratři Mašínové   
1. 7. 2004 Klan Vadasů a kauza bratří Mašínové Jaroslav  Pour
30. 6. 2004 So far so good Martin  Štumpf
25. 6. 2004 Diskuse o vyznamenání pro bratry Mašíny zastírá skutečné problémy Vladimír  Jindra
24. 6. 2004 Mašínové vyznamenání zaslouží Petr  Jánský
19. 11. 2001 Martin Vadas v roli bolševické domovnice Petr  Štěpánek

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
24. 7. 2004 Za "tvrdou práci" bude mít eurokomisař plat 600 000 Kč měsíčně   
23. 7. 2004 Špidla bude "vykopnut nahoru"?   
23. 7. 2004 Zdiskreditovaný spojenec Tonyho Blaira nominován na komisaře EU   
22. 7. 2004 Co po washingtonském konsensu? Miloš  Pick, Jaroslav Ungerman
13. 7. 2004 Evropský soudní dvůr zrušil rozhodnutí ministrů financí   
8. 7. 2004 Giscardova ústava nedává naději   
7. 7. 2004 Demontáž sociálneho modelu Európy? Ľubomír  Tokár
2. 7. 2004 Sociální stát a globalizace Miloš  Pick
25. 6. 2004 Vladimír Špidla: "Sociální demokracie na prahu nové civilizační etapy" Vladimír  Špidla