30. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 8. 2004

Virtuální bohoslužba na prázdniny

Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám

Čtení: Skutky 1,4-14; Text: Jan 14,8-9

Církev vyznává, že Ježíš se ukázal, vyjevil jako Mesiáš, Spasitel světa, Boží Syn. Stovky biblických míst nám takto Ježíše představují. Z nejdůležitějších jsou to křest Ježíšův v Jordáně s otevřenými nebesy a Božím hlasem: Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil. A pak svatba v Káni galilejské, kde Ježíš zjevil svou slávu a moc, slavnější a mocnější než kteréhokoliv božstva, a pak ovšem ono prorocké vyznání Matoušovo o mudrcích, kteří jako reprezentanti pohanských náboženství se přicházejí poklonit židovskému králi, ve kterém poznají Spasiteli celého světa.

S kázáními faráře senátora Bárty se snad znovu setkáme v září... Hezkou dovolenou všem.

Církev věří, že člověk Ježíš nazaretský je pravý Bůh. Existuje však i opačný směr té vzájemné vazby země a nebes: epifanie je cesta vzhůru, objevuje v pozemském člověku Ježíši Boha na nebesích. My dnes jsme zváni k tomu, abychom šli jakoby zpět, abychom nebeského Boha nacházeli v člověku Ježíši zde na zemi. K jakési obrácené epifanii.

Přijmout zjevení Páně je nepochybně vrcholem víry. Rozpoznat v tom chudém, pronásledovaném zrazovaném, vysmívaném člověku, který neměl, kam by hlavu složil, rozpoznat v popraveném člověku Boha - to je úžasný dar víry.

Objevit Boha v Ježíši je zdánlivě totéž a přeci jen něco jiného. Také je to všem dar, také je to ovšem vrchol víry. Avšak směřuje opačným směrem.

V Ježíši objevit Boha je cesta k nebesům. Je to cesta vzhůru na horu proměnění. Tam spatřujeme Ježíšovu slávu. A tam bychom rádi spočinuli jako tehdy jeho učedníci. V plném světle Božím, v nebeské slávě, prosti všeho světského, tíživého, zlého a hříšného. Daleko od zlého, porušeného světa! Vysoko se vznášet na perutích víry!

Víra nese s sebou veliké pokušení: už, už se cítit oběma nohama v Božím království, prožívat vytržení ducha, stoupat vzhůru nad tento mizerný a špinavý svět či se alespoň postavit trošku nahoru na piedestal své jinakosti spočívající v tom, že já se přeci kamarádím s Kristem, s Bohem!

Avšak Pán Ježíš nás stejně, jako tehdy ty učedníky, vede z hory proměnění zpět. Dolů. Do toho hříšného světa, nad který bychom se tak rádi povznesli! Vrací nás dolů, zpět do zápasů života a víry k těm, kteří nás potřebují a čekají na naši lásku a pomoc. Vrací nás stejně jako vrátil v té legendě Petra, který utíkal z hořícího Říma. "Quo vadis domine" ptá se Petr. "Jdu se za tebe nechat znovu popravit" říká Ježíš.

V tom našem příběhu, který máme dnes před sebou, Filip spolu s ostatními učedníky chtějí, aby jim Ježíš nějak víc osvětlil, jak se to má vlastně s Hospodinem. Jaký je Bůh, co chce? Jak ho najít a jak na něj druhým ukázat? A jak ho uctívat a jak mu sloužit, jak se mu klanět?

A Ježíš odpovídá: tak dlouho jsem s vámi a ještě vám to nedošlo? Vidíte-li mne, vidíte přeci Hospodina! Popravdě řečeno, musilo to být zklamání pro Filipa, cítil se jistě srážen ve svém zbožném vznětu! Docela vážně se Ježíše ptá a on odpovídá takhle! Jenže ono objevit Boha v Ježíši nazaretském je skutečně mnohdy nepříjemné vystřízlivění.

Je to cesta dolů. Z hory proměnění na zem. Mezi ostatní lidi a do jejich bolestí a trápení a hříchů. Je to o ústa spadnout z mravního piedestalu na který jsem se vydrápal a začít pěkně ťapat s druhými, mít je rád, brát jejich hříchy ne na pranýř, ale na sebe! Tohle že má být odpověď na moji touhu po vytržení? Po Bohu? Po nebesích? Po dokonalosti? Tohle že má být Bůh, ten člověk špinící si ruce s nemocnými, stolující s grázly a prostitutkami, solidarizující se s nevěrci? To je cesta víry? Ta cesta dolů je mnohem náročnější, než cesta vzhůru. Objevit Boha, po kterém žízní naše duše v Ježíši, to byla asi pro Filipa síla, je to síla i pro každého z nás!

Všichni asi známe tu legendu o třech mudrcích, jdoucích se poklonit betlémskému děťátku. Vlastně o čtyřech, ta legenda vypráví o tom, že ti mudrci byli vlastně čtyři. Všichni čtyři mudrci vyrazili za betlémskou hvězdou, každý ze své krajiny. Ti tři šli a nikde se nezdržovali, nic je nemohlo zastavit - tak byli žádostivi nalézt Boha!

Ten čtvrtý také vyrazil. Jen se pořád někde zdržoval. Tu narazil na někoho, kdo potřeboval obvázat rány, tu zase zachránil trýzněné děcko, jindy zase půjčil koně, aby pomohl odvézt raněného - prostě, stále se mu pletlo něco do cesty, takže narození Krista propásl a celý život tak vlastně protrmácel s takovými nanicovatými lidičkami a až ve stáří potká Vzkříšeného. A omlouvá se, pláče, že to tehdy nestihl, že prošvihl největší šanci svého života, že se zahrabal s těmi plačícími a nahými a žíznivými a hladovými - ale Vzkříšený jej bere do náruče a říká: synu, právě Ty jsi mi byl po celou tu dobu nejblíž! Právě Ty jsi mne nalezl první! Tvůj dar lásky k mým maličkým byl vzácnější nad všechny dary ostatní!

Ježíš je pravý Bůh. Vezměte ta slova velmi, velmi vážně. Bůh je takový, jako je Ježíš. Chceme-li poznat něco o Bohu, jděme se dívat na Krista. Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje bezpodmínečně chrám - buduje si ho v lidských srdcích.

V Ježíši Kristu se zjevil Bůh. Ježíš je jako Bůh. A ten Bůh je jako Ježíš.

Amen

                 
Obsah vydání       30. 7. 2004
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
1. 8. 2004 V centru Prahy vybuchl granát - stopy vedou k izraelské mafii
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
1. 8. 2004 Grossova vláda - poslední představa
31. 7. 2004 Koaliční smlouva - definitivní znění
31. 7. 2004 Že ČSSD utrpěla zdrcující vítězství Oldřich  Průša
31. 7. 2004 Škatulata, hejbejte se! Karel  Klimša
30. 7. 2004 Monty Python Terry Gilliam: Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Jones: Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec Jan  Čulík
30. 7. 2004 CzechTek 2004: V Boněnově na Tachovsku začíná free technoparty
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Tom Stoppard: Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně Jan  Čulík
30. 7. 2004 Bude ČR nakonec opravdu posledním útočištěm teroristů z celé EU? Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Plíživé stěhování Václav  Dušek
30. 7. 2004 Británie: Velký Bratr posiluje své pravomoci
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
30. 7. 2004 Pokřivování dějin? Pavel  Urban
30. 7. 2004 "Ideologická klišé exilového literárního encyklopedisty" Jakub  Žytek
30. 7. 2004 Kdo to neprožil, nemůže tomu porozumět Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 ČRo6: internetová svoboda a média v postmoderním světě
30. 7. 2004 Když mašinky houkají a redaktoři mlaskají - už i v ČTK
30. 7. 2004 Nepřehnal Gross svou vyjednávací "pružnost"? Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Dvojí "poučení z krizového vývoje" Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Ceterum autem censeo...demise premiéra neznamená demisi celé vlády! Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 24. července 2004
30. 7. 2004 Policie, jak má být Štefan  Švec
30. 7. 2004 Reklama funguje
30. 7. 2004 Evropský komisař a přiznání chyby Oldřich  Průša
30. 7. 2004 Viktorie, zasloužil si.....? Jaroslav  Doležal
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Znovu s Vojtěchem Jasným Jan  Čulík
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
29. 7. 2004 Reklama - alarmující zpráva o společenské situaci Bohumil  Kartous
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
29. 7. 2004 Stereotypy a osobní zkušenost Štěpán  Kotrba
29. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dočká se vyřešených otazníků? Ludmila  Štěrbová
28. 7. 2004 Stanislav Gross: "pražský princ" a virtuální realita
29. 7. 2004 Svoboda chovat se jako debil
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
25. 7. 2004 Český sen o českém snu Zdeněk  Bárta
13. 7. 2004 Svatební kázání - i pro Evropu Zdeněk  Bárta
11. 7. 2004 Blbá nálada se změnila v Nové Veselí... Zdeněk  Bárta
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
20. 6. 2004 Homeworking, podpantofelizace a Den otců Zdeněk  Bárta
13. 6. 2004 Znamení šelmy Zdeněk  Bárta
4. 6. 2004 Co Bůh nepromíjí Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Lidské žvanění a Boží Slovo Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Pro strach uděláno Zdeněk  Bárta
18. 5. 2004 Odpuštěné, nebo pouze zadržené hříchy? Zdeněk  Bárta
9. 5. 2004 Nesrozumitelnost a paradoxy Bible: Zabili Židé Pána Ježíše? Zdeněk  Bárta
2. 5. 2004 Zpátky domů do Evropy Zdeněk  Bárta
24. 4. 2004 Stádo Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta