2. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 8. 2004

Fašismus v naší epoše

30. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary patří již několik týdnů minulosti. Mezi nejzajímavější zdejší české premiéry z poslední doby zřejmě patří uvedení rakousko-francouzského filmu Michaela Hanekeho Pianistka v roce 2001. Vraťme se proto... ne, jinak - jelikož by tento oslí můstek sotva skryl skutečnost, že zde pojednávám o událostech časově již poněkud odlehlých, začnu znovu.

Zhruba před rokem (ano, autor těchto řádek si dal na čas) probíhala na stanici Vltava v rámci pořadu Naše téma vícedílná diskuse o české filmové kultuře zaměřená na dramaturgii českých filmů a formování divácké kultury.

2. května 2003 se hovořilo především o programech českých televizí a zvláště o nabíce starých českých filmů. Debaty se účastnili filmový vědec a čerstvý děkan FAMU Michal Bregant, doktorandka filmové vědy Pavlína Míčová a šéfredaktorka časopisu Cinema (pozor, neplést s kvalitním Cinepurem...) Iva Hejlíčková. Ta byla v diskusi velmi nevýrazná, nad jedním jejím výrokem ale museli posluchači přímo strnout. Na Bregantovy velice výstižné a přesně formulované kritické soudy o pochybném vkusu průměrného diváka a především o jeho pěstování programy domácích televizí reagovala odmítavě, mimo jiné i slovy: "to je fašistický, to se pak neví, kde skončíte."

Jde o jednu z velmi pregnantních ukázek toho, jak se u nás zábavní průmysl snaží vystupovat v roli obhájce demokracie coby laissez faire, v tomto případě v implikaci: hraje se prostě to, co lidé chtějí. Cinema je přitom jedním z časopisů systematicky pěstujících infantilního diváka (i občana), který se má "dobře naladěn" jejich upoutávkami příslušným způsobem konzumně chovat. Přirozeně v takových médiích nechybí hodnocení a výběr - právě naopak: selekce a eliminace je jejich významnou funkcí.

V případě kinematografie právě Cinema spolu s ještě o něco pokleslejším filmovým měsíčníkem Premiere důsledně odrazuje od filmů, které znepokojují a nutí přehodnotit konvenční systémy hodnot - od těch celospolečenských až po intimní. Jako ukázku uveďme recenze filmu Michaela Hanekeho Pianistka (2001, podle stejnojmenného románu Elfriede Jelinkové) ve zmíněných časopisech. Článek Terezy Spáčilové (Premiere, č. 10/2001, autorku si nepleťme s Mirkou Spáčilovou z MF Dnes, je to ale asi "v rodině"...), plný pokleslých bulvárních klišé a křečovité snahy o lehkost a zábavnost podání film vůbec nechápe či spíše chápat nechce a odsuzuje jej jako nízké popásání se na zvrácenostech. Je přitom jen málo děl, která s tématem sexuální aberace zacházejí tak funkčně a závažně jako Pianistka, a to v románové i filmové podobě. Jen s o málo menším kulturním i slohovým primitivismem (ale s bavičským ptydepe místy ještě horším!) Hanekeho snímek odsoudila i Alena Prokopová (Cinema, č.  10/2001). Zarážející je, že Spáčilová je studentkou, dnes možná již absolventkou filmové vědy na pražské filozofické fakultě; Prokopová tamtéž vyučuje, je talentovanou filmoložkou a autorkou řady zajímavých statí. Nebezpečnost Cinemy a spol. je tedy i v tom, že svůj ideologický mustr dokáže vtisknout i takovým osobnostem. Zmíněná recenze je však i výmluvným dokladem selhání toho, čemu se - především u intelektuálů - říká osobnost: odpovědnost nese především samotná autorka.

Zmíněné odsudky filmu Pianistka jako skandálního, zvráceného díla a zaklínání se - explicitně hlavně u Spáčilové - kýženou normalitou (obě autorky přitom - Spáčilová opět otevřeně, Prokopová nepřímo - litují, že Haneke místy nevyšel vstříc divácké zvědavosti...) vyvolává vzpomínky na nacistické odmítání tzv. zvrhlého umění (entartete Kunst). Za zvrácená byla tehdy označena např. taková pojednání erotiky moderním uměním, jež neodpovídala nacistickému pokleslému ideálu lidské krásy - tedy rovněž jisté představě o "normálnosti a zdraví." Normou těch českých recenzentů, kteří ve svém odsudku Pianistky opomíjejí znepokojivý, i společenskokritický rozměr Hanekeho filmu, jako by byla novácká sobotní erotika, skvělý příklad pojetí kultury jako "afirmace stávajícího": ta nabízí trochu prefabrikovaného "zdravého vzrůša", ne ovšem v den, po kterém se musí vstávat do práce (masmédium zde projevuje svoji disciplinační funkci - svými produkty nechce člověka příliš vykolejit, odvést od intenzivního vydělávání a ještě intenzivnějšího utrácení).

Estetický a ideologický svět Cinemy apod. i výše citovaný výrok její šéfredaktorky Ivy Hejlíčkové vzbuzuje naléhavou otázku, nakolik je dnes pro hodnocení naší současné společnosti přiměřené nakládat s pojmem fašismu. Hejlíčková fašismem zjevně mínila sklon autoritativně určovat a prosazovat mimo jiné i estetické normy. To je součást jeho běžných definic, ty se však dnes v zemích bohatého Severu pohříchu hodí většinou pouze k popisu určitých témat jejich moderní historie.

Jsou ovšem i jiná použití pojmu fašismus, která v něm vidí latentní rys či přinejmenším soustavné ohrožení kapitalistického systému jako takového (v druhém případě se někdy spíše využívá hodnotové konotace daného termínu, též skrze odvozeninu v podobě "fašounství", aby se před kritizovanými jevy co nejnaléhavěji varovalo). Je-li pro konvenční historizující definice prvního typu fašismus ohrožením lidských práv a svobod nástroji především z oblasti "hardwaru" politiky (v anglofonní politologii ji vystihuje dimenze politiky nazývaná polity): např. popřením demokratické ústavy systémem jedné strany a příslušnými zákony, má druhý přístup na mysli ustavování hodnot a nepřímé omezování svobod méně zjevnými prostředky. Právě masmédia, samozřejmě i ta mnohem důležitější než Cinema atd., zde hrají důležitou roli, a sice především soustavnou prací na depolitizaci, podporou špatných idolů a vzorů, tabuizací určitých témat, zamlčováním či důmyslným přebíjením závažných problémů i těch, kdo jejich existenci připomínají, ať už jde o politické strany (jak vidno např. před každými volbami ve vztahu masmédií k jistým neparlamentním stranám), společensky znepokojivá umělecká díla či nezávislé autory.

                 
Obsah vydání       2. 8. 2004
2. 8. 2004 Není otázka jako otázka Štěpán  Kotrba
2. 8. 2004 Úkolem ženy je čekat a poslouchat, míní Vatikán
2. 8. 2004 Jak britské univerzity začínají "prodávat" slabým studentům univerzitní tituly
30. 7. 2004 Monty Python Terry Gilliam: Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Jones: Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec Jan  Čulík
29. 7. 2004 Tom Stoppard: Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně Jan  Čulík
2. 8. 2004 Fašismus v naší epoše Petr  Šafařík
2. 8. 2004 Non Plus Ultras: další neúspěšný pokus, který se snaží být filmem Jan  Čulík
2. 8. 2004 Ohlédnutí za Letní filmovou školou 2004 Jan  Čulík
2. 8. 2004 Foglarovi hoši, občanská společnost a malá ekologie Eduard  Vacek
2. 8. 2004 John Kerry potvrdil svoji šanci stát se americkým prezidentem Radek  Vogl
1. 8. 2004 V centru Prahy vybuchl granát - stopy vedou k izraelské mafii
2. 8. 2004 Přijít o mentální a mravní integritu je tak snadné... Pavel  Mareš
2. 8. 2004 Historie se nedá přepisovat, jak se komu líbí Štěpán  Kotrba
2. 8. 2004 Dierový štítok a presýpacie hodiny
2. 8. 2004 Sila korporácií
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
1. 8. 2004 Grossova vláda - poslední představa
31. 7. 2004 Koaliční smlouva - definitivní znění
31. 7. 2004 Že ČSSD utrpěla zdrcující vítězství Oldřich  Průša
30. 7. 2004 Pokřivování dějin? Pavel  Urban
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Ceterum autem censeo...demise premiéra neznamená demisi celé vlády! Jan  Sýkora
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
30. 7. 2004 "Ideologická klišé exilového literárního encyklopedisty" Jakub  Žytek
30. 7. 2004 Plíživé stěhování Václav  Dušek
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský
2. 8. 2004 Fašismus v naší epoše Petr  Šafařík
2. 8. 2004 Hrůza, vraždění a alkohol   
2. 8. 2004 Foglarovi hoši, občanská společnost a malá ekologie Eduard  Vacek
2. 8. 2004 Ohlédnutí za Letní filmovou školou 2004 Jan  Čulík
2. 8. 2004 Jak britské univerzity začínají "prodávat" slabým studentům univerzitní tituly   
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Bude ČR nakonec opravdu posledním útočištěm teroristů z celé EU? Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Plíživé stěhování Václav  Dušek
30. 7. 2004 Ceterum autem censeo...demise premiéra neznamená demisi celé vlády! Jan  Sýkora
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce   

Český film RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2004 Non Plus Ultras: další neúspěšný pokus, který se snaží být filmem Jan  Čulík
2. 8. 2004 Ohlédnutí za Letní filmovou školou 2004 Jan  Čulík
2. 8. 2004 Fašismus v naší epoše Petr  Šafařík
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce   
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Zadali si mladí stalinisté v Československu v padesátých letech? Jan  Čulík
28. 7. 2004 Jak si Hurvínek představuje válku... Štěpán  Kotrba
27. 7. 2004 Jedna ruka netleská a Velká voda Jan  Čulík
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
26. 7. 2004 Börkur Gunnarsson: Každé dílo je "cizí". Každá osoba je "cizinec" Jan  Čulík
25. 7. 2004 Český sen o českém snu Zdeněk  Bárta
14. 7. 2004 Český sen žaluje ODS a supermarket Julius Meinl za porušení autorských práv   
12. 7. 2004 Uhýbají čeští filmaři před skutečností? Jan  Čulík