29. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 7. 2004

Stereotypy a osobní zkušenost

Myslím si, že nejlepší věci jsou vždycky nakonec o jednotlivcích a o jejich vztazích. Ať se to odehrává v jakékoliv době a za jakékoliv situace.

Irena Dousková

Autorka vyjádřila v rozhovoru s Janem Čulíkem zkratkou to, co lze cítit u každého, který svůj život prožije. Posedlost Jana Čulíka odhalováním zákoutí minulosti "za komunismu" a v ní všeho "totalitního" jako symptomatického pro tvorbu je zvláštní. Čulík hledá žurnalistické odpovědi tam, kde jsou jen provokativní otázky a odpovědi dává tvorba sama. Musí. Protože ona je cílem tvůrčího počinu, ne život.

Jako spcifický jazyk, symbol, kód, jehož významu musíme nejdříve porozumět, abychom pochopili sdělení. Nejspíš jsem starý, ale ovlivnil mne strukturalismus a sémantika let šedesátých a sedmdesátých. Ovlivnil mne Jean Paul Sartre a Cizinec Alberta Camuse. Camus mi dal schopnost pochopit archeologii kultury a kontextu situace, která namísto citu a krumpáče používá rozum. Se stejnou brutalitou či se stejnou jemností. Pozorovat a hodnotit svět okolo sebe, aniž bych se ho dotkl. Stát na onom nádraží a pozorovat ostatní, kterak spěchají - nikam.

A stejně jako ve filmu fyzika a filozofa Krystofa Zannusiho Struktura krystalu z roku 1969, Iluminace (Zlatý Leopard MFF Locarno, 1973) či Ochranné zbarvení z roku 1976 lze pak detekovat ve filmu či knize, v jakémkoliv opravdu tvůrčím činu, sdělení plné obsahu - úporně prožitého, žitého. Protrpěného v tvůrčí krizi nalézání jazyka k popisu složitosti světa. Ne zjednodušujícího meta jazyka. Otázky zvažování dobra a zla, smyslu viry a logiky náboženského symbolu, pokory a nalezení skrytého řádu. Tajemství života a smrti. To vše lze nalézt ve filmech Zanussiho. Stejně naléhavé, ale obsahově jiné symboly lze ale nalézt jinde - třeba i ve filmech onoho "řemeslníka -- kolaboranta" Vávry. I když specificky polský, až mysticky katolický kontext Zanussiho je jiný, než epické, nacionalistické až národovecké husitství Vávrovo, lze interpretovat obě poselství jako autentické tůrčí činy. Sdělení, která mají co říct i dnešku.

Milan Šimáček se v článku Rouhavé filmy křesťanství nepopírají v časopise Naše rodina z června 2003 ptá Zanussiho:

Nemáte pocit, že jsme učení Marxe a Lenina vyměnili v postkomunismu za možná ještě hmatatelnější materialistické principy raného kapitalismu Divokého Východu?
Mám. Cítím to stejně. Za komunismu bylo rozdělení - co je dobré a co špatné - poměrně jasné. Dnes se žebříček nových, opravdových životních hodnot teprve hledá a vyvíjí. Najde-li se vůbec...

Čulík se ptá Ireny Douskové "Je pravda, že když není politický útlak, tak není o čem psát? " Dousková mu prostě odpovídá: "Já ten pocit nemám. Nemyslím si to. "

Ale v té Čulíkově otázce -- přesto že přiznává, že jde o knihu "nepolitickou" -- je předem vykalkulována jednoduchá manipulace s možnou odpovědí. Politické klišé. Možnost jednoduché, ale nesprávné odpovědi. Čulík manipuluje estetickými kategoriemi a směšuje je s politickými a morálními - povrchním, mechanickým způsobem hledá jednduché vysvětlení tam, kde je složité a strukturované drama životního příběhu. Lze najít mezi těmito kategoriemi tak jednoduše rovnítko? Cožpak řada tvůrců, géniů minulosti nebyla politickými dobrodruhy, blouznivci, lidskými troskami či blázny? Cožpak umění musí být morální v životě tvůrce? Ne, je buď krásné, nebo ošklivé. Samo. Je buď opravdové, pravdivé nebo vylhané. Samo. Tvůrce může být a často bývá politický dobrodruh, zhýralec, alkoholik, násilník - a přesto vytvoří něco, před čím zůstaneme v úžasu stát s otevřenou pusou. Tvůrce zemře a po stovce let nevidíme politického dobrodruha, opilce či násilníka - tyrana, ale dílo. Tu neprožitou, povrchně propagační lež je možno vidět například ve filmu Svěráka Tmavomodrý svět. Je ji možno najít v řadě dalších "posametových" a pitom "angažovaných" filmech. Je ji možno číst v řemeslných slátaninách Wiewegha. Je v řadě galerií, které vystavují persifláže umění, neboť estetika je v rozkladu - stejně jako řád světa. Ale přitom ta instinktivně odmítaná "hrozná doba" dle Čulíka financovala a dala vzniknout tomu nejlepšímu, co doposud ze středoevropských a východoevrospkých kinematografií i literatuře na plátnech bylo možno shlédnout. A nebyla to vůbec doba tvůrčího útlaku.

Čulíkův myšlenkový stereotyp "socialismus = říše zla a temnoty" viděný navíc zdálky zpoza Kanálu by možná vyhovoval primitivům v mnichovském Rádiu Svobodná Evropa, kde každý klacek byl dobrý. Dnes už ale působí nešťastně. Zvláště zblízka. Redakci Britských listů došel e-mail čtenáře Jana Hrušky:

Děkuji za článek "Jak si Hurvínek představuje válku". Konečně něco, co stojí za přečtení - v té dnešní frašce na padesátá léta, plné pravicového bolševismu je to balzám na duši.

Jan Čulík tomu nebohému muži odpověděl - za mne:

To je sice krásné, že to na vás působí jako na balzám, ale ono to není pravda, co napsal Štěpán. Učitelé na vysokých školách nebyli "moudří odborníci, znalí stavu světa". Byli to často konjunkturalistické svině a primitivové, anebo sice něco znali, ale byli to zbabělci. Museli se zlomit.

Nevím, jaké měl Jan Čulík profesory. Možná má pravdu. Přesto využívá toho, čemu ho naučili. Přesto se nestydí za diplom své alma mater a zajisté si ještě vzpomíná, jakou přísahu skládal při jeho převzetí.

Nemohu házet všechny do jednoho pytle. Musím potvrdit, že jednoho z mých pedagogů jsem si také nevážil, protože nic neuměl. Bojoval jsem s ním po celou dobu studia. Přežil jsem to, on ne. Přesto jsem k němu necítil nenávist, ale soucit. Lítost, protože mu radost z tvorby zůstala utajena a on byl plný hořkosti. Když jsem mu šel na pohřeb, pamatuji si jednu myšlenku, která se mi pak dlouho vracela: "já chtěl mít nepřítele poraženého, ne mrtvého". Ale kvůli jednomu neschopnému muži v pedagogickém sboru ještě nezatratím všechny, kteří mi nezištně dávali své zkušenosti a znalosti. Kvůli tomu nezatratím těch deset let studia. Kvůli tomu nezatratím svou alma mater. Těch zbabělých a bezcharakterních sviní dnes, po patnácti letech "svobody" a "demokracie" potkávám daleko více.

Prošel jsem tehdy třemi vysokými školami (VŠUP, FF UK a FAMU) a nemám kupodivu životní zkušenost jako Jan Čulík. A nevidím pouze dvě barvy - černou a bílou. Jsem takovou výjimkou a nebo jsem byl po deset let "před" a po patnáct let "po" slepý? Nevím...

                 
Obsah vydání       29. 7. 2004
29. 7. 2004 Tom Stoppard: Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně Jan  Čulík
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Svoboda chovat se jako debil
29. 7. 2004 Reklama - alarmující zpráva o společenské situaci Bohumil  Kartous
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
29. 7. 2004 Stereotypy a osobní zkušenost Štěpán  Kotrba
29. 7. 2004 Znovu s Vojtěchem Jasným Jan  Čulík
29. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dočká se vyřešených otazníků? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce
29. 7. 2004 Český čtyřlístek Vladimír  Ambros
27. 7. 2004 Lidský život je neustálá konfrontace s měnící se realitou Bohumil  Kartous
27. 7. 2004 Jedna ruka netleská a Velká voda Jan  Čulík
27. 7. 2004 Andrej Zvjagincev: Mlčení nad traumatem pater absconditus Jan  Čulík
27. 7. 2004 Zamyšlení nad filmem Fahrenheit 9/11 Jiří  Jírovec
28. 7. 2004 Záhada Stanislava Grosse Oskar  Krejčí
28. 7. 2004 Zadali si mladí stalinisté v Československu v padesátých letech? Jan  Čulík
28. 7. 2004 Jak si Hurvínek představuje válku... Štěpán  Kotrba
28. 7. 2004 Stanislav Gross: "pražský princ" a virtuální realita
28. 7. 2004 Ještě jednou o Mašínech Milan  Černý
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004

Letní filmová škola, Uherské Hradiště RSS 2.0      Historie >
29. 7. 2004 Znovu s Vojtěchem Jasným Jan  Čulík
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce   
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
29. 7. 2004 Stereotypy a osobní zkušenost Štěpán  Kotrba
29. 7. 2004 Tom Stoppard: Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně Jan  Čulík
28. 7. 2004 Zadali si mladí stalinisté v Československu v padesátých letech? Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
27. 7. 2004 Andrej Zvjagincev: Mlčení nad traumatem pater absconditus Jan  Čulík
27. 7. 2004 Britský "imperiální zájem" na Letní filmové škole Jan  Čulík
27. 7. 2004 Jedna ruka netleská a Velká voda Jan  Čulík
27. 7. 2004 Jak obtížné je uniknout z prostředí jediného jazyka Jan  Čulík
26. 7. 2004 Zdánlivá dvojjazyčnost Letní filmové školy a seznam dalších závad Jan  Čulík
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
26. 7. 2004 Börkur Gunnarsson: Každé dílo je "cizí". Každá osoba je "cizinec" Jan  Čulík

Umělci, kultura a kolaborace? Za komunismu... RSS 2.0      Historie >
29. 7. 2004 Stereotypy a osobní zkušenost Štěpán  Kotrba
28. 7. 2004 Zadali si mladí stalinisté v Československu v padesátých letech? Jan  Čulík
28. 7. 2004 Jak si Hurvínek představuje válku... Štěpán  Kotrba
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík