1. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 7. 2004

Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany téže mince

Rád bych reagoval na článek pana Víta. Doufám, že se mi podaří zbořit mýtus, který pan Vít, stejně jako někteří naši politici, úspěšně šíří o domácím vzdělávání v ČR. Pro úplnost dodávám, že jsem osobně na toto téma jednal s poslankyní Levou (a nejenom s ní), znám názory Michala Semína i Michaely Freiové, navíc jsem víceméně v pravidelném v kontaktu s asi stovkou rodičů vzdělavatelů.

Tedy nejprve k domácímu vzdělávání: žijeme v liberální občanské společnosti, kde se práva přiznávají kdejaké skupině. Jediní, kdo se ocitají mimo zájem tzv. obhájců lidských práv, jsou rodiče dětí. Všichni jsme si dobře vědomi, že stát se v minulosti neustále snažil (a změna nenastala ani v novém společenském uspořádání po roce 1989) rozbít základní společenskou buňku, kterou je rodina. Zejména komunisté v tom byli velice úspěšní: společenským uspořádáním a životní úrovní donutili pracovat oba rodiče. Výchovu a vzdělání tak převzal stát, který se stal garantem i dohližitelem zároveň. Co tím získal? Kontrolu nad myšlením budoucí generace. A také závislost svých občanů, které odnaučil nést osobní zodpovědnost za svá rozhodnutí a za budoucnost svých potomků. Snahy komunistů tedy nesledují jiný cíl, než návrat k době, kdy všemocný stát rozhodoval, přerozděloval a trestal nehodné. Mám poměrně dobrou historickou paměť a tak si dobře vzpomínám na dobu, kdy nám jako vzor byla předkládána Severní Korea, kde uniformované děti trávily školní dny pouze v kolektivu vrstevníků (dodávám: skoro jako v lágrech) a rodičům byly "půjčovány" pouze na víkendy. Tohle přeci byl ideál i naší komunistické elity. Cílem bylo zničit nejen nekontrolovatelné dění v rodinné buňce, nýbrž i jakýkoli projev individuality a vytvořit beztřídní (a tedy bezcharakterní) společnost.

Pokud jde o rodiče vzdělavatele, tak ti jsou si vědomi všech rizik, která berou na vlastní bedra. Pro mě je v této souvislosti potěšitelné, že se v naší zemi našlo téměř tři sta odvážlivců, kteří se rozhodli -- na vlastní nebezpečí i na úkor vlastního pohodlí -- svůj čas, um a vědomosti investovat do dětí. A tedy do budoucnosti českého národa. Pan Vít a ostatní kritici by tyto rodiče měli spíše povzbuzovat, podporovat a vážit si jich. Ne-li, pak bude lepší, když budou raději mlčet. Sami kritici mají nezadatelné právo vlastní zodpovědnost za vzdělání přesunout na stát. Nikdo jim je neupírá.

Je s podivem, že pan Vít nevolá spíše po větší podpoře pro rodiny ze strany státu. To by byla jistě záslužnější činnost. Zvlášť, když si uvědomí, že reálná finanční podpora vícečetných rodin ze strany státu je v současné době na 30% podpory v roce 1989. Jednoduchou matematikou lze dospět k tomu, že je-li za hranici chudoby považován příjem nižší 50 000 korun na občana za rok, tak většina vícečetných rodin u nás žije na samé hranici chudoby. Ale to zřejmě není tak mediálně zajímavé, aby o tom někdo psal...

A ještě malý dodatek k vyjadřování pana Víta. Co jsem mezi řádky jeho článku vyčetl: nenávidí křesťany, případně lidi s jiným názorem, než je ten jeho. Má na to právo? Samozřejmě mu ho nebudu upírat. Ale měl by si uvědomit, že ve svobodné občanské společnosti má na svůj vlastní názor právo každý občan. A je-li rodičem, pak mu mezinárodní dokumenty, které jsme ratifikovali (a které uznává i EU), zaručují nezadatelné právo, že jeho děti budou vychovávány podle jeho osobního světonázoru. Pokud toto stát není schopen nebo ochoten zaručit, pak je logické, že musí být tato skutečnost zákonem upravena tak, aby výše zmíněné právo bylo naplněno. A mělo by tomu být na všech stupních vzdělání, nikoli pouze na stupni prvním, jak je nyní navrženo v novém školském zákoně. Není-li tomu tak, pak se stát stává prvním přestupníkem mezinárodních úmluv, které ratifikoval. A vláda, která toto porušování zákona schvaluje, je nemorální a jediné čestné řešení této situace je její odchod.

Pokud jde o bigotní katolíky, tak já osobně, na rozdíl od pana Víta, s nimi problémy nemám. Katolíci, které znám, jsou charakterní osobnosti, od kterých bych se rozhodně nedočkal podrazu. To o liberálech a komunistech říci, žel, nemohu.

Panu Vítovi bych rád připomněl, že svobodná občanská společnost nese velká rizika, a to i rizika zneužití. Nehledejme však za každou cenu oheň tam, kde není vidět kouř. A to doporučuji i panu Vítovi. Jinak se vystaví nebezpečí, že bude sám vnímán jako člověk se sektářským myšlením, který si plete pojmy s dojmy...

Úplně na závěr dodávám, že by každý rodič, který se stará o dobro svého dítěte, měl mít ve společnosti vysoký kredit. O to víc, jestliže je ochoten obětovat své pohodlí a finance, aby své dítě vzdělával a předával mu skutečné (tradiční) hodnoty, nikoli pseudohodnoty konzumní společnosti. Jedině tradičními hodnotami vybavené dítě má dobré předpoklady k tomu, aby se lépe vyrovnalo se současným dětským kolektivem, kde převažuje násilí, šikana, drogy, experimenty se sexem a naprostá neúcta k čemukoli pozitivnímu.

P. S. Všechny skutečné zájemce o domácí vzdělávání zvu na stránky:

www.domaciskola.cz

www.volny.cz/domvzd,

kde se mohou dočíst mnoho zajímavého ze života domácích vzdělavatelů a jejich žáčků.

Petr Plaňanský

37 let, otec čtyř dětí

                 
Obsah vydání       1. 7. 2004
30. 6. 2004 Riziko pasivního kouření je daleko větší, než se předpokládalo
1. 7. 2004 Zmýlil se Zeman, zmýlil jsem se já, zmýlil se Gross Ivan  David
1. 7. 2004 Špidla měl zůstat premiérem Boris  Cvek
29. 6. 2004 "Sociální demokracie se nám rozpadá pod rukama"
1. 7. 2004 Necháváme se bít pomyslnou blbostí Bohumil  Kartous
1. 7. 2004 Saddáma budou v Bagdádu předvádět v televizi
1. 7. 2004 Amerika bude revidovat případy vězňů z Guantánama
1. 7. 2004 Je vražda důvod k ustoupení vrahům? Boris  Cvek
1. 7. 2004 Zákaz KSČ/KSČM by krizi levice nevyřešil Jiří  Kratochvíl
1. 7. 2004 Dvakrát "tři Grácie" v české licenci... Jan Bohuslav Akláb
1. 7. 2004 Klan Vadasů a kauza bratří Mašínové Jaroslav  Pour
1. 7. 2004 Pedagogická centra budou zrušena
1. 7. 2004 Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany téže mince Petr  Plaňanský
1. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 24. - 26. června 2004
1. 7. 2004 Proč nejsem komunistou
30. 6. 2004 Svědčíme o diskriminaci Boris  Chykulay
30. 6. 2004 Akce, které jsme už úspěšně realizovali
30. 6. 2004 BBC chce zpřístupnit na internetu svůj televizní archiv
30. 6. 2004 Ryba smrdí od hlavy Jan  Sýkora
29. 6. 2004 Přes Putim do Budějovic Tomáš  Koloc
30. 6. 2004 Konkurz na premiéra Oskar  Krejčí
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Školství RSS 2.0      Historie >
1. 7. 2004 Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany téže mince Petr  Plaňanský
30. 6. 2004 Komunisté proti rodině aneb výuka doma Josef  Vít
21. 6. 2004 Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení   
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas
4. 6. 2004 Slučování škol Jiří  Kratochvíl
24. 5. 2004 "Vyhozená" učitelka se vrací do práce   
24. 5. 2004 Asociace školských odborů pomohla pedagogickým centrům Radek  Sárközi
20. 5. 2004 Jak vyloudit ze studentů interaktivitu Bohuslav  Blažek
18. 5. 2004 Můžou školy vychovat děti bez mindráků, s myslícím mozkem a pracovitýma rukama? Ondřej  Hausenblas
5. 5. 2004 Nesnesitelná lehkost skandinávského školství Tomáš  Linhart
5. 5. 2004 Studium ve Finsku: Je to úplně jinak, než jak píše Petr Soukup! Jan  Beran, Jiří Venhoda
4. 5. 2004 Ministerstvo školství: Dost bylo demokracie! Radek  Sárközi