1. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 7. 2004

Klan Vadasů a kauza bratří Mašínové

Teď si každý může položit otázku: Co by stalo, kdyby Ctirad Mašín nepodřezal strážmistra Honzátka? Tady odpovídám na přiměřenost obrany. Kdyby se Mašínové zachovali neprofesionálně a nechali žít svědka, byli by odhaleni během několika dnů. Místo 3 popravených by dnes bylo popravených 6. Při smrtelném ohrožení člověka je zabití protivníka přiměřenou obranou.(Píše pan Petr Jánský v BL)

Ergo 1 : bratři Mašínové se zachovali profesionálně -- jakáže to byla jejich profese?

Ergo 2 : při smrtelném ohrožení (pro paranoika zcela běžná věc) je zabití přiměřenou obranou -- taky dobrý -- jen aby si někdo někdy nemyslel, že ho ohrožuje pan Jánský.

Ergo 3 : co by stalo, kdyby Ctirad Mašín nepodřezal strážmistra Honzátka? -- Honzátko by asi podřezal Mašína -- jasná věc, jak finále westernu.

Opožděná, leč jak se ukazuje stále aktuální, reakce na článek v B.L., která byla ztracená na disketě a opět nalezená a na článek v MfD ze srpna 2001 a petici M.Vadase a spol. k omilostnění bratří M .

Vzhledem k tomu, KDO podepsal petici k omilostnění bratrů Mašínů je oslovení (dle mého názoru) spolku jako KLAN relevantní.

Předpokládám, že činy obou bratrů jsou oběma stranám (odpůrcům i zastáncům) známy a proto je nebudu popisovat více, než je zmínil M.Vadas ve svém článku v BL.

M.Vadas reagoval na dopis nějakého Z.Černého v MFD, který posloupně cituje, zesměšňuje a obhajuje tak bratry svou EKLEKTICKOU směsí údajů v nichž přebíhá v toku historie a trhá kontext tak, jak to umí jen ti, pro něž účel světí prostředky -- tedy církev, propaganda všech barev spektra (komunistickou nevyjímaje), fanatici a ti jimž došly racionální argumenty.

Na scénáristu (nebo podobnou praxí se zabývající osobu - jméno mi připomíná něco z filmového světa o čemž svědčí i profese spolupodepsaných) je to velice chabý výkon.

Povím Vám jeden příběh a můžete ho napadnout, popřít, nebo zfilmovat :

Můj otec má skoro devadesát let, je absolventem Vojenské akademie, bývalým mírovským vězněm určeným k likvidaci a čestným mužem . Žije v Olomouci a hodně pamatuje (na rozdíl ode mne a Vás).

Není už moc starších pamětníků.

V tomtéž městě bydlí také jedna stará paní a jeden starý muž o nichž bude v tomto příběhu ještě řeč, ale ať má příběh katarzi - nechejme si něco na závěr - však to znáte z profese.

Začalo to Mnichovskou deziluzí.

Tedy opravdu skutečně byli "tři králové" M+M+B, kteří bojovali v zemi, jejíž prezident měl místo plánu "aeroplán" za exilovou vládu a jejího zpravodajce plk. Moravce, který je řídil tak, že v odboji pak padli.

Exilová vláda totiž potřebovala pro svou existenci ČINY přímo v poli, jinak by neměla smysl.

Pan Vadas se ptá JAK? že bojoval nějaký p. Černý - odpověď je nasnadě - nijak, A CO !!.

Já se ptám JAK bojoval nějaký pan Edvard Beneš -- a odpověď je taky nasnadě -- jako všichni politici exilových vlád - hubou (krátkovlnnou vysílačkou Volá Londýn Bum,bumbum) a na dálku.

Aby bylo vidět, (alespoň trochu) že má věci v rukou, ještě doporučil Háchu a poblahopřál mu k prezidentství - NEODSTOUPIL první propasená možnost E.B něco změnit.

Cestou ze SSSR přes Košice podepsal národní frontu a Košický vládní program - NEODSTOUPIL druhá propasená možnost E.B něco změnit.

Válka dopadla, jak dopadla, a my jsme skončili na straně vítězů -- ti ,jak známo mají vždycky pravdu, a tak dal Háchu za katr a sedl si na Hrad - NEODSTOUPIL třetí propasená možnost E.B něco změnit.

Pak zrušil agrárníky a hurá do voleb -- dopadly, jak dopadly - NEODSTOUPIL čtvrtá propasená možnost E.B něco změnit.

Pak přišel únor 48 a ten (K.G.), co se právě vrátil z Hradu, národu oznámil : "...pan prezident všechny MÉ návrhy tak jak jsem je (JÁ) předložil podepsal... " - zase NEODSTOUPIL (dělám dobře, milý Honzo M.?) - pátá a poslední propasená možnost E.B něco změnit.

Víc už se pro své osobní ambice kličkovat nedalo a tak ovšem svým jednáním (E.B.) připravil platformu pro příběh a ten jen čekal na aktéry.

Vraťme se ale do roku 1936, kdy v Přerově slouží škpt. J.P.(můj otec) s nějakým Ctiradem Novákem, který je podezříván z vyzvědačství pro Říši, a je proto sledován. Aby byla v GŠ jistota, je převelen na Slovensko do Topolčan k 15.pluku. Vzhledem k událostem r. 1938 a 1939 mu již nestačí kontrarozvědka prokázat vinu, a tak je Novák jen propuštěn do civilu.

Mezi únorem a dubnem 1939 dostávají někteří důstojníci pohlednici z Hamburku - podepsán C. Novák - je to zvláštní, a ještě zvláštnější je, že je poslána z "Postfach XX" což je centrála SD.

Bývalý ČS důstojník tam - dle všeho - pracuje jako tlumočník Sicherheitsdienstu -- umí německy.

Celou válku o něm v protektorátu není slyšet.

Po květnu 1945 ovšem pak ano - je velitelem německého zajateckého tábora někde na severní Moravě -- snad u Jeseníku, to opravdu nevím přesně. Jeho chování k zajatcům jde - mírně řečeno - NAD rámec poválečné msty Čechů k Němcům a nemá už nic společného s Ženevskou konvencí, musí ho napomínat i jeho nadřízený - Reicin.

Je načase pomalu uzavírat kruh.

Sestra výše zmíněného C. Nováka Zdeňka je provdaná Mašínová a je ženou jednoho ze tří králů. Byla to (dle mého otce) velice slušná vzdělaná žena - jedna z prvních stavebních inženýrek žen v té době v Čechách a matka obou bratrů.

Ergo bratři Mašínové mají strýce, který pravděpodobně konvertuje vždy k moci a ideologii, ať je jakákoli a to neomylně už v jejich začátcích.

Za to oba bratři nemohou a také jim to absolutně nekladu za vinu, ale je pravděpodobné, že aniž by to třeba tušili, se mohl vliv Reicinovy III. správy cestou oportunistického strýce projevit i jako provokace vůči nim.

A aniž by to tušili, mohli být konspirováni státní mocí, aby se postavili na odpor a tak prokázali OZBROJENÝ (teroristický) odpor proti státu, na jehož vlně pak bylo snadnější budovat represivní aparát a dokonce vykazovat (Reicinovi) výsledky.

Svým životopisem a životaběhem byli po všech stránkách vhodnými typy.

Jak to bylo s jejich útěkem přes 25 000 rudoarmějců, ví možná jen Reicin....

Ale Reicin i C.Novák byli popraveni vlastními soudruhy -- takže nám to už neřeknou.

Češi, kteří tenkrát ve volbách volili, jak volili, nosili po kapsách jen kapesníky a ne mausery. Od nich se odpor nedal čekat, ale StB ho potřebovala, aby nezanikla na úbytě a upevnila své postavení ve struktuře moci. Když začala přerůstat přes hlavu i generálnímu tajemníkovi (a chtěl ji snad zastavit) odhalila v ÚV "trockisty", usekla jim hlavy a bylo vystaráno -- nový tajemník už s ní vždycky všechno konzultoval.

Tehdy i dnes je KAŽDÁ tajná služba ZÁVISLÁ na nepříteli, i kdyby si ho měla vymyslet (není-li už třídní, je to třeba ekoterorista) -- tím si prošly všechny státy a zřízení (historický a hysterický Mc Carthyho hon na čarodějnice se v ničem nelišil od našeho českého).

Prostředí, historické konsekvence rodiny, "mizení světa jejich starých hodnot", vnější (exilové) vlivy, mládí a v neposlední řadě bezradnost a snaha vyrovnat se otci v nastalé situaci nakonec vyústily u Mašínů v zabití "nýmandů", kteří byli jen ve špatnou dobu na špatném místě.

Byla to jen obyčejná vražda a navíc zbytečná o což je to tragičtější. Na sedm prezidentů USA byl spáchán atentát a vývojová linie společnosti nebyla porušena -- smrt účetního v nešťastné české kotlině je v kontextu jen VRAŽDA pro peníze.

Ať byly motivy amerických atentátníků jakékoli, byly posouzeny vždy stejně -- trest smrti.

Po únoru 1948 byla ČSR uznána státy OSN a se všemi měla diplomatické styky -- takže nebyla s nikým v ozbrojeném konfliktu.

To byl rozdíl, který (jako by (dnes)) ospravedlňoval ozbrojený odboj i jeho metody -- (dodatečně ovšem kontroverzně zohledněné Benešem) s cílem zvrátit stav v letech 1939-45. Ale po roce 1945 resp.1948 už NE.

Nebylo-li by tomu tak, proč potom ten generální pardon implantovaný do zákona.

Pan Černý (dle Vás) možná nezaregistroval, že součástí československého právního řádu bylo (via Deklarace lidských práv O(S)N) právo na odboj - já ano, ale jen v případě (Ženevská konvence) ozbrojenců VEŘEJNĚ a VIDITELNĚ označených a VIDITELNĚ nosících zbraň. Označením se myslí příslušnost k odbojové organizaci. Vše ostatní je podle ní BANDITISMUS.

Tady je místo, kde jistě namítnete, že tehdy tady demokracie nebyla. To je (a ještě bude) meritorní otázka od které se všechno odvíjí. Můj otec byl v té době na Mírově a jedl tam polévky z volských hlav (ne)odsouzen k smrti.

Já říkám, že tam byl BUĎ :

A) za protistátní činnost - a potom (dle tehdejšího tr. řádu) oprávněně, neboť si byl při této činnosti neustále vědom co ho při odhalení čeká a riskoval, nebo

B) jako justiční omyl - a v tomto případě je to neomluvitelné selhání soudní moci a (většinou) již nenapravitelný stav.

A tak si všichni odsouzení těch let MUSÍ vybrat mezi :

A) oprávněným odsouzením za ČIN, nebo

B) justičním omylem (byť pod tlakem studenoválečnické ideologie z obou stran)

Z čistě právního hlediska jsou (dle mne) rehabilitační zákony stejně účelové jako ty tehdejší na ochranu republiky, ale jsou to zákony a soudy podle nich postupují -- nemohou jinak (precedenční právo není součástí našeho tr. řádu).

Koncem XX. století vítězí PRÁVO nad SPRAVEDLNOSTÍ a ukazuje se, že zákony se spravedlnosti nelze dobrat -- což nevyhnutně povede k nevíře v řád věcí a než civilizace opět vyosciluje mezi zemí Owena a zemí Orwela umře zbytečně ještě mnoho lidských bytostí.

Dle mého názoru se u bratrů Mašínů o justiční omyl nejedná. Bratři svůj čin přiznali.

Jestli-že V.Hučín? (občan V.H dle st.zástupce) žaluje soudce Vítka z Babického případu za vraždu, bude si muset zákon vybrat -- buď a nebo...spravedlnost by neměla mít přívlastky (ani třídní, ani slepá). Měla by být spravedlivá, byť bychom stokrát cítili jinak -- v tom je zodpovědnost soudce.

A po soudcích se snad vždy chtělo aby dodržovali zákony. Zpětně je lze vinit jen z jejich nedodržení.

Můžeme dále spekulovat, jestli VÝŠE trestu (trestní sazba) by byla úměrná ČINU -- ale i to je suverénní věcí trestního řádu té které země a je to specifické -- někde za 1 kg heroinu dostanete 4-8 let (v ČR) - v Malajsku, Thajsku, atd. za totéž smrt..

Německý občan dostal loni za návod k vraždě své ženy doživotí(v SRN), její český vrah 14 let (v ČR), za vraždu policisty je u nás 20 let v USA smrt (pokud je ve státě zaveden tento trest) .

A ukrást poštovní schránku v USA je federální zločin se všemi jeho specifiky a důsledky.

Tento stát prostě (tehdy) jen řekl, že za protirežimní vtip bude třeba rok v lomu -- mě se to nelíbí a nesouhlasím s tím, - ale nebudu-li rozhodnut lámat kámen, nebudu na úkor státu vtipkovat.

Tak prosté -- co jiného s tím šlo tehdy dělat. Střílet účetní JZD ?!

Vy řeknete, že demokracie je (dnes) to, že své názory mohu (já i Vy) prezentovat veřejně a NIC se mi/Vám nestane -- no je to prostě zase jen proto, že jsou takové zákony NIC VÍC -- NIC MÍŇ.

Autor Satanských veršů je odsouzen k smrti (státem Írán) jen za knihu a Česká republika vrací Iránské běžence s rutinou hodnou spřáteleného režimu a lobuje za zakázky v té zemi.

Dostane dnes český občan Bílého lva, když zastřelí Miloševiče, a podaří se mu vrátit? vždyť právě vraždy obyčejných lidí na obou stranách (srbskoalbánského konfliktu) vyvolávaly rozhořčení.

Může se (dnes) český občan s potřebou bojovat za demokracii (třeba v cizinecké legii) vrátit bez rizika postihu po návratu?

Nevím přesně ZA CO bojovali bratři Mašínové, ale předpokládejme, že za demokracii třeba britského typu.

My u nás demokracii britského typu (ještě? úplnou?) nemáme (příkladem toho je psaní Čechů do BRITSKÝCH listů). Tedy jsem oprávněn zabít pár lidí, abychom se jí přiblížili ? - myslím přiblížili víc a důsledně.

Povězte pane Jánský ?

A když ani to nestačí tak další případ: na čí stranu byste se stavěl v Severním Irsku (součásti TÉ Británie) - minimálně jedna strana zabíjí z pocitu, že je jí demokracie Británií upírána a Británie je soudí jako teroristy (obě strany).

Zkuste pane Jánský a Vadasi přijít na policejní stanici, lhostejno zda v Chlumci, Belfastu nebo Bilbau pro zbraně (píšete to, jako by to bylo normální) a uvidíte co se stane.

(cituji Vadase : <>Na Mašíny , kteří si na stanici SNB v Chlumci přišli pro zbraně, vytáhl (příslušník SNB) pistoli -- to se mu stalo osudným.) !!!!!!!!!

To už snad ani nemyslíte vážně.

Patetické dotazy, co dělal p. Černý a co jme dělali my všichni, lze zodpovědět jednoduše : to co pan Martin Vadas a pravděpodobně i pan Jánský.

SKORO NIC.

Všichni (dnes nad 70 let věku) mohli zastřelit svého "takzvaného" pokladníka a nikdo to neudělal -- ne ze strachu, ale z přesvědčení, že i pokladník je lidská bytost, kterou nemá právo jiná lidská bytost života zbavit, protože i ten pokladník chtěl jen žít a dočkat se lepšího (jaká fráze) světa.

Třeba jen upřímně věřil, že ten lepší svět bude dělnickorolnický -- stejně jako Mašínové, že nebude.

Jestliže se ten pokladník snad mýlil, tak jen ve své víře, což ale není důvod k zabití.

Ve filmu "Planeta opic" ztroskotá vesmírná loď po průletu časovou smyčkou opět na planetě Zemi, kterou v tu dobu obývá již společenství opic, které má své vlastní zákony, ne nepodobné lidským z nichž vznikly, leč afinní ke svému rodu. Astronaut Taylor si při setkání s vůdcem Velkým Opičákem stěžuje na to, jak nedemokratické jsou opičí zákony, a Velký Opičák mu odpovídá : "Právem se zlobíš Taylore, neboť zaujímáš nejnižší místo na našem hierarchickém žebříčku -- mně se zdají být dokonalé".

A právě převrácení hodnot (součást všech revolucí) a jejich dopady na osudy jednotlivce v sobě nesou zárodky vendet.

A to je to o co jde v OPRAVDOVÉ demokracii -- aby se lidem na KAŽDÉM stupni společenské hierarchie (alespoň) zdály zákony a ustanovení dobré a vzali je za své.

A to se pane Vadasi a Jánský nevyřeší ani odstřelením Velkého Opičáka, natož nicotného pokladníka.

Na závěr :

Ta stará paní je sestra obou bratrů Mašínů a žije ve svém domě v ulici naproti místní věznici, ten starý pán je syn C. Nováka a žije v domě s mým otcem. Oba domy jsou od sebe jen 200 m.

                 
Obsah vydání       1. 7. 2004
30. 6. 2004 Riziko pasivního kouření je daleko větší, než se předpokládalo
1. 7. 2004 Zmýlil se Zeman, zmýlil jsem se já, zmýlil se Gross Ivan  David
1. 7. 2004 Špidla měl zůstat premiérem Boris  Cvek
29. 6. 2004 "Sociální demokracie se nám rozpadá pod rukama"
1. 7. 2004 Necháváme se bít pomyslnou blbostí Bohumil  Kartous
1. 7. 2004 Saddáma budou v Bagdádu předvádět v televizi
1. 7. 2004 Amerika bude revidovat případy vězňů z Guantánama
1. 7. 2004 Je vražda důvod k ustoupení vrahům? Boris  Cvek
1. 7. 2004 Zákaz KSČ/KSČM by krizi levice nevyřešil Jiří  Kratochvíl
1. 7. 2004 Dvakrát "tři Grácie" v české licenci... Jan Bohuslav Akláb
1. 7. 2004 Klan Vadasů a kauza bratří Mašínové Jaroslav  Pour
1. 7. 2004 Pedagogická centra budou zrušena
1. 7. 2004 Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany téže mince Petr  Plaňanský
1. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 24. - 26. června 2004
1. 7. 2004 Proč nejsem komunistou
30. 6. 2004 Svědčíme o diskriminaci Boris  Chykulay
30. 6. 2004 Akce, které jsme už úspěšně realizovali
30. 6. 2004 BBC chce zpřístupnit na internetu svůj televizní archiv
30. 6. 2004 Ryba smrdí od hlavy Jan  Sýkora
29. 6. 2004 Přes Putim do Budějovic Tomáš  Koloc
30. 6. 2004 Konkurz na premiéra Oskar  Krejčí
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 7. 2004 Necháváme se bít pomyslnou blbostí Bohumil  Kartous
1. 7. 2004 Zmýlil se Zeman, zmýlil jsem se já, zmýlil se Gross Ivan  David
1. 7. 2004 Je vražda důvod k ustoupení vrahům? Boris  Cvek
1. 7. 2004 Špidla měl zůstat premiérem Boris  Cvek
1. 7. 2004 Klan Vadasů a kauza bratří Mašínové Jaroslav  Pour
1. 7. 2004 Amerika bude revidovat případy vězňů z Guantánama   
30. 6. 2004 Konkurz na premiéra Oskar  Krejčí
30. 6. 2004 Svědčíme o diskriminaci Boris  Chykulay
30. 6. 2004 Ryba smrdí od hlavy Jan  Sýkora
30. 6. 2004 Aneb: Nesarajevský "atentát" na výdrž Miloš  Dokulil
30. 6. 2004 O potížích se jmény: Nechceš -ová, tak buď menšina   
30. 6. 2004 BBC chce zpřístupnit na internetu svůj televizní archiv   
30. 6. 2004 Riziko pasivního kouření je daleko větší, než se předpokládalo   
29. 6. 2004 Přes Putim do Budějovic Tomáš  Koloc
29. 6. 2004 Útlak za německé okupace byl brutální Jan  Gruntorád

Bratří Mašínové - hrdinové nebo zločinci? RSS 2.0      Historie >
1. 7. 2004 Klan Vadasů a kauza bratří Mašínové Jaroslav  Pour
30. 6. 2004 So far so good Martin  Štumpf
25. 6. 2004 Diskuse o vyznamenání pro bratry Mašíny zastírá skutečné problémy Vladimír  Jindra
24. 6. 2004 Mašínové vyznamenání zaslouží Petr  Jánský
19. 11. 2001 Martin Vadas v roli bolševické domovnice Petr  Štěpánek