3. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 8. 2004

Podivné machinace při povolování Lidlu v Rumburku

EPS podává trestní oznámení

tisková zpráva Ekologického právního servisu

Ekologický právní servis podává trestní oznámení, ve kterém poukazuje na nezákonné jednání stavebního úřadu při povolování výstavby Lidlu v Rumburku. Nezákonnosti spatřuje EPS v tom, že úředníci nezařadili do spisu odvolání proti stavebnímu povolení a v tom, že stavební úřad informuje o důležitých úkonech jen investora stavby.

"Zvolili jsme formu trestního oznámení, protože považujeme jednání stavebního úřadu za velmi nebezpečné. Z dostupných dokumentů vyplývá, že jednostranně zvýhodňuje investora stavby, kterého okamžitě informuje o všech úkonech ostatních účastníků řízení. Naopak například vlastníky sousedních domů mnohdy neinformuje vůbec. Tímto způsobem nezákonně urychluje povolovací řízení ve prospěch investora stavby a ke škodě jiných účastníkůí", uvádí k věci právník EPS Mgr. Vítězslav Dohnal.

Z obavy před neochotou místní policie se případem řádně zabývat, podává EPS trestní oznámení přímo k Nejvyššímu státnímu zastupitelství a současně jej zasílá na protikorupční linku ministerstva spravedlnosti.

kontakt:

Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel.: 381 256 662, fax, 381 254 866, mobil: 776 834 534

1) Ekologický právní servis je nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků a studentů práv hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. EPS ovlivňuje připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména životního prostředí a lidských práv. Více informací na www.eps.cz.

2) jedná se o výstavbu prodejny Lidl na pozemku p.č.46/1 v k.ú. Horní Jindřichov v Rumburku

3) rekapitulace případu:

  • stavební úřad vedl od 24.10.2003 stavební řízení ve věci povolení výstavby prodejny potravin Lidl. Řízení bylo vedeno formou veřejné vyhlášky. Stavební povolení stavební úřad vydal dne 5.12.2003 a pravděpodobně dne 8.12.2003 bylo toto povolení vyvěšeno na úřední desce (za den doručení účastníkům řízení se podle ustanovení § 26 správního řádu považuje 15 den od vyvěšení)
  • dne 5.1.2004, tedy v zákonné lhůtě, podali proti stavebnímu povolení odvolání tři účastníci řízení
  • dne 7.1.2004 se na stavebním úřadě v Rumburku uskutečnila schůzka za účasti zástupců společnosti LIDL ČR v.o.s. Na základě této schůzky požádala společnost LIDL ČR odvolatele o vzetí odvolání zpět.
  • dne 12.1.2004 úča! stníci řízení odvolání ještě doplnili
  • dne 26.1.2004 se na stavebním úřadě v Rumburku uskutečnilo další jednání mezi zástupci společnosti LIDL ČR a odvolateli. Na tomto jednání byly dohodnuty změny projektu stavby prodejny potravin. Na základě tohoto jednání odvolatelé vzali své odvolání podáním doručeným na stavební úřad dne 28.1.2004 zpět.
  • dne 26.7.2004 se na stavební úřad v Rumburku dostavila jedna z účastnic řízení. Ve spise výše zmíněné odvolání, jeho doplnění ani zpětvzetí nenašla. Přítomná úřednice stavebního úřadu v zápise o nahlížení do spisu výslovně uvedla "... dokumentace je pouze v té podobě jaké byla projednána ve stavebním řízení a v žádném případě nebyla později měněna ani doplňována.

                 
Obsah vydání       3. 8. 2004
2. 8. 2004 Hrůza, vraždění a alkohol
3. 8. 2004 Zprávy na TV Nova: Potvrzení existence paralelních světů Bohumil  Kartous
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
3. 8. 2004 Otakar Vávra: Umělec s malým u Milan  Černý
3. 8. 2004 Morální integrita patnácti milionů lidí, kteří jen žili své životy Štěpán  Kotrba
3. 8. 2004 Podivné machinace při povolování Lidlu v Rumburku
3. 8. 2004 O tvůrčí integritě v dobách útlaku Jan  Čulík
3. 8. 2004 Je etické udávat spoluobčany? Miloš  Kaláb
3. 8. 2004 I české školy "prodávají" tituly
3. 8. 2004 Západosúdánský Dárfúr, největší humanitární krize současnosti
3. 8. 2004 O kravách aneb kdo ubližuje dětem Marcel  Gotthard
2. 8. 2004 Homosexualita z pohľadu kresťana
2. 8. 2004 Efektívne členstvo Atilla  Ágh
2. 8. 2004 Zemanova lekcia slovenskej ľavici Jakub  Topol
2. 8. 2004 Sila korporácií
2. 8. 2004 Dierový štítok a presýpacie hodiny
2. 8. 2004 Ohlédnutí za Letní filmovou školou 2004 Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Gilliam: Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě Jan  Čulík
29. 7. 2004 Tom Stoppard: Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Jones: Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec Jan  Čulík
3. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 25. - 28. července 2004
2. 8. 2004 Není otázka jako otázka Štěpán  Kotrba
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský
2. 8. 2004 Fašismus v naší epoše Petr  Šafařík
2. 8. 2004 Úkolem ženy je čekat a poslouchat, míní Vatikán
2. 8. 2004 Non Plus Ultras: další neúspěšný pokus, který se snaží být filmem Jan  Čulík
2. 8. 2004 Foglarovi hoši, občanská společnost a malá ekologie Eduard  Vacek
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
2. 8. 2004 Jak britské univerzity začínají "prodávat" slabým studentům univerzitní tituly
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů