21. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 6. 2004

Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení

Osoby mohou být trestně stíhány za napomáhání nezákonné praxi anebo jestliže vědomě diskriminují invalidního studenta anebo žadatele o studium. Trestným činem je také poskytovat falešné anebo zavádějící informace o Zákoně proti diskriminaci invalidů.

Britská vláda v současnosti tvrdě vynucuje od školských institucí dodržování Zákona proti diskriminaci invalidů (Disability Discrimination Act, 1995, též zde) a Evropské směrnice o invaliditě (prosinec 2003). Zákon zakazuje diskriminaci invalidů v zaměstnání, ve školství a v dalších oblastech života. Shrnujeme informace z nedávného školení ohledně tohoto zákona pro učitele na britských univerzitách.

Osoby mohou být trestně stíhány za napomáhání nezákonné praxi anebo jestliže vědomě diskriminují invalidního studenta anebo žadatele o studium. Trestným činem je také poskytovat falešné anebo zavádějící informace o Zákonu proti diskriminaci invalidů.

Podle britského Zákona proti diskriminaci invalidů je protizákonné diskriminovat invalidní žadatele o studium či studenty. Zákon využívá široké definice invalidity. Může se týkat osob s:

 • fyzickými potížemi či pohybovými potížemi
 • slabozrakostí
 • špatným sluchem
 • dyslexií
 • nemocemi a
 • duševnimi chorobami

Diskriminace proti invalidním uchazečům o studium se projevuje dvěma způsoby:

 • tím, že se s nimi zachází "méně příznivě" než s ostatními lidmi, anebo:
 • když odpovědná osoba neprovede "rozumné úpravy", když se invalidé octnou v "podstatné nevýhodě" z důvodů své invalidity.

Zákon se týká všech činností a všech zařízení, které školská insituce provozuje pro studenty, například:

 • všech aspektů studia a vyučování, včetně přednášek, práce v laboratořích, praktických cvičení, praxe v reálu, pracovní praxe v podnicích, atd.
 • elektronického studia, dálkového studia
 • zkoušek a hodnocení
 • studijních zdrojů, včetně knihoven, počítačových zařízení, atd.
 • rysů hmotného prostředí, jako jsou budovy, venkovní prostory a zařízení
 • sociálních služeb a dalších podpůrných služeb pro studenty
 • stravovacích, ubytovacích a odpočinkových služeb
 • služeb pro získání zaměstnání

Zákonem požadované "rozumné změny" jsou veškerá opatření, která mohou odstranit podstatné znevýhodňování. Například bude třeba:

 • Změnit standardní procedury v instituci
 • Změnit vyučovací rozvrh, přepracovat elektronické či další učební materiály, změnit způsob vyučování
 • Poskytnout dodatečné služby, jako například tlumočníka pro znakovou řeč pro hluché, anebo materiály v Braillově písmu
 • Vyškolit zaměstnance, aby byli schopni pracovat s invalidními osobami a činit příslušné změny
 • Změnit hmotné prostředí

Podle tohoto zákona mají instituce povinnost zavést tato opatření anticipačně, předem. To znamená, že se instituce musejí připravit na budoucí přijímání invalidních studentů.

Komise pro práva invalidů (Disability Rights Commission) poskytuje vyjednávací a smírčí služby, kde mohou studenti a instituce neformálně vyřešit své případné spory. Pokud se obě strany nedohodnou, student může vzít věc k soudu.

Příklady

1. Katedru požádá univerzitní Oddělení pro invalidy, aby vážně dyslektickému studentu poskytla kopie textů, které učitel promítá během přednášky, protože student není schopen zároveň si dělat poznámky, číst promítané texty a poslouchat. Avšak katedra to neoznámí všem učitelům, kteří vyučují v tomto kursu, a tak student dostane kopie textů jen ze 2 z 8 přednášek.

2. Univerzita vydá instrukci svým učitelům, že nemají poskytovat invalidním studentům při (písemných) zkouškách čas navíc, protože z toho plynou dodatečné výdaje. Když požaduje dyslektický student při zkoušce čas navíc, učitel mu sdělí, že to není možné, i když ví, že je to protizákonné.

3. Přednášející učitel odmítne dovolit slepému studentu, aby si nahrával jeho přednášky s tvrzením, že na své přednášky vlastní "autorská práva". Slepý student se poradí s právníkem a rozhodne se podat na univerzitu trestní oznámení, s tím, že ho univerzita dostala do znevýhodněného postavení, protože učitel odmítl provést rozumné změny tím, aby mu dovolil si přednášky nahrávat.

4. Učitel oznámí 400 shromážděným studentům, že invalidní studenti mají vystoupit a jít s ním do vedlejší místnosti, kde jim poskytne informace o speciálních opatřeních pro invalidy v době zkoušky.

Otázky k příkladům

A. Jde v těchto případech o protizákonné zacházení s invalidy?

B. Pokud ano, jaké "rozumné změny" měla instituce učinit, aby neznevýhodňovala invalidní studenty?

C. Existují v těchto případech nějaké důvody, proč by se měl invalidní student ponechat v znevýhodněném postavení, anebo proč nelze učinit "rozumnou změnu"?

D. Jaké systémy by měla instituce vytvořit, aby bylo zajištěno, že plní své povinnosti podle Zákona proti diskriminaci invalidů?

Lidé se specifickými studijními problémy - Dyslexie

1. Lidé s dyslexií mohou mít potíže s čtením, psaním, pravopisem, s organizací psaného textu, s pamětí, s logikou a s dlouhodobým soustředěním. Kromě toho nemusejí žádat o pomoc, protože na sebe nechtějí upozorňovat. Je zapotřebí se chovat citlivě a umožnit dotyčným osobám, aby promluvily o pomoci, kterou potřebují.

2. Dejte osobám, které mají potíže se čtením, dostatečné množství času, aby si text mohly přečíst a porozumět mu. Neočekávejte, že budou schopny číst text okamžitě na veřejnosti nahlas anebo se k němu hned vyjadřovat.

3. Mnohdy je obtížné vyplňovat formuláře. Nabídněte dané osobě pomoc.

4. Když od studentů něco požadujete, instrukce musejí být jasné, musejí být napsány jasným písmem anebo vyřčeny dostatečně pomalu.

5. Většinou jsou mluvní schopnosti lidí s dyslexií daleko rozvinutější než jejich schopnosti psaní. Jejich podíl na skupinové diskusi bude tedy daleko větší, pokud na ně nebude vyvíjen nátlak, aby si diskusi zároveň pro sebe či pro skupinu zaznamenávali poznámkami.

6. Zvláštní úlevy při zkouškách jsou důvěrné. Je porušením práva na utajování soukromých informací, jestliže učitel hovoří o těchto zvláštních opatřeních jinde než na soukromé schůzce s daným studentem.

Předpisy pro text pro dyslektiky

 • Užívejte nejméně velikost písma 16 bodů. Zeptejte se studenta, jaká velikost písma mu vyhovuje nejvíce.
 • Nepoužívejte více než dvě různé velikosti písma v jednom dokumentu.
 • Používejte typy písma bez patek, jako je Ariel, Verdana, Microsoft Sans Serif, Tahoma.
 • Nezarovnávejte pravý okraj textu (nerovný pravý okraj se lehčeji čte).
 • Neodsazujte odstavce od levého okraje textu.
 • Nepoužívejte VELKÁ PÍSMENA.
 • Nedávejte text na pozadí obsahující grafiku.
 • Paginace a názvy kapitol a popisky fotografií musejí být také velkým písmem.
 • Chcete-li text zdůraznit, raději dále zvětšete jeho velikost, anebo užijte tučného textu. Nepodtrhávejte text.
 • Nepoužívejte sloupce; když je musíte použít, spojte informaci tečkami:

  Např:

  Část 1 ........................... Str. 1- 18
  Část 2 ........................... Str. 9 - 12
 • Používejte pastelově zbarveného matného papíru, anebo dobrý kontrast jako černý tisk na žlutém podkladě.
 • Neupoužívejte lesklý papír.
 • Nezvětšujte standardní velikost tisku na fotokopírce.
                 
Obsah vydání       21. 6. 2004
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas
21. 6. 2004 "Dyslektik je hlupák a tenhle má ještě vzpurnou matku!"
21. 6. 2004 V ČR stále panuje představa dyslektik = blbec
21. 6. 2004 Učitelé jsou schopni způsobit nevratné škody
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
21. 6. 2004 Digitalizace: s ČeRTem nebo bez? Vlastimil  Ježek
21. 6. 2004 O štěstí v umírání a o institucionalizované smrti Jan  Paul
21. 6. 2004 Zločin, trest a soudcovo svědomí Zdeněk  Jemelík
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
21. 6. 2004 Nesouhlaste s brněnským magistrátem - udělá z vás orwellovsky neosobu
21. 6. 2004 Konec kritiků v Čechách Jan  Lipšanský
21. 6. 2004 Britští vojáci obviněni ze "zohavování mrtvol a mučení Iráčanů"
21. 6. 2004 První irácké nezávislé rádio
21. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 14. - 16. června 2004
21. 6. 2004 Syrský občan uvězněn za používání internetu
19. 6. 2004 Al Kajda získá zbraně hromadného ničení a použije jich
20. 6. 2004 Červený kříž vydal Spojeným státům ultimátum ohledně Saddáma Husajna
21. 6. 2004 ČT chce být stále "názornější"? Miloš  Dokulil
21. 6. 2004 Znovu o českém praporu? Miloš  Dokulil
20. 6. 2004 Saúdská Arábie zlikvidovala buňku al Kajdy
21. 6. 2004 Umění psát Irena  Zítková
21. 6. 2004 "Vláda nemůže fungovat dál" Petr  Jánský
21. 6. 2004 Bude se v Česku mluvit a psát česky? Jan  Lipšanský
20. 6. 2004 Homeworking, podpantofelizace a Den otců Zdeněk  Bárta
21. 6. 2004 Vyberte si svého Boha. Udělejte to moderně - nainstalujte si náš software Štěpán  Kotrba
21. 6. 2004 OSN: Pomoc třetímu světu je nedostatečná Simone  Radačičová
21. 6. 2004 Alžírsko: Omezování svobody tisku? Simone  Radačičová
18. 6. 2004 Super tisíciletí Václav  Dušek
21. 6. 2004 Ministerstvo školství ocení vynikající uprchlické studenty
18. 6. 2004 Vedoucí představitelé EU se dohodli o ústavě evropské organizace
21. 6. 2004 Európa má ústavu
21. 6. 2004 Tajné stránky dňa D Peter  Greguš
21. 6. 2004 Supermarkety na muške Andrew  Wasley
21. 6. 2004 Ochrana prírody podľa Ruska Mikuláš  Huba
21. 6. 2004 Vojna a biznis Radovan  Geist
21. 6. 2004 Bush: Peniaze na novú jadrovú zbraň Jakub  Topol
21. 6. 2004 Utrpenie britského ľavičiara Radovan  Geist
18. 6. 2004 Makedonie -- doporučení pro cestování občanům ČR
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 6. 2004 Umění psát Irena  Zítková
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas
21. 6. 2004 Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení   
21. 6. 2004 "Dyslektik je hlupák a tenhle má ještě vzpurnou matku!"   
21. 6. 2004 Digitalizace: s ČeRTem nebo bez? Vlastimil  Ježek
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
21. 6. 2004 Konec kritiků v Čechách Jan  Lipšanský
21. 6. 2004 Zločin, trest a soudcovo svědomí Zdeněk  Jemelík
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
21. 6. 2004 O štěstí v umírání a o institucionalizované smrti Jan  Paul
20. 6. 2004 Červený kříž vydal Spojeným státům ultimátum ohledně Saddáma Husajna   
19. 6. 2004 Al Kajda získá zbraně hromadného ničení a použije jich   
18. 6. 2004 Evropské volby: neokecatelná účtenka Martin  Kunštek
18. 6. 2004 Super tisíciletí Václav  Dušek

Školství RSS 2.0      Historie >
21. 6. 2004 Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení   
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas
4. 6. 2004 Slučování škol Jiří  Kratochvíl
24. 5. 2004 "Vyhozená" učitelka se vrací do práce   
24. 5. 2004 Asociace školských odborů pomohla pedagogickým centrům Radek  Sárközi
20. 5. 2004 Jak vyloudit ze studentů interaktivitu Bohuslav  Blažek
18. 5. 2004 Můžou školy vychovat děti bez mindráků, s myslícím mozkem a pracovitýma rukama? Ondřej  Hausenblas
5. 5. 2004 Nesnesitelná lehkost skandinávského školství Tomáš  Linhart
5. 5. 2004 Studium ve Finsku: Je to úplně jinak, než jak píše Petr Soukup! Jan  Beran, Jiří Venhoda
4. 5. 2004 Ministerstvo školství: Dost bylo demokracie! Radek  Sárközi
4. 5. 2004 Škola ve Finsku je podivně lehká   
3. 5. 2004 České školství dostalo na frak... Radek  Sárközi