4. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 6. 2004

Vituální bohoslužba na první červnovou neděli

Co Bůh nepromíjí

Čtení: Matouš 12, 22-32 Text kázání: Matouš 12, 31

Perikopa dnešní neděle vypráví příběh o tom, jak Ježíš uzdravuje nevidomého a hluchoněmého člověka. Řečeno tehdejší medicínskou terminologií vyhání z posedlého člověka zlého démona. Lidé, kteří při tom uzdravení byli přítomni, si to nenechali pro sebe, přestože Ježíš je při každé takové příležitosti výslovně prosil, aby o jeho uzdravování nikde nevyprávěli. Byl si totiž velmi dobře vědom nebezpečí všech možných nebezpečných desinterpretací tohoto jeho uzdravování a pomáhání potřebným.

Oni ale neposlechli a oči navrch hlavy o tom vykládali ostatním, a za chvíli o jeho podivuhodném uzdravování věděli všichni lidé. A nejen to, všichni pochopili Ježíšovo uzdravování jako znamení, že Ježíš je ten dlouho očekávaný Mesiáš, jak oni tehdy říkali: Syn Davidův, a horlivě o tom diskutovali.

Stalo se tak přesně to, čeho se Ježíš obával: ti prostí lidé v něho začali vkládat své jednoduché nábožensko-politické naděje a začali si představovat, že je ten dlouho očekávaný vůdce, revolucionář, který krvavou řeží povraždí všechny nepřátele národa a přinese dlouho očekávanou vnější svobodu. To byl pro všechny pravý obsah toho titulu Syn Davidův. Víme, že sám Ježíš tento titul odmítal, nechtěl jít ve šlépějích toho sice celkem osvíceného, ale přeci jen krvavého monarchy Davida a vybral si pro sebe cestu pokorného služebníka Božího. Jen na okraj: je pozoruhodné, že církev nakonec tento titul přeci jen Ježíši přiřkla.

Strážci tehdejšího čistého vyznání a tehdejší duchovní autority národa, členové farizejského hnutí, neměli Ježíše na rozdíl od prostých lidí v lásce. Jednak nesdíleli obecné revoluční touhy, byli přesvědčeni, že národ lze v těžké době zachránit jen a jen co největší poslušností Bohu - a to v jejich chápání znamenalo co nejortodoxnější dodržování náboženských příkazů a zákazů, co nejpřísnější plnění všech rituálů a zvyků, jednak byl Ježíš v jejich očích liberál, který tuto ortodoxii nabourával. Nejen že ani on, ani jeho učedníci nedodržovali přesně Mojžíšův zákoník, ale Ježíš dokonce často s farizejským náboženským směrem polemizoval, veřejně jej odsuzoval a vystavoval často tvrdé kritice velmi adresně i samotné farizee. Označoval je za pokrytce a jejich tuhou ortodoxii zesměšňoval.

Není tedy divu, že farizeové považovali Ježíše za odpadlíka, který představuje reálné nebezpečí pro celý národ a celou církev. Pracně budovanou jednotu a pevnost řádu hrozil rozbít. A k tomu ještě musí poslouchat od těch hlupáků z lidu, že je Mesiáš a kdovíco dalšího. A tak, když už si nevědí farizeové rady jak ho snížit v očích lidí, použijí zaručenou fintu, která vždy znovu v dějinách zabírá: začnou říkat, že on ty dobré skutky koná v ďáblových službách. Že ono to lidičky vypadá jako dobro, ale pozor! Je za tím zlý úmysl! Vždyť on ty démony vyhání ve jménu samotného knížete těch démonů, samotného Belzebula. (To byl tehdy jeden z oficiálních titulů Ďábla, znamená v překladu Pán much a bylo by to zajímavé povídání o něm, ale sem to teď nepatří). Zkrátka: pomáhá lidem, ale jenom proto, že se jako pozdější doktor Faust upsal Ďáblu!

Na tohle zlovolné obvinění, které se vždy znovu v dějinách používá jako ta nejúčinnější desinformační a difamační metoda, Ježíš říká proslulá slova: Kdo není se mnou, je proti mně. Zní nám ta slova povědomě, vypůjčovali si je od Ježíše nesčíslní papežové a diktátoři a vůdci a světapáni: Kdo není s námi, je proti nám - a rozumělo se samo sebou, že kdo byl proti nám, tak šel do nějakého toho koncentráku, či rovnou na smrt.

Ale nezapomeňme, Ježíš ta slova říká jako bezmocný potulný kazatel! Kdo sama sebe neoznačuje za Syna Davidova, ale za Syna člověka! Jako ten, kdo se nechá raději potupně popravit, než aby použil mocenských prostředků! A říká dál: na tomto zlovolném obvinění není hrozné to, že je namířeno proti němu samotnému: každý hřích i každé rouhání, i útok proti němu samotnému bude odpuštěn, ale co nebude odpuštěno a co je strašlivé, je hřích proti Duchu svatému. Proti samotné Boží vůli, proti Božímu pokoji, dobrotě, lásce, proti všemu, co Bůh do tohoto světa vnáší a co znamená.

Ti farizeové byli svědky pozitivních znamení, dobrých věcí: slepí vidí, hluší slyší. Lidé jsou uzdravováni! Ubohým je pomoženo! To je přeci samo od sebe nádherná a radostná věc a je skutečně také uváděna vždy jako symbol Boží vlády! Děje se tedy veskrze dobrá a radostná událost!

Ale oni to záměrně kazí, shazují, pomlouvají, plivou jedovatou slinu: prý je to všechno z nečistých úmyslů. Farizeové se pohoršují. Jak je to stále stejné! Na cokoliv Božího, dobrého, laskavého, Duchovního můžeme přiložit šablonu škarohlídství, pomluvy, zloby, jedu a zášti. A to je přesně to, co ubíjí Ducha, co plodí jen zlo a nenávist, co je Ďábelské, zlé a ne Boží, dobré. Co rozleptává lidské vztahy i každé společenství. Je to vždy zlé, vede to ke spikleneckému pojetí světa, dějin, života....

A nejstrašlivější je, když toto tažení proti Duchu Božímu se děje pod korouhví morálky, nějaké pravdy, ideologie či zbožnosti.

Zde skutečně platí, že kdo není s Ježíšem v jeho díle odpuštění a spásy, kdo není v jeho pozitivním silovém poli, je proti němu, je negativní a slouží zlu, i kdyby měl sebezbožnější nátěr.

Základním kamenem křesťanské víry je spolehnutí se na to, že v Kristu skončila jednou provždy svou moc éra moralismu a ortodoxie a přišla doba milosti, odpuštění všech hříchů, doba ve které s Augustinem řečeno platí: miluj, a dělej si co chceš! Přišla doba dokořán otevřených dveří do království Božího, do kterého jak známo první vstupují hříšníci a za nimi hned ti, kdo v životě třeba nepřišli do kostela a ani o Ježíši nic nevědí - ale kteří mají rádi své bližní a aniž by to tušili, či na to byli dokonce pyšní, pohybují se v silovém poli Boží radostné a pozitivní lásky.

Jednomu druhu lidí však tato brána je přeci jen uzavřena. Zakyslým škarohlídům, jedovatým pomluvačům, těm, kdo v dobru vidí zlo, kdo se neradují s radujícími, kdo ve všem Božím vidí dílo Belzebulovo. Možná jsou i křesťané, možná se považují za samotné strážce Boží věci, ale pro svůj hřích proti Božímu duchu lásky a dobroty neprojdou. Oni sami si brání vstoupit do Boží věčné radosti.

Amen

                 
Obsah vydání       4. 6. 2004
5. 6. 2004 Ronald Reagan zemřel ve věku 93 let
5. 6. 2004 George Novotny v listopadu 2003 pro Britské listy: "Nehledá mě Policie ČR, Interpol ani FBI"
5. 6. 2004 "Jste Ruska, ale předstíráte, že jste z Británie"
5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe
4. 6. 2004 Papež požaduje navrácení suverenity Iráku
5. 6. 2004 Hladomor v Súdánu: Zemře tam 300 000 lidí?
4. 6. 2004 Další vysoký pracovník CIA má odejít
4. 6. 2004 Bilderbergská skupina zasedá v severní Itálii
4. 6. 2004 Cenzura byla zrušena, zapomeňte! Josef  Brož
4. 6. 2004 Pravidla české politiky Zdeněk  Zbořil, Jiří  Bystřický
4. 6. 2004 Čína si může dovolit skoro všechno...(?) Miloš  Dokulil
4. 6. 2004 Co Bůh nepromíjí Zdeněk  Bárta
4. 6. 2004 Stát rozhoduje, jak se bude jmenovat vaše dítě
4. 6. 2004 Je správné, že stát rozhoduje, jak kdo pojmenuje své dítě
4. 6. 2004 Pojmenovat dítě libovolně není demokracie, ale chaos! Markéta  Sulovská
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
4. 6. 2004 Práva spotřebitele a firma LUNA LEDER spol. s r. o. Boris  Cvek
4. 6. 2004 "Eurotel mě žaluje o 81 258 Kč"
3. 6. 2004 Odstoupil ředitel CIA George Tenet
4. 6. 2004 Čas války a hranice imunity Zdeněk  Zbořil, Jiří  Bystřický
4. 6. 2004 Slučování škol Jiří  Kratochvíl
4. 6. 2004 Jednota v mnohosti, aneb má česká kultura v Evropské unii šanci? Jan  Čulík
4. 6. 2004 Strategická východiska pro českou ekonomiku Valtr  Komárek
4. 6. 2004 Irák požaduje plnou suverenitu
4. 6. 2004 "Za komunismu jsem neměl strach"
4. 6. 2004 "Já jsem také neměl za komunismu strach"
4. 6. 2004 Strach Zdeněk  Bárta
4. 6. 2004 Strach za totality
4. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 25. - 27. května 2004
4. 6. 2004 Škody, způsobené palestinskému obyvatelstvu během prvního čtvrtletí
4. 6. 2004 Etika a budoucnost mezinárodně-politických vztahů
4. 6. 2004 Unie dosud není unií
4. 6. 2004 Tisková konference Strany za otevřenou společnost
3. 6. 2004 Kouření proměňuje sliny v "rakovinový koktejl"
3. 6. 2004 Bankovní panstvo radí, nabízí... Radek  Mokrý
3. 6. 2004 Vývojáři software ohroženi softwarovými patenty Hynek  Hanke
3. 6. 2004 Je to jinak, že? Miloš  Dokulil
3. 6. 2004 Festival Mezi ploty odstraňuje přehrady už třináct let Claudia  Just
4. 6. 2004
3. 6. 2004 Mezi ploty: Breaking down Fences for Thirteen Years Claudia  Just
2. 6. 2004 Ahmad Čalabi "prozradil Íránu, že USA rozluštily tajné kódy jeho výzvědných služeb"
2. 6. 2004 Horáčkova střelnice, lodičkář Knížák a realita záhrobí Bohumil  Kartous
2. 6. 2004 Šroubovák Jaroslav  Hutka
2. 6. 2004 Irák a lhaní
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
4. 6. 2004 Co Bůh nepromíjí Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Lidské žvanění a Boží Slovo Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Pro strach uděláno Zdeněk  Bárta
18. 5. 2004 Odpuštěné, nebo pouze zadržené hříchy? Zdeněk  Bárta
9. 5. 2004 Nesrozumitelnost a paradoxy Bible: Zabili Židé Pána Ježíše? Zdeněk  Bárta
2. 5. 2004 Zpátky domů do Evropy Zdeněk  Bárta
24. 4. 2004 Stádo Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
9. 4. 2004 Šálóm - křest Kláry Ester Zdeněk  Bárta
4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
26. 3. 2004 Zbořte chrám! Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
8. 3. 2004 Obhájce Zdeněk  Bárta
27. 2. 2004 Lásky kdybych neměl, nic nejsem Zdeněk  Bárta