24. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 5. 2004

RECENZIA

Preťažká interrupčná otázka

Právo ženy? Štúdie o problematike interrupcií. Kalligram 2004, 220 strán, 199 Sk

O interrupciách nemožno písať "pekne" či " v dobrom". Ide o problém natoľko trýznivý a intímny, že ťažko ostať nestranným, zmierlivým a vecne analytickým. Napokon je všeobecne známe, že prístup k tejto otázke spoločnosť polarizuje, častokrát ide dokonca o zbraň najťažšieho kalibru, napr. v prezidentských voľbách. Právo ženy rozhodnúť verzus právo budúceho dieťaťa narodiť sa. Vyjadrujú sa laici, právnici, lekári, biológovia...

Všetci šiesti autori a autorky publikovaných štúdií pôsobia ako profesori a profesorky filozofie na prestížnych britských, amerických, kanadských a maďarských univerzitách. Profesionálna príslušnosť ku "kráľovnej vied" uhol prezentovaného pohľadu posúva do iných, sofistikovanejších rovín, než na aké sme zvyknutí/zvyknuté zo slovenských mediálnych "interrupčných sporov." Philipa Footová sa v štúdii Problém interrupcií a doktrína dvojakého účinku pokúša "rozlíšiť niektoré prúdy, ktoré nás vlečú sem a tam". Zameriava sa na konkrétnu teóriu, známu ako "doktrína dvojakého účinku" -- argumentačne ide o obľúbený katolícky podporný mechanizmus.

Autorka nepripúšťa aplikáciu priameho a nepriameho zámeru (teda doktríny dvojakého účinku) na prípad interrupcie s odôvodnením, že jej potenciálna úloha pri konkrétnom rozhodovaní je vedľajšia. Čo však vraj nutne neznamená, že naším vodidlom musí byť vždy veľkosť zla. Emeritná profesorka filozofie na University of California v Los Angels a členka Britskej akadémie otvorene pomenúva príčiny našich dilem: na jednej strane nenarodenému dieťaťu súčasne chceme aj nechceme dopriať práva, ktoré patria dospelým a deťom, na strane druhej sme zmätení z otázky "rovnakých práv" i z rozhodovania, čo smieme a čo nesmieme urobiť, keď sú záujmy v konflikte.

"...ak človek vôbec má na niečo dôvodné, prednostné právo, tak je to dôvodné, prednostné právo na svoje vlastné telo..." uvádza Judith Jarvis Thomsonová v stati Obrana interrupcií. Tvrdí, že nenarodení ľudia sa nevyskytujú vo svete, aby im žena, ktorá chce dieťa, povedala: "Pozývam vás dnu." Thomsonová nezdieľa názor, že oplodnené vajíčko je človekom od momentu počatia. Ontologicky fundovane vysvetľuje, že určenie hranice, vybratie vývojového bodu a vyhlásenie "pred týmto bodom táto vec nie je človek, za týmto bodom je človek" je svojvoľnou voľbou, pre ktorú sa v povahe vecí nedá nájsť nijaký dobrý dôvod. Zároveň však nie je optimistkou ani pokiaľ ide o vyhliadky na stanovenie takejto hranice.

L. W. Summer je profesorom filozofie na Právnickej fakulte Torontskej univerzity. Príspevok Interrupcia a téoria morálky ale nezaprie ani výrazné biologické zanietenie a východiská. Pre spomínaného autora je rozhodujúce kritérium vnímania, ktorého predpokladom je prítomnosť nevyhnutných fyziologických štruktúr. Zygota ani embryo nie sú schopné vnímať, novorodenec nepochybne áno. Špeciálne neurofyziológiu tak Summmer považuje za základný ukazovateľ pri určovaní rozhrania vo fylogenetickom kontinuu, hoci pripúšťa aj zložitosť presného určenia, kedy sa po prvýkrát vo vývoji plodu objavuje schopnosť pociťovať. Kritérium vnímavosti podporuje diferencujúci prístup k interrupciám: kanadský odborník skorú interrupciu (v prvom trimestri) zaraďuje do tej istej morálnej kategórie ako antikoncepciu - bráni vzniku novej bytosti. Naopak -- neskorá interrupcia podľa neho prináleží do kategórie infanticídy - ukončuje život novej bytosti. Ide teda o názor liberálny voči interrupciám v rannom štádiu a konzervatívny, ak ide o neskoré interrupcie. Z morálneho hľadiska teda platí -- čím skôr sa interrupcia vykoná, tým lepšie. Dvojaký pohľad na moralitu interrupcie vedie Summera aj k legislatívne diferencovanému prístupu. Skorá interrupcia by mala byť vecou súkromnej dohody medzi ženou a lekárom, neskorá interrupcia (z presne vymedzených závažných dôvodov) si zase vyžaduje regulujúcu právnu úpravu.

Príspevok Warrena Quinna Interrupcia: Identita a strata nadväzuje na predchádzajúci meritórne, hodnotovo i príklonom k biologizujúcim stanoviskám. Quinn analyzuje a istým spôsobom zbližuje teóriu štádií (plod bude ľudskou bytosťou, aktuálne ho za ňu nemôžeme označiť) s teóriou procesu (normálny plod už do určitej miery ľudskou bytosťou je, nie však úplne). Podľa Quinna má každá interrupcia nezanedbateľné morálne dôsledky, a preto si aj v rannom štádiu tehotenstva vyžaduje závažné zdôvodnenie. Na druhej strane, skorá interrupcia nie je z morálneho hľadiska rovnocenná ani so zabitím dospelého, ani so zabitím nemluvňaťa. Morálny problém robí z interrupcie skutočnosť straty -- vyplývajúcu z faktu, že vznikajúca ľudská bytosť by neskôr žila ľudský život...

Etickými implikáciami interrupcií sa zaoberá aj Ronald Dworkin v článku Morálnosť interrupcií. Prevládajúci výklad diskusie o interrupciách (práva či záujmy plodu) považuje za osudne zavádzajúci. Naopak obhajuje hypotézu, že diskusia je diskusiou o vnútornej hodnote, odlišných koncepciách zmyslu ľudského života, významu a povahy ľudskej smrti. Ponúkané tvrdenie zdôvodňuje vo vzťahu k dvom najvýznamnejším skupinám v tomto spore -- tradičným náboženstvám a ženskému hnutiu.

János Kiss v dvoch publikovaných príspevkoch Interrupcia: ďalšie argumenty a protiargumenty a Interrupčný zákon a morálna jednota štátu nastoľuje otázku osobného charakteru a morálneho statusu plodu -- protichodné argumentačné stanoviská podľa neho súvisia s tým, či diskutujúce strany považujú plod za osobu alebo nie.

Individuálne je interrupcia (bez ohľadu na dôvody, ktoré k nej viedli) vždy "krížovou cestou". Asi neexistuje normálna žena, ktorá by ju podstúpila neotrasená. Spoločensky ide o fenomén vyvolávajúci kontroverzné vyjadrenia a prístupy, filozofické nevynímajúc. Napokon je to aj otázka bytia a nebytia, znesiteľnej existencie, prednostných práv... Všeobecný názorový a postojový konsenzus tak ťažko predpokladať. Napriek tomu a práve preto, je potrebné -- na laickej i odbornej úrovni -- nemlčať.

Autorka je sociologička

                 
Obsah vydání       24. 5. 2004
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
23. 5. 2004 Britská vláda je znepokojena agresivním jednáním Američanů v Iráku
23. 5. 2004 Iráčané nebudou smět žalovat západní vojáky pro válečné zločiny
23. 5. 2004 Nevysvětlené "podivnosti" v případě popraveného Nicka Berga
24. 5. 2004 Další praskliny v budově pařížského letiště
24. 5. 2004 Novináři a "novináři" Štěpán  Kotrba
24. 5. 2004 Výzva naší schopnosti tolerovat odlišnost Štefan  Švec
24. 5. 2004 ČT, Nova a Prima se dohodly na společném postupu při zavádění digitální televize
23. 5. 2004 Moorův filmový pamflet získal hlavní cenu v Cannes
24. 5. 2004 Obviňovat prezidenta z velezrady má smysl
24. 5. 2004 Nezavřené víko Henryho rakve Ivo  Bystřičan
24. 5. 2004 Přítomnost vojsk OSN a NATO nezabránila v Kosovu "březnovému pogramu" Miloš  Kaláb
24. 5. 2004 S policisty se nemluví, aneb stále zamindrákovaní ochránci zákona Jan  Paul
24. 5. 2004 Civilní oběti v Iráku
24. 5. 2004 AI vítá rozhodnutí vlády zabránit vývozu radarů: škoda, že až na nátlak ze zahraničí
24. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 15. května 2004
24. 5. 2004 Jaká má být televize veřejné služby
21. 5. 2004 Šéf kulturní komerční stanice Channel Four jmenován generálním ředitelem BBC
21. 5. 2004 Komunista morálně pokleslou osobou zůstane Petr  Jánský
21. 5. 2004 Co je nemorální? Jan  Baláč
21. 5. 2004 I mladí lidé mohou být antikomunisty Boris  Cvek
20. 5. 2004 Nálepkování se nevyplácí Jan  Čulík
21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce - spojení světovosti s češstvím
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce: Životní cíle, životní problémy a životní dráha Petr  Sak, Karolína  Kolesárová-Saková
24. 5. 2004 Asociace školských odborů pomohla pedagogickým centrům Radek  Sárközi
24. 5. 2004 Jak se referovalo o jednom zasedání Štěpán  Kotrba
24. 5. 2004 S komunisty nemluvíme! Oskar  Krejčí
24. 5. 2004 Ano, politika snižování daní je to pravé Marek  Zapletal
24. 5. 2004 Špatná argumentace o daních
24. 5. 2004 Normální a "normální" Petr  Švec
24. 5. 2004 Indie: Prinesú voľby pre miliardu ľudí skutočnú zmenu? Radovan  Geist
24. 5. 2004 Ako dostať USA z Iraku? John Brady Kiesling
24. 5. 2004 Tajné švajčiarske kontá budú zdanené
23. 5. 2004 Konflikt kvôli softvérovým patentom
24. 5. 2004 Okupační vojska zanechala za sebou v Rafahu spoušť
24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
24. 5. 2004 Čo dokáže analýza... Ivan  Štefunko
24. 5. 2004 "Vyhozená" učitelka se vrací do práce
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
17. 5. 2004 Bránit vraždám prostitutek, nebo raději rychle identifikovat jejich mrtvoly? Miloš  Kaláb
20. 4. 2004 Stupidita už i v Britských listech Štěpán  Kotrba
19. 4. 2004 Miss World je anachronismus - vymyslel ji autor zábavných pořadů pro vojsko   
19. 4. 2004 Jak zachránit nepřijatelné   
19. 4. 2004 Ošklivá strana soutěže Miss World   
19. 4. 2004 Odsuzování soutěže Miss World je snobské   
19. 4. 2004 Konečně krásná žena Petr  Jánský
15. 3. 2004 Opravdu divnej chlap Štěpánka  Matúšková
15. 3. 2004 Opravdu sprostá výstava Jan  Čulík
10. 3. 2004 Také každý měsíc menstruujete? Já ne, možná jsem divnej chlap a možná, že nejsem vůbec chlap... Jan  Paul
8. 3. 2004 Potraty a Karas: Když se řekne A mělo by se říci B Anna  Čurdová
8. 3. 2004 Jen jeden den žen, prosím Anna  Čurdová
4. 3. 2004 Stop násilí na ženách   
1. 3. 2004 Zdroj sexuálního vzrušení žen je v mozku   

Interrupce: ženino právo či vražda? RSS 2.0      Historie >
24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
8. 4. 2004 Právo na rodinu, aneb o čem odpůrci potratů nemluví Tomáš  Klas
1. 4. 2004 Ani ve starověku se interrupce nepokládaly za trestné Anna  Čurdová
1. 4. 2004 Existuje jediná cesta, jak zabránit vysokému počtu interrupcí - otevřená sexuální výchova Jaroslav  Zvěřina
24. 3. 2004 K hádkám o Palestincích a o potratech Jan  Hruška
18. 3. 2004 O "kriminálních výstřelcích", potratech a zdích Jiří  Králíček
18. 3. 2004 Potraty: Pavel Mareš argumentuje věcně a přesně   
18. 3. 2004 Otázka, kdy začíná lidský život, je nesmírně závažná   
18. 3. 2004 Polemika s Pavlem Marešem je beznadějná Jana  Malá
17. 3. 2004 Palestina, Izrael a interrupce Pavel  Mareš
15. 3. 2004 Potraty: Argumentace pana Mareše je nepoctivá Aleš  Kubeczka
15. 3. 2004 Nevnucujte ženám zákaz potratů   
15. 3. 2004 Ani v muslimských zemích není zakázána interrupce Jana  Malá
11. 3. 2004 Křesťané jsou v Česku už zase "tmáři" Pavel  Mareš
10. 3. 2004 Tmáři na Filosofické fakultě Ondřej  Slačálek