17. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 10. 2007

Americký ministr obrany:

Na tiskové konferenci (po jednáních americké ministryně zahraničí Ricové a amerického ministra obrany Gatese v Moskvě 11. a 12. 10. 2007 ) řekl britskému listu Financial Times Gates, že Spojené státy, ve snaze rozptýlit ruské obavy, předložily (Rusku) nové návrhy, mezi nimiž je i možnost umístění ruského personálu na základnách protiraketové obrany v Evropě a ve Spojených státech. Napsal to britský list Financial Times (13. a 14.10. 2007, str. 5), cituje to Zdeněk Velíšek z ČT ZDE

Velíšek dále píše:

Jednoho dne by to mohlo přivést Kreml, ruskou generalitu, ruské zpravodajské služby a konec konců i ruskou veřejnost k formulování nároků, které by Českou republiku asi dost zaskočily. Uvedu jen ty nejméně zneklidňující možnosti: například exkurze ruských vojenských odborníků k prvkům protiraketového systému na našem a polském území, trvalá spolupráce ruských a amerických odborníků přímo na místě, na radarové základně v Brdech.... Společné manévry v rámci společného protiraketového systému... Dovedu si ovšem představit i nepříjemnější možnosti.

Sloupek
Jan Skácel

maminko nejsi je to dávno
a my jsme malou chvíli zbyli
udělali jsme toho málo
a ani smrt jsme nezabili

Ze sbírky Naděje s bukovými křídly, nakl. Mladá fronta, 1983, vybral Michal Černík. Uveřejněno s laskavým svolením agentury Aura-Pont

17. 10. 2007

Většina obyvatel této země si přeje, aby se mohl každý občan vyjádřit k umístění cizí vojenské základny na vlastním území. Politická vláda jim tuto volbu odpírá a používá k tomu celou škálu prostředků. Pražský magistrát společně s občanským sdružením Olympijský výbor chtějí uspořádat akci globálního charakteru. Většina lidí se domnívá, že Česká republika není vhodným místem pro pořádání tak megalomanského cirkusu. S tichou podporou vlády se primátor Prahy, místo veřejné debaty o tom, zda je rozumné chtít olympiádu, snaží občany přesvědčit sebeparodující reklamní kampaní "Všichni jsme v národním týmu" o tom, že představitel filmových idiotů taky chce olympiádu. Bojuje přitom na dvou frontách, protože zároveň musí zabránit tomu, aby na Letné vyrostla knihovna. Snad prý kvůli fotbalu.

Co mají tyto tři zdánlivě nesouvisející události společného? Vcelku zajímavou souvislost -- jedná se o spirálovitě spojenou příčinu a důsledek přeměňování společnosti v sice přismrádlé, ale svým způsobem životaschopné politické ghetto.

17. 10. 2007

Plány na výstavbu americké vojenské základny na našem území vyvolávají oprávněný nesouhlas většiny občanů. Jedná se o významný zásah do suverenity našeho státu, k němuž nemá žádná (!) politická strana mandát od svých voličů. Žádná z nich neměla totiž tento záměr ve svém volebním programu.

Podle průzkumů veřejného mínění se téměř 80% občanů se domnívá, že tato otázka by měla být rozhodnuta v celostátním referendu.

Při pohledu do minulosti je tento postoj dobře srozumitelný. I když nyní nejde o nějaké historické srovnání událostí dost rozdílných, přece jen vyvolává tato situace u velké většiny z nás vzpomínky na Mnichov v roce 1938 podobně jako na násilnou okupaci naší země sovětskou armádou v roce 1968.

Přes všechny rozdíly zde totiž můžeme nalézt i podstatnou shodu. Na přání a požadavky občanů se nehledí, zájmy našeho státu mají být opět obětovány zájmům velmocí.

17. 10. 2007

Brdští starostové se s americkým radarem nikdy nesmíří


Česká televize
generální ředitel p. Jiří Janeček
Kavčí hory
140 70 Praha 4

V Trokavci dne 15.10.2007

Věc: stížnost na obsah reportáže uveřejněné v Událostech dne 14.10.2007 v 19. hodin

Podávám stížnost proti obsahu zprávy "Starostové se s radarem začínají smiřovat" uveřejněné v Událostech dne 14.10.2007 v 19. hod. Obsah této zprávy považuji za neobjektivní, nevyvážený, pravdu zkreslující a vyvolávající v divácích klamný dojem.

Již samotný název reportáže není pravdivý stejně tak jako její začátek, podle kterého někteří starostové začínají přiznávat, že odpor proti radarové základě je zbytečný. Většina starostů z Brd je vázána rozhodnutím občanů v místních referendech učinit veškeré kroky proti radarové základně a činit je tak dlouho, dokud to bude možné. Starostové obcí Míšov a Spálené Pořičí nikdy nevystupovali proti zřízení radarové základny, proto se nemají s čím smiřovat.

17. 10. 2007
Z tiskové konference iniciativy www.referendum2007.cz

Naše iniciativa vznikla na jaře tohoto roku, kdy jsme shromáždili první desítky podpisů osobností pod požadavek uspořádat referendum ve věci amerického vojenského radaru, jenž má být instalován na našem území. Vláda tvrdí, že referendum je zbytečné, protože o věci rozhodnou poslanci na základě svých informací a své zodpovědnosti. Zároveň zahájila kampaň, ve které chce lidem vysvětlit, že se nemají čeho bát.

Konstatujeme, že vládní vysvětlovací kampaň je založena na podkladech, které nepůsobí seriózním dojmem a byly již opakovaně zpochybněny. Stejně nevěrohodně působí i tvrzení o tom, že o věci rozhodnou dobře informovaní a zodpovědní poslanci. Je zcela zřejmé, že při rozhodování poslanců nehrají roli ani informace, ani jejich vlastní svědomí, nýbrž výhradně stranická příslušnost.

Znepokojuje nás toto chování vlády a neméně nás znepokojuje skutečnost, že vláda soustavně a systematicky odvádí pozornost od otázek, které jsou na celé kauze radaru nejzásadnější:

17. 10. 2007
Z tiskové konference iniciativy www.referendum2007.cz

Je těžké najít jakékoli relevantní studie o vojenských radarech a ještě těžší je najít zemi, jejíž vláda by umístila vojenský radar do hustě obydlené oblasti. Přece jen byl ale takový případ popsán. V Lotyšsku u města Skrunda byl v roce 1970 spuštěn radar určený k časnému varování, při útoku balistickými raketami.

Po asi 20 letech provozu se začaly projevovat negativní vlastnosti zařízení na zdraví obyvatel žijících kolem základny. Situace byla natolik vážná, že byl nařízen detailní výzkum dopadů uvedeného zdroje na zdraví obyvatel žijících poblíž základny.

Výsledky jednotlivých studií byly citovány mnohokrát jinde a v publikaci je rozebrána podrobně celková problematika nízkoúrovňového neionizujícího záření (pod 2 µW/ cm2) s množstvím odkazů. Jsou v ní uvedeny nejen závěry studií o radaru u Skrundy, ale i sledování vlivu záření jiných radarů na osoby v dalších zemích - např. Polsko. Situace u Skrundy se přirovnává k "živé laboratoři" dlouhodobého působení vlivu záření s nízkou intenzitou. Z více různých pozorování se uvádějí zejména následující zjištění:

17. 10. 2007

Z tiskové konference iniciativy www.referendum2007.cz

Naše iniciativa vznikla na jaře tohoto roku, kdy jsme shromáždili první desítky podpisů osobností pod požadavek uspořádat referendum ve věci amerického radaru, jenž má být instalován na našem území.

Vláda tehdy odpověděla (a dodnes tvrdí), že referendum je zbytečné, protože o věci rozhodnou poslanci na základě svých informací a své zodpovědnosti. Zároveň vzkázala, že již brzy zahájí informační kampaň, ve které lidem vysvětlí, že se nemají čeho bát.

Již v tomto stanovisku byl určitý rozpor. Proč lidem vůbec něco vysvětlovat, proč mrhat prostředky na informační kampaň, když občanům stejně nebude dovoleno jakkoliv ovlivnit rozhodování v tak důležité věci?

Uplynulé měsíce ukázaly, že vládní stanovisko bylo navíc v obou bodech falešné. Vládní vysvětlovací kampaň je založena na podkladech, které nepůsobí seriózním dojmem. Tyto materiály byly již opakovaně po odborné stránce zpochybněny a také my k nim máme řadu výhrad.

17. 10. 2007

Americký radar:

Z tiskové konference iniciativy www.referendum2007.cz

Informační kampaň vlády, jejímž cílem je zvrátit veřejné mínění ve věci instalace cizí vojenské základny na našem území, se po odborné stránce opírá prakticky o jedinou studii: Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR na zdravotní stav populace v okolí Vojenského újezdu Brdy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčový důkaz, který ve sporu předkládají obhájci radaru, je nutno konstatovat, že jde o důkaz velice chatrný. Tato zpráva vypracovaná týmem odborníků zcela zjevně neprošla před svým publikováním žádnou formou oponentury. V zemi, kde oponenturou musí projít každá bakalářská práce, je neobvyklé, že u dokumentů strategického významu a celostátního zájmu to nutné není.

Pokud by posouzení oponenturou prošlo, je vyloučeno, aby v něm byly objevovány stále nové a nové chyby, které expertům zjevně unikly. Nejedná se přitom o bohužel chyby zanedbatelné, ale zásadní:

17. 10. 2007

BBC se zřejmě rozhodla zničit své zpravodajství

Generální ředitel BBC Mark Thompson uvedl, že navrhuje propustit asi 1700 novinářů z BBC, a to především z těch oddělení, které připravují zpravodajství a analytické a dokumentární pořady. Nejvýrazněji má být postiženo rozhlasové zpravodajství. Pracovníci BBC varují, že propuštěno zřejmě bude až 2800 osob, vedení BBC naopak argumentuje, že někteří zaměstnanci dostanou novou pracovní náplň a jiní prostě postupně odejdou do důchodu.

Podle Thompsona se BBC musí přizpůsobit novému digitálnímu věku. BBC však bude i nadále platit tržní (čti nesmírně vysoké) honoráře za najímání celebrit.

Podrobnosti v angličtině ZDE

17. 10. 2007

tisková zpráva ekologických organizací

Pokud česká vláda chce, aby ji svět bral vážně, musí ke globálním změnám podnebí přistupovat coby k praktickému problému, který má praktická řešení -- ne jako k souboji ideologických floskulí. Tak ekologické a rozvojové organizace věnující se ochraně klimatu komentovaly neúspěch ČR ve volbách do Rady bezpečnosti OSN. Česká republika se z hlasování stáhla poté, co druhý kandidující stát, Chorvatsko, dostal ve druhém hlasování o 25 hlasů více.

Řada chudých, zejména malých ostrovních zemí na současném zasedání Valného shromáždění jasně potvrdila, že ochrana klimatu patří mezi nejdůležitější z jejich diplomatických priorit. Přezíravý postoj některých čelních představitelů ČR k potřebě společného praktického řešení pak jistě sehrál svou roli při jejich dnešním hlasování v OSN.

Globální změny podnebí by postihly hlavně rozvojové země, připomněli Hnutí DUHA, Greenpeace, Glopolis a CDE. Chudé státy proto podle těchto organizací právem očekávají, že Česká republika -- která patří k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého -- sníží vysokou uhlíkovou náročnost své ekonomiky.

17. 10. 2007

Kdo by nepochopil, že se jedná o další vítězství české diplomacie, potažmo celé ČR.

Bylo přece jasné, že se všechny státy jen třesou, aby daly hlas zemi, která je sice členem EU, ale na území EU chce instalovat vojenskou základnu USA, jen na základě bilaterální smlouvy s tím, že ostatním členům EU do toho vlastně nic moc není.

Chce tu zřídit terč při případném konfliktu, přes to, že o tomto konfliktu bude případně rozhodovat někdo za oceánem a naše země, OSN i EU na to, zda konflikt vypukne, nebo ne, bude mít vliv jak na výšku telegrafních tyčí v Dánsku, píše Dagmar Zrucká.

17. 10. 2007

Spojené království chce zažádat u OSN o uznání suverénních práv nad velkou částí mořského dna v Antarktidě. Je to signálem, že se zrychuje závod o ovládnutí "země nikoho" kolem jižního pólu.

Britský nárok by byl v rozporu s duchem smlouvy z r. 1959 o Antarktidě, kterou Británie podepsala. V ní se výslovně praví, že státy nebudou prosazovat v Antarktidě nové územní nároky. Smlouva byla uvedena v platnost, aby nevznikaly územní spory o Antarktidu.

Podle britského ministerstva zahraničí však Británie zažádá u OSN o rozšíření britského teritoria cca 500 km do jižních moří. Většina mořského dna je tam v takové hloubce, že dosud není technicky možné využívat ložisek přírodních zdrojů, dá se ovšem očekávat, že britská žádost rozhněvá jihoamerické země, které budou mít pocit, že mají větší nárok na tyto přírodní zdroje.

Podrobnosti v angličtině ZDE

17. 10. 2007

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Jan Lambert má pravdu, z venkova se na hodně věcí člověk dívá jinak. Je to někdy stejné, někdy totálně jiné než ze zahraničí. Něco člověk přece vidí z blízka líp, něco z dálky. Říká se, že člověk někdy pro stromy nevidí les, ale někdy naopak, v rozporu s tímto příslovím člověk nevidí pro les jednotlivé stromy. Jan Lambert má pravdu, když píše o Kotrbovi a Klvaňovi (viz: 'Kotrba jako Klvaňa'), ale jen svou pravdu, jen pravdu z hlediska člověka, který myslí jenom na své blízké okolí, na sebe a na svých osmnáct krav.

17. 10. 2007

Portrét/výročí

V minulé, VI. části příběhu o životě a smrti herečky Anny Sedláčkové (1887-1967), jsme se dostali do protektorátu. V tomto období čeká na slavnou herečku aféra, která ji na dlouhou dobu odsoudila mezi nežádoucí osoby. Herečka, která byla svým publikem nazývána prostě Andula, se narodila 29. září 1887 a zemřela o 80 let později dne 24. listopadu 1967.

17. 10. 2007

Renomovaný vědec se stal terčem kritiky za to, že vyjádřil názor, že Afričané mají menší inteligenci než obyvatelé Západu. Uvedl: "Veškerá naše sociální politika je založena na předpokladu, že jejich inteligence je stejná jako naše, ačkoliv z testů vyplývá, že tomu tak vlastně není."

James Watson, nositel Nobelovy ceny za práci na identifikaci DNA, který dnes stojí v čele jednoho čelného amerického vědeckého institutu, vyvolal všeobecnou kritiku svými výroky, že Afričané jsou méně inteligentní než běloši na Západě.

16. 10. 2007

Globální oteplování:

Chtěl bych jen stručně reagovat na článek Petra Husáka "Neznám žádný důkaz, že globální oteplování způsobuje člověk". Především -- pokud někdo důkaz nezná, ještě to neznamená, že takový důkaz neexistuje.

Doporučil bych panu Husákovi podívat se třeba na toky uhlíku v rámci uhlíkového cyklu. Antropogenní zdroje (spalování fosilních paliv) jsou už dnes tak silné, že bez jejich započítání by byl problém vysvětlit bilanci uhlíku v atmosféře. Je tady ale ještě jeden argument. Ve většině přírodních věd by byl zřejmě považován za důkaz, ale protože klimatologové jsou opatrní, hovoříme spíše o velice silné indicii.

(Autor je klimatolog)

17. 10. 2007

K argumentům Ladislava Žáka (BL 14.10.2007) bych měl následující připomínky. Václav Klaus není klimatolog. Odbornou debatu nevede a ani to netvrdí. Pouze jako politik požaduje, aby v odborných i politických debatách o globálním oteplování dostaly rovný prostor obě strany a aby odborné debaty nebyly zatíženy ideologií. Na tom je možná kus pravdy.

17. 10. 2007

Příspěvek Jana Lamberta "Kotrba jako Klvaňa" mě inspiroval k úvaze o tom, kdo je nezávislý odborník a kdo je vlastně odborník.

17. 10. 2007

aneb není Lambert jako Wamberk

Pan Wamberk -- jehož jméno jsem ještě nezapomněl -- poučuje, prý: "Nelze brát peníze od těch, jejichž názorům se snažíme oponovat. Takové chování činí pochybným nejen "Klvaňu" a "Kotrbu," ale také "starostu obce Trokavec." -- Nevím kým je placen pan Lambert, zda jej opravdu živí osmnáct krav a doučování franštiny na vesnici, ale šířit mezi lidmi představu, že vláda ČR disponuje jako vlastník nějakými penězi, o kterých pak může nějak svévolně rozhodovat a dokonce je snad komusi dávat jako úplatek - to přece nemůže být pravda. To by se jistě všechny mediální elity ihned vzbouřily, počínaje vynikajícím Václavem Moravcem až snad po paní Voldánovou, oceněnou moderátorku hlavní zpravodajské relace v celé zemi na té nejodpovědnější televizi - veřejnoprávní. Peníze jsou samozřejmě obcí, v obcích bydlí obyvatelé, pro ně jsou určeny -- vláda tyto peníze pouze ZPROSTŘEDKOVÁVÁ - tedy pan starosta Neoral na ně má právo jaksi automaticky.

17. 10. 2007

. Jan Lambert ve svém příspěvku "Kotrba jako Klvaňa" žádá "relevantní informace k radaru, nikoli "ideologicky zabarvenou dezinformaci".

Řekla bych, že dostat "relevantní, nezpolitizovanou informaci" ohledně radaru je nemožné, píše Libuše Urubková.

17. 10. 2007

Pověst Spojených států amerických jako země podporující demokracii ve světě utrpěla v těchto dnech další ránu. Vyplývá to ze čtvrtečního vydáni amerického deníku Washington Post. Podle listu zaslaly íránské opoziční skupiny a aktivisté za lidská práva dopis americkému Kongresu se vzkazem, aby Kongres zmenšil nebo úplně zastavil veřejnou finanční podporu demokratickým skupinám v Íránu. Podle autorů dopisu je totiž veřejně proklamovaná pomoc americké vládni administrativy demokratickým silám v Íránu kontraproduktivní a vede k tomu, že jsou demokratičtí aktivisté v Íránu vnímání jako zrádci a agenti americké vlády, píše Lukáš Lhoťan.

Letos určil kongres na podporu íránských demokratů 75 milionů dolarů. Oficiálně proklamovaná finanční pomoc americké administrativy íránské opozici je také oficiálně označena za současí snah o změnu protiamerického režimu v Íránu. Zdrojový článek ZDE

17. 10. 2007

Tisková zpráva

Podle vědeckých testů, které si nechala vypracovat organizace Greenpeace, obsahuje nový iPhone firmy Apple nebezpečné materiály a chemické látky. Jde o první test výrobku Apple od květnového závazku Steva Jobse, ředitele společnosti, že Apple zezelená a bude na trh uvádět výrobky šetrnější k životnímu prostředí.

17. 10. 2007

Kdosi moudrý řekl, že "na složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné, nesprávné odpovědi". To je případ kritiky pana Šveřepy. Přináší jednoduchou trojčlenku: "Co dělá stát, je špatně, co dělají obce, je dobře a já tomu rozumím". Autor útočí na city. Například pomocí obratů "upovídané webové stránky" (jako by to byla chyba), "ztrapňovat se obhajobou","ministr horuje","přísný státní úřad" "poslat k šípku", "zkuste něco namítnout" apod. Je to dobře napsané, ale není to pravda. Cíl je zřejmý, ovlivnit veřejný názor. I tato nota jistě patří do arzenálu lobbismu. Čtenáři Britských Iistů si zaslouží i jiný názor. Chtěl bych ale reagovat věcně.

16. 10. 2007

Právě probíhá nejvýznamnější politická událost letošního podzimu, napsal ekonomický komentátor Will Hutton v týdeníku Observer. V pondělí byl zahájen v Pekingu 17. sjezd Čínské komunistické strany. Kongres má zvolit čínského prezidenta, který nahradí Chu Ťin-tchaa roku 2012.

Čínské hospodářství předstihne do konce letošního roku ekonomiku britskou, a pak předstihne i Němeco a po USA a Japonsku se rychle stane třetí největší hospodářskou velmocí. Už nyní je druhou nejvýznamnější světovou vojenskou velmocí, je největším světovým vývozcem a vlastníkem největších rezerv zahraniční měny. Volba budoucích šéfů komunistické strany i čínského státu je nesmírně významná.

16. 10. 2007

Čína:

Chu Ťin-tchao, čínský prezident a generální tajemník Komunistické strany Číny přislíbil otevřenější a udržitelnější model rozvoje v projevu, který určí politiku čínské komunistické strany na následujících pět let. Při zahájení sedmnáctého sjezdu Komunistické strany Číny Hu přiznal, že vládnoucí strana nesplnila očekávání občanů a navrhl celou řadu mírných reforem, které mají vést k zlepšení kvalifikace, morálky a odpovědnosti kádrů.

Vedení strany i ekonomiky má přejít od kvantity ke kvalitě. Je to podstatou toho, co Hu označil za "vědecký rozvoj", který bude včleněn do charty Čínské komunistické strany.

16. 10. 2007

Zdá se, že české publikum postmoderní architektura zajímá. Futuristická výstavba U nás je přední téma veřejné diskuse. Domácím veřejným míněním dneška hýbou hned dvě hladké nemovitosti na horizontu. A nejen naše obyvatelstvo, ale i svět je zvědav, zda a který z obou projektů bude realizován. Už proto, že ani jeden nebyl vymyšlen tady, ale oba odvážné koncepty přicházejí ze zahraničí. Jde o PROTIRAKETOVÝ RADAR a NÁRODNÍ KNIHOVNU.

Na kótě 718 už se v Brdech vrtá podhoubí pro obří pýchavku. Sice bez výběrového řízení, ale rozhodně. Nehledě na údajný většinový vlažný odpor domorodců se mezi lidem se šíří přesvědčení, že pokud USA opravdu chtějí, tak si tam postaví třeba slibovanou bílou perlu z Tichého oceánu. V Praze na jaře vešlo ve známost, že parcelu na Letné poctivě vyhrála zelená chobotnice českého architekta z Londýna. Podzimní barvoměna a opad listí v sadu však zřejmě odhalili cosi, co jaro na pražském obzoru ještě skrylo. Blob upadl do klatby.

16. 10. 2007

Vesnice, do které jsem před více než třemi roky odešel z hlavního města, neleží daleko od Brd. Přesněji od té jejich oblasti, která se v poslední době stala známou kvůli stavbě nebo "ne-stavbě" amerického radaru. Snad se mě to taky trochu týká. A snad mi budete věřit, že je pro mě Štěpán Kotrba stejně "důvěryhodný" jako Tomáš Klvaňa. Oba mají svou (asi zjevenou) pravdu. Berou se za ni. Na nás, lidech, ve skutečnosti nezáleží ani jednomu z nich.

Klausovo tažení proti ekologům RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu   
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
18. 9. 2007 Klaus: Dočkáme se umlčování oponentů na vážná společenská témata? Václav  Klaus
17. 9. 2007 Klaus k Masarykovi: "Měl blízko k humanistickému socialismu a chápal význam sociálních otázek" Václav  Klaus
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous

Írán RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2007 Íránská opozice nechce finanční pomoc z USA Lukáš  Lhoťan
12. 10. 2007 Hraje si s bombou -- aneb naivním konstruktivismem vpřed! Kateřina  Amiourová
2. 10. 2007 Spojené státy provádějí výcvik letectva zemí v Perském zálivu pro válku proti Íránu   
19. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Je na programu útok na Írán? Immanuel  Wallerstein
19. 9. 2007 DEBKA: Írán nemá veké množství střel Shahhab-3   
18. 9. 2007 Schyluje se k válce s Íránem?   
18. 9. 2007 Směřujeme nezadržitelně k válce s Íránem, varuje OSN   
17. 9. 2007 EU: Namísto radaru v Brdech plynovod z Íránu Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
12. 9. 2007 Svět se změnil - 11.9.2001 Antonín  Hubený

Šanghajská organizace spolupráce RSS 2.0      Historie >
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství   
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
20. 8. 2007 Boj proti tzv. "třem zlům" - extremismu, separatismu a terorismu konečně v popředí zájmu Miroslav  Polreich
16. 8. 2007 NATO východu zahajuje diplomatickou ofenzívu Štěpán  Kotrba
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí
30. 6. 2007 Globální hrozba ze strany nejrozsáhlejšího militaristického komplexu všech dob Daniel  Veselý
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein

iDnes publikuje rozhovory s majiteli bordelu RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2007 Další výrazné posílení důvěryhodnosti portálu iDnes...   
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka   
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"   
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou   
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji   
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?   
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?   

Arktida RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2007 Arktida bez jaderných zbraní? Jan  Burian
14. 8. 2007 Po Rusku a Kanadě směřuje do Arktidy i americká loď   
3. 8. 2007 Ruský ponor do velmocenské hloubky Štěpán  Kotrba
3. 8. 2007 Západ se třese strachem nad příznaky nové studené války   
9. 4. 2007 Svět v roce 2035   
6. 4. 2007 Podnebné změny "nejtvrdším způsobem zasáhnou chudé lidi"   
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
12. 2. 2007 Klimatické změny, britští konzervativci a postoj české ODS Bohuslav  Binka
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády   
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2007 Česká televize se dotkla mé cti Jan  Neoral
17. 10. 2007 Britská veřejnoprávní korporace propustí 1700 - 2800 novinářů   
15. 10. 2007 Mediální rady pod evropským drobnohledem Irena  Ryšánková
15. 10. 2007 Kde bere ČT tu jistotu? Jan  Neoral
10. 10. 2007 Odkdy se univerzitní pracovníci věnují shánění kšeftů a publicity mezinárodním lobbistům? Štěpán  Kotrba
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Syndikát novinářů uspořádal lobbistické setkání s politiky s vyloučením novinářů Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Stálá komise pro sdělovací prostředky se probudila Štěpán  Kotrba
2. 10. 2007 Rada Českého rozhlasu odflákla svou práci Štěpán  Kotrba

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
12. 10. 2007 Nelehká úloha z trigonometrie, aneb proč není radar někde úplně jinde? Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Ornitolog: Bude příroda radarem ovlivněna až 100 km daleko? Lubomír  Peške
12. 10. 2007 Radar v Turecku není možný: dvě třetiny Turků nesnáší Američany   
8. 10. 2007 Digizone: Americký radar v Brdech: nejen o "rušení" satelitní televize   
27. 9. 2007 Stokrát opakovaná lež se stává pravdou Tomáš  Gawron
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ
19. 9. 2007 Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty Zdeněk  Štefek
19. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
17. 9. 2007 Kurt Beck v Praze, Gerhard Schröder v Moskvě Richard  Seemann
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer

Špionáž v době studené války RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera   
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba

Ruská varování před studenou válkou a asymetrické odpovědi RSS 2.0      Historie >
12. 10. 2007 Jak se obejít bez Ruska a přitom nezmrznout zimou   
1. 10. 2007 Jak jsem nyní potkal Rusko znovu Ladislav  Žák
10. 9. 2007 Schröder se s Putinem shodl na odporu k americkému radaru v Česku   
6. 9. 2007 MAKS 2007 - Symbol ruských ambicí Jiří  Csermelyi
4. 9. 2007 Rusko si klade podmínky pro jednání s USA   
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
23. 8. 2007 Co znamenají "Medvědi" na obloze? Jaroslav  Kuba
8. 8. 2007 Rusko na pranýři Oskar  Krejčí
8. 8. 2007 Rusko začíná sériovou výrobu nejmodernějších střel pro jaderné ponorky Štěpán  Kotrba
7. 8. 2007 Rusko instalovalo protiraketový a protiletadlový systém S-400 Štěpán  Kotrba

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2007 Čulíkova potřeba poučovat, aneb globální politikum paniky Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Jak se obejít bez Ruska a přitom nezmrznout zimou   
17. 9. 2007 EU: Namísto radaru v Brdech plynovod z Íránu Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
27. 8. 2007 Rusko: Britské ropné společnosti "podvádějí investory"   
16. 8. 2007 EU prosazuje alternativní ropovody a plynovody ve snaze zbavit se závislosti na Rusku   
9. 8. 2007 Irán má ropu, Severní Korea umí rafinovat   
9. 8. 2007 Chávezova ropná jízda po Jižní Americe   
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba

Čína RSS 2.0      Historie >
16. 10. 2007 Nynější sjezd Čínské komunistické strany ovlivní celý svět   
16. 10. 2007 Hu oznámil mírné reformy   
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům   
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
19. 6. 2007 Čína chce koupit všech šest evropských továren společnosti Airbus   
18. 6. 2007 Čína: bohatství na základě vykořisťování, aneb Kdo by si nepřál nezávislé odbory? Uwe  Ladwig
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
1. 6. 2007 Budoucnost patří letecké dopravě, aneb Jak se dát poučit od Číňanů o nutnosti evropské a hlavně německé politiky Uwe  Ladwig

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2007 ■ ■ ■ Jan  Skácel
16. 10. 2007 ■ ■ ■ Martina  Straková
15. 10. 2007 V zrcadle Petr  Pojar
12. 10. 2007 Čas na nitkách Martina  Straková
9. 10. 2007 Lhostejná země Michal  Černík
8. 10. 2007 Stárnout se učíme Michal  Černík
5. 10. 2007 Rozchod Michal  Černík
26. 9. 2007 Módní přehlídka Emil  Bok
25. 9. 2007 Zarůstáš Kateřina  Komorádová
24. 9. 2007 Jan  Skácel

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
1. 11. 2006 Tichá vzpomínka na ostravské soudruhy Ladislav  Žák
6. 9. 2006 Sedmdesát tisíc udavačů, denunciantů a konfidentů Jaroslav  Krejčí
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Školství RSS 2.0      Historie >
11. 10. 2007 Vzdělání je důležité Hynek  Bíla
10. 10. 2007 Včera se tančilo všude, aneb dříve bylo všechno lepší Michael  Volný
8. 10. 2007 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Beránek
4. 10. 2007 Je slušnost a civilizovanost "protikapitalistická"? Bohumil  Kartous
28. 9. 2007 Také učitelé potřebují dobré vzdělání! Michal  Giboda
10. 9. 2007 Studium na Pedagogické fakultě UK jako předpeklí Jiří  Beránek
2. 9. 2007 Začíná školní rok a s ním i pravopisná buzerace našich dětí... Ladislav  Kahoun
22. 6. 2007 Šikana ve školách Josef  Vít
22. 6. 2007 MŠMT šikanu ve školách řeší   
11. 6. 2007 Třídní rozdíly začínají v Británii ve věku tří let   

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2007 Radar -- nástroj války Milan  Valach
17. 10. 2007 Česká televize se dotkla mé cti Jan  Neoral
17. 10. 2007 Nechceme radar   
17. 10. 2007 Proč je dnes referendum nutnější než kdykoliv dříve   
17. 10. 2007 Vyjádření k technickým parametrům vládou předložené studie   
17. 10. 2007 Na amerických základnách v ČR a v Polsku by měli být i ruští vojáci   
15. 10. 2007 Kde bere ČT tu jistotu? Jan  Neoral
12. 10. 2007 Nelehká úloha z trigonometrie, aneb proč není radar někde úplně jinde? Štěpán  Kotrba
12. 10. 2007 Klvaňa: Pouze závislí odborníci mohou spočítat vliv radaru   
12. 10. 2007 Ornitolog: Bude příroda radarem ovlivněna až 100 km daleko? Lubomír  Peške

Český film RSS 2.0      Historie >
1. 10. 2007 Kinoteátr Pavel  Kopecký
1. 10. 2007 Okradl mě Medvídek Tomáš  Koloc
26. 7. 2007 České plagiáty Jan  Lipšanský
26. 7. 2007 Bukowski a Zelenka   
7. 7. 2007 Od filmů k rakům Jan  Čulík
6. 7. 2007 Skutečnou moudrost stačí šeptat Ema  Čulík
6. 7. 2007 Pleasant Moments is very unpleasant Ema  Čulík
6. 7. 2007 Groteska, která mírně pobaví, prozření však nepřináší Jan  Čulík
5. 7. 2007 Poněkud vzdělávací "thriller" Jan  Čulík
4. 7. 2007 Mladí čeští filmoví tvůrci: zvládají jakž takž vizuální stylizaci, myšlenkově jsou plytcí Jan  Čulík

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
4. 10. 2007 Topolánkova vláda ruší Divadelní ústav a chce zrušit Památník národního písemnictví   
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
4. 5. 2007 Vernisáž výstavy o spisovatelce Věře Sládkové   
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
11. 4. 2007 "Čekám na film o Mašínech" Josef  Švéda, Marie Pásková
6. 3. 2007 Antologie Divokého vína - kulturní událost Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2007 Ohlédnutí: Literatura a internet v roce 2006 Miroslav  Vejlupek

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
11. 10. 2007 Co vše jsem si nepřečetl v českých médiích o válce USA proti Iráku Štěpán  Kotrba
5. 10. 2007 Immanuel Wallerstein: Irák a volby v USA Immanuel  Wallerstein
2. 10. 2007 Gordon Brown: Británie sníží svůj počet vojáků v Basře o 1000   
24. 9. 2007 Okupace Iráku: Přes milion mrtvých Jakub  Rolčík
15. 9. 2007 Irak -- bez stratégie Radovan  Geist
12. 9. 2007 Válka proti terorismu: stala se již lidská práva přežitkem ? Jaroslav  Kuba
1. 9. 2007 Britský armádní šéf zaútočil na USA, že ohledně Iráku "intelektuálně zbankrotovaly"   
23. 8. 2007 Bush: Dokud budu prezidentem, "největší síla pro osvobození člověka, jakou kdy svět poznal" z Iráku neodejde   
22. 8. 2007 Guantánamo: "mnoho pistáciových oříšků či Coca-Coly" Jiří  Hudeček
21. 8. 2007 Britové plánují odchod z Iráku, Američané jsou rozhněváni