23. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 11. 2006
Článkem, který začíná větou:

"Jedna zpráva: Britská feministická aktivistka (hlasatelka BBC Jenni Murrayová) prohlásila, že nehodlá pečovat o svou matku, která trpí Parkinsonovou nemocí. Aby se sama nestala zátěží pro nikoho jiného, Murrayová chce ukončit svůj život, až se stane břemenem pro své okolí. Další zpráva, tentokrát z opačného koutu planety: Handicapované osoby jsou v Severní Koreji zavírány do táborů, v nichž panují nelidské podmínky. Lidé jsou tam rozmisťováni podle druhu postižení."

zaútočil 20.listopadu v Mladé frontě Dnes bývalý poslanec KDU-ČSL Jiří Karas na známou a dlouholetou novinářku z pořadu Woman's Hour rozhlasu BBC Radio 4 Jenni Murray.Co vlastně psala tato novinářka? Na co Karas reaguje a o čem informuje? Co kritizuje?

Sloupek
Tomáš Čurda

Nepřítel lidu
v lidské společnosti
třídíval dopisy negramotných

Používal palpaci
přikládal je na čelo
občas zachytil i hlasy mrtvých

Ze zjištěných výsledků
se často svíjel v křečích
nechápal tu odlišnost jiných

Pak večer smutný sám
si ještě kazil náladu
ve tklivých melodiích

do Britských listů poslal autor

Tomáš Čurda * 1956 v Praze

Po gymnáziu vystudoval nástavbu oční optiky a pak pracoval během náhradní vojenské služby jako dělník v ČKD Praha. Později absolvoval obory archeologie a historie na MU v Brně. Dlouho působil v muzeu, v současnosti je zaměstnancem památkového ústavu. Psaní básniček se nepravidelně věnuje již od střední školy.
23. 11. 2006

Je hlasem slavného pořadu rozhlasové stanice BBC Radio 4, Woman's Hour, který nedávno oslavil šedesáté výročí své existence. Jeho moderátorka má pořád ještě mnoho co říci

Je to klidná bojovnice středostavovské Anglie, stejně profesionálně uvádí reportáž o ženské obřízce jako o podzimním listí. Interviewovala všechny významné politické postavy z její generace. Všichni pamatují na to, když se v rozhlase zeptala někdejší náměstkyně ministra zdravotnictví Edwiny Currieové, kdy se naposledy podrobila výtěru kvůli možnému nebezpečí rakoviny dělohy, a když se ministra financí Gordona Browna dotázala, zda by ukázal své daňové přiznání své manželce. Dokáže to však všechno prezentovat jako neformální hovor se sousedem přes plot v zahradě.

23. 11. 2006

Jenni Murray nám píše ohledně toho, že jsme jí věnovali prostor v Britských listech:

Thu, 23 Nov 2006 08:05:32 -0000

Dear jan, Thanks for this - and delighted that the opposite view is to be expressed. Perhaps I should send Mr Karas some of my articles on abortion and he could have another go! Jenni

Milý jane, Děkuju vám za tyto infomace - a jsem potěšena, že je slyšet i opačný názor. Možná bych měla panu Karasovi poslat některé své články o potratech a mohl by se do mně znova dát! Jenni

23. 11. 2006

Dne 20.11.2006 zveřejnil pan ex-poslanec Jiří Karas v MF Dnes zamyšlení na téma, proč lidé dnes nemají děti a proč se nechtějí starat o své staré rodiče a dospěl k závěru, že dříve byli lidé "jiní .. lepší", protože měli děti a děti se staraly o své nemohoucí rodiče. Můj příspěvek se týká pouze části jeho zamyšlení, nicméně si neodpustím připomenout jednu starou moudrost, která praví, že "jeden táta se postará o deset dětí, ale deset dětí se nepostará o jednoho tátu". Tudíž bych si o našich předcích a jejich ochotě postarat se o své nemohoucí rodiče nedělala iluze.

(Autorka je právnička)

23. 11. 2006

Názor lékaře

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že si nemocní ukončení života přejí. Ne ojediněle. Ale v Česku jim pomoci legálně nelze.

Pan Karas se ve svém článku v iDnes pustil do několika velkých témat, z nichž každé jedno samo o sobě je námětem na rozsáhlou diskusi. Ostatně o většině z nich ta diskuse probíhá několik desetiletí. Abych se neztratil v myšlence podobně jako on a nepřekročil meze tolerovatelné frustrace společnosti, zkusím je oddělit a ke každému něco napsat. Jde v podstatě o čtyři témata:

23. 11. 2006

Pokud se týká Ústavy, největší změnou by bylo, kdyby byla respektována.

23. 11. 2006

Absurdní uplatnění principu kolektivní viny

Patřím již delší dobu ke čtenářům BL, ale zatím jsem neměl nikdy potřebu na něco poukazat veřejně. S vydáním nové vyhlášky 488/2006 Sb. o paušálních poplatcích za nenahrané nosiče záznamů se toto změnilo, píše Radek Vicek:

Princip paušální platby za tyto nosiče a zařízení sloužící k pořizování záznamu funguje již delší dobu, ale nyní už překračuje veškerou míru. Nejen, že je tento poplatek absurdní a nemorální, ale dle mého osobního názoru i protiprávní a protiústavní. Naprosto popírá základní princip presumpce neviny a zavádí dvojí zdanění. Pokud bych něco takového aplikoval ad absurdum, tak není důvod, proč nezačít vybírat od řidičů paušálně pokuty jednou ročně složenkou. Také přece můžou spáchat přestupek.

23. 11. 2006

Ona prováděcí vyhláška Ministerstva kultury 488/2006 Sb., která se tak dotkla programátora Radka Viceka, že musel pln rozhořčení napsat článek o absurdním uplatnění principu kolektivní viny "Daň" z krádeže autorských děl, je reakcí na schválení "protipirátské euronovely" autorského zákona 121/2000 Sb., ve znění 216/2006 Sb. (od 1. 1. 2007 186/2006 Sb.) a zákona 273/1993 Sb. v aktuálním znění o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl.

Zákonodárci tak vyšli vstříc lobbingu "gramofonových" firem i autorských svazů a jejich výběrčích společností (dle zák. 237/1995 Sb. o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných), které jsou zoufalé z technického pokroku polsedních let a rozmachu svépomocného zhotovování rozmnoženin datových, hudebních a filmových děl. Domnívají se, že se tímto způsobem dá zastavit neodvratný zánik současného obchodního a distribučního modelu šíření audiovizuálních děl. Videopůjčovny krachují. Autoři si zoufají. Nikdo díla nekupuje, neboť trh je teritoriálně i kupní silou obyvatel omezen a současné ceny shlédnutí děl jsou v hrubém nepoměru k cenám nenahraného nosiče a rozmnožovacích technologií. Všichni ale kradou jako straky.

23. 11. 2006

Proč to má pod palcem stát?

Pane Kotrbo, píšete, že nic není zdarma - chápu, že i umělci (lépe řečeno autoři děl) chtějí žít a mít se dobře, reaguje Radek Vicek. Toto právo jim neupírám, ale otázkou je, v jaké míře a co má být měřítkem jejich ohodnocení. Také je velmi sporné, zda je Vámi vydávaný axiom, že "kultura je pro společnost přínosem", pravdou pro všechny. Můžete si to myslet Vy nebo já, ale co se stane, pokud si to nebude myslet 51 procent našeho národa? Sám uvádíte, že tento poplatek nic neřeší. Naopak nepřímo legalizuje pocit, že "pálení cédéček" je v pořádku.

23. 11. 2006

Nemorální přirážka

Zaujaly mne dva články o autorských právech ZDE ZDE. Bylo by zajímavé si přečíst názory více lidí na toto téma. Také patřím k programátorům a také CD, na která vypaluji svoje data, kupuji s touto dle mého názoru nemorální přirážkou.

Pokud někdo porušuje zákon, měl by za to být potrestán, a pokud to z technických důvodů nelze a autoři budou placeni z paušálně vybraných poplatků, potom by se mělo naopak kopírování autorských děl zlegalizovat a mělo by být jasně řečeno, jakým způsobem byly vybrané peníze použity. Podobně to je (nebo by alespoň mělo být) při výběru daní. Myslím že v oblasti autorského zákona nás čeká ještě dlouhý vývoj a že současná zákonná úprava je jen začátek této cesty, píše Vladimír Anděl.

23. 11. 2006

Zatímco němečtí zákonodárci prodlužují pracovní dobu odsunem začátku doby, odkdy má zaměstnanec právo na důchod a podporou integrace a reintegrace žen do pracovního světa finanční výpomocí, institucemi pro malé děti, mateřskými školkami a předškolní výchovou, zaměstnavatelé s poukazováním na nezastavitelný vliv globalizace racionalizují práci snižováním počtu pracovních míst a propouštěním starších pracovníků.

Není zajímavé, že to nějak nejde dohromady? Víme, že to není chyba statistiky, že se průměrný lidský život prodlužuje, a že pod vlivem poklesu porodnosti už mladší lidé brzo nebudou schopni bez obtíží platit důchody starých.

23. 11. 2006

V souvislosti s vraždou libanonského ministra průmyslu Pierre Džamáíla (Gemayela) se v českých médiích objevila charakteristika Džamáílovy strany Falanga (Al-Katáib) jako strany sociálně demokratické. Toto politické uskupení maronitských křesťanů, vedené tradičně rodinným klanem Džamáílů, se sice samo někdy označuje klamavým dodatkem sociální demokracie, jde ovšem o formaci, založenou ve 30. letech podle vzoru nacistické NSDAP. Ve své ideologii i praxi se i přes řadu pragmatických tahů a bezzásadových krátkodobých spojenectví s bývalými nepřáteli, což je pro celou libanonskou politiku záležitost typická, projevovalo jako uskupení fašizující. To mu nebránilo v pragmatických spojenectvích s Izraelem či jindy pro změnu s hlavním izraelským protivníkem Sýrií, proti níž dnes Falanga stojí znovu v opozici.

Více ZDE

23. 11. 2006

Ti, kteří dnes nejvíce zlořečí začátkům válek a soudí nejmoudřeji, osudově a neblaze pomáhali tomu, aby se války spustily a požraly miliony lidských bytostí. Za co ovšem leckterá armáda bojovala, když si její vlast vítězství vůbec nepřála? Pro koho ty ohromné oběti a strádání? Voják měl bojovat za konečné řešení, proti kterému v podstatě vlast stávkuje, nechá ho ale ochotně vymáchat v ukrutnostech, vysaje z něho lidskost, naučí ho zabíjet, nenávidět, dá mu do kapsy výuční list námezdného vraha a víc se nestará. Himmelsforte dokořán, nad ní napsáno: vítejte doma, ukrutní andílci!

23. 11. 2006
Replika na "Nechtěné pochyby" o recenzi Al Gorova filmu "Nepříjemná pravda"

Ano. Dopustil jsem se zločinu. Dopustil sjem se zřejmě mírného zločinu v mezích zákona, že jsem se postavil na stranu těch, kdo upozorňují, že moderní civilizace ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí je tak agresivní, že ho poškozuje přes únosnou míru a koleduje si o malér celoplanetárního významu. Globální oteplování, porušování ozónové vrstvy, znečišťování moří a oceánů.

23. 11. 2006

Původně se můj předchozí článek "Vřed na těle partaje" jmenoval pouze "Vřed na těle", ale přidané slůvko "partaje" mu dalo nový rozměr. Jakkoliv je to zvláštní, tak se většina reakcí soustředila právě na otázku vředovitosti partaje (a to dokonce i reakce těch, kteří četli verzi bez "partaje"), což v současném i minulém žargonu znamená pouze partaj jedinou a to komunistickou, v této době a této zemi tedy KSČM. Je zvláštní, že první reakce nebyly spojeny s tématem romského transferu, odsunu či vyhnání z ráje u vsetínské polikliniky, ale soustředily se právě na problematiku vředu komunistické partaje, protože nejspíše vsetínští křesťanští demokraté nejsou partaj, ale lidovci.

23. 11. 2006

Argentinský deník VI:

A pak existuje láska... a muži. A bolest. Říkám láska abolest, protože samozřejmě existuje láska pro mnoho věcí. Říkám bolest, protože to, jak se zdá, jde ruku v ruce s tím, když milujete chlapa. Anebo to jde ruku v ruce s intenzivní láskou, když máte k někomu vztah. Hovořím o tom pocitu, který jde ruku v ruce s tím když s někým chodíte -- je to vždycky, jako byste měli před sebou po celou dobu zrcadlo. Pořád jste konfrontováni se skutečnostmi, o nichž jste si mysleli, že jsou dávno pryč, anebo s věcmi, o nichž jste nikdy nevěděli, že existují.

Jak tady sedím a píšu tohle, emoce probíhají celým mým tělem. Je jich tolik a jsou natolik matoucí, že jediné, co mohu udělat, je psát a pokusit se je pochopit. Jsou to emoce bolesti, zklamání, mého vlastního sobectví (které mě šokuje a jímž jsem zhnusena). A jsem blízko slzám, jak pořád hledám jejich důvod, proč se mi stýská. Anebo prostě pociťuju lásku anebo prostě mám pocit, že jsem ze všeho vyloučena.

23. 11. 2006

A Letter from Argentina VI.

And then there is love...and men. And pain. I say love and men, because there is love for many things. I say pain, because it seems to come with loving a man. Or maybe it comes with intense love, as in relationship love. I am referring to this feeling that comes with being in a relationship, as if having a mirror in front of yourself all the time, being confronted with things you thought where long gone or never new where there.

As I am sitting here writing this, emotions are running through my whole body, so many and so confusing that all I can do is write to try and understand them. Emotions of pain, disappointment, my own selfishness (which shocks me and disgusts me). And, getting closer to tears as I keep searching for their reason, homesickness. Or maybe just love, or, maybe, to feel excluded.

22. 11. 2006

Dceři amerického prezidenta George Bushe Barbaře Bushové, 24, byla na dovolené v Argentině ukradena kabelka, navzdory přítomnosti mnoha agentů amerických tajných služeb, kteří střežili její bezpečí. Bushová přišla při obědě se svou sestrou Jennou o mobilní telefon a úvěrové karty. Tajní agenti si ničeho nevšimli. Podle společnosti BBC je to pro americkou tajnou službu značně trapné. Činitelé americké vlády v Buenos Aires a ve Washingtonu se k věci odmítli vyjádřit.

Podrobnosti v angličtině ZDE

22. 11. 2006

České televizi

Vec: otvorený dopis vo veci televízneho dokumentu "Labyrintem revoluce".

V piatok 17. novembra 2006, ČT 2 v hlavnom vysielacom čase o 20. 00 hod. odvysielala dokument s názvom Labyrintem revoluce. S prirodzeným záujmom odborného pracovníka, ktorý sa profesionálne zaoberal obdobím vlády Komunistickej strany Československa, som sedel pri televíznej obrazovke. Môj dojem z dokumentu je však jednoznačne záporný. To, čo som videl v piatok večer, žiaľ, nebol objektivistický popis udalostí okolo tzv. nežnej revolúcie, ale politická propaganda, s ktorou sa seriózny historik nemôže stotožniť. Propagandu podobného razenia -- lenže v opačnom garde - vysielala komunistická Československá televízia pred rokom 1989. Vysielaním antikomunistických programov sa Česká televízia navyše dostáva do rozporu sama so sebou, keď oceňuje osobnosti minulého režimu, vysiela jeho zábavno-kultúrne programy, filmy, seriály, pokračuje v tradícii jeho festivalov a pod.

22. 11. 2006

Nejsem levičák (ještě to tak!), jak si myslí pan Bíla , ale pokud tak nazývá všechny, kdo odmítají pro pár barelů ropy vyvraždit půl zeměkoule, budiž, píše Zuzana Dáňová. Pokud to znamená, že si vážím každého lidského života a že památky po předcích pro mne nejsou jen šutry a cetky, pak budu klidně levičák. Nakonec je to jen slovo.

Proti Izraelcům (Židům) nemám vůbec nic. Jeden z nich je můj šéf, kterého si vážím a mám ho ráda. Díky němu znám i spoustu dalších Židů a o jejich povaze, zvycích a Izraeli toho vím dost.

23. 11. 2006

Chtěl bych zareagovat na článek pana Bíly "Třináct otázek". Ale nechtěl bych mluvit o "kritice Izraele" a "zastáncích Palestinců", již tohle rozlišení předem nahrává tazateli, i když ho k tomu mohl můj i Zuzanin článek donutit.V mém nedávném článku "Podzimní mračna nad Palestinou" se zmiňuji o tom, že konflikt dusí nejen Palestince, ale i Izraelce, zejména v podobě sebevražedných atentátů, které jsou snad tím nejtragičtějším mementem celého konfliktu.

23. 11. 2006

Jen krátce bych se chtěl ohradit vůči emotivní reakci paní Dáňové. Za prve jsem ji neoznačil za levičáka, pouze jsem konstatoval, že podpora Palestinců je charakteristická VĚTŠINOU pro levici a podpora druhé strany spíše pro pravici. Není to hodnocení osobnosti paní Dáňové, ale obecné, a podle mého soudu pravdivé tvrzení. Stejně tak mi není jasné, proč označení za levičáka považuje za nadávku, proti které je třeba se ohrazovat - sám se za levičáka považuji a tudíž to jako nadávku asi nemyslím (a pro další potenciální kritiky dodávám, že ani slovo pravičák pro mě není nadávka, jen označení politické a názorové příslušnosti)., píše Hynek Bíla.

22. 11. 2006

Pokud na vlastní oči neuvidím "otevřený dopis", kterým, podle tisku, požádalo kolegium předsedů krajských soudů premiéra Topolánka, aby neprováděl změny v osobě ministra spravedlnosti, neboť si další změny nepřejí, nemohu uvěřit v existenci takového dopisu.

iDnes: Neberte nám Pospíšila, napsali soudci Topolánkovi ZDE

22. 11. 2006

Zakáží USA polygamii amerických mormonů?

Americké úřady dosud tolerovaly praxi polygamie mezi mormony. Avšak nynější proces, při němž je souzen fundamentalistický mormon za znásilnění nezletilé dívky zřejmě povede k podstatným změnám v uzavřeném světě "sester-manželek", sňatků s nezletilými dívkami a mladých lidí, za trest vykázaných z komunity, jaký existuje v americkém státě Utah.

Tento týden byl postaven před soud "prorok" polygamní komunity v Utahu Warren Jeffs. Je obžalován, že napomáhal znásilnění čtrnáctileté dívky, která byla donucena, k "duchovní svatbě" se svým bratrancem. Dívce bylo, jak uvádí žaloba, nařízeno, aby ze "rozmnožovala a zalidnila zemi" - jinými slovy, aby plodila děti, jinak riskuje věčné zatracení.

L 203 Emma Maersk - 11000 TEU
22. 11. 2006
Radovan Geist
L 203 Emma Maersk - 11000 TEU

Začiatkom novembra prišli do Európy Vianoce. Nepriniesol ich Santa Klaus, Ježiško ani Dedo Mráz na saniach, ale 400 metrov dlhá a 61 metrov široká loď. Najväčšia kontajnerová loď na svete. V jedenástich tisícoch kontajnerov na jej palube boli tovary, ktoré prišli na európsky predvianočný trh z Číny.

Príchod lode rozčeril nielen more v prístavoch, ale aj vody európskej politiky. Europoslankyňa Caroline Lucasová zo skupiny Zelených nazvala gigantickú Emma Maersk "mikrokozmom globalizácie, ktorá sa zbláznila".

Podľa klasických argumentov obhajcov liberalizácie obchodu bude Čína dovážať do Európy jednoduché výrobky a vyvážať sofistikovanú výrobu a služby s vysokou pridanou hodnotou. Problémom je, že táto zjednodušená predstava o rovnováhe neplatí.

22. 11. 2006

Predčasný začiatok predvolebnej kampane pred decembrovými komunálnymi voľbami najmä vo väčších mestách dokazuje, že politici si už význam a silu komunálnej politiky uvedomujú. Zatiaľ to však nie je dôvod na radosť. Ukazuje sa totiž, že aj na miestnej úrovni ide predovšetkým o moc a kontrolu nad rozpočtom.

Kresťanský demokrat Andrej Ďurkovský cez víkend povedal, že jeho bilbordy sú len informačnou kampaňou o tom, čo ako primátor Bratislavy za štyri roky urobil. Prečo však potom takí istí kresťanskí demokrati v Spišskej Novej Vsi ľuďom upierajú základné informácie o miestnej politike ?

22. 11. 2006
Radovan Geist

Vyše miliardy ľudí na svete nemá prístup k bezpečnej pitnej vode. 2,6 miliardy zas nemá prístup ku kanalizácii. Veľká väčšina z nich žije v chudobných rozvojových krajinách. Nedostatok vody či nevhodná pitná voda a kanalizácia si vyberajú vysokú daň. Choroby, predčasné úmrtia... Podľa Rozvojového programu OSN (UNDP) spôsobuje globálna kríza vody a kanalizácie každoročne smrť viac ako dvoch miliónov detí. Okrem ľudského rozmeru má tragédia aj rozmer ekonomický -- nedostatok vody a choroby ním vyvolané majú na hospodárstvo rozvojových krajín ničivé dosahy.

Human Development Report 2006 - Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis ZDE

22. 11. 2006

1. ledna 2007 vstoupí Rumunsko do Evropské unie. Rumunsko se tak stane osmým největším členským státem EU, ale také nejchudším. Rumunské platy dosahují pouze 16 procent průměrných platů v EU, a i když rumunské HDP rychle roste (nyní 6 procent ročně), stále se rovná pouze 32 procentům průměru dosavadní pětadvacítky v EU.

22. 11. 2006

Sešit C sobotního vydání MF Dnes (18. listopadu) označený "víkend DNES" přinesl obsáhlý článek s názvem "Česko versus Slovensko". Autorky článku v něm, mimo jiné, srovnávají Akademii věd České republiky (AV ČR) a Slovenskou akademii věd.

V odstavečku, věnovaném AV ČR je uvedeno:

V čele Akademie stojí čtyřiašedesátiletý Václav Pačes. Na genetiku se specializuje celý svůj profesní život, v 80. letech patřil jeho tým k prvním ve světě, které přečetly úplné DNA bakteriálního viru. Mezi pracovníky Akademie věd ČR najdeme řadu mezinárodně uznávaných vědců: Antonína Holého, objevitele léku proti AIDS a žloutence typu B, či ředitelku Makrobiotického [sic!] ústavu Blanku Říhovou, jejíž tým významně posunul výzkum léků proti rakovině.

Inu, makrobiotické strava je přeci jen něco jiného než mikrobiologie. Ke zjištění správného názvu přitom stačilo tak málo: Zadat do Googlu pojmy "Akademie věd" a "Blanka Říhová"...

Stránky Mikrobiologického ústavu AV ČR ZDE

22. 11. 2006

Schopný politik nemiluje kompromisy, ale umí je dohodnout. Třeba proto, že nekompromisně lze vést občanskou válku, ale nelze spravovat demokratickou společnost.

Patří k paradoxům politiky v Česku, že nejméně žádoucí řešení bývají často nejužitečnější.

21. 11. 2006

V září přispělo celkem 115 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 14 281,00 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 31. 10. 2006 částku 151 838, 27 Kč. Vzhledem k tomu, že čtenost Britských listů trvale stoupá a za nedávné období došlo k podstatnému vzrůstu sledovanosti časopisu, dostal se náš dosavadní server na hranici svého výkonu i životnosti a byli jsme nuceni částkou 243 745.32 Kč zakoupit server nový, který bude zanedlouho zprovozněn. Příspěvky čtenářů dále využíváme k modernizaci funkcí redakčního systému. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 1,692.59 USD.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí a nyní i z České republiky mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
22. 11. 2006 Konstruktivní dialog? Oskar  Krejčí
20. 11. 2006 USA chtějí na summitu v Rize prosadit plnou globalizaci NATO Jiří G. Müller
19. 11. 2006 Objevil Ameriku Miloslav "Kraken" Junek
18. 11. 2006 Citáty dne - z kongresu ODS   
18. 11. 2006 Dopis nestranného publicisty místopředsedkyni ODS Bohumil  Doležal
18. 11. 2006 Topolánek plive na demokracii Boris  Cvek
18. 11. 2006 Jsem rád, že si politici uvědomili, že je demokracie založená na kompromisu Jan  Čulík
16. 11. 2006 Proč se ODS chce znemožnit Boris  Cvek
16. 11. 2006 Nedohoda versus dohoda Jiří  Pehe
15. 11. 2006 Havířov: Historie se opakuje, jednou jako drama a podruhé jako fraška Josef  Baxa

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2006 Anarchie, nebo otevřená společnost? Egon T. Lánský
25. 10. 2006 Kreml -- energetický nepřítel? Oskar  Krejčí
22. 10. 2006 Zelení nebudou nadšeni, Klaus chce uhelné i jaderné elektrárny Štěpán  Kotrba
4. 10. 2006 Klaus: Cesta po dějinách komunismu s tržními prvky Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Ropný zlom se odkládá. Kde udělali soudruzi chybu? Ivan  Brezina
8. 9. 2006 S ropným zlomem počítá i americká administrativa ve svých strategiích Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Zpráva o nálezu velkého ropného ložiska je zřejmě jen PR propaganda   
24. 8. 2006 Viac lacnej ropy už nikdy nebude II. Emil  Bédi
18. 8. 2006 Viac lacnej ropy už nikdy nebude Emil  Bédi
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
3. 11. 2006 Pan Ucháč nemá informace Darina  Martykánová
1. 11. 2006 Zemři, nebo jdi do vězení! Darina  Martykánová
26. 10. 2006 Darwin by se divil Ladislav  Žák
14. 10. 2006 Muslimské autority přijaly papežovu omluvu   
14. 10. 2006 Poradce: "Bílý dům se vysmíval evangelikálům"   
3. 10. 2006 Katolická církev útočí na BBC   
26. 9. 2006 Logos - tvůrce světa Miloš  Dokulil
25. 9. 2006 Papež neříkal v přednášce o násilí pravdu Lukáš  Lhoťan
22. 9. 2006 Problémy případného dialogu o náboženské víře Miloš  Dokulil
22. 9. 2006 Kardinál Vlk obvinil české katolické radikály ze spojení s americkými extremisty Štěpán  Kotrba

Teroristická hrozba a politické hry RSS 2.0      Historie >
20. 10. 2006 Server mladých komunistů je mimo provoz Štěpán  Kotrba
3. 10. 2006 Vláda nedostala důvěru, 97 poslanců není většina Štěpán  Kotrba
2. 10. 2006 Mladá fronta Dnes přišla v neděli večer na to, co Britské listy napsaly už v sobotu ráno... Štěpán  Kotrba
29. 9. 2006 Jak se bojuje s terorismem na Krajském soudě v Ostravě Aleš  Uhlíř
27. 9. 2006 Šaškárna v Praze Martin  Schulz
25. 9. 2006 Langerova falešná hrozba Štěpán  Kotrba
25. 9. 2006 Velký bratr tě sleduje Štěpán  Kotrba
25. 9. 2006 Nedotknutelní hlinění obři Václav  Dušek
25. 9. 2006 Trendy globálního terorismu: drtivé dopady války v Iráku Štěpán  Kotrba
24. 9. 2006 Langerova bouře ve sklenici vody Petr  Nachtmann

Co bude s ostravskou Karolinou? RSS 2.0      Historie >
21. 9. 2006 Jak bude využita ostravská Karolina? Vít  Hinčica
22. 6. 2006 Shopping mall není městotvorný element Jan  Mech
6. 6. 2006 Veřejná diskuse o budoucnosti Karoliny   
7. 12. 2005 Ostravskou Karolinu bylo nutno zbourat Tomáš  Krček
6. 12. 2005 Krátce k ostravskému "areálu Karolina" Aleš  Uhlíř
6. 12. 2005 Zedník bude pískat, kdo bude skákat? Jan  Mech
5. 12. 2005 "Primátor Zedník mluví jako dlaždič"   
5. 12. 2005 Neznalost zákona neomlouvá   
23. 11. 2005 Podmínky konkursu na zástavbu Karoliny jsou sporné   
21. 11. 2005 Město je na delší dobu než volební období... Igor  Krčmář

VŠUP - trampoty umělecké školy RSS 2.0      Historie >
4. 10. 2006 Jiří David: Protestuji proti pořadu České televize o VŠUP Jiří  David
4. 10. 2006 Marek Wollner: Jiří David nevyvrací podstatu věci   
2. 8. 2006 Rektora VŠUP odvolal prezident Jan  Paul
30. 6. 2006 Jádrem sporu byla bagatelizace Jan  Paul
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků   
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti   
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
10. 11. 2006 Soud uložil tresty za křivé obvinění Milana Venclíka   
10. 11. 2006 Citát dne - včerejšího   
9. 11. 2006 Dnes už se nejde a nic spolehnout... Štěpán  Kotrba
8. 11. 2006 Kraus: Případ postavený na svědectví dvou nájemných fízlů a jednoho uvězněného podvodníka Štěpán  Kotrba
4. 11. 2006 Židovská liberální unie chce po Langerovi důkazy, média to dodnes tajila Štěpán  Kotrba
1. 11. 2006 Kdo už konečně zastaví prolhané policejní grázly? Štěpán  Kotrba
31. 10. 2006 KSM protestuje proti nepravdivému prohlášení pražské policie   
28. 10. 2006 Kubiceho denunciační prefabrikát: volby skončily, proboha zapomeňte Štěpán  Kotrba
27. 10. 2006 Golgova starost o kvalitu Britských listů a o zachování mediálního monopolu Štěpán  Kotrba
26. 10. 2006 Pohanka: A je to jasné, proč referendum k základnám neprošlo o jeden hlas Štěpán  Kotrba

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
14. 8. 2006 Fašismus dnes existuje!   
11. 4. 2006 Jaderný útok na Írán, raketová sila v Česku a logika Bílého domu Štěpán  Kotrba
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu   
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu   
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   

17. listopad RSS 2.0      Historie >
18. 11. 2006 Sedmnáct let... aneb za tři roky to bude dvacet let Ladislav  Žák
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
17. 11. 2006 17. listopad 1989 v Britských listech po deseti letech   
17. 11. 2006 Za nekrology Pavel  Kopecký
17. 11. 2006 Nežná? Revolúcia? Lucia  Mrázová
16. 11. 2006 Jaká byla role agenta Zifčáka?   
5. 10. 2006 Barevný podzim 1989 Pavel  Pečínka
23. 11. 2005 S Jožínem z bažin proti komunismu Karel  Moudrý
18. 11. 2005 Co nám přinesl listopad 1989? Boris  Cvek
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
18. 11. 2006 Nepříjemná pravda Jiří  Pálka
6. 11. 2006 Ministr Kalaš: Reakce na protestní akci Greenpeace   
6. 11. 2006 Greenpeace dnes uzavřelo ministerstvo životního prostředí   
1. 11. 2006 Jak britské státní instituce už nyní bojují proti klimatickým změnám   
1. 11. 2006 V Praze se jednalo o udržitelném rozvoji   
31. 10. 2006 Blair: Musíme platit nyní, abychom se vyhnuli katastrofě   
31. 10. 2006 Sternova zpráva o globálním oteplování: Hlavní body   
31. 10. 2006 Globální oteplování -- Brezina versus modely Ladislav  Metelka
30. 10. 2006 160 bilionů Kč: To je cena, jíž bude muset uhradit svět, pokud nezačne bezodkladně bojovat proti podnebným změnám   
30. 10. 2006 Ivan  Brezina

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
22. 11. 2006 Podzim Václav  Hrabě
21. 11. 2006 Rozbořené staré zámky   
20. 11. 2006 Martinov Irena  Václavíková
16. 11. 2006 Báseň veskrze koaliční - S dvojím smyslem Jan Jeník z Bratřic
15. 11. 2006 Variations on a Generation 1959 Gregory Nunzio Corso
14. 11. 2006 ■ ■ ■ Mikuláš  Bryan
13. 11. 2006 Opravdová láska   Canny
9. 11. 2006 Žebrák Milan  Libiger
8. 11. 2006 ■ ■ ■ Zuzana  Vajnerová
7. 11. 2006 ■ ■ ■ Mikuláš  Bryan

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
1. 11. 2006 Tichá vzpomínka na ostravské soudruhy Ladislav  Žák
6. 9. 2006 Sedmdesát tisíc udavačů, denunciantů a konfidentů Jaroslav  Krejčí
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
22. 11. 2006 Konstruktivní dialog? Oskar  Krejčí
20. 11. 2006 Novinári urobili pri Iraku chybu -- a ja som bol jedným z nich Branislav  Ondrášik
18. 11. 2006 Blairovo přiznání, že je Irák "katastrofa", vyvolalo v Británii mediální bouři   
14. 11. 2006 Úspěch mladé demokracie Ladislav  Žák
8. 11. 2006 Oko za oko! Oskar  Krejčí
8. 11. 2006 Saddám Husajn a jiní komplicové v zločinech proti lidskosti Daniel  Veselý
8. 11. 2006 Reakce návštěvníků stránek BBC na odsouzení Saddáma Husajna Jiří  Jírovec
7. 11. 2006 Tony Blair donucen veřejně říci: Jsem proti trestu smrti   
7. 11. 2006 Rozsudek nad Saddámem: Obscénní směsice spravedlnosti a pokrytectví   
7. 11. 2006 Donald Rumsfeld si potřásá rukou se Saddámem Husajnem   

Školství RSS 2.0      Historie >
20. 11. 2006 Nové technologie vzdělávání František  Augusta
20. 11. 2006 Vysoký intelekt a vůdcovství v genech Michal  Giboda
20. 11. 2006 Rozhněvaní angličtí studenti vyžadují za své školné kvalitu   
2. 11. 2006 Školné podle Britů odrazuje mladé lidi od studia   
10. 10. 2006 Pedagogika na rozcestí? František  Augusta
11. 9. 2006 Univerzity usvědčují podvádějící studenty   
9. 9. 2006 Když jsem já šel tou putimskou branou... Jaromír  Máša
8. 9. 2006 Návrh změn pro české školství Radek  Sárközi
4. 8. 2006 Co bude se školstvím po prázdninách? František  Augusta
30. 6. 2006 Šikana na vysokých školách   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
29. 8. 2006 Když chceš něco vědět, tak se neptej Aleš  Merenus
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
11. 8. 2006 Poezie a masmédia: O lkaní básníků nad vlastním údělem Boris  Cvek
10. 8. 2006 Dopis pro Britské listy Petr  Štengl
8. 8. 2006 Poezie jako oběť doby Michal  Černík
8. 8. 2006 O básnivosti pod Čerchovem vzklíčené Miroslav  Vejlupek
26. 7. 2006 Ztráty a nálezy Pavel  Janoušek
26. 7. 2006 Básník, jemuž věřím Miroslav  Vejlupek
10. 7. 2006 Ztrácí se povědomí o významu Jan  Čulík
19. 6. 2006 Kunderův román Totožnost v českém překladu   

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
20. 11. 2006 USA chtějí na summitu v Rize prosadit plnou globalizaci NATO Jiří G. Müller
7. 11. 2006 Protiraketová obrana USA: družicový systém SBIRS Stanislav  Kaucký
5. 11. 2006 Prst na spoušti raket v Česku by měl jen velitel armády USA Jiří G. Müller
30. 10. 2006 Hlasování o základnách - chybělo více než jeden hlas Štěpán  Kotrba
26. 10. 2006 Pohanka: A je to jasné, proč referendum k základnám neprošlo o jeden hlas Štěpán  Kotrba
20. 10. 2006 Server mladých komunistů je mimo provoz Štěpán  Kotrba
18. 10. 2006 Vojáci proti válce   
14. 10. 2006 Zaorálek o antiraketovém systému USA Jiří G. Müller
12. 10. 2006 Tři pětiny občanů proti americké základně   
4. 10. 2006 Příznivci americké základny v Česku zoufale hledají argumenty Zdeněk  Havel

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu