20. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 11. 2006

Třináct otázek

Reakce na článek Daniela Veselého "Podzimní mračna nad Palestinou" a článek Zuzany Dáňové "Co kdyby vám ukradli zemi"

Po přečtení příspěvků D. Veselého a Z. Dáňové o palestinském konfliktu jsem nejdříve chtěl napsat polemiku, protože považuji úhel pohledu uvedených autorů za zaujatý. Nakonec jsem usoudil, že bych tím možná prezentoval jenom svůj, třeba i na druhou stranu zaujatý, názor. Protože mě při čtení napadala řada otázek, bude snad lépe, pokud místo názorů veřejně položím tyto otázky, které bych rád adresoval zastáncům Palestinců a kritikům Izraele. Některé jsou jistě podstatnější než jiné, poněvadž mi o to ale nejde, nebudu při jejich řazení na důležitost brát zřetel a budu je psát v pořadí, v jakém mi přicházely na mysl při čtení zmíněných článků.

Začnu věcí spíš podružnou. V úvodu svého článku pan Veselý cituje naturalistický popis mrtvoly palestinské civilistky. Napadá mě první otázka:

1. Je cena života závislá na způsobu smrti?

Jde mi o to, proč vlastně nestačí informace o smrti člověka. Proč je třeba panoptikálních atrakcí v podobě vyhřezlých střev a tekoucího mozku, řezání krků a mrazících boxů plných lidských těl? Vím, na podobné výjevy se špatně kouká, podobné popisy zaktivizují jinak pasivní a otupělou veřejnost, ale právě proto: když něco podobného čtu nebo vidím, mívám pocit, že se se mnou někdo snaží manipulovat. Mýlím se?

Další otázka:

2. Jaká je důvěryhodnost zdrojů, z kterých se informace o palestinských obětech čerpají?

Nechci teď a priori zpochybňovat konkrétně zdroj pana Veselého (i když lituji toho, že externí odkaz druhý den od zveřejnění již nefungoval - to však nemusí být chyba autora). Pouze jsem si vzpomněl na v médiích často zobrazované srdceryvné scény pozůstalých po obětech izraelských útoků, které jsou jimi prezentovány jako svévole mající za cíl vyhubit palestinský národ. Mám obecně jisté pochyby o spolehlivosti informací o obětech, jež z Palestiny přicházejí. Palestinci vědí, že vykazováním vysokého počtu obětí získají sympatie světové veřejnosti. Je to naprosto přirozené a nijak to nikomu nevyčítám, ve válkách prakticky všechny národy vedou propagandu, a není důvod předpokládat, že v Palestině tomu tak není. Jen by se tomu nemělo nekriticky věřit.

Pro představu, k jakému přihrávání skutečnosti může dojít, doporučuji shlédnout například toto video (bohužel pouze v angličtině, negarantuji spolehlivost zdroje).

Aniž bych chtěl bagatelizovat utrpení lidí žijících dlouhá léta ve válečné oblasti, mám nedůvěru k jistým klišé, které jsou Palestinci často opakována - nepřipadá mi pravděpodobné, že židovští vojáci "pro zábavu" střílejí po civilistech, brání fungování záchranky či zásobování, nebo dokonce plánovitě uskutečòují genocidu Arabů. Nevěřím tomu už proto, že takovou činností by Izrael nic nezískal.

3. Je nebo není Izrael fungující demokracií?

Ptám se vlastně, co míníme slovem demokracie. Vyjadřuje ono slovo to co původně, vládu lidu, tj. svobodné volby, svobodu tisku, dělbu moci, zkrátka fungování demokratických institucí? Nebo se do onoho pojmu nově zahrnuje i zahraniční politika? Pokud demokraticky zvolená vláda poruší mezinárodní právo nebo vede válku, ztrácí tím stát svůj demokratický charakter? Uvedu-li příklad: byly Británie a USA demokratické, když provedly nálet na Drážïany?

4. Kontroluje Izrael plně pásmo Gazy?

Pokud ano, jak je možné, že v ulicích probíhají masové protiizraelské protesty? Jak je možné, že jsou z území Gazy odpalovány proti Izraeli rakety Kásám? Ptám se i kvůli srovnání se sovětskou okupací Československa, které se objevuje v článku pana Veselého. SSSR neměl problém pacifikovat revolty v Maïarsku i Československu (a v prvním případě s nezanedbatelným počtem obětí) a nepřipadalo v úvahu, že by někdo z těchto zemí na Sovětský svaz vojensky zaútočil. Z hlediska tohoto srovnání: je tedy izraelská kontrola skutečně totální?

5. Je izraelské ostřelování Gazy skutečně trestem za výsledek voleb?

Znovu se odvolám na zmíněné srovnání se vztahem ČSSR a SSSR v době komunismu. Jak by reagovali Sověti v případě, že by z Československa bylo jejich území ostřelováno a naše policie a armáda nejevily ochotu s tím cokoli dělat? Není izraelské ostřelování spíše reakcí na útoky vedené z druhé strany? Bylo by rozumné nechat tyto útoky bez odezvy?

6. Patří nutně k úspěchu osvobozeneckého boje vymazání nepřítele z mapy?

Palestinské osvobozenecké hnutí mělo od počátku za cíl zničení Izraele a "zahnání Židů do moře". Arabové také proto odmítli v roce 1948 vyhlásit v Palestině na polovině původního britského mandátního území vlastní stát, koexistující se státem židovským. Poté, co se hnutí Fatah zničení Izraele vzdalo, došlo k prudkému vzrůstu popularity Hamásu (netvrdím, že je to jediná příčina). Může Izrael důvěřovat vládě sestávající z lidí, kteří mají v programu jeho zničení? Lze takový cíl považovat za legitimní v národně osvobozeneckém boji?

7. Mají média zatajovat určité informace?

Pan Veselý označil reportáže o muslimech (zvláště palestinských Arabech) oslavujících útoky 11.9.2001 za mediální hanebnost. Proč? Samotná informace o oslavách nenutí nikoho k jejich interpretaci jako projevů krvelačných od přírody zlých stvůr. Na druhé straně je snad jasné, že v palestinské společnosti je něco patologického, když k takovým jevům dochází. Vyřeší se problém, nebudeme-li o něm vědět?

8. Jaká je vina EU?

Je politika EU skutečně vinna situací na Blízkém východě? Mám za to, že připadají v úvahu tři možnosti. Buï se odklonit od Izraele jednoznačně na stranu Palestinců, a například uvalit na Izrael embargo. Pravděpodobně by to znamenalo napětí ve vztazích s USA a v Izraeli samotném radikalizaci jeho politiky. Nebo by EU mohla vyslat něco jako mírové síly. Ovšem vzhledem k tomu, jak se daří Američanům držet mír v Iráku, by taková mise přinášela jen malou naději na uklidnění situace. Nebo může EU pokračovat v dosavadní politice. Co je nejlepší?

9. Jaká je vina okolních muslimských států?

Pásmo Gazy bylo okupováno do roku 1967 Egyptem, aniž by tamější obyvatelé dostali egyptské občanství či mohli do Egypta vycestovat. Západní břeh byl okupován Jordánskem. Tyto země (a Libanon) mohly učinit mnohé pro zlepšení situace Palestinců, kteří jsou vlastně jejich krajany. Místo udělení občanství uprchlíkům se ovšem připravovaly války proti Izraeli. Nejsou téměř všechny země regionu odpovědné za to, že živili v Palestincích iluzi na zničení Izraele, že podporovaly teroristické organizace, které dnes Palestinu ovládají, že to dodnes více či méně skrytě činí? Že jménem arabského nacionalismu a islámu deklarují podporu Palestině, a to snad hlavně pro uspokojení domácího veřejného mínění, a že kvůli stejnému veřejnému mínění nechtějí dát palestinkým uprchlíkům statut svých občanů?

10. Je izraelská okupace palestinských území protiprávní?

Myslím, že je to složitá otázka. Západní břeh Jordánu je územím nikoho. K ustavení palestinského státu zatím nedošlo, ačkoliv se s tím po odchodu Britů počítalo. Jak se mezinárodní právo dívá na taková území?

11. Je masová imigrace rovna krádeži země?

Židé se do Palestiny masově stěhovali již před vyhlášením státu Izrael. K půdě přicházeli legálně koupí. Britská správa nijak Židy nezvýhodòovala, naopak regulovala imigraci kvótami omezujícími počet přistěhovalců. Taktéž není možné podezřívat z nějakých prožidovských sympatií předchozí tureckou vládu. Je tak možné říct, že Židé zemi ukradli? Pokud ano, kradou naši zemi dnes u nás žijící imigranti? Je možné označit za krádež země odsun nepřátelského obyvatelstva po vyhrané válce, nota bene obranné válce? Pokud ano, neneseme my a Poláci stejnou vinu?

12. Má Izrael právo na existenci?

Neptám se teď ani tak na formálně právní hlediska. Zajímalo by mě spíš, zda si kritici Izraele uvědomují, že v současné době většina izraelských Židů nemá jiný domov. Že je to také jejich země a že ji pochopitelně chtějí bránit. Že malý, dnes šestimilionový, národ stojí skoro šedesát let proti přesile více než sto milionů Arabů, kteří, ač obývají státy s úhrnnou rozlohou mnoha milionů čtverečních kilometrů, nepřipustí ztrátu území menšího než Morava. A že kdyby izraelská obranná politika nebyla tak agresivní jako je, pravděpodobně by již žádný Izrael neexistoval.

13. Proč ti, co kritizují Izrael, zpravidla také kritizují USA a naopak?

Je to skoro pravidlo. Člověk, který obdivuje Spojené státy, uznává jejich politiku, podporuje invazi do Iráku, obvykle pravičák, stojí většinou na straně Izraele. Člověk, který USA kritizuje, nemá rád Bushe, považuje útok na Irák za agresi, často levičák, stojí obvykle na straně Palestinců. Přitom útok proti Iráku (pokud nevěříme ahmadínežádovským teoriím o sionistických spiknutích) nemá nic společného se situací v Palestině. Není to nakonec tak, že Izrael považujeme především za odraz USA, že neposuzujeme izraelskou politiku jako spíš skutečnost, že se Izrael blízkým americkým spojencem?

Položil jsem třináct otázek kritikům izraelské politiky. U většiny je z formulace je zřejmé, jaký je můj názor na věc. Ale to není podstatné. Nechci samozřejmě nikoho přesvědčovat o naprosté nevině Židů a zlovůli Arabů. Jistě by se našlo dost nepříjemných otázek, které by bylo možné pokládat naopak izraelským představitelům. Chtěl jsem pouze upozornit odpůrce Izraele na možné sporné body v jejich argumentaci. Pokud se aspoň nad některými zamyslí, budu spokojen.

                 
Obsah vydání       20. 11. 2006
20. 11. 2006 Co platí pro kmen, nemusí platit pro stát Bohumil  Kartous
20. 11. 2006 Houstone, máme problém Pavel  Kopecký
20. 11. 2006 Mirek Topolánek: Projev před volbou předsedy Mirek  Topolánek
20. 11. 2006 Korumpujme a prostituujme se! Boris  Cvek
20. 11. 2006 Dopočítávání do dvou set Michal  Petřík
20. 11. 2006 Následovania hodný príklad Peter  Stupavský
20. 11. 2006 Demokrati -- čo prinesú vo vnútornej politike
20. 11. 2006 KSM žaluje Ministerstvo vnitra ČR Radim  Gonda
20. 11. 2006 Rozhněvaní angličtí studenti vyžadují za své školné kvalitu
18. 11. 2006 Nepříjemná pravda Jiří  Pálka
20. 11. 2006 Novinári urobili pri Iraku chybu -- a ja som bol jedným z nich Branislav  Ondrášik
20. 11. 2006 Martinov Irena  Václavíková
20. 11. 2006 Světový rekord, aneb Co si koupíte Vy? Uwe  Ladwig
20. 11. 2006 Mediálně chytlavé bonmoty Štěpán  Kotrba
19. 11. 2006 Topolánek dostal na kongresu většinu Štěpán  Kotrba
20. 11. 2006 Lidská duše netouží po znechucení Tomáš  Koloc
20. 11. 2006 Umělec "nemá právo" dostávat ceny! Jan  Paul
20. 11. 2006 Psí memoáry aneb Život pod nomenklaturou a bez ní Václav  Chyský
20. 11. 2006 USA chtějí na summitu v Rize prosadit plnou globalizaci NATO Jiří G. Müller
20. 11. 2006 Podzimní listoprobuzení Václav  Dušek
20. 11. 2006 Návrat Daniela Ortegu Radovan  Geist
20. 11. 2006 Linux se prosazuje do státní správy i ve velkých firmách
20. 11. 2006 Sondy do minulosti Jiří  Jírovec
20. 11. 2006 Bez komentáře Milan  Kulhánek
20. 11. 2006 Vysoký intelekt a vůdcovství v genech Michal  Giboda
20. 11. 2006 Jak je tomu opravdu s konkurzy Jan  Rippel
20. 11. 2006 Nové technologie vzdělávání František  Augusta
20. 11. 2006 Třináct otázek Hynek  Bíla
18. 11. 2006 Blairovo přiznání, že je Irák "katastrofa", vyvolalo v Británii mediální bouři
18. 11. 2006 Sedmnáct let... aneb za tři roky to bude dvacet let Ladislav  Žák
17. 11. 2006 Nežná? Revolúcia? Lucia  Mrázová
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
17. 11. 2006 17. listopad 1989 v Britských listech po deseti letech
17. 11. 2006 Česť, sláva a hanba Gustáva Husáka Eduard  Chmelár
17. 11. 2006 Agitky Českých médií už netáhnou, není divu Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
20. 11. 2006 Třináct otázek Hynek  Bíla
20. 11. 2006 After Rumsfeld Robert  Jarkovský
14. 11. 2006 Podzimní mračna nad Palestinou Daniel  Veselý
11. 11. 2006 USA vetovaly rezoluci, odsuzující izraelský útok v Gaze   
31. 10. 2006 Fašista izraelským vicepremiérem? Daniel  Veselý
30. 9. 2006 Chomejní a Chamenejí nejsou arabští politici Darina  Martykánová
30. 9. 2006 Íránci skutečně nejsou Arabové   
26. 9. 2006 Izrael tajně vyjednává se Saúdskou Arábií   
19. 9. 2006 Smrtící sklizeň: Libanonská pole jsou plna izraelských kazetových bomb   
19. 9. 2006 Návrat Diových blesků - laserové zbraně se dočkaly bojového nasazení Štěpán  Kotrba
18. 9. 2006 Chomsky: Vnímání světa skrze bomby   
6. 9. 2006 Tichý Čechoslovák v Bejrútu Pavel  Pečínka
5. 9. 2006 Ti hizballáhisti jsou ale bordeláři...   
1. 9. 2006 Po izraelském útoku na Libanon: Souvislosti a perspektivy Thomas  Franke
31. 8. 2006 Italský ministr odmítl přirovnávání Hamásu a Hizballáhu k al-Kajdě