11. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 8. 2006

Poezie a masmédia: O lkaní básníků nad vlastním údělem

Vedle pana Štengla se také já pokusím o krátkou reakci na článek M. Černíka "Poezie jako oběť doby". Bývalo zvykem, že poezie vycházela v časopisech, že byla čtena v televizi, bývalo v módě být intelektuálem či krasoduchem. Když si představím, že by se to mělo vrátit, děsím se. Poezie, kultura vůbec je pro mne něco posvátného, co může být veřejně sdíleno jen na určité úrovni ducha. Myslím, že umělec a milovník umění nemá být osvětový činitel, který lidem nutí svou vizi na stránkách časopisů pro ženy či na stránkách denního tisku. Může sem tam něco vydat, aby zkusil, zda tu jsou spřízněné duše, zda jeho autentický prožitek, vyjádřený v uměleckém díle či v reflexi nad ním, někdo opravdově přijme, může vyvolat vlnu nadšení ve vnímavé skupině obyvatel (tak třeba Goethův Werther či Ginsbergovo Kvílení), to je jistě i jedním z cílů jeho tvorby (sdílet se), ale nesmí dát svůj poklad napospas žvástu a lži, napospas "kultuře", proti níž tak vášnivě bojoval třeba Karl Kraus.

Bojím se toho, že to neustálé kňourání básníků nad vlastním údělem, nad neschopností stát se zase čtenými mezi elitami (mezi lékaři, vědci, soudci, inženýry, průmyslníky, kněžími, učiteli, umělci), čemuž se má prý odpomoci různými dotacemi, přízní masmédií atd. (nic z toho mne, milovníka Danta, nemůže donutit číst poezii, která je prostě mizerná, tuctová), chce přivodit zpátky vlnu veřejně podporovaných pisálků, proti nimž se velcí géniové vždy bránili jako proti dotěrnému hmyzu. Na druhé straně ti, kdo tak jistě vědí, že ten a ten je básník (ačkoli třeba za sto let se bude číst stejně jako dneska Machar či Stašek), vůbec neusilují o vzdělání sebe i veřejnosti v široké nádheře panoramatu poezie světového formátu. Zřejmě by z výšky Mont Blanku bylo vidět jejich vlastní úsilí v poněkud jiné perspektivě než z pozemského ráje Polabské nížiny. Jenže v nížinách roste kdeco a bez náležité péče o půdu jen dusivý plevel.

Jen a jen krása pravých perel může přimět toho, kdo má vrozenou estetickou vnímavost, aby je obdivoval, aby je kupoval a trávil s nimi lahodné chvíle, vzácné oázy uprostřed svého jinak uspěchaného a všedního života. Naříká-li ovšem někdo nad tím, že nenachází odbyt a nadšení u vzdělaných, kultivovaných lidí pro své hliněné kuličky, že nikdo nechce tyto kuličky dát své milence na její alabastrovou šíji, je politováníhodný blázen. Tím spíše, tvrdí-li o nich, že jsou krásné, aniž by je položil pro srovnání vedle perel. Chceme-li mít elity, jež milují tu opravdu božskou, niternou poezii, která se nehodí do tlampačů a do novin, musíme jim ji ukázat, bavit se o ní, srovnávat se s ní -- musíme vytvořit standardy rozhledu a jiskrnosti ducha, jaké lze najít třeba v úvahách T. S. Eliota. V tom ale naše národní tradice naprosto selhává.

Abych zcela názorně demonstroval, k čemu podle mého názoru povede masmédiová poezie, jak se klube ze zmíněných článků (p. Štengla a p. Černíka), vypůjčím si pasáž z vrcholného románu Charlese Dickense Kronika Pickwickova klubu (Odeon Praha 1973):

"Neznámý potřásl podanou rukou a potom řekl: "Váš věhlas, pane, dolehl i k našemu sluchu. Rozruch, který vyvolala vaše archeologická diskuse, dolehl až k sluchu paní Hunterové -- mé choti, pane; jsem Leo Hunter." Tu se návštěvník odmlčel, jako by očekával, že pana Pickwicka toto sdělení ohromí, ale když viděl, že pan Pickwick zůstal úplně klidný, pokračoval: "Moje choť, pane -- paní Hunterová -- je hrdá, že smí počítat ke kruhu svých známých všechny, kdo se proslavili svým dílem a nadáním. Dovolte mi, pane, abych směl na čelná místa tohoto okruhu zařadit jméno pana Pickwicka i jeho druhů, spolučlenů klubu, který mu děkuje za své jméno." "Byl bych nevýslovně šťasten, kdybych takovou dámu poznal, pane," odpověděl pan Pickwick. "Poznáte ji, pane," řekl vážný muž. "Zítra dopoledne, pane, pořádáme společenskou přesnídávku -- zahradní dýchánek -- pro značný počet těch, kdo se proslavili svým dílem a nadáním. Dopřejte tedy paní Hunterové potěšení, pane, aby vás směla v Hnízdečku uvítat." "S velkou radostí," odpověděl pan Pickwick. "Paní Hunterová pořádá často takové dýchánky, pane," pokračoval nový známý -- "ty hody ducha a pastvu pro duše, jak je kdosi velmi procítěně a jedinečně původně nazval v znělce, kterou složil na počest paní Hunterové a jejích přesnídávek." "Ten se také proslavil svým dílem a nadáním?" otázal se ho pan Pickwick. "Ten také, pane," odpověděl vážný muž, "všechny známosti paní Hunterové jsou slavné; je její snahou, pane, nemít jiné známosti." "To je vskutku ctižádost velmi ušlechtilá," podotkl pan Pickwick. "Až paní Hunterové povím, že tato slova splynula ze rtů vašich, pane, bude jistě velmi pyšná", řekl vážný muž. "Nemýlím-li se, pane, ve vaší družině je také pán, který složil několik skvělých básnických drobnůstek." "Můj přítel pan Snodgrass má velkou zálibu v básnictví," odpověděl pan Pickwick. "A paní Hunterová rovněž, pane. Miluje verše přímo blouznivě, pane, zbožňuje je. Troufám si říci, že se do poezie hrouží celým srdcem i duší, až se v ní bezmála utápí. Napsala několik rozkošných básní, pane. Možná, že jste četl její Dumku nad umírající žábou, pane?" "Nepamatuji se," pravil pan Pickwick. "Uvádíte mě v úžas, pane," řekl pan Leo Hunter. "Ta báseň způsobila nesmírný rozruch. Byla podepsána pouze značkou L a devíti hvězdičkami a poprvé vyšla v Ženských listech. Začíná takhle:


Bez srdce zda mohu sevření
zřít tu v lesa tiché zeleni,
v posledním jak němém tažení
tady na kmeni
žába cepení?"

"Krásné!" pravil pan Pickwick. "Jímavé," řekl pan Leo Hunter, "tak prostinké!" "Vskutku," přikývl pan Pickwick. "Druhá sloka je ještě dojemnější. Mám vám ji přednést?" "Budete-li tak laskav --" odpověděl pan Pickwick. "Zní takto," řekl vážný muž ještě důstojněji:

Slastného zda bahna zbavení,
kluků běs a pes a kamení
příčinou snad nejsou trápení,
že tu na kameni
žába cepení?"

"Skvělé!" pravil pan Pickwick. "Po všech stránkách, pane," řekl pan Leo Hunter, "ale uslyšíte paní Hunterovou přednášet tu báseň osobně. Vskutku výstižně, pane, ji dovede podat pouze ona. Zítra ráno ji přednese kostýmovaná, pane. Jako Minerva! Promiňte, zapomněl jsem -- je to maškarní dýchánek."

A já k tomuto skvělému a nesmírně výstižnému úryvku z Dickensovy knihy dodávám: děsím se všech těch paní a pánů Hunterových, kteří se vyrojí, až bude poezie zase v módě. Už dnes je básníkem a žvanilem o básnictví kdekdo, zatím díky Bohu jenom na periferii, nečtený a bezvýznamný. Ale tisknou se tisíce sbírek básní, byť je nikdo nečte. Existuje spousta lidí, kteří čekají na to, až se vrátí doba Hunterových, chtějí se mermomocí prosadit, tisknout své Dumky nad umírající žábou ve Vlastě, v Rytmu života, v novinách, slyšet je v televizi, živit se svým básnickým a kulturním povoláním, na což prý mají jako každý jiný právo... Chraň nás, Bože, od nich.

                 
Obsah vydání       11. 8. 2006
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
13. 8. 2006 Vedoucí britští muslimští představitelé: "Britská zahraniční politika činí Británii terčem útoků"
13. 8. 2006 Británie: Letecké společnosti kritizují letiště Heathrow za chaos
11. 8. 2006 Jak psali deníky za Stalina Jan  Čulík
11. 8. 2006 Revolution on My Mind Jan  Čulík
12. 8. 2006 Izrael rozšířil útoky na Libanon navzdory rezoluci OSN
11. 8. 2006 Protiraketová základna USA jako symbol změny Milan  Valach
11. 8. 2006 České republice hrozí největší ztráta suverenity od roku 1968 Jan  Žižka
11. 8. 2006 Britské listy neustále na křižovatce! Bohumil  Kartous
12. 8. 2006 Bárta společným kandidátem Zelených a lidovců Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Duše chce vzpomínat František Emanuel Zelenka
11. 8. 2006 Jsou Britské listy levicové? Jozef Bohumil Ftorek
11. 8. 2006 Zjednodušený pohled na Fidela Castra Petr  Wagner
11. 8. 2006 Do našeho pořadu si kritizované osoby zásadně nezveme Vladimír  Just
11. 8. 2006 Dělnický lid v Čechách roku 2006 Věra  Říhová
11. 8. 2006 Násilné útoky a demokracie
11. 8. 2006 Poezie a masmédia: O lkaní básníků nad vlastním údělem Boris  Cvek
11. 8. 2006 Je nepřípustné chválit Castra
11. 8. 2006 Hizballáh je teroristická organizace, USA náš spojenec
11. 8. 2006 Na Kubě není komunismus, nýbrž "fidelismus"
11. 8. 2006 Kuba opět v ohnisku zájmu politiků a novinářů Miloš  Kaláb
11. 8. 2006 Jsou na světě horší situace než Fidel Castro v čele Kuby
11. 8. 2006 Není všechno zlato, co se třpytí Josef  Vít
11. 8. 2006 ČT 1: novinka na sportovním trhu Oldřich  Průša
11. 8. 2006 Promiňte, ale už není čas na referendum? Tomáš  Franke
11. 8. 2006 Americká základna v ČR ? NE !! Zdeněk  Bárta
10. 8. 2006 Dopis pro Britské listy Petr  Štengl
11. 8. 2006 Citát dne (včerejšího)
11. 8. 2006 Stomilionové pokuty za úniky radioaktivity v britských továrnách
11. 8. 2006 Když se kácí les, padají třísky? Veronika  Valachová
11. 8. 2006 Mír, propaganda a Zaslíbená země Jakub  Rolčík
11. 8. 2006 Reforma zdravotnictví: Realita podle předsedy
11. 8. 2006 Julínkova reforma zdravotnictví - a jak je to doopravdy Štěpán  Kotrba
10. 8. 2006 Tiše závidím nemocničnímu lékárníku
11. 8. 2006 Chudí lékárníci - aneb o prachy jde až v první řadě
11. 8. 2006 Chudí lékárníci - prachy vládnou i médiím Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Robert Piksa nikdy nebyl poradcem Úřadu vlády ČR či premiéra
10. 8. 2006 Scotland Yard "překazil teroristický útok"
10. 8. 2006 Britský ministr vnitra: "Kritikové protiteroristických opatření nerozumí ničemu"
10. 8. 2006 Riziko útoku na americká letadla ohrožuje komerční letectví ekonomicky
10. 8. 2006 Účastníci zájezdu lehce vítězí v soutěži o snad nejslabší český film z poslední doby Jan  Čulík
10. 8. 2006 Slepá odbočka na cestě lidské civilizace Milan  Dubský
10. 8. 2006 Castrovi obhájci, pozor! Cenou úspěchu Kuby jsou lidské mozky a životy Fabiano  Golgo
10. 8. 2006 Kubánofobie jako základ zahraniční politiky Mesfin  Gedlu
10. 8. 2006 Murray Bookchin -- Rudolf Bahro: Dvojice zelených protikladů Pavel  Pečínka
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2006 Poezie a masmédia: O lkaní básníků nad vlastním údělem Boris  Cvek
10. 8. 2006 Dopis pro Britské listy Petr  Štengl
8. 8. 2006 Poezie jako oběť doby Michal  Černík
8. 8. 2006 O básnivosti pod Čerchovem vzklíčené Miroslav  Vejlupek
26. 7. 2006 Ztráty a nálezy Pavel  Janoušek
26. 7. 2006 Básník, jemuž věřím Miroslav  Vejlupek
10. 7. 2006 Ztrácí se povědomí o významu Jan  Čulík
19. 6. 2006 Kunderův román Totožnost v českém překladu   
12. 6. 2006 Zemřel nám pan Fischl Tomáš  Koloc
28. 5. 2006 Zemřel spisovatel Viktor Fischl   
9. 5. 2006 Ruptura duše Irena  Zítková
12. 4. 2006 Spisovatelé senioři v elektronickém médiu Miroslav  Vejlupek
11. 4. 2006 Květnové ceny Václav  Dušek
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin   
2. 3. 2006 Klára Hůrková - tvůrkyně Evropanka Miroslav  Vejlupek