11. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
MacGyverův švýcarský  nůž Victorynox v inovované podobě - koupit si ho můžete i v Praze
12. 8. 2006

Terorismus podle MacGyvera

Zakládám hnutí "Do povětří s lahví v ruce a s úsměvem na rtech". Anebo by museli být při nástupu do letadla všichni ožralí, což by přirozeně vyřadilo pravověrné muslimy z letecké přepravy a islámský terorismus by byl v civilním letectví paralyzován, nebo by se muselo jednat o franchising... Ať jdou někam. Kdyby počkali aspoň týden po těch prosraných Liebermanových primárkách, tak by jim to věřil kromě Ándora Šándora ještě můj malej Ládik, ale takhle?!

Cynicky výsměšná SMS jednoho z přátel, naznačující příliš mnoho silných slov a příliš mnoho silných souvislostí neprovedených atentátů dvacetiletých britských mladíků pákistánského původu s aktivními operacemi PSYOPS americké administrativy, mne přivedla k opětnému studiu. Americká vláda si před časem najala špičkovou komunikační agenturu, aby přesvědčila svět o odůvodněnosti boje proti terorismu a zlotřilosti islamistů. Aby Evropané nebrali americký boj jen jako válku o ropu. Aby milovali US Army. No tak, už je to tady. V Evropě. Už máme důvod. Bát se.

Podnětem k malému průzkumu anorganické i organické chemie nitrátů a peroxidů byla nejen SMS z pátku 11. srpna, ale ve stejný den vyšlý článek "experta" na výbušniny pod šifrou (rm) v deníku Právo. Ten tvrdil na základě vyčteniny z amerického magazínu Jane's, že, se teroristé opět pokusili o propašování triaceton triperoxidu (TATP) na palubu letadla. Proč by to ale, proboha, dělali takhle složitě?

◄ MacGyverův švýcarský nůž Victorynox v počítačově inovované podobě - koupit si ho můžete i v Praze, v Carrefouru na Smíchově

Triaceton-triperoxid, chemicky 3,3,6,6,9,9-hexamethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxocyklononan, C9H18O6, je bílý krystalický prášek. Ať už di-, tri- nebo cyklické peroxidy jsou velmi nebezpečné a vysoce citlivé výbušniny. Například diperoxid acetonu (3,3,6,6-tetramethyl-1,2,4,5-tetraoxacyklohexan, C6H12O4) má teplotu tání 132°C a teplotu výbuchu 196°C. Je nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný je však v toluenu, benzenu, acetonu a jiných organických rozpouštědlech.

Všechny tyto sloučeniny mají velkou explosivní a brizantní sílu, jsou však málo stabilní, jsou nevyzpytatelné a nebezpečné. Riziko je sníženo manipulací s látkou v mokrém stavu (do té doby, než peroxid vyschne). Při úderu a zahřívání silně výbušný, zvláště v uzavřeném prostoru.

Představme si manipulaci s touto látkou na palubě letadla, pokud by byla rozlita po koberci, předtím uskladněna jako roztok v silně těkavém acetonu (odlakovač na nehty). Detonační rychlost: 3750 m/s (0,98 g/cm3), 5300 m/s(1,18 g/cm3). Citlivost k nárazu: 0,14 kgm/cm2 (fulminát Hg 0.18 kgm/cm2, azid Pb 0.41 kgm/cm2). Pohneš se, letíš. Ve výšce několika kilometrů nad zemí stačí tak málo... Tolik chemická teorie teroru. Ta však zná daleko jednodušší sloučeniny, jejich "binární" směsi či roztoky, při jejichž vyschnutí či smísení nastává exploze. Daleko jednodušším rozpouštědlem pro třaskaviny je alkohol. Podívejme se, které látky lze v roztoku alkoholu uchovávat. Taková výbušná slivovice, to je ono... Rozleješ trochu po podlaze, a za chvíli bum! Jdoucí letuška je dobrá roznětka.

Jododusík je černo-zelená krystalická látka kovového lesku. Je extrémně citlivou třaskavinou, jeho nebezpečnost je však nízká, protože má relativně slabou výbušnou sílu. Citlivost jododusíku je opravdu obrovská, exploduje dotykem (třeba špejle nebo párátka). Někdy stačí kolem jen tak projít a dojde k jeho výbuchu (otřesy a akustické vlny). Obdobně na něj účinkuje i silné sluneční světlo, příliš hlasitá hudba nebo signál z mobilního telefonu. Obdobnou citlivost mají i ostatní dusité trihalogenidy, např. velmi citlivý kapalný chlorodusík (NCl3, jež je ještě citlivější, než amoniakát jodidu dusitého). Stačí trocha jódu, flaštička 20-25% roztoku amoniaku. Amoniak se po reakci nechá "terorista" volně odpařit, výsledek zvlhčí ethanolem. Jedině tak se s ním dá manipulovat. Jako roznětku sebevražedného atentátníka si dovedu si představit osvěžující ubrousky vlhčené etanolem s "svěží" náplní jododusíku. Zatavené v originálním exotickém balení. Parfémované. Vzpomínka z dovolené...

Jako nálož si dovedu představit i láhev výbušného arménského koňaku. Zapečetěného pravým kolkem. Arménským. Směs 75% peroxidu vodíku (80%ní koncentrace) a 25% ethanolu (95%ní koncentrace) má detonační rychlost 6480 m/s, což je přibližně stejná brizance, jako TNT. Kombinace obého je vícesložkovou náloží pro improvizované použití, neodhalitelná letištními scanery. Protřepat, nemíchat. I proto zakázaly letecké společnosti brát do letadla veškeré tekutiny...

Klasický elektrický palník se dá vytvořit z odporového drátu Ni-Cr (k dostání téměř ve všech elektroprodejnách), namočeného ve směsi černého prachu s naředěným roztokem nitrocelulosy nebo ještě lépe z miniaturní žárovičky s odstraněným sklem, zalepené v papírové trubičce a zakapané nitrolakem, naředěným acetonem nebo nitroředidlem s černým prachem. Kryté jako propisovačka - dostatečné a prakticky neodhalitelné... Kondenzátor fotoaparátu s bleskem je dostatečný k odpálení. Šroubováček je v manikůře.

Fotoparáty s bleskem také nepřepravovat letecky, všem propiskám kontrolovat náplň... Jde to vůbec?

Trhací želatina ve složení 92% glyceroltrinitrátu (NG) /8% CP2 je jako taková nejúčinnější průmyslovou trhavinou (detonační rychlost =7800 m/s), ale pro svou citlivost se již samotná nepoužívá.

Nitroisobutylglyceroltrinitrát, NIBT, silně viskózní kapalina o teplotě tání -39°C, vysoké hustoty 1,68 (a tím pádem i excelentní detonační rychlosti) se ve vojenské oblasti používá. Účinnost je 205% TNT a detonační rychlost dosahuje až 9500 m/s. Připravuje se kondenzací nitromethanu s formaldehydem a následnou nitrací vzniklého nitroisobutylglycerinu.

Ideální olej na opalování... Stoprocentně účinný proti škodlivému UV záření z ozónové díry.

Nitrometriol, trimethylolethantrinitrát, TMEN je jedna z nejstabilnějších kapalných výbušnin. Samotný má účinnost 140% TNT. Připravit lze snadno nitrací pentaglycerinu bezvodou nitrační směsí.

To vše jsou kapaliny, jejichž detekce na letišti, ve vlaku nebo v metru je obtížná, ne-li nemožná, pokud neobsahují firemní identifikátory a pokud nemá ostraha supersložité a superdrahé nepřenosné zařízení na "očuchávání" zavazadel a cestujících na každé zastávce či na každém terminálu.

Pentaerythritoltetranitrát je bílá jemně krystalická látka o teplotě tání 141,3°C. Obchodní značka Pentrit. Spletete si ji s cukrem. PETN je podle odborníků brizantní výbušnina silou na úrovni hexogenu. Má vysokou detonační a iniciační schopnost a to i v silně flegmatizovaném stavu, z těchto důvodů se používá na výrobu rozbušek, bleskovic, počinových tělísek. Flegmatizovat se dá třebas voskem. Získává se jednoduchou nitrací pentaerythritolu pomocí koncentrované HNO3 .

Svíčky v dárkovém balení se v letadle ještě přepravovat mohou? Nebo kilo kostkového cukru?

Jako roznětka explozivní svíčky může být plastický dekor, třebas ve tvaru kříže, z plastu či kovu, naplněného pikraminovou kyselinou. Její rozpuštění, naplnění do výlisku a následné odpaření je dostačující pro výrobu rozbušky. Pak stačí vmáčknout do svíčky, nabarvit... K odpalu stačí praštit do čehokoliv tvrdého. Alláhu akbar. 4,6-dinitro-2-aminofenol má teplotu tání 169°C, vytváří temně červené krystalky slabě rozpustné ve vodě, dobře v organických rozpouštědlech. Používá se jako primární náplň rozbušek. Připravuje se částečnou redukcí kyseliny pikrové roztokem sulfidu. Jinak je pikraminová kyselina dobrá i pro uschování v laku na vlasy... Stačí rozpustit, naplnit... Kdo by se divil, že si někdo na letištním záchodě nalakuje vlasy? Pokřižujte se. Amen.

Dusičnan močoviny neboli nitrát močoviny je velmi snadno vyrobitelnou a také brizantní trhavinou. Vyrobitelný na každé vesnici. Nitromočovina je ještě lepší. Močovina sama je hnojivo, kterého se všude válejí pytle. Kyselinu dusičnou a sírovou seženete také. Velmi často bývá nitrát močoviny použit jako improvizovaná vesnická výbušnina pro trhání zdiva, trhání stromů, lov kaprů v rybníce či jen tak pro zábavu..., ale také pro teroristické akce. Bezbarvé krystalky o teplotě tání 158,6°C. Explosivní síla dusičnanu je rovna 90% TNT. Ve spojení nitrátu močoviny s dusičnanem amonným NH4NO3 a naftou dostanete směs, použitou k atentátu v Oklahoma City.

Tato lehce cynická zbrojní přehlídka výbušnin a třaskavin ukazuje nesmyslnost vedení ideologické a mediální kampaně, ale i asymetrické války proti terorismu. Všechny informace v tomto článku uvedené jsou k mání na internetu. Návody na výrobu všech výbušnin také. I v češtině. Většina prvotních chemikálií je volně dostupná. Ty, které volně dostupné nejsou, jsou k dispozici v každé vybavenější chemické laboratoři. Zábrusové aparatury včetně míchacích aparátů se dají koupit za pár set korun, chladící směsi také. Laboratorní teploměry nejsou "citlivou" technologií. Nic není dnes tak citlivé, jako informace, a ty jsou volně k mání pro každého. I pro ty, kteří nestudovali na Univerzitě v Pardubicích nebo nepracují v Ústavu energetických materiálů tamtéž . Tam zkoumají prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc. a Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D. peroxid urotropinu (HMTD), onen inkriminovaný triaceton triperoxid (TATP), 1,3,5-trinitroso-1,3,5-hexahydrotriazin, dusičnany alifatických aminů, a další.

Cesta k bezpečí nás všech ale nevede přes studium trhavin, nevede přes beznadějnou porobu a frustraci stále většího množství lidí ve stále větším množství zemí. Nevede přes jejich rozeštvávání ve jménu surovinové, průmyslové a obchodní kolonizace. Nevede přes zdůrazňování přesvědčení, že jeden národ je vyvolenější se bavit s pánem bohem než kdekterý jiný. Že jeden politický systém je demokratičtější než ty ostatní. Nevede přes neomylnost bílého modrookého muže. Nevede ani přes vševědoucnost muže s křížem na prsou. Nevede přes přes zdůrazňování náboženské rozdílnosti jednotlivých denominací a věrouk. Nevede. Cesta vede pouze přes sebevědomé přihlášení se k systému, který každému může zaručit respekt a důstojnost. Jedině tak přežijeme.

Cynici z řad amerických vtipálků ohlásili MacGyverovu prezidentskou kampaň na rok 2008 pod heslem Macgyver is neither left nor right, Macgyver is not Republican or Democrat. Macgyver is Macgyver. Prozatím se píše rok 2006. O jaké bezpečnosti euroamerické civilizace to ale v tuto chvíli hovoří oni "bezpečnostní" experti z Homeland Security a "euroatlantičtí" politici, včetně některých českých?

Jeden z českých zdrojů informací ZDE

Příběhy MacGyvera jako podklad pro encyklopedii přežití - Wikipedia ZDE

Podrobnosti z anorganické i organické chemie zde uvedené nejsou návodem na výrobu ani pobídkou pro jeho získání a vyzkoušení informací zde uvedených. Autor výslovně vyzývá čtenáře, aby se nepokoušeli o důkaz, že jsou lepší, než Usáma bin Ládin. Mohlo by se jim to povést, pokud na střední škole nepropadali z chemie, případně z fyziky.

                 
Obsah vydání       11. 8. 2006
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
13. 8. 2006 Vedoucí britští muslimští představitelé: "Britská zahraniční politika činí Británii terčem útoků"
13. 8. 2006 Británie: Letecké společnosti kritizují letiště Heathrow za chaos
11. 8. 2006 Jak psali deníky za Stalina Jan  Čulík
11. 8. 2006 Revolution on My Mind Jan  Čulík
12. 8. 2006 Izrael rozšířil útoky na Libanon navzdory rezoluci OSN
11. 8. 2006 Protiraketová základna USA jako symbol změny Milan  Valach
11. 8. 2006 České republice hrozí největší ztráta suverenity od roku 1968 Jan  Žižka
11. 8. 2006 Britské listy neustále na křižovatce! Bohumil  Kartous
12. 8. 2006 Bárta společným kandidátem Zelených a lidovců Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Duše chce vzpomínat František Emanuel Zelenka
11. 8. 2006 Jsou Britské listy levicové? Jozef Bohumil Ftorek
11. 8. 2006 Zjednodušený pohled na Fidela Castra Petr  Wagner
11. 8. 2006 Do našeho pořadu si kritizované osoby zásadně nezveme Vladimír  Just
11. 8. 2006 Dělnický lid v Čechách roku 2006 Věra  Říhová
11. 8. 2006 Násilné útoky a demokracie
11. 8. 2006 Poezie a masmédia: O lkaní básníků nad vlastním údělem Boris  Cvek
11. 8. 2006 Je nepřípustné chválit Castra
11. 8. 2006 Hizballáh je teroristická organizace, USA náš spojenec
11. 8. 2006 Na Kubě není komunismus, nýbrž "fidelismus"
11. 8. 2006 Kuba opět v ohnisku zájmu politiků a novinářů Miloš  Kaláb
11. 8. 2006 Jsou na světě horší situace než Fidel Castro v čele Kuby
11. 8. 2006 Není všechno zlato, co se třpytí Josef  Vít
11. 8. 2006 ČT 1: novinka na sportovním trhu Oldřich  Průša
11. 8. 2006 Promiňte, ale už není čas na referendum? Tomáš  Franke
11. 8. 2006 Americká základna v ČR ? NE !! Zdeněk  Bárta
10. 8. 2006 Dopis pro Britské listy Petr  Štengl
11. 8. 2006 Citát dne (včerejšího)
11. 8. 2006 Stomilionové pokuty za úniky radioaktivity v britských továrnách
11. 8. 2006 Když se kácí les, padají třísky? Veronika  Valachová
11. 8. 2006 Mír, propaganda a Zaslíbená země Jakub  Rolčík
11. 8. 2006 Reforma zdravotnictví: Realita podle předsedy
11. 8. 2006 Julínkova reforma zdravotnictví - a jak je to doopravdy Štěpán  Kotrba
10. 8. 2006 Tiše závidím nemocničnímu lékárníku
11. 8. 2006 Chudí lékárníci - aneb o prachy jde až v první řadě
11. 8. 2006 Chudí lékárníci - prachy vládnou i médiím Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Robert Piksa nikdy nebyl poradcem Úřadu vlády ČR či premiéra
10. 8. 2006 Scotland Yard "překazil teroristický útok"
10. 8. 2006 Britský ministr vnitra: "Kritikové protiteroristických opatření nerozumí ničemu"
10. 8. 2006 Riziko útoku na americká letadla ohrožuje komerční letectví ekonomicky
10. 8. 2006 Účastníci zájezdu lehce vítězí v soutěži o snad nejslabší český film z poslední doby Jan  Čulík
10. 8. 2006 Slepá odbočka na cestě lidské civilizace Milan  Dubský
10. 8. 2006 Castrovi obhájci, pozor! Cenou úspěchu Kuby jsou lidské mozky a životy Fabiano  Golgo
10. 8. 2006 Kubánofobie jako základ zahraniční politiky Mesfin  Gedlu
10. 8. 2006 Murray Bookchin -- Rudolf Bahro: Dvojice zelených protikladů Pavel  Pečínka
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Když se kácí les, padají třísky? Veronika  Valachová
8. 8. 2006 Malé války, velký problém Oskar  Krejčí
31. 7. 2006 Irák: Spíše nightmare než cakewalk Jakub  Rolčík
21. 7. 2006 OSN: Každý den umírá 100 iráckých civilistů   
21. 7. 2006 Irácký Vietnam Štěpán  Kotrba
12. 7. 2006 Znásilnění v Iráku   
7. 7. 2006 Rozdel' a panuj Karim  Chaibi
7. 7. 2006 Cesta na Guantánamo Jan  Čulík
30. 6. 2006 Americké vojenské tribunály pro vězně z Guantánama jsou "protizákonné"   
21. 6. 2006 Život v Bagdádu (jak ho líčí americký velvyslanec)   
21. 6. 2006 Irák: barvy svobody Martin  Šaffek
16. 6. 2006 Irák: 60 britských vojáků měsíčně trpí duševními chorobami   
13. 6. 2006 Iráčtí poslanci potvrdili mučení a zneužívání vězňů v iráckých věznicích   
12. 6. 2006 Nová Fallúdža: Obyvatelé iráckého Ramádí žijí v obavách z nadcházející velké bitvy Karel  Dolejší

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
10. 8. 2006 Rakety od Boeingů - peacekeepers pro 21. století? Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Rozdel' a panuj Karim  Chaibi
3. 7. 2006 Dnes ještě zapadá slunce nad Zónou... Vladislav  Černík
1. 6. 2006 Frank: "Neměl jsem o tajných dokumentech o americké základně ani tušení" Robert  Kvacskai
31. 5. 2006 Šifra mistra Blaira Robert  Kvacskai
26. 5. 2006 Írán: Návrat změny režimu   
14. 5. 2006 Fukuyama: Čemu dnes čelí svět   
24. 4. 2006 Pýcha moci Přemysl  Janýr
11. 4. 2006 Jaderný útok na Írán, raketová sila v Česku a logika Bílého domu Štěpán  Kotrba
9. 4. 2006 The New Yorker: Bush chce použít jadernou bombu proti Íránu   
5. 4. 2006 Amerika ve válce Oskar  Krejčí
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
11. 8. 2005 Evropa nesmí připustit americké ovládnutí vesmíru Mojmír  Babáček
17. 5. 2005 Neokonzervatici: muži za oponou Greg  Evans

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
8. 8. 2006 Pajkus největším nepřítelem Jaroslava Spišiaka, Spišiak odvolán Štěpán  Kotrba
24. 7. 2006 Virtuální Bush Štěpán  Kotrba
22. 7. 2006 Hackeři "análně penetrovali" NBÚ, policie zatkla server, hackeři v odpověď "zhasli" celé NBÚ Štěpán  Kotrba
23. 2. 2006 Jak se může ctnostný vesnický farář nakazit syfilis Štěpán  Kotrba
21. 11. 2005 Bible proti zájmům církve Irena  Ryšánková
17. 10. 2005 Autorské právo, písmo svaté a veřejná služba Štěpán  Kotrba
29. 9. 2005 Amerika by měla vrátit nakradené létající talíře Jiří  Míka
15. 9. 2005 Mobil útočí na knihy Marek  Kuchařík
8. 9. 2005 Firma Yahoo! "udala Číně novináře"   
29. 8. 2005 Jak Joe Pompei změnil náš svět Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 Mobilní budoucnost Štěpán  Kotrba
11. 7. 2005 Sedmimegapixelový fotomobil s vodotryskem Štěpán  Kotrba
3. 5. 2005 Aby se špinavé od čistých peněz rozeznaly Štěpán  Kotrba
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
8. 8. 2006 BP uzavírá největší americké ropné pole na neurčito Michal  Brož
4. 8. 2006 Druhá supervelmoc se vrací na scénu Martin  Kunštek
25. 7. 2006 Cena atómovej energie Matúš  Holý
24. 7. 2006 Nevím, čemu se divíme Jindřich  Kalous
14. 7. 2006 Európska energetická politika v kontexte svetových energetických procesov Peter  Ševce
14. 7. 2006 Hovoří o demokracii, jde jim však o plyn a ropu Jiří G. Müller
8. 6. 2006 Energetická geopolitika 2006   
26. 5. 2006 Energetická bezpečnost EU: akademická otázka nebo reálný problém ?!? Ladislav  Žák
28. 4. 2006 "Rusko opustilo oběžnou dráhu Západu"   
24. 4. 2006 Co si to dovolují - brát si naši ropu! Jindřich  Kalous
21. 4. 2006 Čeká nás nová energetická krize ? Egon T. Lánský
10. 4. 2006 Skutečná cena ropy - ČR jako věrný spojenec v pokračujících energetických konfliktech? Michal  Brož
4. 4. 2006 Tři cesty Milan  Smrž
31. 3. 2006 USA "v kostce" Ladislav  Žák

Údajné spiknutí zaútočit na transatlantická letadla, srpen 2006 RSS 2.0      Historie >
13. 8. 2006 Vedoucí britští muslimští představitelé: "Britská zahraniční politika činí Británii terčem útoků"   
13. 8. 2006 Británie: Letecké společnosti kritizují letiště Heathrow za chaos   
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Násilné útoky a demokracie   
10. 8. 2006 Scotland Yard "překazil teroristický útok"