22. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 11. 2006

Nemohu uvěřit v existenci dopisu soudců!

Pokud na vlastní oči neuvidím "otevřený dopis", kterým, podle tisku, požádalo kolegium předsedů krajských soudů premiéra Topolánka, aby neprováděl změny v osobě ministra spravedlnosti, neboť si další změny nepřejí, nemohu uvěřit v existenci takového dopisu.

iDnes: Neberte nám Pospíšila, napsali soudci Topolánkovi ZDE

Tato moje nedůvěra nemá nic společného s mými názory na kvalitu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, kterého si, údajně podle "otevřeného dopisu", soudci nadále v jeho funkci přejí. Považuji Jiřího Pospíšila za nejlepšího ministra, kterého do vlády ODS vyslala -- odhlédneme-li od jeho neuváženého vyjádření k údajně malým šancím Česká republiky před Evropským soudem pro lidská práva ohledně žalob našich domácích žalobníků, kterou by člověk snad mohl přijmout od nezávislého pozorovatele, ale nikoliv od představitele státu, který je účastníkem řízení. Jeho znalost problematiky našeho práva, problémů našeho soudnictví a ucelené, i když asi ne vždy a všemi respektované představy o jejich řešení, budí respekt.

Nemohu ale uvěřit tomu, že by zkušení předsedové krajských soudů takovým, podle mého názoru málo uváženým, i když jistě dobře míněným a od srdce jsoucím obsahem dopisu, ohrozili nejen povědomí o nezávislosti justice, ale ohrozili i realizaci úvah o jejím samosprávném uspořádání.

Účastnil jsem se v nedávných týdnech dvou konferencí věnovaných nezávislosti české justice, na kterých se její představitelé velmi naléhavě vyslovovali pro takové změny nejen našich zákonů, ale i Ústavy, které by umožnily samosprávné řízení justice tak, aby ta nebyla tolik závislá - personálně i finančně - na ministerstvu spravedlnosti, tedy na moci výkonné, jak tomu dnes je. A i když zde zaznívaly názory a požadavky směřující spíše k nezávislosti justice na státu, než na výkonné moci -- jako by něco takového vůbec v demokratickém uspořádání státu bylo možné -- přesto jsem přesvědčen, že požadavky soudců jsou v mnoha směrech oprávněné a je zapotřebí o nich vážně uvažovat a jednat.

Avšak od mnoha domácích a zejména zahraničních účastníků diskusí na těchto konferencích -- soudců nejvyšších soudů mnoha evropských zemí -- zaznívalo zcela jednoznačně, že existuje přímý vztah mezi důvěrou veřejnosti a samosprávou nezávislé justice. Pokud nebude existovat vysoká důvěra v nezávislé rozhodování soudů, nebude ani ve společnosti existovat obecné povědomí o potřebě omezit politickou a ústavní odpovědnost státních orgánů za stav a chod justice, a obecné povědomí o nezbytnosti vytvoření jejího samosprávného orgánu.

A v této souvislosti si kladu otázku: jaká může být důvěra veřejnosti v rozhodování soudů nezávisle na politické a výkonné moci, pokud by představitelé justice vyslovovali své preference pokud jde o složení politických orgánů státu ? Ale zejména: pokud by se předsedové krajských soudů vyslovovali k osobě budoucího ministra spravedlnosti, proč by se pak budoucí ministr spravedlnosti nemohl vyjadřovat k osobě předsedů krajských soudů? To že bylo v souladu s koncepcemi samosprávné justice, jak jsou tyto projekty veřejnosti a zákonodárným sborům v poslední době naléhavě předkládány?

                 
Obsah vydání       22. 11. 2006
22. 11. 2006 Manžel a manželky
22. 11. 2006 Američtí agenti neochránili Bushovu dceru
22. 11. 2006 Rumunsko před vstupem do EU
22. 11. 2006 Labyrint revoluce byla propaganda jak za Husáka Peter  Dinuš
22. 11. 2006 Pápež kontra politik Jakub  Topol
22. 11. 2006 Nemohu uvěřit v existenci dopisu soudců! Stanislav  Křeček
22. 11. 2006 Nejsem levičák
12. 10. 2006 Jak dopisy negramotných Tomáš  Čurda
22. 11. 2006 Makrobiotika není mikrobiologie Jakub  Rolčík
22. 11. 2006 Jak vyřešit budoucnost pro Kosovo, Abcházii a jižní Osetii? Jiří G. Müller
22. 11. 2006 Veselé globálne Vianoce Radovan  Geist
22. 11. 2006 Slovensko: Strach pravice na komunálnej úrovni Jakub  Topol
22. 11. 2006 Hrůza v dětském pokoji, násilí ve škole, aneb Spor o slepici a vejce Uwe  Ladwig
22. 11. 2006 Konstruktivní dialog? Oskar  Krejčí
22. 11. 2006 Ľudia bez vody Radovan  Geist
22. 11. 2006 Kanada: dva profesoři mohou kouřit marihuanu v práci
22. 11. 2006 Podzim Václav  Hrabě
21. 11. 2006 Vřed na těle partaje Ladislav  Žák
22. 11. 2006 Mračna nad naší hlavou Pavel  Mareš
21. 11. 2006 Útěk - část 2. Alex  Koenigsmark
20. 11. 2006 After Rumsfeld Robert  Jarkovský
21. 11. 2006 Počátky československé zahraniční politiky Otto  Drexler
21. 11. 2006 Povolební krize a ústava I. Zdeněk  Jemelík
21. 11. 2006 Současné sondy do minulosti Věra  Říhová
21. 11. 2006 Nefčasné volby předefším až případně po fšem? Miloš  Dokulil
20. 11. 2006 Psí memoáry aneb Život pod nomenklaturou a bez ní Václav  Chyský
20. 11. 2006 Co platí pro kmen, nemusí platit pro stát Bohumil  Kartous
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce