1. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 11. 2006

V Praze se jednalo o udržitelném rozvoji

tisková zpráva ministerstva životního prostředí

"Jen svobodní lidé si nenechají ničit své životní prostředí a ve svobodné zemi mají možnost mu sami bránit," uvedl Mirek Topolánek. Zdůraznil také roli podniků, obcí a regionů, které samy musí převzít iniciativu k udržitelnému rozvoji.

Za účasti zástupců finského předsednictví EU, Evropské komise i Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, významných odborníků a reprezentantů vlády, obcí a krajů, ale také nestátních neziskových organizací se včera v prostorách Lichtenštejnského paláce na pražské Malé Straně uskutečnilo již třetí Fórum pro udržitelný rozvoj [1]. Na setkání, které zahájil premiér a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) Mirek Topolánek spolu s ministrem životního prostředí Petrem Janem Kalašem, byly představeny základní přístupy klíčových resortů k udržitelnému rozvoji v ČR i postoj Evropské komise a předsednického Finska k této problematice na evropské úrovni. Senátor a předseda Výboru RVUR pro strategii Bedřich Moldan prezentoval současný vývoj aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR (SUR) [2]. Odpolední sekce přinesly také aktuální informace z regionů, měst a obcí.

Fórum zahájil předseda vlády Mirek Topolánek. Seznámil účastníky s vlastním pohledem na udržitelný rozvoj, pro který je dle něho klíčová svoboda. "Jen svobodní lidé si nenechají ničit své životní prostředí a ve svobodné zemi mají možnost mu sami bránit," uvedl. Zdůraznil také roli podniků, obcí a regionů, které samy musí převzít iniciativu k udržitelnému rozvoji.

Ministr životního prostředí Petr J. Kalaš, výkonný místopředseda RVUR, upozornil na skutečnost, že i přes významné úspěchy se životní prostředí v některých oblastech opět zhoršuje. Dvě třetiny obyvatel ČR jsou dnes například vystaveny nadlimitnímu znečištění ovzduší prachovými částicemi. "Abychom zastavili tento trend, je třeba snížit emise z dopravy a zvýšit energetickou efektivitu ekonomiky. Musíme využívat více obnovitelných zdrojů energie, podporovat inovace a lépe využívat ekonomické nástroje spíše než další regulace," zdůraznil Kalaš. Na závěr svého vystoupení vyhlásil sjednocující téma pro místní Agendy 21 pro rok 2007, kterým bude udržitelná doprava.

Velvyslanec Finska v ČR Jorma Inki přiblížil účastníkům základní kroky, které jeho země podniká směrem k udržitelnosti svého rozvoje. Například vlastní strategii udržitelného rozvoje či vládní komisi pro udržitelný rozvoj (obdoba naší RVUR) má Finsko již od počátku devadesátých let 20. století. Připomněl také řadu podobností mezi ČR a Finskem a nabídl možnost spolupráce obou zemí při cestě k udržitelnému rozvoji, například v oblasti hospodaření se dřevem a lesnictví.

Timo Mäkelä, ředitel sekce udržitelného rozvoje DG Environment Evropské komise, připomněl výsledky studie, zpracované pro britskou vládu (tzv. Sternovy zprávy), podle níž je hrozba klimatických změn významným ohrožením ekonomického rozvoje světa. "Ohrožují pětinu světového ekonomického bohatství, budou znamenat až 200 milionů klimatických uprchlíků," varoval Mäkelä. Připomněl také výsledky průzkumu Eurobarometru, podle nějž 85 % Evropanů považuje stav životního prostředí za stejně důležitý jako ekonomiku či sociální otázky a 65 % lidí říká, že politika ochrany životního prostředí má mít vyšší prioritu než ekonomický profit. Představil také revidovanou Strategii udržitelného rozvoje EU a její priority, mezi které patří boj proti klimatickým změnám a řešení situace v oblasti dopravy. Mezi další z celkem sedmi priorit patří například oblast energetiky či veřejného zdraví. "Udržitelný rozvoj má svůj smysl potud, pokud ho naplníme smysluplným obsahem. Nemůžeme zůstat u obecných proklamací, ale hledat konkrétní problémy a najít jejich řešení," řekl Mäkelä, čímž reagoval na některé své předřečníky, kteří tento koncept zpochybňovali.

O přístupu podnikatelského sektoru k udržitelnému rozvoji mluvil zástupce Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj Jürg Gerber. Rada sdružuje na 190 nadnárodních korporací s celkovým obratem přes 5 miliard dolarů, produkty některého z jejich členů si denně na světě koupí více než 3 miliardy lidí. Mezi její hlavní priority patří klimatické změny a snižování emisí skleníkových plynů, spotřeby energie či vody.

Se Situační zprávou k SUR seznámil přítomné senátor Bedřich Moldan. Představil nový koncept Strategie, který počítá s větší úlohou indikátorů, jež by měly přispět ke konkrétním výstupům a lepšímu sledování naplňování priorit SUR. Novinkou by mělo být i stanovení určitých limitů pro jednotlivé oblasti, které by jasně řekly, co je a co není v určitém časovém horizontu udržitelné. "Naším cílem je tyto inovace zapracovávat již od ledna příštího roku tak, aby byla revidovaná SUR hotova v listopadu 2007," popsal nejbližší cíle Moldan.

Situaci na úrovni OSN popsal Jiří Hlaváček, místopředseda výboru OSN pro přípravu zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (UN CSD) v roce 2007. I UN CSD považuje za prioritu oblast energetiky a klimatických změn. Hlaváček upozornil, že zatímco emise skleníkových plynů budou v Evropě postupně klesat, například v Číně či Indii bude trend obrácený a přinese další problémy. "Dělení na životní prostředí a ekonomický, případně sociální rozvoj je definitivně opuštěno. Světové společenství si uvědomuje, že životní prostředí i ekonomika a sociální oblast jsou součástí udržitelného rozvoje."

Odpolední část Fóra byla rozdělena na tři paralelní sekce. První se věnovala tématu udržitelného rozvoje na úrovni EU. Udržitelný rozvoj v ČR a druhá situační zpráva k SUR byly náplní druhé sekce. Zde se vedla živá debata zejména nad sadou indikátorů, které mají měřit, zda se ČR jako celek blíží nebo naopak vzdaluje udržitelnému rozvoji. Třetí sekce se zabývala situací v regionech a obcích. Představila nástroje, nabízené Národní sítí Zdravých měst ČR a Pracovní skupinou pro místní Agendy 21 (MA21) při RVUR (např. sadu kritérií pro hodnocení MA21). Konkrétní zkušenosti představili zástupci města Vsetín (jedno ze dvou nejúspěšnějších při uplatňování MA21) a krajů Vysočina a Ústeckého.

Poznámky:

[1] Fórum pro udržitelný rozvoj svolává každoročně RVUR. Slouží k veřejné prezentaci práce Rady a veřejné diskusi nad jejími výsledky -- další informace na stránce http://www.udrzitelny-rozvoj.cz.

[2] Další podrobnosti ke Strategii udržitelného rozvoje ČR na http://www.udrzitelny-rozvoj.cz.

                 
Obsah vydání       1. 11. 2006
1. 11. 2006 Zemři, nebo jdi do vězení! Darina  Martykánová
1. 11. 2006 Konec politiky v Čechách? Jiří  Pehe
1. 11. 2006 Prodávejte potraviny bez pesticidů v celé Evropě! - vyzývají LIDL nevládní organizace 14 zemí
1. 11. 2006 Reklamní agentury zahájily lobbying za zachování reklamy v ČT Štěpán  Kotrba
1. 11. 2006 V Praze se jednalo o udržitelném rozvoji
1. 11. 2006 Kdy předčasné volby Oskar  Krejčí
1. 11. 2006 Názor dne Oldřich  Průša
1. 11. 2006 Kdo už konečně zastaví prolhané policejní grázly? Štěpán  Kotrba
31. 10. 2006 Radek Mikula: Dementi. Dopis ČTK Radek  Mikula
31. 10. 2006 KSM protestuje proti nepravdivému prohlášení pražské policie
1. 11. 2006 Povolební dotaz Jiří  Vlasák
1. 11. 2006 Variace Theodora  Žurková
1. 11. 2006 Německo v závrati poptávky Uwe  Ladwig
1. 11. 2006 Jednání o rakouské velké koalici přerušeno Richard  Seemann
1. 11. 2006 DNES: Ghetto
1. 11. 2006 Petr Cibulka nebyl odsouzen za pomluvu
31. 10. 2006 Další kontroverzní trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
1. 11. 2006 Tichá vzpomínka na ostravské soudruhy Ladislav  Žák
1. 11. 2006 Prezident: nehledejme Spasitele mimo politiku
1. 11. 2006 Vládě se podařilo zabránit vyšetřování útoku na Irák
1. 11. 2006 Žaloba proti SkyEurope
1. 11. 2006 Jak britské státní instituce už nyní bojují proti klimatickým změnám
1. 11. 2006 Politika je nejdůležitější řemeslo v moderním státě Ivo  Liška
1. 11. 2006 Korejská bomba Thomas  Franke
1. 11. 2006 Vyhozené peníze do klimatických změn? Petr  Wagner
1. 11. 2006 Neprodat svůj ostrov za dolar Bohumír  Tichánek
31. 10. 2006 Duchové na anglické dálnici
31. 10. 2006 Globální oteplování -- Brezina versus modely Ladislav  Metelka
31. 10. 2006 Anarchie, nebo otevřená společnost? Egon T. Lánský
31. 10. 2006 Sternova zpráva o globálním oteplování: Hlavní body
31. 10. 2006 Blair: Musíme platit nyní, abychom se vyhnuli katastrofě
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2006 Jak britské státní instituce už nyní bojují proti klimatickým změnám   
1. 11. 2006 V Praze se jednalo o udržitelném rozvoji   
31. 10. 2006 Blair: Musíme platit nyní, abychom se vyhnuli katastrofě   
31. 10. 2006 Sternova zpráva o globálním oteplování: Hlavní body   
31. 10. 2006 Globální oteplování -- Brezina versus modely Ladislav  Metelka
30. 10. 2006 160 bilionů Kč: To je cena, jíž bude muset uhradit svět, pokud nezačne bezodkladně bojovat proti podnebným změnám   
30. 10. 2006 Ivan  Brezina
30. 10. 2006 Britská vláda se dohodla s Al Gorem, aby v Americe přesvědčoval o nutnosti boje proti klimatickým změnám   
30. 10. 2006 Brezina obětí manipulace?   
12. 10. 2006 Globální oteplování -- Brezina, Mann, McKitrick a hokejka Ladislav  Metelka
11. 10. 2006 Golbální oteplování a sluneční aktivita Ladislav  Metelka
5. 10. 2006 Lomborga pozvali ČEZ a Czech Coal   
30. 9. 2006 Elektrárna špiní skoro tolik jako všechna auta   
27. 9. 2006 Teplota Země je nebezpečně vysoká, varují vědci z NASA   
23. 9. 2006 Gorův film Nepohodlná pravda Jan  Čulík