2. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 8. 2006

Rektora VŠUP odvolal prezident

Prezident otočil palec směrem dolů a vytvořil zásadní precedens: každý rektor vysoké školy je napříště jen její loutkou. Nuže, vrána k vráně sedá, hlava státu už přes patnáct let není nic jiného. Respektuji akademické svobody a nehodlám zasahovat do práv akademických senátů, uvedl president hlavní důvod svého rozhodnutí a vyhověl tak Akademickému senátu VŠUP, a to i přesto, že v dopise přiznává "nevídanost případu odvolání rektora vysoké školy".

Ať je to jakkoliv, Boris Jirků nedostal čas realizovat změny, pro které se rozhodl. Už při jeho zvolení jsem argumentoval, že z trojice kanadidátů na rektora VŠUP, kterými byli Marián Karel, Richard Drury a on, měl být zvolen Richard Drury, neboť dle mého soudu nejlépe obstál ve veřejném slyšení. Boris Jirků zcela selhal, což bylo v přímém rozporu s jeho vlastním textem předvolební koncepce. Byl zvolen nejnutnější menšinou, šesti hlasy z jedenácti.

Na svém zasedání 15. 5. 2006 Akademický senát VŠUP odhlasoval v plném počtu návrh na jeho odvolání, přičemž členové AS se zase odvolali na text Mgr.Víta Havránka, který prý důvody nejlépe vystihuje. Bylo jich pět, avšak klíčovým problémem bylo, že Boris Jirků volil - zcela v souladu se zákonem -- sám sebe, a tak byl také -- zcela v souladu se zákonem -- navržen na odvolání a tomuto odvolání president -- zcela v souladu se zákonem - vyhověl.

Ve svém textu Mgr.Vít Havránek v závěru mimo jiné uvádí : "Jiný senát, pokud by ovšem na obou stranách panovala vzájemná důvěra, by na základě stejných důvodů rektora neodvolal. Tady se dostávám obloukem na začátek. Myslím, že mandát rektora byl křehký. Ovšem byla to jeho volba, protože rozhodnutí volit sám sebe učinil on sám, bez nátlaku". Dále uvedl, že základem je, aby na obou stranách převažovalo vědomí vzájemné prospěšnosti s tím, že rektor by si měl zajistit pro své kroky alespoň minimální podporu, o což se prý nepokusil.

Boris Jirků nechal provést audit hospodaření, ten nedopadl dobře, a to byla nepochybně vzájemně prospěšná věc i pro školu, avšak vytýkána mu byla forma, nekomunikativnost, razantnost, pochybení v legálnosti a neúcta k autoritám. I křehký mandát je ale mandát a i ten je možné ustát, ba i posílit, jenomže nový rektor udělal chybu, s Akademickým senátem se moc neradil. Komedie "czech-made", Boris Jirků neměl být vůbec zvolen rektorem a k jeho volbě mu neměl pomoci ani jeho zákonný, avšak neetický hlas.

Nepřipomíná vám to něco? Jeden hlas je v Čechách docela už tradiční téma, naše prostředí je prostě podělané strachy. Rektor vysoké školy je formální a velmi vratká funkce, to je přímý důsledek rozhodování těch, kteří v říjnu 2005 volili rektora VŠUP. Klaus posílil akademické senáty, oslabil rektory a přitom pozadí špatné volby rektora VŠUP bylo podle mě taky legrační: Marián Karel nepřicházel v úvahu a jediný, opravdu schopný kandidát Richard Drury, byl cizinec a tak zůstal Boris Jirků jako krátkodobý kompromis. Rektor je mrtev, ať žije rektor! Který to bude?

Dopis prezidenta republiky Václava Klause rektorovi Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Borisovi Jirků

Vážený pane rektore,

ministryně škoIství, mládeže a tělovýchovy mi v souladu s § 10 odst. 2 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., postoupila návrh Akademického senátu na Vaše odvolání z funkce rektora Vysoké škoIy umëIeckoprůmysIové v Praze.

Protože jde o dosud zcela nevidaný případ odvoláni rektora vysoké škoIy, věnoval jsem se všem podkladům velmi podrobně a zodpovědně. Děkuji i za Vaše informace, které jste mi k případu poskytl.

Na jedné straně stoji jádro vëcného sporu mezi Vámi a Akademickým senátem včetnë bývalého vedení Vaší školy, a na druhé straně v souladu se zákonem provedený návrh na Vaše odvolání z funkce rektora.

Vaše kritika hospodaření Vaší školy za Vašich předchůdců se mi jeví v mnoha ohledech jako závažná a zasluhujíci zevrubné proštetření. Věřím, že k takovému šetření dojde, a Vaše iniciativa v tom jistě sehrála pozitivni roli.

Při svém rozhodování o návrhu Akademického senátu však nemohu posuzovat samotné jádro věcného sporu, ale pouze soulad tohoto návrhu se zákonem. Musím konstatovat, že jsem nenalezl žádné relevantní důvody, pro které bych mohl návrh na Vaše odvolání označit za neplatné.

Respektuji akademické svobody a nehodlám zasahovat do práv akademických senátů. Rozhodl jsem se proto návrhu na Vaše odvolání vyhovět.

V úctě

Václav Klaus

V Praze dne 29.června 2006

                 
Obsah vydání       2. 8. 2006
2. 8. 2006 Cizí protiraketová základna v Česku? Stanislav  Kaucký
2. 8. 2006 Ruský generál kritizuje americký program Národní raketové obrany (NMD)
2. 8. 2006 Máte pravdu, s těmi brdskými lesy si to ještě rozmyslím
2. 8. 2006 Několik důvodů pro raketové zamyšlení Štěpán  Kotrba
2. 8. 2006 Válka není řešení Oskar  Krejčí
2. 8. 2006 Válka o ropu jinými metodami Štěpán  Kotrba
2. 8. 2006 Izrael postupuje do hloubky libanonského území, syrský zásah nepravděpodobný Karel  Dolejší
2. 8. 2006 Politici, kteří koušou Jaklovou Štěpán  Kotrba
2. 8. 2006 Rektora VŠUP odvolal prezident Jan  Paul
2. 8. 2006 Pane Cveku, probuďte se! Jiří  Jírovec
2. 8. 2006 Podpisová akce proti americké základně v ČR
2. 8. 2006 ■ ■ ■ Viola  Fischerová
2. 8. 2006 Budeme bránit Ameriku svými těly Ivan  Kunc
2. 8. 2006 Izrael se v Libanonu chová velmi trpělivě
2. 8. 2006 Merkelová ztratila trpělivost Richard  Seemann
1. 8. 2006 MF Dnes: Demokratickým názorům občanů není radno důvěřovat Petr  Wagner
1. 8. 2006 Human Rights Watch: Izrael je zodpovědný za útok v Kaně Karel  Dolejší
1. 8. 2006 Když se řekne svinstvo Bohumil  Kartous
2. 8. 2006 Hack: stránky Kremlin nahradil siOux Štěpán  Kotrba
1. 8. 2006 Sklízejí bouři
2. 8. 2006 Obří sochy v optice pubertální poezie Tomáš  Urban
1. 8. 2006 Platí stále odluka církve od státu? Bohumil  Kartous
1. 8. 2006 Prošlé jako symbol živého Alex  Koenigsmark
31. 7. 2006 Robert Fisk: Jak můžeme zůstávat v nečinnosti a dovolit, aby tohle pokračovalo?
2. 8. 2006 Free tekno cola Ladislav  Žák
31. 7. 2006 c23chtek Doupov 2oo6 - armádní cvičení v pohodičce Štěpán  Kotrba
31. 7. 2006 Izrael bombarduje Libanon navzdory "přestávce v náletech"
31. 7. 2006 Irák: Spíše nightmare než cakewalk Jakub  Rolčík
1. 8. 2006 Česká televize porušila zákon pořadem Vybydlená planeta Ivan  Brezina
31. 7. 2006 Martin van Creveld: "Počínaje Libanonem, jdeme od porážky k porážce" Karel  Dolejší
31. 7. 2006 Dvě významné české filmové akce Jan  Čulík

VŠUP - trampoty umělecké školy RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2006 Rektora VŠUP odvolal prezident Jan  Paul
30. 6. 2006 Jádrem sporu byla bagatelizace Jan  Paul
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků   
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti   
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků   
30. 3. 2006   
24. 10. 2005 Šel jsem si to zkusit a vyhrál jsem! Jan  Paul
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
24. 10. 2005 Jan Paul nepsal o všem   
19. 10. 2005 Jak to, že se protestuje proti protekci teprve před volbami? Jan  Paul
17. 10. 2005 Učitelé na vás kašlou! Jan  Paul