18. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 10. 2006

Vojáci proti válce

tisková zpráva

Další informace k otevřenému dopisu hejtmanům krajů, primátorům a starostům obcí, v jejichž působnosti by měla být vybudována protiraketová základna armády USA.

V Vážený pane hejtmane, primátore, starosto,

občanské sdružení Vojáci proti válce se na Vás, jako představitele samosprávy i státní správy, obrací s naléhavou výzvou -- odmítněte ohrožení životů, zdraví a majetku svých spoluobčanů instalací jakýchkoliv prvků protiraketové základny USA v okruhu Vaší působnosti. Existence takovéto základny, stejně jako jiných prvků systému protiraketové obrany Spojených států na území ČR, ohrožuje všechny její občany. Měl byste považovat za svoji povinnost zajistit maximální informovanost spoluobčanů o těchto otázkách, jak ze strany zastánců, tak i odpůrců vybudování takovéto základny. Bezpečnostní rizika spojená s existencí takovéto základny pro ČR a její občany jsou v širších souvislostech uvedena ve dvou přecházejících otevřených dopisech našeho občanského sdružení. Jde tedy jen o několik podle našeho názoru podstatných doplňujících informací.

Informovanost občanů ČR o této problematice, zejména ze strany státních orgánů, je zcela zjevně nevyvážená a neobjektivní. Převažují tendenčně laděná podpůrná stanoviska prezentovaná některými členy vlády, zejména ministry zahraničních věcí a obrany, i některými dalšími politiky. Jedná se přitom o stanoviska celou problematiku zamlžující, v některých podstatných směrech zkreslující nebo dokonce nepravdivá (např. zlehčování bezpečnostních rizik pro ČR a její občany; tvrzení o návaznosti základny na závazky ČR v EU a NATO, o ekonomické výhodnosti pro ČR -- nikdy nikým a ničím nespecifikované, o ochraně vojenských misí ČR v zahraničí atd.) Nic z toho není pravda. Je to jen desorientace a klamání veřejnosti.

Nevyváženost v informování občanů dokladuje i skutečnost, že téměř bez povšimnutí zapadlo závažné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny PČR o petici proti umístění raketové základny USA v ČR. Na tomto veřejném slyšení se ministr obrany J. Šedivý spolu s politickým ředitelem ministerstva zahraničí M. Povejšilem snažili obhajovat zřízení základny na území ČR. Jejich argumenty však byly podrobeny věcné kritice přítomných odpůrců základny. V diskusi vystoupili přítomní poslanci Kateřina JACQUES, Hana ORGONÍKOVÁ, Václav EXNER, dva zástupci občanské iniciativy NE ZÁKLADNÁM, dva zástupci občanského sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE a zástupci iniciátorů petice Zdena Bergerová a zástupce KSM. Všichni diskutující podpořili různé petice proti budování základny a vyslovili nesouhlas se stanoviskem J. Šedivého a M. Povejšila. Jako zavádějící bylo odmítnuto sdělení J. Šedivého, že místo raket by se mohlo jednat jen o základnu radiolokátorů. To by však nijak nesnižovalo ohrožení území a občanů ČR ze strany států, jež by se mohly cítit postupem USA ohroženy.

Stejně bylo odmítnuto i jeho tvrzení, že se jedná o závazky vůči spojencům v NATO. Skutečností je, že znepokojení ohledně americké základny vyjádřil i generální tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer, který vyslovil obavy, že systém, který chrání pouze USA, by dále ochromil už nyní nepříliš dobře fungující zásady Severoatlantického společenství, jehož cílem je společná obrana. Diskutující rovněž upozornili na politické důsledky budování základny na území ČR, tj. možné zhoršení mezinárodních vztahů zapříčiněné vzbuzením nedůvěry některých států, zejména Ruska a Číny, a v podstatě obnovení závodů ve zbrojení.Toto není cesta ke skutečnému míru a k posílení bezpečnosti.

Za připomenutí stojí i názory uznávaných zahraničních odborníků a některých států na celou koncepci protiraketové obrany Spojených států (NMD). Např. americká Unie angažovaných vědců (Union of Concerned Scientists) a "Program studia bezpečnosti" Massaschusettského technického institutu (MTI) společně publikovaly rozsáhlou studii o účinnosti plánovaného NMD. V této studii docházejí autoři mj. k těmto pozoruhodným, zajímavým závěrům:

1. Projektovaný systém NMD je poměrně snadno překonatelný;

2. NMD by byl nefunkční a kontraproduktivní. Jeho nasazení by zvýšilo jaderné ohrožení ze strany Ruska a Číny a mohlo by narušit spolupráci těchto států na mezinárodním programu kontroly šíření balistických raket dlouhého doletu a všech zbraní hromadného ničení;

3. Čína varovala, že americký plán raketového obranného systému by mohl vyvolat další závody ve zbrojení;

4. Autoři studie jsou přesvědčeni, že NMD by na jedné straně poskytl jen nepříliš spolehlivou obranu proti omezenému útoku balistickými raketami, ale současně by ohrozil bezpečnost USA nejen narušením diplomatických vztahů s Čínou a Ruskem, ale i předpokládanými protiopatřeními ze strany těchto případně i dalších států. Jedinou účinnou, rozumnou cestou, jak omezit raketovou hrozbu z Číny a Ruska, je spolupracovat s těmito státy na omezování zbraní hromadného ničení a počtu raket dlouhého doletu;

5. Balistické střely dlouhého doletu nejsou jediným způsobem, jak zasáhnout území USA jadernými, chemickými a biologickými zbraněmi. Mezi alternativní způsoby patří např. křižující rakety s plochou dráhou letu, balistické rakety menšího doletu odpalované z ponorek i povrchových lodí a četné další;

6. NMD bude představovat závažnou překážku v americko-ruském omezování jaderných zbraní a zřejmě ohrozí širší kontrolu zbrojení a dohody o nešíření zbraní hromadného ničení;

7. Klíčové členské státy NATO tvrdí, že americký národní obranný systém sníží mezinárodní bezpečnost a zkomplikuje vztahy států uvnitř NATO;

8. Tzv. "darebácké státy" (KLDR a Írán) i přes jejich jaderný a raketový program nepředstavují v současné době reálnou jadernou či raketovou hrozbu pro USA;

9. Pokud USA rozmístí svůj systém NMD, musí nutně předpokládat, že potenciální protivníci, kteří již mají ve své výzbroji balistické rakety dlouhého doletu, podniknou nezbytné kroky ve vývoji a realizaci účinných protiopatření. Tolik citace výňatků z obsáhlé studie amerických vědců k problematice systému NMD, jehož součástí by měla být i základna v ČR. Bez ohledu na to, zda by na ní byly umístěny antirakety nebo radar -- tj. oči a uši, bez nichž jsou samotné rakety k nepotřebě. PROTO I UMÍSTĚNÍ RADARŮ PROTIRAKETOVÉ OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ PŘEDSTAVUJE STEJNÉ RIZIKO JAKO ANTIRAKETY.

Vážený pane hejtmane, primátore, starosto,

vyzýváme Vás, abyste s tímto dopisem, v němž podáváme další nezkreslené, objektivní informace seznámil členy zastupitelstva a všechny spoluobčany. I když někteří politici nesouhlasí s tím, aby tato problematika byla součástí předvolební kampaně v nadcházejících volbách, jsme přesvědčeni, že občané by měli mít právo volit takové kandidáty, kteří budou vedeni snahou zajistit mj. i ochranu jejich života, zdraví a majetku, a to bez ohledu na svoji politickou orientaci. Poskytněte proto tuto informaci bez jakýchkoliv ideologických a politických předsudků svým spoluobčanům k jejich svobodné úvaze a rozhodování.

gen. v.v. Oskar Marek, člen rady sdružení plk. v.v. Jiří Bureš, předseda sdružení plk. v.v. Blahoslav Zahradníček, člen rady sdružení

Kontakt: Tlf.: 603 989 728 e-mail: vojaci.protivalce@email.cz

                 
Obsah vydání       18. 10. 2006
18. 10. 2006 Někdo si dělá Dobré ráno Bohumil  Kartous
18. 10. 2006 Jak nejlépe vést v ČR volební kampaň? Václav  Drbohlav
18. 10. 2006 ■ ■ ■ Štěpán  Nosek
18. 10. 2006 Do Perského zálivu směřuje již druhý svaz amerických válečných lodí Karel  Dolejší
17. 10. 2006 Úhonický starosta a potrefená husa Štěpán  Kotrba
18. 10. 2006 Zelená rovnosti příležitostí? Anna  Čurdová
18. 10. 2006 Objeví se český Haider, Le Pen, nebo Žirinovský? Vít  Klíma
18. 10. 2006 Zkažené maso podporuje vynalézavost, aneb Přeju vám dobrou chuť Uwe  Ladwig
18. 10. 2006 Gusenbauerův dlouhý pochod Richard  Seemann
18. 10. 2006 Systém elektronického mýtného je založen na poctivosti uživatelů
18. 10. 2006 Mikrovlnný systém s bránami není neomylný
18. 10. 2006 Vztah mužů a žen Věra  Říhová
18. 10. 2006 Vojáci proti válce
18. 10. 2006 Proevropsky i sociálně Pavel  Pečínka
18. 10. 2006 Stojedničkový půdorys neexistuje Michal  Petřík
18. 10. 2006 Čerstvý laureát v měsíci říjnu - Alexander Vondra Jaromír  Hájek
18. 10. 2006 Lidovci cenzurují zpravodaj placený z peněz daňových poplatníků František  Muška
18. 10. 2006 V zákulisí severokorejského jaderného programu Daniel  Veselý
18. 10. 2006 Vůbec obec aneb Paradoxy vzniku a tušeného konce Pavel  Janoušek
17. 10. 2006 Pithart se ohradil proti útoku v inzerátu
17. 10. 2006 Podpoříme povinnou náhradu nebezpečných chemikálií! Miroslav  Šuta
17. 10. 2006 Schází nám "demokracie" na úbytě? Miloš  Dokulil
17. 10. 2006 Orhan Pamuk -- laureát Nobelovy ceny za literaturu Darina  Martykánová
17. 10. 2006 Příklad selhání mimopražského úřednictva Petr  Kužvart
11. 10. 2006 Vynikající Taneční hodiny v Praze!
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
16. 10. 2006 Dejte už, proboha, Íránu, tu jadernou bombu
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2006 Vojáci proti válce   
14. 10. 2006 Zaorálek o antiraketovém systému USA Jiří G. Müller
12. 10. 2006 Tři pětiny občanů proti americké základně   
4. 10. 2006 Příznivci americké základny v Česku zoufale hledají argumenty Zdeněk  Havel
4. 10. 2006 Radar u Mohyly míru? Miroslav  Jandora
3. 10. 2006 Protiraketová obrana USA: Výsledky testů budí rozpaky v odborných kruzích Stanislav  Kaucký
3. 10. 2006 Zítra bude vláda rozhodovat o referendu k raketovým základnám Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Americká základna představuje hrozbu pro Českou republiku Jakub  Rolčík
20. 9. 2006 Polský poker o základnu Štěpán  Steiger
20. 9. 2006 iDnes: Armáda nakoupila nový radar za 1,5 miliardy Štěpán  Kotrba
19. 9. 2006 Návrat Diových blesků - laserové zbraně se dočkaly bojového nasazení Štěpán  Kotrba
14. 9. 2006 Americké základny: okinawská noční můra Nikola  Čech
11. 9. 2006 Válku jsem zažil - jsem proti základně   
11. 9. 2006 Rakety a teror Milan  Valach
10. 9. 2006 Zaorálek: být partnerem USA neznamená být servilní Štěpán  Kotrba