20. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 11. 2006

Vysoký intelekt a vůdcovství v genech

Když se paní učitelka ve druhé třídě pro mimořádně nadané děti na základní škole Máj II v Českých Budějovicích zeptala posádky raketoplánu, proč si zvolili za kapitánku holku, tři kluci z posádky to zdůvodnili: "Je chytrá a má hodně nápadů." "Já jsem taky chytrý," vykřikl člen jiné posádky. Paní učitelka ho umravnila větou holou: "Nasloucháme druhým." Neokřikla ho, nekárala dlouhou tirádou mravních pouček, jediná holá věta vnesla do třídy řád, ale ne strach.

První třída pro mimořádně nadané děti při základní škole Máj II zahájila vyučování ve školním roce 2004-2005 s jedenácti žáky. Všechno ale začalo téměř o dva roky dříve. To jsem začal leštit kliky na Krajském úřadě Jihočeského kraje a přesvědčovat je, že část prostředků utrácených na vzdělání těžko vzdělatelných by se mohla věnovat těm, kteří jednou budou generovat prostředky v takové míře, aby se dostalo všem potřebným. Měl jsem štěstí, úřad byl plný rozumných lidí, z nichž mi nikdo neřekl rezolutní Ne!, ale nad mým nápadem ani nejásali. Radního kraje se školní agendou v portfoliu jsem odchytil na chodbě ("pan radní má jednání a pak jde na další mimo úřad"...).

Zeptal jsem se ho, jestli je spravedlivé dávat miliony těžko vzdělatelným, ale žádné prostředky mimořádně nadaným. Zpochybněl a byl zvědav, proč se na to ptám. Po vysvětlení smyslu otázky odvětil: "Já s tím nemám problém." Na magistrátu města České Budějovice, zřizovatele základních škol, mě tehdejší vedoucí odboru, dnes poslankyně parlamentu, vyslechla a poklepala se po zátylku: "S tím mám problémy, je to elitářství." Na otázku, zda jde k prvnímu pediatrovi, který se namane, nebo hledá toho nejlepšího, místní elitu, neodpověděla. Souhlasila ale s tím, aby její podřízený navštívil spolu s dalšími dvěma lidmi z Krajského úřadu Školu pre mimoriadne nadané deti v Bratislavě, zřízenou v roce 1993.

Nadšení z návštěvy v Bratislavě dalo lidem novou energii. Administrativa uvolnila peníze a vypátrala potřebné paragrafy, našla se škola se samostatnou budovou zvanou "Domeček", našel se i sponzor se 100tisícovým darem do kolébky novorozence. (Zpráva nadačního fondu Penta: V září roku 2004 podpořila Nadace Penta vznik třídy pro mimořádně nadané děti v Českých Budějovicích, jež je první svého druhu v České republice.) Ve školním roce 2005/2006 vzrostla darovaná částka již na 200 tisíc. Zanícené psycholožky Vlasta Hořánková a Miluška Janoušková objížděly mateřské školy v kraji a vyhledávaly potenciální žáky. Ředitelka školy PaedDr. Marie Nedvědová vybrala vhodné učitele a přišel Den D. Televize, novináři, hodnostáři a přihřívači polévky, to vše se objevilo na scéně v den slavnostního zápisu. Zmizely problémy v zátylku hlavy vedoucí školního odboru magistrátu, splnilo se "přání" dnes již bývalého vedoucího odboru školství na Krajském úřadě; jenom na toho "leštiče klik", co je všechny téměř dva roky "obtěžoval", si už nikdo nevzpomněl.

Dne otevřených dveří 16. listopadu 2006 ve třídě pro nadané děti (která je první svého druhu v České republice) na ZŠ Máj II využili nejen rodiče tři, čtyřletých dětiček s neutichající touhou po čtení, počítaní, nových informacích. Potkal jsem i ředitele ZŠ Chodov z Prahy Jana Hovorku se skupinou učitelů a psycholožek. I oni uvažují o zřízení třídy pro mimořádně nadané děti. Dnes do Českých Budějovic jezdí za zkušenostmi pedagogové z celé republiky. Přijíždějí rodiče až z Moravy, ochotni změnit bydliště a dopřát svému dítěti vzdělání ve třídě pro mimořádně nadané děti.

Seděl jsem chvíli v první třídě a nevycházel z údivu nad znalostmi šestiletých žáčků. Měli vyloučit věci, které severoameričtí Indiáni nevlastnili v čase dobývání Ameriky. Nejenže plynně přečetli otázky, což se považuje za samozřejmé a jako jedna ze základních podmínek pro přijetí, ale vysvětlili rozdíl mezi indiánským wigwamem a eskymáckým iglú, nebo mezi lamou a alpakou. Maně jsem si vzpomněl na televizní pořad "Nikdo není dokonalý" a prezentované vědomosti dospělých!

"Má potřebu znalosti a má dovednost se projevit a uplatnit" je jednou z charakteristik nadaného dítěte. Pozitivní vztah ke škole a učitelům je dalším rysem nadaného jedince. Ti budějovičtí chtějí, aby jim škola rozšířila rozsah předmětu o přírodní vědy, fyziku, astronomii. Jsou ochotni zůstat ve škole déle, žádají letní tábory s výukou. Jenom se psaním mají problémy, zdržuje je v přijímání nových informaci, řekla mi učitelka ve druhé třídě. Když už psát musí, tak raději tiskacím než psacím písmem, protože to nevyžaduje tolik času. Ale kdo by čekal, že ve třídě potká upozaděné, málomluvné tichošlápky se strachem v očích, bude překvapen. "Jiřík bude naším kapitánem, protože je silný a každého přepere," zdůvodňoval jeden prvňák, proč Jiřího vybrali za kapitána vesmírné lodi pro cestu na Mars. "Má dovednosti se projevit a uplatnit", další z ukazatelů nadaného žáka.

Opouštěl jsem školu na Máji II s dobrým pocitem a satisfakcí křestního otce prosperujícího dítěte. Z nevděku za moje úsilí při zřizování třídy pro mimořádně nadané dětí mne vyléčil aforismus, jenž jsem si zapsal po odeznění jedné hezké písni: "Je jedno, kdo to zpíval, hlavní je, co po něm zůstalo"!

                 
Obsah vydání       20. 11. 2006
20. 11. 2006 Co platí pro kmen, nemusí platit pro stát Bohumil  Kartous
20. 11. 2006 Houstone, máme problém Pavel  Kopecký
20. 11. 2006 Mirek Topolánek: Projev před volbou předsedy Mirek  Topolánek
20. 11. 2006 Korumpujme a prostituujme se! Boris  Cvek
20. 11. 2006 Dopočítávání do dvou set Michal  Petřík
20. 11. 2006 Následovania hodný príklad Peter  Stupavský
20. 11. 2006 Demokrati -- čo prinesú vo vnútornej politike
20. 11. 2006 KSM žaluje Ministerstvo vnitra ČR Radim  Gonda
20. 11. 2006 Rozhněvaní angličtí studenti vyžadují za své školné kvalitu
18. 11. 2006 Nepříjemná pravda Jiří  Pálka
20. 11. 2006 Novinári urobili pri Iraku chybu -- a ja som bol jedným z nich Branislav  Ondrášik
20. 11. 2006 Martinov Irena  Václavíková
20. 11. 2006 Světový rekord, aneb Co si koupíte Vy? Uwe  Ladwig
20. 11. 2006 Mediálně chytlavé bonmoty Štěpán  Kotrba
19. 11. 2006 Topolánek dostal na kongresu většinu Štěpán  Kotrba
20. 11. 2006 Lidská duše netouží po znechucení Tomáš  Koloc
20. 11. 2006 Umělec "nemá právo" dostávat ceny! Jan  Paul
20. 11. 2006 Psí memoáry aneb Život pod nomenklaturou a bez ní Václav  Chyský
20. 11. 2006 USA chtějí na summitu v Rize prosadit plnou globalizaci NATO Jiří G. Müller
20. 11. 2006 Podzimní listoprobuzení Václav  Dušek
20. 11. 2006 Návrat Daniela Ortegu Radovan  Geist
20. 11. 2006 Linux se prosazuje do státní správy i ve velkých firmách
20. 11. 2006 Sondy do minulosti Jiří  Jírovec
20. 11. 2006 Bez komentáře Milan  Kulhánek
20. 11. 2006 Vysoký intelekt a vůdcovství v genech Michal  Giboda
20. 11. 2006 Jak je tomu opravdu s konkurzy Jan  Rippel
20. 11. 2006 Nové technologie vzdělávání František  Augusta
20. 11. 2006 Třináct otázek Hynek  Bíla
18. 11. 2006 Blairovo přiznání, že je Irák "katastrofa", vyvolalo v Británii mediální bouři
18. 11. 2006 Sedmnáct let... aneb za tři roky to bude dvacet let Ladislav  Žák
17. 11. 2006 Nežná? Revolúcia? Lucia  Mrázová
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
17. 11. 2006 17. listopad 1989 v Britských listech po deseti letech
17. 11. 2006 Česť, sláva a hanba Gustáva Husáka Eduard  Chmelár
17. 11. 2006 Agitky Českých médií už netáhnou, není divu Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006

Školství RSS 2.0      Historie >
20. 11. 2006 Nové technologie vzdělávání František  Augusta
20. 11. 2006 Vysoký intelekt a vůdcovství v genech Michal  Giboda
20. 11. 2006 Rozhněvaní angličtí studenti vyžadují za své školné kvalitu   
2. 11. 2006 Školné podle Britů odrazuje mladé lidi od studia   
10. 10. 2006 Pedagogika na rozcestí? František  Augusta
11. 9. 2006 Univerzity usvědčují podvádějící studenty   
9. 9. 2006 Když jsem já šel tou putimskou branou... Jaromír  Máša
8. 9. 2006 Návrh změn pro české školství Radek  Sárközi
4. 8. 2006 Co bude se školstvím po prázdninách? František  Augusta
30. 6. 2006 Šikana na vysokých školách   
29. 6. 2006 Nikoli jen na okraj koaliční smlouvy; především však o vzdělávání Miloš  Dokulil
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
29. 6. 2006 Kvalita českého školství se rapidně zhoršila   
27. 6. 2006 Studenti jsou proslulí flákačstvím, ať platí za školu!   
26. 6. 2006 Jak mohou fungovat přijímací zkoušky na VŠ Boris  Cvek