10. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 10. 2006

Pedagogika na rozcestí?

Proč rozcestí, proč otazník? Na některých pedagogických fakultách jsou zřizovány nejen katedry didaktické technologie, ale i katedry inženýrské pedagogiky. Ve školství takto vzniká situace, na kterou by jeho reforma měla patřičně reagovat.

Kromě absolventů pedagogických fakult se jako pedagogové objevili i absolventi technických univerzit, kteří se, mimo jiné, uplatňují i jako učitelé technických předmětů na středních i vyšších odborných školách. Podmínkou pro získání aprobace je pedagogické vzdělání v některém z programů doplňujícího pedagogického studia.

Pokud budeme učitele technických předmětů odlišovat od ostatních, může na školách nastat situace, za které na nich budou dvě skupiny pedagogů. Jedni s aprobací na humanitní předměty, druzí s aprobací na technické předměty.

V současnosti do našeho života čím dál, tím víc, proniká technika a to především elektronika. Tato skutečnost klade zvýšené nároky na ty pedagogy, kteří i když mají úplné pedagogické vzdělání, obtížně se orientují v současné náročné technické problematice. Dokazuje to i nízké procento počítačové gramotnosti u značné části našich pedagogů.

Učitelé s aprobací na technické předměty zase často podceňují možný kladný přínos znalostí z pedagogiky při výuce svých předmětů.

Postojem učitelů technických předmětů k pedagogickému vzdělání se zabýval Masarykův ústav vyšších studií ČVUT - katedra inženýrské pedagogiky. Ve školním roce 2001/2002 byla na této katedře provedena výzkumná sonda, ve které odpovídali učitelé technických předmětů -- frekventanti bakalářského studia především na otázky, které se vztahovaly jednak k úrovni jejich pedagogické přípravy v průběhu technického studia a dále jaké pedagogické vzdělání by potřebovali získat doplňkovým bakalářským studiem.

Jejich názory byly velmi odlišné a to jak z hlediska potřebné pedagogické náplně, tak i jeho časové délky. Obsah i časové parametry tohoto doplňkového studia se pravděpodobně budou měnit i v závislosti na vývoji nové techniky a jejího využívání ve školství.

Na tuto skutečnost by mělo pamatovat další vzdělávání pedagogů. Jeho cílem by mělo být vyrovnání rozdílné úrovně uvedených dvou kategorií v technické a pedagogické přípravě.

Pokud by se tento problém podařilo vyřešit, následovalo by řešení dalšího, ale již společného problému, kterým je v dnešní mimořádně náročné době požadavek na zvýšení úrovně výuky. K tomu mohou podstatně přispět jak moderní didaktická technika -- především výpočetní, tak i efektivní didaktické metody.

Problémem využití počítačů při výuce se detailně zabývali američtí odborníci. Došli k důležitému poznatku proč ani několikaleté masivní investice do vybavování amerických škol počítačovou technologií nemají uspokojivý efekt, rozborem této skutečnosti:

Rovnice žák + počítač = učení je neúplná,

správnější je učitel + počítač + žák = učení.

Klíčový je učitel, ne počítač!

Podle mého názoru je toto konstatování v pořádku, ale měl by jím být jeden z učitelů technických předmětů, v tomto případě učitel výpočetní techniky.

Potom by tato rovnice měla tuto podobu:

učitel výpočetní techniky + počítač + žák = učení

V současnosti jim může být učitel výpočetní techniky proto, že jeho odborné znalosti jsou na potřebné úrovni a pro získání aprobace absolvoval i požadované pedagogické vzdělání.

Jak již bylo uvedeno, další vzdělávání našich pedagogů se má, kromě jiného, zaměřit i na vyrovnání jejich rozdílné úrovně v technické a pedagogické přípravě. Tento rozdíl se může negativně projevovat i v jejich vzájemných vztazích. Vzhledem k zavádění výpočetní techniky do škol je třeba aby učitelé s aprobací na humanitní předměty dosáhli potřebnou úroveň počítačové gramotnosti, bez které u svých žáků, kteří již tuto techniku ovládají, těžko obhájí svoji autoritu.

Rovnice učitel výpočetní techniky + počítač + žák = učení je, podle mého názoru, také neúplná. Vzhledem k požadavku na zvýšení úrovně vyučování a učení v současné mimořádně náročné době je třeba využívat efektivní didaktické metody. Rámcové vzdělávací programy uvádějí co je třeba vyučovat, podle nich zpracované Školní vzdělávací programy by měly především řešit jak vyučovat. Jako absolvent elektrotechnické fakulty jsem po promoci nastoupil na místo učitele technického předmětu a potřebné pedagogické vzdělání získal až po třech letech, tedy patřím mezi učitele s technickou aprobací.

Při výuce jsem zjistil, že je výhodné stejně krokově postupovat při výuce teorie i praxe. Toto řešení se mi osvědčilo a proto ho ve svých dosud uveřejněných příspěvcích vysvětluji a doporučuji. Vždyť podobně postupně se dítě naučilo pít, jíst, chodit, totéž platí i pro náš další život. Krokově ovládáme i svoje technické prostředky -- mobil, video, televizi i počítač při výuce.

Má-li být rovnice učitel výpočetní techniky + počítač + žák = učení v pořádku i z hlediska požadavků využívání efektivních didaktických metod, je třeba dodatečně poučit učitele výpočetní techniky o nových metodách výuky. Totéž ale platí i pro druhý člen této rovnice, počítač. Jeho konstrukce je poplatná především požadavkům z hlediska ekonomického využití. Jedinou možností je vyřešit jeho programovou náplň tak, aby odpovídala požadavkům nových efektivních didaktických metod.

Z toho, co zde bylo uvedeno lze usoudit, že pokud má být české školství úspěšnější, je třeba při jeho reformě respektovat značné množství požadavků, na některé jsem se pokusil poukázat.

Před novým vedením školství je důležité rozhodnutí: Buď pokračovat v nastoupené reformě, která svým dlouhodobým řešením neumožňuje operativně realizovat požadavky rozvoje především techniky, nebo se pokusit ve spolupráci s pedagogy humanitních i aprobovaných nových absolventů technických univerzit o takovou reformu, která by umožnila zavést naše školství na správnou cestu.

                 
Obsah vydání       10. 10. 2006
10. 10. 2006 Demokracie není posvátná kráva, je daleko víc Bohumil  Kartous
10. 10. 2006 Guardian o "provokativním aktu" Severní Koreje
10. 10. 2006 Vojenská rozvědka si vyřizuje účty prostřednictvím Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
10. 10. 2006 Bush požaduje zásah proti Severní Koreji
10. 10. 2006 V Afghánistánu vybuchují nálože, povstalce živí obchod s drogami
10. 10. 2006 Česká armáda přiznala, že každý stý uchazeč o službu je pravicový extremista
10. 10. 2006 Krok USA směrem k totalitě
10. 10. 2006 10. 10. 2010 - hysterie na Invexu Štěpán  Kotrba
10. 10. 2006 Kuba popírá, že má Castro rakovinu
10. 10. 2006 ■ ■ ■ Ivan  Blatný
10. 10. 2006 Strašidlo komunismu je zbytečné Irena  Ryšánková
10. 10. 2006 Súdán: nejnovější fronta intervenční hegemonie USA? Mesfin  Gedlu
10. 10. 2006 Díky za každou špetku slušnosti Jiří  Havel
10. 10. 2006 Blažený svět fotbalistů - jen aby tam nebyli rasisté a chuligáni Uwe  Ladwig
10. 10. 2006 35 států s vysokými příjmy vydávají na vojenství čtyři pětiny světových výdajů Oskar  Krejčí
10. 10. 2006 Nové pochybnosti o Darwinově teorii evoluce Stanislav  Heczko
10. 10. 2006 Mezinárodní měnový fond v Iráku: druhá invaze
10. 10. 2006 Brazílie: Jsme zase u geniálního Gramsciho Josef  Mikovec
10. 10. 2006 Nevládní organizace skrývají za bohulibé cíle prosazování partikulárních zájmů
10. 10. 2006 Pedagogika na rozcestí? František  Augusta
10. 10. 2006 Lesní moudrost II. Věra  Říhová
9. 10. 2006 Četl Rovenský Lomborga? Ivan  Brezina
8. 10. 2006 Ne, nejsme na kolenou - ryjeme držkou v zemi
9. 10. 2006 David Blunkett: Ohledně války v Iráku byly v britské vládě vážné rozpory
9. 10. 2006 Zástupkyně Veřejného ochránce práv jednala v rozporu se zákonem Ivan  David
9. 10. 2006 O útoku na Írán se dozvíte až z tisku, vážení spojenci Michal  Brož
9. 10. 2006 Strach z parlamentní demokracie? Bohumil  Kartous
9. 10. 2006 Nosí islámské ženy roušku na obličej dobrovolně?
9. 10. 2006 Parametry hrdinství Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
10. 10. 2006 Pedagogika na rozcestí? František  Augusta
11. 9. 2006 Univerzity usvědčují podvádějící studenty   
9. 9. 2006 Když jsem já šel tou putimskou branou... Jaromír  Máša
8. 9. 2006 Návrh změn pro české školství Radek  Sárközi
4. 8. 2006 Co bude se školstvím po prázdninách? František  Augusta
30. 6. 2006 Šikana na vysokých školách   
29. 6. 2006 Nikoli jen na okraj koaliční smlouvy; především však o vzdělávání Miloš  Dokulil
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
29. 6. 2006 Kvalita českého školství se rapidně zhoršila   
27. 6. 2006 Studenti jsou proslulí flákačstvím, ať platí za školu!   
26. 6. 2006 Jak mohou fungovat přijímací zkoušky na VŠ Boris  Cvek
12. 6. 2006 O co jde ve volbách a po nich? František  Augusta
30. 5. 2006 Školné a ekonomické bariéry v přístupu ke vzdělávání Petr  Staněk
30. 5. 2006 Asociace školských odborů hodnotí 8 let vlády ČSSD Radek  Sárközi
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu