4. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 10. 2006

Jiří David: Protestuji proti pořadu České televize o VŠUP

Dne 2.10.2006 odvysílala Česká televize v pořadu Reportéři ČT reportáž k odvolání rektora Borise Jirků.

Pro nezasvěceného čtenáře připomínám, že Boris Jirků byl regulérně a po právu odvolán na jednohlasný návrh Akademického senátu VŠUP prezidentem republiky Václavem Klausem na konci června roku 2006.

Jeho místo dočasně, do doby nově zvoleného rektora, statutárně v rámci zákona, zaujal studijní prorektor Petr Larva, člověk, který nastoupil spolu s Borisem Jirků.

Pan Larva se na "provizorním" vedení školy konsensuálně dohodl s nově rozšířeným kolegiem VŠUP.

Tedy se všemi vedoucími jednotlivých kateder a ekonomickým úsekem, včetně zástupců Akademického senátu.

Na jejich prvním zasedání, počátkem července 2006, bylo deklarováno společné komuniké o tom jak školu přivést k regulérním volbám nového rektora a dále vést školu při minimalizovaní "ztrát" při neúplném vedení školy.

V komuniké se v závěru, mimo jiné objevil i zdánlivě marginální bod, který však jednoznačně říkal, cituji: Smyslem tohoto komuniké je ukončení všech konfrontací mezi vedením školy, Akademickým senátem a akademickou obcí.

Nebudu zde již nikoho unavovat výčtem toho, jak toto komuniké i věci následné, bylo dosavadním prorektorem Larvou mnohokráte překrouceno, porušeno, nedodrženo.

Je však naprosto skandální, jak redaktoři pořadu Reportéři ČT, jednostranně(!), značně zavádějícím a zkreslujícím způsobem informovali své diváky. Které touto tzv. reportáží uvedli záměrně a cíleně v omyl.

Je pro demokracii a pro veřejněprávní instituci, jakou chce ČT být, nepřípustné takto účelově manipulovat s domněnkami, či doložitelně účelovými lži účastníků této reportáže. Jen malý doklad, necelý týden, před touto reportáží, zasedala Umělecká rada VŠUP, tedy nejvýraznější a respektovaný institut školy(všichni vedoucí pedagogové, přizvaní externí umělci a teoretikové apod.). Umělecká rada kromě jiného sdělila akademické obci (tedy prostřednictvím svých vedoucích pedagogů studentům a dalším), že již nechce nadále medializovat rozpory, které vnesl do školy svým zvolením B.Jirků. Bylo doslovně řečeno, že je dobře, že nikdo z Akademického senátu nevystoupil v ČT v pořadu Reportéři ČT, neboť chod školy se musí opět stabilizovat, zvěrohodnit a očistit od špíny, které na ní vedení v čele s B.Jirků naneslo.

Nikdo, zdůrazňuji nikdo z této Umělecké rady, nebyl proti!

Prorektor P. Larva však nikomu z vedoucích pedagogů neřekl, že již vystupuje (vystoupil, předtočil) v televizním médiu, kde opět říká polopravdy a poškozuje tím celou školu v očích neinformované, laické veřejnosti. Nenašel však v sobě sebemenší odvahu pedagogům do očí říci, jakým způsobem dezinformuje(již dezinformoval) veřejnost za jejich zády.

Zvláštní(příznačná však pro pořad na soukromou objednávku!) je i skutečnost, že reportér M. Wolner v úvodu řekl, cituji: Pochybnosti o odvolání B.Jirků trvají. Proč a kdo měl zájem o jeho odvolání. I když odvolání stvrdil prezident V.Klaus, ani tři měsíce poté není na škole klid! Už tento týden se sejde akademická obec, na které se bude o rektorově odvolání jednat. Jeho příznivci se s odvoláním nehodlají smířit, považují jej za nespravedlivé.

Na VŠUP však do dnešního, tedy následujícího rána, nikdo bezprostředně akademickou obec nesvolal, nikdo z vedoucích pedagogů a jejich asistentů, tudíž ani jejich studenti o tom neměl sebemenší tušení! Jak je možné, že to den předem sděluje reportér (jež se nyní obhajuje tím, že to bylo oznámeno na školním intranetu) veřejně právního institutu, jakou má být Česká televize?! O jakých pochybnostech a neklidu na VŠUP pan M.Wollner vlastně mluví?!

Ano ti, tzv. příznivci, jež jsou nespokojeni s odvoláním rektora existují.Jsou to z 25 vedoucích pedagogů a jejich asistentů a šesti pedagogů katedry teorie prokazatelně 3 pedagogové, když si dovolím nepočítat pan Larvu. Čili cca z 56 pedagogů 6 přímých příznivců B.Jirků. Nikdo, kromě těchto tří pedagogů na posledních Uměleckých radách B.Jirků zjevně nepodporoval.

Kdo tedy chce znovu, ptám se pana redaktora M.Wollnera, který to tak sugestivně vylíčil do našich obýváků, jednat znovu o odvolání rektora. Tři lidé z dvaceti pěti!? Převedeno na celou akademickou obec, která čítá cca 500 lidi, mají tito tzv. příznivci pravděpodobných10 procent. Těm je dávám rozhodující prostor v reportáží?! Náhoda?!

Je opravdu hanlivé to, co v reportáži zaznělo, a je velmi povážlivé, když reportérka M.Kvašová sděluje "národu", že vyzývala tzv. druhou stranu o možnost vystoupit a nikdo ji nevyslyšel. Bylo naprosto zcestné a směšné, jakou formu pro to zvolila. Styděl jsem za tuto její bulvární interpretaci.

Vždyť předseda Akademického senátu naopak čestně dodržel usnesení v duchu všemi vedoucími kateder přijatého komuniké z počátku července tohoto roku. Nejde však o zamlčování nepravostí, naopak!

Máváním jakýmisi fakturami a voláním na firmy, které prodávali škole údajně předražené fotoaparáty, mikrofony apod., kdo konkrétně ví o jaké zboží se skutečně jednalo. Lživá, ale to už jsem zase na počátku odvoláváni Borise Jirků, tvrzení o uzavírání smluv bývalou kvestorskou. A tak dále.

Jsem nejen proto hluboce zklamán a znechucen lidmi z České televize, kteří naprosto neprofesionálně a hloupě informuji naše občany. Zpochybňují tímto, mimo jiné i při neúctě k presumpci neviny (!), naše významné umělce a pedagogy.

Silou své autority budu o tomto informovat významné osobnosti nejen našeho kulturního i společenského života.

Jiří David, pedagog VŠUP a vizuální umělec

                 
Obsah vydání       4. 10. 2006
4. 10. 2006 Příznivci americké základny v Česku zoufale hledají argumenty Zdeněk  Havel
4. 10. 2006 Radar u Mohyly míru? Miroslav  Jandora
4. 10. 2006 Nejednotní lidovci
4. 10. 2006 V Británii se už nesmí na veřejnosti demonstrovat
4. 10. 2006 Vinobraní Bohumil  Kartous
4. 10. 2006 Jiří David: Protestuji proti pořadu České televize o VŠUP Jiří  David
4. 10. 2006 Marek Wollner: Jiří David nevyvrací podstatu věci
4. 10. 2006 Siemens a BenQ nebo Jak se dostat z mizérie Uwe  Ladwig
4. 10. 2006 Klaus: Cesta po dějinách komunismu s tržními prvky Štěpán  Kotrba
4. 10. 2006 Obchod je důležitý, důležitější je však slušnost Jan  Čulík
4. 10. 2006 O návratu avantgardy ducha do katakomb Jan  Paul
4. 10. 2006 Přehájkováno... Ladislav  Žák
4. 10. 2006 Gruzie do NATO! Oskar  Krejčí
4. 10. 2006 Parlament je dav Oskar  Krejčí
3. 10. 2006 Vláda nedostala důvěru, 97 poslanců není většina Štěpán  Kotrba
3. 10. 2006 V zemi je svoboda. Utěšujme se Oldřich  Průša
3. 10. 2006 Protiraketová obrana USA: Výsledky testů budí rozpaky v odborných kruzích Stanislav  Kaucký
3. 10. 2006 Spojené státy nebudou ovládat internet
3. 10. 2006 Katolická církev útočí na BBC
3. 10. 2006 Rozhlas, jak ho vidí staří i mladí? Tragédie! Ivo V. Fencl
2. 10. 2006 Spain is different Darina  Martykánová
2. 10. 2006 Rakušané odmítli demontáž sociálního státu Richard  Seemann
2. 10. 2006 Niall Ferguson: Ignorovat Ženevské dohody není dobrý nápad
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

VŠUP - trampoty umělecké školy RSS 2.0      Historie >
4. 10. 2006 Jiří David: Protestuji proti pořadu České televize o VŠUP Jiří  David
4. 10. 2006 Marek Wollner: Jiří David nevyvrací podstatu věci   
2. 8. 2006 Rektora VŠUP odvolal prezident Jan  Paul
30. 6. 2006 Jádrem sporu byla bagatelizace Jan  Paul
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků   
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti   
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků   
30. 3. 2006   
24. 10. 2005 Šel jsem si to zkusit a vyhrál jsem! Jan  Paul
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
24. 10. 2005 Jan Paul nepsal o všem