4. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 10. 2006

Marek Wollner: Jiří David nevyvrací podstatu věci

Protože jsem dostal rozezlený, ale nevěcný dopis pana Jiřího Davida, v jehož doušce je výhrůžka, že o všem bude informovat i Britské listy, rozhodl jsem se vám poslat scénář inkriminované reportáže.

Nejenže mi Jiří David vkládá do úst slova, která jsem nikdy neřekl, ale především nevyvrací podstatu věci - závěry vnitřního auditu, který posléze potvrdil i audit externí. Závěry auditu navíc nade vší pochybnost potvrzuje i zástupce firmy Belconet, která je v auditu zmiňována, píše Marek Wollner, dramaturg pořadu Reportéři ČT.

Studio-moderátor Marek Wollner:

29. června byl poprvé v historii České republiky odvolán rektor vysoké školy - konkrétně šlo o vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, jmenovitě o akademického malíře Borise Jirků. I když odvolání stvrdil svým podpisem prezident Václav Klaus, ani tři měsíce poté není na škole klid. Už tento týden se sejde akademická obec, na které se o rektorově odvolání bude znovu jednat. Jeho příznivci se totiž s odvoláním nedokážou smířit - považují jej za nespravedlivé. Proč? To zjišťovala Martina Kvašová a Aneta Vojtěchová.

SYN Martina Kvašová, reportérka

5G 25956, 03:23:21

Pane Jirků, já bych vás teď poprosila, jestli byste mi tady v tom ateliéru mohl ukázat obraz, který vám nejvíc vystihuje vaše postavení ve škole a vůbec postavení školy teď.

SYN Boris Jirků, odvolaný rektor

5G 25956, 03:23:33

Možná jeden bude, tady ten portrét se sklopenou hlavou a s tím velmi bolestným okem. Mám ještě jeden, ale tam je té bolesti tolik, že se na to ani nechci dívat. Nikdy jsem o tom zvlášť nepřemýšlel, teď se dostávám do situace, kdy jsem se stal pro polovinu studentů zlem.

komentář: Boris Jirků stál v čele Vysoké školy uměleckoprůmyslové pouhé čtyři měsíce. Už způsob jeho zvolení vyvolal vlnu nevole. Jeho odpůrci mu vytýkali, že při volbě rektora zvítězil díky jedinému hlasu, který si navíc podle nich dal on sám.

21:04 DVD

... to ale není důvod na odvolání rektora.. ano, to je důvod?... určitě je to důvod, proč já nemám k takto zvolenému rektorovi důvěru.. ale to je váš problém 21.18

koment: Po nástupu do funkce sliboval Boris Jirků kontroly dosavadního hospodaření školy. Tímto krokem ale píchl do vosího hnízda. Audity, které nechal provést, totiž ukázaly, co mělo nejspíš zůstat utajeno, a způsob jejich provedení se stal jedním z důvodů jeho odvolání.

SYN Petr Larva, statutární zástupce školy

5G 46827, 01:00:44

Tím prvním auditem, který spustil, tak byl audit vnitřního řízení školy, který odhalil nedostatky řekněme vnitřní komunikace a kontroly, což vlastně otevřelo celou kapitolu důvěryhnodnosti či transparentnosti hospodaření školy a alespoň z té doby si pamatuji tolik, že se jednalo ještě s tehdy bývalou kvestorkou paní ing. Jeřábkovou o narovnání věcí. Ta to zcela rezolutně odmítla.

koment: V samém centru problému je právě Jana Jeřábková, která měla tři roky na starost hospodaření celé školy. Boris Jirků ji odvolal. To se ale nelíbilo Akademickému senátu a stalo se jedním z dalších bodů, kvůli kterým jeho členové rektora kritizovali. Možná taky proto, že v senátu nyní sedí i Jirkův předchůdce Jiří Pelcl. Ten paní Jeřábkovou na místo kvestorky dosadil a jako její nadřízený spolu s ní za ekonomickou situaci školy zodpovídal.

SYN Boris Jirků, odvolaný rektor

5G 46827

Sám jsem byl velmi překvapený, když jeden z důvodů pro mé odvolání senát uvedl: odvolání paní kvestorky.

02:40:10

protože opravdu ten problém s ní neustále narůstal. Podepisovala smlouvy bez mého vědomí, nejdůležitější smlouvu, tuším, že to bylo, 4. dubna s firmou TYPAZ, která nás zastupuje v soutěžích a ve výběrových řízeních na novou stavbu řádově za půl miliardy. Paní kvestorka pravděpodobně od bývalého rektora měla nějaké plné moci, ale já jsem jí žádnou plnou moc nedal, přesto smlouvu podepsala. Já jsem byl přítomen na škole a vůbec mi to ani neoznámila.

koment: To tvrdí bývalý rektor. O názor jsme opakovaně žádali i bývalou kvestorku, mluvit s námi ale nechtěla.

TLF Jana Jeřábková, odvolaná kvestorka

37526

Aneta

Dobrý den paní Jeřábková, tady ještě jednou Aneta Vojtěchová z České televize,

00:01:53

chtěla jsem se zeptat, jestli jste si to přeci jenom nerozmyslela a jestli byste na tu kameru nebyla ochotná vystoupit.

Jeřábková

Ne,ne,ne opravdu ne

00:02:25

Tak jak jsem Vám to říkala včera, já jsem se o tom bavila se svým právníkem a ten jako jednoznačně říká ne.

koment: Na červnové tiskové konferenci však byla sdílnější a na otázku České televize - proč nebyly za doby jejího působení prováděny kontroly hospodaření - pronesla zajímavý výrok.

SYN 8479, 01:05:54 - 01:06:22

Martina: Proč jste nedělala audity za předchozí roky?

SYN Jana Jeřábková, odvolaná kvestorka

Vím, že mám v účetnictví nepořádek, tak si to přeci nebudu ještě ověřovat audity.

koment: Takové přiznání je v našich poměrech dost vzácné. O tom, jaký nepořádek měla pravděpodobně na mysli, mluví výsledky zpracovaných auditů.

SYN Petr Larva, statutární zástupce školy

5G 46827, 01:21:14

Externí audit zcela jasně potvrdil pochybení, a to kalibru, který není běžný pro řekněme omyl.

SYN Ivana Wurmová, interní auditorka VŠUP

5G 46827

Interní audit přišel na nesrovnalosti v účetnictví. K tomuto auditu byla přizvána externí spolupráce. K externí spolupráci firma a tato firma přišla při posuzování cen nakupovaného zboží na přecenění zboží, které na těch fakturách bylo uvedeno.

01:34:23

Tento fotoaparát byl nakoupen za cenu 43.435,-- vč. DPH

SYN Martina- prohodit za auditorku

5G45183, 04:21:48

Jaká byla cena fotoaparátu Sony DSCV5 v prosinci 2005?

SYN prodavač

04:22:14

Běžná cena tohoto kompaktního fotoaparátu byla 7 890, průběžně během celého prosince.

SYN Wurmová

01:30:59

Od firmy BELCONET byl třeba zakoupen mikrofon hodnotě 23.900 bez DPH. V době, kdy mikrofon byl zakoupenej, tak běžná cena na trhu za jeden mikrofon byla bez DPH 2.690,--. To co si fakturovali 23.900 bez DPH.

koment: Nadhodnocené byly téměř všechny druhy zboží - od kabeláže po scannery.

TLF Jan Stehlík, jednatel fy Belconet

00:06:31 Martina

Mě zaujaly některé ty ceny, které jsou asi 7x vyšší, takže je to u Vás běžné u Vaší firmy?

00:09:23 Pan Stehlík

jestli je to běžné? Řeknu asi ano, když momentálně jsou fakturovány, dali jsme nějakou nabídku, ta nabídka byla akceptována a to zboží jsme dodávali, tak asi to běžné je.

SYN Martina

5G 46827, 01:33:47

jaká ztráta byla nalezena za rok 2005?

SYN Ivana Wurmová, interní auditorka VŠUP

01:33:51

ta částka se pohybuje kolem 1.300.000.

SYN Petr Larva, statutární zástupce školy

5G 32908, 10:28:14

Pro mě to představuje částku, která zhruba by mohla pokrývat výuku v terénu, což je nový projekt. Jsou to studijní cesty s vedoucími ateliérů, které většinou podkládají práci v ateliéru.

koment: Předražené zboží objednávala paní Jeřábková u brněnské firmy Belconet, která byla založena necelý měsíc po jejím nástupu do funkce. Část zboží ale dodala společnost IMC Consulting z Ostravy, přestože u ní nic objednáno nebylo.

TLF Jan Stehlík, jednatel fy Belconet

5G 33476, 00:08:20

Martina

Ve firmě IMC Consulting máte nějaké vazby?

TLF Stehlík, 00:08:23

Nemám.

TLF Martina, 00:08:24

Nemáte?

TLF Stehlík

00:08:25

Ne.

koment: Jednatelé obou firem jsou ale švagři. Pan Stehlík tedy podle svých slov nezná manžela své sestry. A co bylo podstatou rodinného byznysu? Dodané zboží přesahovalo částku dva miliony, při které se u veřejných zakázek musí vyhlašovat výběrové řízení. Tím, že část zboží dodala jiná firma, se jeho hodnota rozdělila na dvě části. Firma vyfakturovala mnohem vyšší ceny než byly na trhu běžné a mohla taky dostat zakázku od školy přímo.

SYN Václav Sládek, advokát

5G34178, 11:05:49

To je snaha vyhnout se režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Představuje to samozřejmě korupční potenciál obecně.

SYN Radek Jurčík, akreditovaný lektor v oblasti veřejných zakázek

5G34178, 10:57:03

tam hrozí příslušnému odpovědnému pracovníkovi zejména zřejmě tomu, který podepsal příslušné smlouvy odpovědnost podle pracovně právních předpisů to znamená pokud by se neprokázal úmysl, tak až do čtyř a půl násobku průměrné měsíční mzdy, případně náhrady škody, případně možnost například odvolání, či propuštění z pracovního poměru.

koment: Zajímalo nás tedy, proč předseda Akademického senátu přese všechno chce, aby paní Jeřábková ve funkci kvestorky zůstala a proč ji nadále navrhuje jako spoluřešitelku ministerských grantů.

05:02:23

Martina, Aneta: Dobrý den,my jdeme za panem architektem Smetanou. Máme s ním v 5 hodin schůzku, nevíte,jestli tady je?

Vrátná:Já jsem ho teda dneska neviděla.

koment: Pan Smetana na domluvenou schůzku nepřišel a ani v telefonickém nám nebyl schopen odpovědět, proč by podle něj měla granty řešit právě paní Jeřábková.

TLF Jindřich Smetana, předseda Akademického senátu VŠUP

5G 29382, 00:09:52

Martina

pokud je na ní podáno trestní oznámení kvůli nějakým hospodářským deliktům a podobně, tak mě zajímá, proč chcete zrovna na to místo dosadit ji?

Smetana

00:10:12

prosím vás já taky neprobírám teď trestní oznámení na našeho premiéra, vždyť ty trestní oznámení zejména z dílny pana Larvy, to se jenom hýří nebo bývalého pana rektora.

Martina

00:10:24

takže vy si myslíte, že paní Jeřábková je prostě dostatečně důvěryhodná a schopná na to, aby to řešila?

Smetana

00:10:30

jako já si myslím, že pan Larva není důvěryhodná osoba, aby přetahoval a změnil autorství grantu, to si myslím.

koment: Vysokou školu uměleckoprůmyslovou teď čekají nové rektorské volby. Spor ji ale rozděluje na dva nesmiřitelné tábory. Odvolaný rektor na škole zůstal a nadále vyučuje figurální kresbu.

SYN Boris Jirků, odvolaný rektor

5g 50336, 20:13:24

kdybych měl možnost tuto situaci opakovat, tak musím říct, že bych se zachoval stejně, protože já nikdy nezkousnu okrádání studentů. Na to je mám příliš rád.

20:10:14

mám pocit, že jsem byl veřejně popraven, že jsem prohrál, to jsem určitě prohrál, ale věřím, že ta má prohra může být pro někoho inspirací.

                 
Obsah vydání       4. 10. 2006
4. 10. 2006 Příznivci americké základny v Česku zoufale hledají argumenty Zdeněk  Havel
4. 10. 2006 Radar u Mohyly míru? Miroslav  Jandora
4. 10. 2006 Nejednotní lidovci
4. 10. 2006 V Británii se už nesmí na veřejnosti demonstrovat
4. 10. 2006 Vinobraní Bohumil  Kartous
4. 10. 2006 Jiří David: Protestuji proti pořadu České televize o VŠUP Jiří  David
4. 10. 2006 Marek Wollner: Jiří David nevyvrací podstatu věci
4. 10. 2006 Siemens a BenQ nebo Jak se dostat z mizérie Uwe  Ladwig
4. 10. 2006 Klaus: Cesta po dějinách komunismu s tržními prvky Štěpán  Kotrba
4. 10. 2006 Obchod je důležitý, důležitější je však slušnost Jan  Čulík
4. 10. 2006 O návratu avantgardy ducha do katakomb Jan  Paul
4. 10. 2006 Přehájkováno... Ladislav  Žák
4. 10. 2006 Gruzie do NATO! Oskar  Krejčí
4. 10. 2006 Parlament je dav Oskar  Krejčí
3. 10. 2006 Vláda nedostala důvěru, 97 poslanců není většina Štěpán  Kotrba
3. 10. 2006 V zemi je svoboda. Utěšujme se Oldřich  Průša
3. 10. 2006 Protiraketová obrana USA: Výsledky testů budí rozpaky v odborných kruzích Stanislav  Kaucký
3. 10. 2006 Spojené státy nebudou ovládat internet
3. 10. 2006 Katolická církev útočí na BBC
3. 10. 2006 Rozhlas, jak ho vidí staří i mladí? Tragédie! Ivo V. Fencl
2. 10. 2006 Spain is different Darina  Martykánová
2. 10. 2006 Rakušané odmítli demontáž sociálního státu Richard  Seemann
2. 10. 2006 Niall Ferguson: Ignorovat Ženevské dohody není dobrý nápad
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

VŠUP - trampoty umělecké školy RSS 2.0      Historie >
4. 10. 2006 Jiří David: Protestuji proti pořadu České televize o VŠUP Jiří  David
4. 10. 2006 Marek Wollner: Jiří David nevyvrací podstatu věci   
2. 8. 2006 Rektora VŠUP odvolal prezident Jan  Paul
30. 6. 2006 Jádrem sporu byla bagatelizace Jan  Paul
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků   
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti   
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků   
30. 3. 2006   
24. 10. 2005 Šel jsem si to zkusit a vyhrál jsem! Jan  Paul
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
24. 10. 2005 Jan Paul nepsal o všem