3. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 11. 2005

Český ministr vnitra František Bublan řekl, že Česká republika a dalších 10 nejmenovaných zemí odmítly žádost USA, aby tyto země převzaly vězně, zadržované na základně v zálivu Guantánamo.

čtvrtek 23.00: Evropská unie konstatovala, že bude vyšetřovat zprávy, že americká CIA provozuje v postkomunistických zemích východní Evropy věznice, v nichž zadržuje osoby podezřelé z terorismu.

Americký list Washington Post napsal, že takové věznice existují v osmi zemích světa a že některé z nich jsou ve východní Evropě. Human Rights Watch, americká organizace na obranu lidských práv konstatovala, že jde pravděpodobně o Rumunsko a o Polsko, ale obě země to popřely.

3. 11. 2005

Americký list Washington Post na žádost americké vlády nezveřejnil jména východoevropských zemí, které se podílejí na tomto tajném vězeňském programu CIA.

V americké výzvědné agentuře sílí debata o legálnosti a morálce věznění osob v zahraničí, píše list Washington Post.

CIA zadržuje a vyslýchá některé ze svých nejdůležitějších vězňů, údajných příslušníků Al Kajdy, ve vězení ze sovětské éry ve východní Evropě, potvrdili americkému deníku Washington Post američtí i zahraniční činitelé, kteří jsou seznámeni s touto praxí.

3. 11. 2005

Nedávno byl v českých médiích líčen případ samozvaného rozhodčího soudu (tedy soudu, jehož legitimita nebyla založena na dohodě stran sporu), který vyhotovoval rozhodnutí -- rozhodčí nálezy, na jejichž základě byly dokonce následně prováděny četné soudní exekuce. Toto pochybení není případem pro odborný právnický tisk. Nejde totiž o problematiku výkladu a aplikace práva, nýbrž o případ, kdy instituce, jimž zákony svěřují výkon určitých pravomocí, ignorují zákonný rámec těchto pravomocí a vykonávají státem svěřené činnosti a státní moc zločinným způsobem. Pitaval, známý francouzský autor sbírky starých kriminálních případů, popisuje takové vybočení v případu "zločinného prokurátora". V české justici však úporně přežívá názor, podle něhož zcela vše, co příslušný orgán učiní, spadá výlučně pod nápravu formou opravných prostředků (odvolání, stížnosti apod.). Státní orgán (soud, správní orgán) se tak žádným rozhodnutím zločinu nedopouští, nýbrž se pouze v rámci své právní úvahy "mýlí" a je na dotčených subjektech, aby využili další instance. Rozhodnutí státního orgánu nebo jeho činnost, překračující rámec pravomocí, jsou obecně považovány za výsledek nezávislého postupu, který lze napravovat pouze opravnými prostředky. Ve Spojených státech jsou ročně desítky soudců odsouzeny za zločiny spáchané při výkonu své funkce. V ČR se "úlety" soudců tak přísně neposuzují. U nás přece rozhoduje nestranný a nezávislý orgán. Bohužel v našem pojetí pod tuto nezávislost spadá i nezávislost na zákonu, která by v normálních poměrech měla být posuzována jako kriminální činnost (zneužívání postavení veřejného činitele, poškozování cizích práv aj.).

Ze své praxe uvedu dva případy, kdy rozhodující orgán beztrestně vykonával státní moc zločinným způsobem.

3. 11. 2005

Anebo odebírá stát občanovi právo na zdravé prostředí?

Vladimír Burda žije v Ostravě - Radvanicích. Při jihozápadním větru je tato obec zamořena kouřem z aglomerace nedaleké koksovny a hutě. Povolené imisní limity jsou překračovány krátkodobě až 10 x, dlouhodobě 3 x (polétavý prach, benzol a pyrén je překračován stabilně 10 x nad povolený limit). Tomu odpovídá také velmi vysoký výskyt rakoviny.

Rádi bychom dům prodali a odstěhovali se jinam, ale nikdo nemá o dům v takové lokalitě zájem, píše Vladimír Burda a kritizuje poslance, kteří se snaží !zjednodušit" ekologické zákonodárství: "Vy se snažíte prosadit zákon, který nám má znemožnit účastnit se správních řízení a prosazovat zlepšení životního prostředí."

Štěpán Kotrba naproti tomu argumentuje:

"Třeba případ firmy NEMAK je toho krásným důkazem. Jeden sedlák tam s ekologickými právníky v zádech blokoval výstavbu fabriky, která dá práci půlce okresu. Stát nemůže takto válčit o každý kus země. Buď je na stavbě veřejný zájem, nebo není. Na dálnici veřejný zájem je. Přistavět dva pruhy po celé délce je práce na deset let jen pro právníky. Každý dotčený touto stavbou se může samostatně soudit, odvolávat, soudit, odvolávat a tak pořád dokola."

Kdo má pravdu? Nebyl by rozumný kompromis? Zveřejňujeme korespondenci Vladimíra Burdy s poslancem za ČSSD Vlastimilem Aubrechtem, který chce občanským organizacím odebrat právo mluvit do schvalovacího řízení pro stavby:

Vladimír Burda, "Poslanci chtějí zrušit ochranu krajinného rázu" ZDE

4. 11. 2005

Akademický senát Fakulty elektrotechnické ČVUT vyhlašuje volby kandidáta na děkana

Bližší informace naleznete ZDE

3. 11. 2005

"Pozemkový fond umožnil spekulantům získat pozemky v okolí Prahy, na nichž obchodníci mohou vydělat přes dvě miliardy", oznamuje suše ČTK. O tyto pozemky přitom měly zájem obce, na jejichž území pozemky leží. Miliardové ohňostroje jsou už tak běžné, že statistickou veřejnost -- jinou ani neznáme -- to možná trošku vydráždí k malému vychýlení procentuelní homeostázy preferencí, ale za nějaký ten týden se ty dvě miliardy odepíší a bude se hledat způsob, jak takové peníze získat jinde. Nejjednodušší je probrat "přebujelé" zdroje ve sociální oblasti, zdravotnictví, školství, kultuře...

3. 11. 2005

Střet dvou nejvlivnějších osob na politické scéně České republiky, prezidenta Klause a premiéra Paroubka, symbolizuje mnohé. Dvě osoby s vazbou na Československou církvi husitskou zřejmě usoudily, že ten druhý si vypije svůj kalich hořkosti do dna.

3. 11. 2005

Jak se za patnáct let změnil vkus dospělých i dětí, zjišťuje nyní Česká televize. Její dramaturgové objevují, co mají děti rády tak, že se ptají (nejspíš dnes už dospělých) uživatelů internetu, kteří zabloudí na www stránky České televize. A protože jeden starý, archivní český večerníček je dodnes krásnější a kultivovanější než deset nových, odněkud dovezených "pohádek" o kačeru Donaldovi, zelených želvách či modrých Šmoulech, přimlouváme se i my za váš hlas - pro kterýkoliv z nabízených. Třeba pak i v České televizi pochopí, že podporovat českou animátorskou školu je investice, která se médiu veřejné služby nemůže nevyplatit. I po čtyřiceti letech. Banner, který přidáváme k této glose, není placený. Stejně jako večerníčkovo autíčko, i on k vám přichází zdarma a nečekaně. Chce vás potěšit. Dobré myšlenky se musí podporovat, hýčkat a oprašovat. Třeba pod nimi objevíte své dětství. Klikněte...

(Drobný problém: V ČT už neumějí česky. Říká se totiž: "Hlasujte pro svou oblíbenou pohádku", ne vaši. Potud veřejnoprávní televize. Pozn. JČ)

3. 11. 2005

Reaguji na výtku "hlasujte pro vaši pohádku" - nevím, zda o těchhle zájmenech existuje nějaká syntetická práce, ale už v renesanční češtině (byť pozdní, 1619) se tenhle jev vyskytuje: ve astronomickém spise, který přepisuji, to není nic výjimečného:

"Nebo kdy obrátíme oči naše na všecky částky okrlšku tohoto/ k východu neb k západu/ k poledni aneb k půl noci/ nic jiného nenajdeme/ nežli hřích, nedbánlivost, marnost, a nečistotu."

"Ale když příklady jiných před oči tuto sobě stavíme/ a hněv Boží proti přestupníkům přikázání svatých připomínáme/ sluší opravdově nám nyní do ňáder naších vlastních nahlédnouti/..."

Pozn. JČ.Jakub Žytek ovšem poznamenává, že renesanční čeština výše uvedeného citátu mohla být ovlivněna latinou, a dále zdůrazňuje, že má jen jediný příklad tohoto jevu. - Obávám se, že v případě úzu, jaký používá ČT to spíš bude vliv angličtiny a razantní, angličtinou ovlivněné reklamy: "Kupte si nový program pro váš počítač!" Reklama potřebuje zdůrazňovat osobní angažmá spotřebitele. Podle české gramatiky však je správné pouze "svůj".

3. 11. 2005

Ve středu zažil britský premiér Tony Blair dosud snad nejnepříznivější den za dobu, kdy zastává svůj premiérský úřad. K rezignaci byl donucen ministr pro práci a důchody David Blunkett, kterého Blair podpořil ještě v úterý večer, a ve středu večer byla v Dolní sněmovně donucena britská vláda ke kompromisu ohledně nejkontroverznějších rysů nově navrhovaného zákonu proti terorismu.

3. 11. 2005
Zdena Bratršovská, František Hrdlička

Je zvláštní, jak málo pozornosti věnují české sdělovací prostředky duševnímu vývoji dětské populace, přestože je zřejmé, že dnešní děti vyrůstají v jiných společenských podmínkách než jejich rodiče. Děti jsou nanejvýš cílovou skupinou pro reklamní agentury a tématem zpráv a rozborů se stávají zpravidla jen tehdy, stanou-li se oběťmi psychopatů, nebo spáchají-li naopak samy trestný čin, tedy jen v extrémních případech. Představitelé nové demokracie a nové kultury zřejmě dosud nenašli způsob, jak by nahradili ideologickou masáž, kterou pro dorost připravovali představitelé předchozího režimu, a tak ponechávají děti napospas nové skutečnosti, která ovšem nemusí mít vždy výchovné parametry. Proč by se ostatně dětmi zabývali, když jsou politicky i ekonomicky bezvýznamné -- nevydělávají, nehlasují a nevol?

3. 11. 2005
Zpracoval Muhammad Abú Nasr, přeložila Eva Cironisová

Loutkové ministerstvo vnitra přiznalo, že ozbrojení muži unesli nedaleko bagdádského Madínat as-Sadr bratra tzv. ministra vnitra, vracejícího se z Bagdádu domů. Policie nalezla jeho doklady, naznačující, že byl unesen. K únosu došlo po zahájení americké ofenzívy proti Qá'imu a podle TV al-Džazíra byl "jasným důkazem špatných bezpečnostních opatření iráckého režimu". Zprávu o únosu přinesl také sionistický list Maariv, upozorňující, že ministr vnitra Baján Džabr Súlagh je zodpovědný za irácké bezpečnostní síly a že jen o několik hodin dříve byl v bagdádském předměstí Tádží unesen syn zaměstnance ministerstva vnitra.

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme zpravodajství o nedávných bojích v Iráku z hlediska osob, které bojují proti americkým a západním okupačním vojskům.

Zpravodajství iráckého odboje TÉMA BL
2. 11. 2005

Jako blesk z nebe zaznělo prohlášení předsedy SPD a kandidáta na vicepremiéra Franze Münteferinga, že odstupuje ze své funkce a nebude na ní ani kandidovat na listopadovém sjezdu strany v Karlsruhe. Stalo se tak poté, co překvapivě při hlasování v předsednictvu strany neprošel jeho kandidát na generálního tajemníka Kajo Waserhövel a místo toho byla zvolena Andrea Nahlesová, představitelka levého křídla strany.

2. 11. 2005

Guardian o rušení vysílání BBC pro Evropu:

Nikdo kromě šéfa zahraničního vysílání BBC neměl tu odvahu (nebo blbost) to říci nahlas.

Ten děsivý, falešný předpoklad se šíří už dlouhé měsíce. Hovoří se o něm na britském ministerstvu zahraničních věcí, jak se tam pod rouškou diplomatické temnoty mění priority. Ovládl i univerzity, kde se pro nedostatek financí ruší příslušné projekty. Avšak nikdo, kromě - a to je bizarní - šéfa zahraničního vysílání BBC - neměl tu odvahu (anebo blbost) to říct nahlas: Evropa nás už nezajímá. Stěhujeme se pryč. Jdeme dál.

Rozhodnutí BBC zrušit své zahraniční vysílání do Evropy a z ušetřených prostředků financovat arabskou televizi je krátkozraká tragédie, argumentuje bývalý šéfredaktor listu Guardian Peter Preston:

Volksgenosse, tritt Du ein, soll Dein Gruss  Heil  Hitler sein !
2. 11. 2005

Senátoři by si ušetřili mnoho práce s přípravou projevů, kdyby studovali archivy své vlastní instituce...

Někteří lide dodnes nedokáží pochopit zdánlivě samozřejmou pravdu, že demokracii nelze "zachránit" jejím faktickým zrušením.

25. 10. 1933 byl vydán zákon č. 201/1933 o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran. Na jeho základě byly rozpuštěny otevřeně iredentistické strany Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) a Deutsche Nationalpartei (DNP), jejichž činnost byla vládním nařízením zakázána již o tři týdny dříve. Zákon však měl umožnit též likvidaci KSČ.

Na základě předmětného zákona mohla vláda rozhodnout o rozpuštění libovolné "nedemokratické" strany bez možnosti soudního odvolání.

1. 11. 2005

Onehdy četl jsem si zase knihu Tichý život a jiné prózy od pana Františka Gellnera, vydané v Odeonu nadějného roku 1967. Optimisté sice tvrdí, že nic se neopakuje, ale opak je pravda. Ke knize jsem usedl toho večera, když vrátil jsem se domů poněkud rozladěn -- neboť debata v kritickém salonu se vlekla a východiska nikde v dohledu. Stále lkáme, kritizujeme a přitom jednoduchá a geniální řešení sami neznáme. Přesto se zarputilostí bojových psích plemen hryzneme, posléze držíme a nepustíme. Ke všemu nás údajně ovládají silné politické klany -- neříkejme raději strany. Ty nám určují cestu ke konečnému řešení za tklivého hudebního doprovodu a nervy drásajících slovíček profesionálních obřadníků -- jen ne do země, přátelé.

Christopher Andrew, Vasili Mitrokhin : The Mitrokhin Archive II: The KGB and the World
1. 11. 2005
Christopher Andrew, Vasili Mitrokhin : The Mitrokhin Archive II: The KGB and the World, Allen Lane ISBN: 0713993596

Vasilij Mitrochin byl vrchní archivář KGB. Dostal úkol přestěhovat svazky z první hlavní správy - zahraniční rozvědky KGB - do nového ústředí. Tak měl volný přístup k archivům KGB. Zaznamenával si materiály a v roce 1992 emigroval i se svým archivem (šest velkých kontejnerů) z Ruska do Británie.

První svazek informací z Mitrochinova archívu vyšel v Londýně v roce 1999. Zásadními informacemi, zveřejnými v tomto prvním dílu bylo, že KGB velmi úspěšně manipulovala západními médii, že velmi úspěšně kradla západní technologii, že měla obrovský strach z politické diverze v Rusku a že sovětské vedení většinou nedokázalo inteligentně využít často její často vynikající politické informace.

Nyní vychází druhý díl - The KGB and the World - KGB a svět , jehož autorem - stejně jako v případě prvního dílu - je historik tajných služeb Christopher Andrew. Tato základní témata tento druhý díl sleduje po celém světě a informuje o tom, do jaké míry měla KGB vliv na vedoucí politiky v rozvojových zemích.

2. 11. 2005

současný stav a perspektiva

Německá zahraniční politika, nehledě na různost postojů jednotlivých stran v nazírání na vnitropolitické problémy, je mimořádně souladná. Vyjadřuje se tak národní zájem způsobem, který není zcela obvyklý u jiných zemí, kde se přece jenom politické postoje dosti různí. Tento stav má své příčiny, které je možno si ozřejmit na jednotlivých etapách vývoje po II. světové válce. Období rekonstrukce, hledání postavení v Evropě a nakonec lze s minimálním rizikem předvídat celosvětové ambice NSR v blízké budoucnosti a to navíc za podmínek "velké koalice", která tendenci nové orientace umocňuje.

1. 11. 2005

Co se kolem nás děje, co je pro nás důležité a co se o tom dovídáme? A proč?

Po demontáži Československa koncem roku 1992 si Česká republika zachovala svátek, symbolicky připomínající zrod samostatného státu v roce 1918, ale tak nějak neví, jak a zda vůbec ho slavit. Týká se to především těch, kdo si nárokují jakýsi monopol na to, jak ovlivňovat a usměrňovat vývoj současného českého státu, tedy politiků a médií. Jejich postoj-nepostoj se pak samozřejmě přenáší i na veřejnost, tedy na občany, většinou otrávené státním dirigismem minulého, totalitního, komunistického režimu, včetně jeho způsobu slavení nařízených 'významných` událostí.

Zatímco tedy státní svátek nás míjí vcelku ignorován českou společností, kromě příjemného pozdního babího léta, kombinovaného s ještě příjemnějším prodlouženým víkendem, v našem bezprostředním okolí se dějí věci, které se naší současnosti a budoucnosti nevyhnutelně týkají, o nichž se ale sotva něco dovídáme, o zasazení událostí do širších souvislostí v zájmu jejich srozumitelnosti pro občana ani nemluvě.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2005 Dopady kapitalismu: bezdomovectví Eduarda  Heczková
31. 10. 2005 Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení Jan  Kelbich
31. 10. 2005 Bezdomovectví - pár slov   
31. 10. 2005 Marxovo myšlenkové dědictví nezastaralo Michael  Kroh
27. 10. 2005 Příběh Josefa K. aneb Grand Slam Alex  Koenigsmark
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
27. 10. 2005 Člověk, který chce zavraždit smrt   
26. 10. 2005 Je ukazatel "průměrná míra neefektivity", použitý ve výzkumu Transparency International, transparentní? Karel  Dolejší
26. 10. 2005 Pozor na inzeráty v Annonci a na Čechy či Slováky, kteří nabízejí práci v Británii!   
25. 10. 2005 New York Times: Jak se major Zeman stal agentem CIA   

Volby rektora na VŠUP, říjen 2005 RSS 2.0      Historie >
24. 10. 2005 Šel jsem si to zkusit a vyhrál jsem! Jan  Paul
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
24. 10. 2005 Jan Paul nepsal o všem   
19. 10. 2005 Jak to, že se protestuje proti protekci teprve před volbami? Jan  Paul
17. 10. 2005 Učitelé na vás kašlou! Jan  Paul

Autorské právo RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2005 Microsoft se bude podílet na digitalizaci světových knihoven   
17. 10. 2005 Autorské právo, písmo svaté a veřejná služba Štěpán  Kotrba
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
21. 9. 2005 Copyrightová organizace OSN chce uvalit autorská práva na volný materiál na internetu   
22. 8. 2005 Komu patří internetové stránky Hospodářských novin Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 Deset let internetu jako masového jevu   
15. 7. 2005 Summit v Londýně: "Rozvíjet jednotnou evropskou digitální ekonomiku!" Štěpán  Kotrba
1. 7. 2005 O softwarových patentech   
30. 6. 2005 NE softwarovým patentům!   
24. 6. 2005 Demokracie v EU Ano či Ne - to již brzy napoví jednání o softwarových patentech   

10 let v českých médiích RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2005 Marketing a média - ztracené iluze Daniel  Köppl
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
12. 10. 2005 Etika a česká média - mezi lepším a horším Václav  Moravec
11. 10. 2005 Čí je vlastně svoboda projevu? Novinářů, nebo vydavatelů? Jan  Jirák
10. 10. 2005 "Máme pitomější politiky, nebo novináře?" Miloš  Čermák

Czech Politics: Jan Čulík's comment in Czech Business Weekly RSS 2.0      Historie >
24. 10. 2005 Now is the time for agents provocateurs Jan  Čulík
3. 10. 2005 Czech judiciary seen as corrupt from abroad Jan  Čulík
12. 9. 2005 No justification for soaring oil prices Jan  Čulík
22. 8. 2005 Mapping the limits of democracy Jan  Čulík
1. 8. 2005 Media must not give to stereotypes Jan  Čulík
18. 7. 2005 Media mistakes may just be growing pains Jan  Čulík
20. 6. 2005 The unexamined life is not worth watching Jan  Čulík
9. 5. 2005 Capitalist lapses, Communist lures Jan  Čulík
25. 4. 2005 Secretive politicians vanquish a media foe Jan  Čulík
4. 4. 2005 The democratic deficit in Czech politics Jan  Čulík

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2005 CzechTek 2005 v komentářích českého tisku   
16. 9. 2005 Ti, jimž jde o lidská práva, by se měli o bezprávný policejní zásah proti Czechteku zajímat Jan  Rovenský
12. 9. 2005 EuroTek aneb od teknohudby k technokracii? Petr  Schnur
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku   
1. 9. 2005 CzechTek po americku Thomas  Franke
1. 9. 2005 Hudbou proti nesvobodě - "Nechceme policejní stát"   
1. 9. 2005 Proč české servery ignorují Utah?   
26. 8. 2005 Velvyslanec ČR v Austrálii nepravdivě informuje o Czechteku Bushka  Bryndová
24. 8. 2005 Hysterie a zaujatost by při seriózním řešení problémů neměly mít místo Josef  Provazník

Co je podstatou uměleckého díla RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
7. 9. 2005 Tunel umění Alex  Koenigsmark
5. 9. 2005 Systém státních dotací je bojem o moc Jan  Samohýl
5. 9. 2005 Vysvětlovat prospěch z umění je jako vysvětlovat zamilovanost Jiří  Holý
5. 9. 2005 Umění je tyranií, překrucuje skutečnost a chová se k ní jako k děvce Jan  Paul
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
5. 9. 2005 Má stát dotovat umění?   
2. 9. 2005 Co je opravdu podstatou uměleckého díla? Pavel  Šmerk

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
2. 11. 2005 Quo vadis, Evropo Oskar  Krejčí
26. 10. 2005 Středoasijská šachovnice Oskar  Krejčí
24. 10. 2005 Evropská komise o ropném zlomu   
23. 10. 2005 Newyorská konference o ropném zlomu Jindřich  Kalous
14. 10. 2005 Pocit marnosti Jindřich  Kalous
29. 9. 2005 Minimální cena benzinu -- utopie, nebo schůdné řešení? Jan  Hošek
29. 9. 2005 Amerika by měla vrátit nakradené létající talíře Jiří  Míka
20. 9. 2005 Co nebylo řečeno o termojaderné fúzi Michal  Ruman
15. 9. 2005 Francie kompenzuje drahou ropu Simone  Radačičová
15. 9. 2005 Jak čelí chudý Jih růstu ceny ropy? Simone  Radačičová

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2005 Noc v lese Jaroslav  Kvapil
31. 10. 2005 Tibetem tam a zpátky -- II. Vít  Kremlička
27. 10. 2005 * * * Luboš  Majzlík
26. 10. 2005 Osvícení Milan  Ohnisko
25. 10. 2005 Podzimní F. X. Svoboda
24. 10. 2005 Nahé duše Vladimír  Skalla
20. 10. 2005 Zahrada Ivan  Wernisch
19. 10. 2005 To jsou ony Tomáš  Koloc
17. 10. 2005 Letter Max  Park
17. 10. 2005 Dopis Max  Park

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2005 Zahradilova Modrá šance: možná budoucí zahraniční politika ČR Jiří  Staněk
25. 7. 2005 Klausovo Národní souručenství Štěpán  Kotrba
22. 6. 2005 Mýty Modré šance viděné očima odborů Pavel  Janíčko
24. 5. 2005 Modrá šance pro zdravotnictví - změní radikálně a nevratně českou společnost k horšímu Jiří  Jírovec
20. 5. 2005 Mladá internetová pravice zvolna hnědne Ondřej  Slačálek
16. 5. 2005 Modrá šance pro bezpečí země Josef  Vít
13. 5. 2005 Ať zdechnou na zápraží nemocnic všichni, co nebudou mít na zdravotní pojištění - alespoň se pročistí genofond Josef  Vít
13. 5. 2005 Argumentace kritiků Modré šance je nepodložená, plná chyb a ideologická   
13. 5. 2005 Modrá šance je šancí pro levici Lubomír  Novotný
13. 5. 2005 Rozkradený stát Karel  Braunheld

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády   
11. 8. 2005 Globální oteplování se přiblížilo bodu nevratnosti   
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
1. 7. 2005 Blair se prý připravuje na rozkol s Georgem Bushem   
30. 6. 2005 Alternativní zdroje energie jsou nerealistické   
23. 6. 2005 Independent: Zabíjíme tuto planetu   
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách   
10. 6. 2005 Ropný lobbista zkresloval v Bílém domě vládní zprávy o globálním oteplování   
10. 6. 2005 Američané se už nemohou skrývat před globálním oteplováním   

Osvobození Československa v roce 1945 a konec II. světové války RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
24. 5. 2005 ...a ani spojenci by Německo neporazili bez příspěvku SSSR   
23. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce IV. Boris  Cvek
23. 5. 2005 Anglo-německý spor o obětech a vinících Richard  Seemann
16. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce III Boris  Cvek
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
12. 5. 2005 Válka Milan  Valach
11. 5. 2005 Proč neslavíme konec druhé světové války Jan  Vnouček
11. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce II Boris  Cvek
10. 5. 2005 Smí mít pravda dva konce? Miloš  Dokulil

Softwarové patenty RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2005 Softwarové patenty - slovo na rozloučenou Jaroslav  Zvěřina
8. 7. 2005 Jde o obrovské peníze z licenčních poplatků a patentových sporů   
1. 7. 2005 O softwarových patentech   
30. 6. 2005 NE softwarovým patentům!   
30. 6. 2005 Softwarové patenty a demokracie v EU Jaroslav  Zvěřina
28. 6. 2005 Americký Nejvyšší soud: kopírování hudby je protizákonné   
24. 6. 2005 Demokracie v EU Ano či Ne - to již brzy napoví jednání o softwarových patentech   
7. 6. 2005 Proč říkám ANO! podniku Microsoft   
7. 6. 2005 Software je jako sex. Nejlepší je zadarmo!   
16. 5. 2005 Zbavte se Microsoftu a ušetříte miliony   

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu   
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu   
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová

Český film RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
29. 9. 2005 Jak kritici ublížují filmu Štěstí Ján  Simkanič
26. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy dostalo cenu v San Sebastian   
15. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy   
9. 8. 2005 Co se právě hraje v Athénách pod Akropolí? Jan  Čulík
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík
1. 8. 2005 Skončila letošní Letní filmová škola - většina nových českých filmů byla nevýrazná Jan  Čulík
29. 7. 2005 Štěstí Bohdana Slámy - nejlepší český film letošní sezóny? Jan  Čulík
28. 7. 2005 A. J. Liehm: Každá dobrá kultura je kritika proti Jan  Čulík

Rasismus RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2005 Obecná pojmenování mají informační hodnotu Marian  Kechlibar
19. 9. 2005 Nábožensky nekorektní postoj Tomáš  Koloc
19. 9. 2005 Několik otázek k problému zahnívajícího rasismu Ondřej  Fér
19. 9. 2005 Prodaná černoška Filip  Sklenář
19. 9. 2005 O rasismu v médiích a ve společnosti Jan  Čulík
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?   
16. 9. 2005 Kdyby nebylo důležité, jak lidé vypadají, vypadali by všichni stejně Štefan  Švec
16. 9. 2005 Ironizuji přehánění Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Vy to vážně necítíte? Jan  Čulík
16. 9. 2005 Pěkná potměšilost, Barva trenýrek, Zasmrádlé rasistické teplíčko Zdeněk  Wognar

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
3. 11. 2005 CIA zadržuje osoby podezřelé z terorismu v tajných věznicích ve východní Evropě   
28. 10. 2005 Cheneyho poradce rezignoval a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání   
19. 10. 2005 Dny USA a EU -- že by konspirátoři nebyli mimo mísu? Martin J. Kadrman
19. 10. 2005 Saddam Husajn odmítl uznat soud   
29. 9. 2005 Labouristická strana se omluvila za to, že vyhodila dvaaosmdesátiletého "výtržníka"   
22. 9. 2005 Je načase stáhnout západní vojáky z Iráku?   
14. 9. 2005 Více než 100 osob usmrceno při bombovém atentátu v Bagdádu   
12. 9. 2005 Konec moderního světa   
12. 9. 2005 Otazníky kolem 11. září   
12. 9. 2005 11. září 2001 - jeden velký otazník Petr  Schnur

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
2. 11. 2005 Britská vláda: Evropa nás už nezajímá   
28. 10. 2005 Česká televize šíří neodůvodněně strach a xenofobii vůči muslimům   
27. 10. 2005 Orloj z Kavčích Hor Michal  Vimmer
25. 10. 2005 BBC zlikviduje rozhlasové vysílání v 10 jazycích   
24. 10. 2005 Štvanice Štěpán  Kotrba
21. 10. 2005 Český rozhlas zahajuje digitální vysílání   
18. 10. 2005 Český rozhlas nebude prozatím vybírat za počítače připojené k internetu   
18. 10. 2005 Nesouhlasím se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích   
17. 10. 2005 Euronews po česku Fabiano  Golgo
14. 10. 2005 Marketing a média - ztracené iluze Daniel  Köppl

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
23. 9. 2005 INVITATION   
15. 9. 2005 15 let Českého dialogu a Libri prohibiti   
7. 9. 2005 Foglar, homosexualita, skejťácké paradigma a ideál jáství Jan  Stern
6. 9. 2005 Dnešním časopisům pro děti něco chybí... Štefan  Švec, Jan Čulík