16. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 5. 2005

Modrá šance pro bezpečí země

    MODRÁ    
ŠANCE

Autor této modré šance je Petr Nečas.

Hned na začátku nám připomíná útok na WTC 11. září 2001. A v tomto duchu se nese celé povídání. V celé stati se nemluví o obraně vlasti. Skutečně nevím, proč se to jmenuje o bezpečí země. Transformaci armády už zahájila současná vláda. Česko bude mít profesionální armádu. Jen tak mimochodem - Český stát už měl profesionální armádu. O jejím vystoupení v bitvě na Bílé hoře se učí děti v dějepisu.

Profesionální armáda má i své problémy. Pokud je vojákem mladý slušný chlapec, chová se slušně, ale je to špatný voják. Profesionální, vycvičený zabiják nemá žádné skrupule.

Jak to vypadá v praxi, vidíme v Iráku. Tam tito profesionální zabijáci mučí a vraždí válečné zajatce bez jakéhokoli omezení.

"Současné strategické prostředí je charakterizováno velmi nízkou pravděpodobností vzniku globálního konfliktu. Nízká je i pravděpodobnost rozsáhlého regionálního konfliktu či menšího regionálního konfliktu na teritoriu Aliance, který by vyžadoval operaci českých ozbrojených sil v souladu s článkem 5 Washingtonské smlouvy".

Proto musí být naše armáda budována na společné akce v rámci Aliance nebo ve válce proti terorismu. Válka proti terorismu je eufemismus pro takové války, jako je ta v Afganistanu nebo v Iráku. Proto nebudeme mít tankové sbory - těch 36 tanků mohou být dobré tak na přehlídku na Letné, ale praktickou cenu nemají.

"Válečný konflikt v Iráku byl v mnoha ohledech přelomovou událostí v dějinách vojenství a musí být brán v potaz při dalších úvahách o budoucnosti ozbrojených sil, a to i našich. Především definitivně narušil základní strategickou poučku u nutnosti výrazné kvantitativní převahy útočníka nad obráncem. Tento základní axiom válečné teorie byl nahrazen požadavkem jednoznačné technologické převahy. Lépe vybavené, lépe vycvičené a lépe bojeschopné vojsko je schopno vést i ofenzivní operace proti významně početnějšímu nepříteli. Síla ve vojenství definitivně přestala být úměrná počtu".

To je na jedné straně pravda. Na druhé straně však i dva roky po "vítězství" čelí tato super technická armáda útokům obránců v ulicích iráckých měst. Tito supervojáci nikdy neví, kdy budou ze zálohy zabiti patnáctiletým výrostkem. Když povstane národ proti agresorovi a zvolí taktiku asymetrické války, tak technologická vojenská převaha není k ničemu. US Army už jednu takovou válku prohrála - ve Vietnamu. Ani v irácké válce jí velké šance nikdo nedává.

Válka proti terorismu tak dostává trhliny. Jejím velkým problémem je, že teroristé nejsou soustředěni na souvislém území. Mohou být v každém městě. Mohou být v poušti. Mohou být kdekoliv. Teroristou může být každý, žoldákem ne. Terorista bojuje z přesvědčení, žoldák pro peníze. Pro výrobu výbušnin často teroristům stačí koupit si dusičnatá průmyslová hnojiva. Recept je na internetu, případně v učebnici chemie ze sedmého ročníku základní školy. Nepotřebuje lasery, noktovizory, senzory, bezpilotní letadla. Stačí metrák výbušniny a auto. Nebo ruská PTŘS či PLŘS. Roura na rameni. Klasická armáda má v takovém případě velmi omezené možnosti. Armáda není policie, nemá její vybavení ani školení. Není-li možné preventivně zničit teroristy ve městech, je možné následně označit nepohodlné země za zdroj teroristů a tam provést "preventivní úder". Zničit vše. Včetně továren, škol, nemocnic. O tom, která země bude označena za teroristickou, se rozhoduje v sekretariátu Standart Oil Companies a příslušné instrukce se předají do Bílého domu. A pro takové války je připravována i česká armáda. Je to ještě čeká armáda?

Snad proto je budována jako "síly rychlého nasazení" (lepší by bylo říci napadení). Dalo by se také říci - "kanonnenfutter" příštích, asymetrických válek.

"Součástí boje proti terorismu je také proliferace zbraní hromadného ničení a raketových technologií již od počátku 90. let minulého století. Primární použití diplomatických a zpravodajských prostředků může být legitimně doplněno i použitím vojenských prostředků, pokud diplomatická a zpravodajská aktivita nedostačuje či selže". Proliferace je šíření ZHN neboli zbraní hromadného ničení. To je další příklad licoměrnosti současné politiky. Atomové bomby, chemické a biologické zbraně už máme my a nikdo jiný je mít nesmí. Země, které by také chtěly mít vlastní ZHN pro vlastní obranu, nemají nárok. Přitom by je velmi potřebovaly, zvláště pokud se na jejich území nachází nějaké nerostné bohatství. Jenže tyto země je je mít nesmí a "my" uděláme všechno proto, aby je neměly. Proto musíme mít "schopnost vojensky cíleně udeřit v boji proti mezinárodnímu terorismu a proliferaci zbraní hromadného ničení na kterémkoliv místě planety. To vyžaduje schopnost dopravy (letecké a námořní), schopnost selektivních úderů sofistikovanými zbraněmi (ze vzdušných i námořních nosičů) a schopnost přepravitelnosti, udržitelnosti a akceschopnosti ve vzdálených místech pro vybrané jednotky, především pozemních sil". Podobnost takovýchto akcí s terorismem je čistě náhodná. Teroristi jsou přeci vždycky ti druzí.

Naše smůla a jejich štěstí by bylo, kdyby atomové zbraně ty země získaly dříve, než zasáhneme. Všimli jste si, že Severní Korea už není součástí Osy Zla? Postoupila mezi elitu.

Hlavním úkolem pro politiky ODS v otázkách armády je posilování transatlantických vazeb - to znamená přednost styků s USA před většími vazbami s EU. V modré šanci upozorňuje autor na nepoměr výdajů na armádu v USA a V EU: náklady v USA jsou desetkrát větší než evropské. Neříká však, že deficit amerických rozpočtů dosahuje za léta vlády George Bushe více než 500 miliard dolarů ročně a letos je to rekordních přes 650 miliard. Důsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Dolar jako globální měna se dlouho neudrží, neboť pokles kurzu je trvalý a dlouhodobý. Množství peněz v oběhu převyšuje možnosti ekonomiky násobně. Takový postup není vhodný pro Evropu a už vůbec ne pro Českou republiku. I proto přešla Česká republika při určování kurzu z "koše měn" na euro.

Nakonec správně dává modrá šance důraz na budování aktivních záloh, což je něco, co zatím nebylo slyšet.

"Příslušníci sboru aktivních záloh pracují ve svých civilních profesích, jsou pravidelně povoláváni k vojenským cvičením. Po dobu cvičení je na ně pohlíženo jako na vojáky z povolání a jsou podle toho i zabezpečeni. Vedle toho jsou i finančně motivováni pro službu ve sboru. V případě potřeby jsou povoláváni k aktivní vojenské službě u nás i v zahraničí. Po dobu výkonu vojenské služby jsou placeni a zabezpečeni oni i jejich rodiny stejným způsobem jako vojáci z povolání".

Aktivní zálohy se dělí na povinné a dobrovolné. Povinné zálohy jsou tvořeny bývalými profesionálními vojáky, součástí jejichž kontraktu je i povinnost služby v aktivních zálohách. Dobrovolné zálohy jsou tvořeny civilisty, kteří se dobrovolně přihlásí do sboru a prodělají nezbytný základní výcvik a postupně i výcvik odborný. V prvním roce absolvují šestitýdenní základní vševojskový výcvik. V dalších letech postupně absolvují nezbytný odborný výcvik. Tyto zálohy jsou rezervou pro obranu země. Pro obranu cizího majetku - cizích továren, cizích bank a cizích skladišť. Ale před kým? Před jinými cizími.

Budování armády je velmi důležitý úkol, který by neměl být předmětem partajních hrátek. Je to úkol, který vyžaduje všeobecný konsensus a součinnost všech politických stran. A je to úkol, který ale také vyžaduje odpovědět si, čí by měla být ta země, kterou chceme bránit.

                 
Obsah vydání       16. 5. 2005
16. 5. 2005 Zastaví Paroubek zmanipulovaný prodej státního majetku? Štěpán  Kotrba
16. 5. 2005 Michael  Marčák
16. 5. 2005 S jakými myšlenkami si zahrává Václav Klaus? Ondřej  Slačálek
16. 5. 2005 Proč česká média mlčí?
16. 5. 2005 Blairova vláda spěšně prosazuje občanky a zákon proti "náboženské nenávisti"
16. 5. 2005 Newsweek a korán: Přiznává, že se spletl
16. 5. 2005 Ještě není pozdě Jindřich  Kalous
16. 5. 2005 Setkání hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla s novináři
16. 5. 2005 Proč Američané v Iráku nevyhráli
16. 5. 2005 Karzai kritizoval protiamerické demonstranty
16. 5. 2005 Cena, za kterou by se Janeček měl stydět Jan  Čulík
16. 5. 2005 Britská rozvědka varovala Blaira, že Bush bude chtít zaútočit na Irák
16. 5. 2005 Španělská delegace navštívila Fallúdžu
16. 5. 2005 Kdo chce psa bít... Michael  Kroh
16. 5. 2005 Pravice, levice a lidé Bohumil  Kartous
16. 5. 2005 Modrá šance pro bezpečí země Josef  Vít
16. 5. 2005 Michael  Marčák
16. 5. 2005 Zbavte se Microsoftu a ušetříte miliony
16. 5. 2005 Čoraz viac ľudí je tajne sledovaných Radovan  Geist
16. 5. 2005 O dobrovolném zdravotním pojištění Jan  Bláha
16. 5. 2005 Chcete vrátit doby, kdy se stříleli lidi na zaminovaných hranicích? Jan  Bláha
16. 5. 2005 Michael  Marčák
13. 5. 2005 Je vyšetřování pedofilních zločinů podle církevního práva "nevinným vnitropodnikovým disciplinárním řízením"? Jan  Čulík
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
16. 5. 2005 Zázrak jako setrvalý argument pro "spasitelnost" víry Miloš  Dokulil
16. 5. 2005 Zakázané maturity
16. 5. 2005 Euroústava ve Francii: dva týdny před referendem Simone  Radačičová
17. 5. 2005 Začarovaný kruh reformy OSN Eduard  Chmelár
16. 5. 2005 Gulášový blairizmus Adrian Peter Pressburg
16. 5. 2005 Naozaj sme porazili fašizmus? Eduard  Chmelár
16. 5. 2005 Rakousko: Haider chce referendum o ústavě EU Richard  Seemann
16. 5. 2005 Bez Evropské unie nový holocaust? Tomáš  Haas
16. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce III Boris  Cvek
16. 5. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 28. dubna - 7. května 2005
16. 5. 2005 Tokijské metro je soukromé -- a chodí lidé pěšky? Jan  Faltýsek
13. 5. 2005 SPD: Kapitalisté nebo kapitalismus? Štěpán  Steiger
16. 5. 2005 Co je liberalismus? Josef  Vít
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
13. 5. 2005 Advokátní komora rezignovala na důstojnost advokátů Aleš  Uhlíř
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2005 Modrá šance pro bezpečí země Josef  Vít
13. 5. 2005 Ať zdechnou na zápraží nemocnic všichni, co nebudou mít na zdravotní pojištění - alespoň se pročistí genofond Josef  Vít
13. 5. 2005 Argumentace kritiků Modré šance je nepodložená, plná chyb a ideologická   
13. 5. 2005 Modrá šance je šancí pro levici Lubomír  Novotný
13. 5. 2005 Rozkradený stát Karel  Braunheld
13. 5. 2005 Ach, my hlupáčci... Petr  Freiwillig
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Superbohatí lidé utrácením české ekonomice neprospějí   
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
12. 5. 2005 Neschopnost solidárnosti nebo citový defekt? Lubomír  Novotný
12. 5. 2005 Budou se vybírat nepřímé daně   
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
11. 5. 2005 Podnikatel rovná se darebák? Jan  Faltýsek
10. 5. 2005 ODS rovnou daň nenavrhuje   
10. 5. 2005 Modrá šance pro bydlení a regionální politiku Josef  Vít