3. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 11. 2005

Dětský svět

Zdena Bratršovská, František Hrdlička

Je zvláštní, jak málo pozornosti věnují české sdělovací prostředky duševnímu vývoji dětské populace, přestože je zřejmé, že dnešní děti vyrůstají v jiných společenských podmínkách než jejich rodiče. Děti jsou nanejvýš cílovou skupinou pro reklamní agentury a tématem zpráv a rozborů se stávají zpravidla jen tehdy, stanou-li se oběťmi psychopatů, nebo spáchají-li naopak samy trestný čin, tedy jen v extrémních případech. Představitelé nové demokracie a nové kultury zřejmě dosud nenašli způsob, jak by nahradili ideologickou masáž, kterou pro dorost připravovali představitelé předchozího režimu, a tak ponechávají děti napospas nové skutečnosti, která ovšem nemusí mít vždy výchovné parametry. Proč by se ostatně dětmi zabývali, když jsou politicky i ekonomicky bezvýznamné -- nevydělávají, nehlasují a nevol?

Dospělí si dětství buď idealizují, nebo ho vytěsňují z paměti; málokdy cítí potřebu vžít se do svých dětských pocitů. Prvé roky života mohou být relativně šťastné pro děti, o něž se starají milující a chápající rodiče, což jsou například děti, vyrůstající na samotách, nebo děti z rodin, založených nábožensky. Takové rodiny tvoří ovšem menšinu populace a i na takové dítě číhají nástrahy, které s sebou přináší civilizace. Může ho zasáhnout elektrický proud, až vyleze s kamarády na odstavený železniční vagon. Může se utopit v rozvodněném potoce nebo pod ledem. Může spolykat matčiny tablety na spaní, které považovalo za bonbony. Dětští chirurgové nestačí varovat rodiče před úrazy všeho druhu, na něž děti -- vinou své neopatrnosti či zvědavosti -- často doplácejí životem. Tíhu odpovědnosti pociťují především svobodné matky, jichž v populaci přibývá. Civilizovaný svět není zlrátka pro děti dimenzován.

O nebezpečích technického rázu je posléze poučí škola nebo vlastní zkušenost, ale neuniknou dalším úkladům. Před školou si je vyhlížejí dealeři drog a na nádražích či v autech pedofilové. Lákadlo finanční odměny je zřejmě pro dnešní děti atraktivnější než kdykoli předtím, a proto se z nich tak často stávají dětští prostituti nebo herci v pornografických filmech. Neumějí-li čelit násilí, vystavují se ve třídách šikaně svých spolužáků, kterým stačí jako záminka k pronásledování nižší sociální původ či lepší učební výsledky oběti.

Teoretikové výchovného procesu vybízejí rodiče k součinnosti se školou, ale do jaké míry je taková součinnost reálná? Jen málo učitelů je natolik citlivých a důsledných, aby dokázali odhalit, kdy jsou vztahy mezi žáky narušeny, a jen málo rodičů má dost času, vůle a důvěry pro jednání s učiteli. Řešení šikany, tj. skrytého konfliktu, znamená pro učitele práci navíc; snad by se jí zhostili ochotněji, kdyby se mohli spolehnout na větší společenskou prestiž, ale to zatím nemohou.

Děti na tento stav reagují po svém; dalo by se říct, že vyvíjejí pasivní rezistenci. Nemohou-li se vyjadřovat k věcem, které se jich týkají, nevyjadřují se k nim vůbec. Mohou-li využít své nedospělosti k tomu, aby je soud zbavil trestní odpovědnosti, využívají toho. Dospívají rychleji než předchozí generace. Informace, které se k jejich rodičům a prarodičům dostávaly oklikou nebo opožděně -- například o pohlavním životě -, si mohou dnešní děti vyhledat bez obtíží na internetu; počítač je ostatně jejich nejmilejší hračkou i kamarádem. Cítí-li se osamělé -- například na letním táboře -, přivolají si mobilem rodiče. S ostatními pocity se svěřují nanejvýš anonymním uším na lince důvěry. Netouží po světě, jaký si pro ně vysnil filozof J.J. Rouseau; nevyžívají se v romantice. Televize je pro ně často větší autoritou než živý člověk.

Přestože zpravidla nevpouštějí dospělé do svého nitra, dá se vcelku vysoudit, jak pohlížejí na svět. Je především zbaven tajemství, a tak se jim jeví jako poměrně přehledný a snadno dostupný. Takový svět nicméně umrtvuje lidské smysly a lidskou představivost. Není co zkoumat, není co objevovat, není co poznávat; zbývá nuda. Děti sice mohou cestovat, ale nemohou se běžně sdružovat a poznávat v zajímavých kolektivech, jako tomu bylo dřív. Pronájem tělocvičen, hudebních sálů a laboratoří je čím dál nákladnější, o nářadích a nástrojích ani nemluvě.

Organizace takových činností, pokud nesměřuje k blízkým a viditelným výsledkům, je krajně nevděčná. Členství v sokolských jednotách či ve skautských oddílech už dnešní děti příliš nepřitahuje; jejich tělesná zdatnost a odolnost se ostatně snižuje. Jsou zvyklé na příjem zábavy, ne na její spoluvytváření, a tak se samy neumějí zabavit; jsou chronicky roztěkané a neuspokojené. Východiskem pro ně může být hlubší zájem o nějaký obor, ať už vědecký či umělecký. Sociologové nicméně zjistili, že zájem o vzdělání projevují spíš děti z bohatších rodin než z nižších příjmových skupin, což by mohlo časem vést k jistému elitářství.

Optimisté zřejmě namítnou, že se z omylů a útrap dětství nakonec všichni vyléčíme a že tuto životní etapu není třeba brát tragicky. Je jistě pravda, že změna politických poměrů dnešní děti v lecčem osvobodila. Nemusejí vyrůstat v přetvářce a vyznávat dvojí výklad skutečnosti, ten oficiální ve škole a ten pěstovaný doma, jak to museli podstupovat jejich otcové a dědové. Nemusejí se zúčastňovat trapných oslav a průvodů. Nehrozí jim manýry profesorů z někdejších klasických gymnázií. V obratnosti a v pohotovosti, s jakou zacházejí s elektronickými přístroji, výrazně převyšují dospělé. Technický pokrok je kupodivu nestresuje, protože se -- máme-li parafrázovat Thomase Hardyho -- odmala učí žít uprostřed hlučícího davu, od nějž se dokážou vnitřně izolovat. Mají poměrně dobrý vztah ke zvířatům; nepovažují je šmahem za hospodářskou komoditu. Umějí se přihlásit o svá práva, i když to někdy vyzní přepjatě nebo naprázdno. Neztrácejí ani smysl pro dobro a zlo; to, co jejich předkům vštěpovaly pohádky, vštěpuje jim dnes fantasy.

Ve světle těchto pozitiv se může zdát zarážející, že se některé děti dopouštějí trestných činů, i když takové sklony nikdy nejevily. Psychologové se ve svých výkladech rozcházejí; nejčastěji poukazují na neblahý vliv médií, tj. negativních obrazů skutečnosti. Tento názor dokládají i některé ankety. Ivo Markvart, knihovník a publicista, vyzpovídal například žáky z louvrských škol; odpovědi ocitoval nedávno v Týdeníku Rozhlas. "Nejradši hraju hry, kdy můžu někoho zastřelit, nebo jinak zabít," vypovídá žákyně osmé třídy. "Člověk se u toho výborně odreaguje." Z dalších odpovědí vyplývá, jak jsou školáci na počítači závislí; nemusejí jíst ani spát. Podobné výroky a podobné zkušenosti rodičů občas podnítí veřejnou diskusi o tom, jakou míru násilí bychom měli v médiích tolerovat. Je to choulostivá otázka, protože zároveň křísí k životu zdiskreditovanou cenzuru. Sarkasta by mohl dokonce namítnout, že o mravní újmě můžeme mluvit teprv poté, co jsme se přičinili o mravní obrodu, nebo aspoň mravnost vymezili.

Svérázný, nicméně promyšlený názor uplatnil na okraj těchto diskusí Václav Bělohradský; zveřejnily ho loni Lidové noviny. Autor je přesvědčen, že "děti nejsou ovlivňovány obrazy násilí, ale násilím v české společnosti -- nukleární zbraně, teroristický vztah k přírodě, propojení vědeckého výzkumu a války, bezohledná orientace na úspěch, rasismus a s ním spojený problém třetího světa, zločinnost plynoucí z divoké imigrace atd." Podobný názor zastává i publicista Vladimír Kučera. Klade otázku, zda "kultura, která pohrdá každým věkem křehkosti, není mnohem hlubším důvodem násilí než počítačové hry a televizní seriály." Z prvého názoru zaznívá ekologická nota, z druhého nota sociální, ale oba se shodují v tom, že v činech a v postojích dětí se odráží především společenské klima, v němž vyrůstají.

S cynismem dnešních dětí, ať už zjevným či skrytým, se zřejmě musíme smířit, protože je to způsob jejich obrany. Relativně dlouhé období bez válek, které panuje v Evropě od roku 1945, samo o sobě nezaručuje, že jsme definitivně potlačili své sklony k agresivnímu jednání; nemůžeme to tedy očekávat ani od svých potomků. Zdá se ostatně, že děti -- i při svém cynismu -- touží spíš po pohodě než po sporech. Je dokonce možné, že jejich násilné činy jsou zvráceným voláním po kontaktu.

                 
Obsah vydání       3. 11. 2005
3. 11. 2005 EU bude vyšetřovat "tajná americká vězení ve východní Evropě"
3. 11. 2005 CIA zadržuje osoby podezřelé z terorismu v tajných věznicích ve východní Evropě
3. 11. 2005 Výkon státní moci jako zločin Aleš  Uhlíř
3. 11. 2005 Je ekologické zákonodárství v ČR příliš restriktivní?
4. 11. 2005
3. 11. 2005 Stát jako pašík Bohumil  Kartous
3. 11. 2005 Husitské konotace Pavel  Kopecký
3. 11. 2005 Pomozte dramaturgům vybrat Večerníček... Štěpán  Kotrba
3. 11. 2005 Česká televize používá renesanční češtinu! Jakub  Žytek
3. 11. 2005 Dvě porážky pro Tonyho Blaira
3. 11. 2005 Dětský svět Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
3. 11. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. října 2005
2. 11. 2005 Německý politbarometr předvídá špatné počasí Richard  Seemann
2. 11. 2005 Britská vláda: Evropa nás už nezajímá
2. 11. 2005 Dějiny se opakují dvakrát: poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška Petr  Gočev
1. 11. 2005 Dobrá zpráva -- můžeme číst Václav  Dušek
1. 11. 2005 Mitrochin: Castro byl pro Sověty "příliš aktivní", KGB financovala Allendeho
2. 11. 2005 Zahraniční politika SRN Miroslav  Polreich
1. 11. 2005 Česko, Evropa, svět Egon T. Lánský
22. 11. 2003 Adresy redakce