13. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 9. 2005

Poslanci chtějí zrušit ochranu krajinného rázu

Otevřený dopis poslancům

Pokud někteří sledujete předkládané návrhy zákonů v Parlamentu ČR, mohli jste narazit na dokument vedený pod číslem 1034. Jedná se o návrh novely zákona na změnu zákona o ochraně přírody a krajiny. Poslanci Vlastimil Aubrecht, Hana Orgoníková, Evžen Snítilý, Lubomír Suk, Miroslav Pátek, Oldřich Vojíř, Květoslava Čelišová a další předložili návrh v podobě, která ve skutečnosti ruší ochranu krajinného rázu a co je nejhorší, zcela znemožňuje veřejnosti ovlivnit rozhodování správních úřadů plnohodnotnou účastí ve správních řízeních.

Rozhodovat tak bude pouze jeden úředník, jehož rozhodnutí bude nepřezkoumatelné, neboť investor, kterému vyhoví, se odvolávat nebude a občané mohou porušování zákona pouze přihlížet. Investorovi tak stačí podplatit úředníka a zákony chránící veřejné zájmy pro něj nebudou překážkou. Bude mít navíc jistotu, že nezákonné rozhodnutí, kterým získá právo stavět na úkor veřejných zájmů, nemohou občané napadnout odvoláním. Tak si jmenovaní poslanci představují demokracii a právní jistotu investorů. Vracíme se tak před rok 1989 jen s tím rozdílem, že dnes již neexistuje prokurátorský dozor, který by na nezákonnosti dohlížel.

Tato situace mě přiměla, abych jmenovaným poslancům zaslal e-mail následujícího znění.

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

náhodou jsem si přečetl Váš návrh novely zákona č. 114/1992 Sb. a byl jsem zděšen. Rozhodně bych nečekal, že by demokraticky zvolený politik a vlastně zástupce občanů - voličů byl schopen předkládat novelu zákona, která jim zcela znemožní podílet se na rozhodování o životním prostředí, ve kterém žijí.

Vracíme se tak do tvrdé totality, kdy občan a jeho názor neznamenal nic a pod záštitou budování socialismu se devastovalo životní prostředí kolem nás a my mohli jen nečinně přihlížet.

Žiji v Ostravě - Radvanicích a pokud jste někdy byli v této obci, mohli jste se dovědět, že při jihozápadním větru je tato obec zamořena kouřem z aglomerace nedaleké koksovny a hutě.

Trpíme už 50 let a nemáme šanci to rychle změnit. Byli jsme nuceni založit občanské sdružení, abychom společně s vedením obce mohli vivíjet tlak na tuto huť a nutit je k investicím na zlepšení našeho životního prostředí. Povolené imisní limity jsou překračovány krátkodobě až 10 x, dlouhodobě 3 x (polétavý prach, benzol a pyrén je překračován stabilně 10 x nad povolený limit). Tomu odpovídá také velmi vysoký výskyt rakoviny.

Rádi bychom dům prodali a odstěhovali se jinam, ale nikdo nemá o dům v takové lokalitě zájem, jedině kdybychom ho prodali za zlomek jeho ceny, kterou by měl, kdybychom žili ve zdravém prostředí. 60% našich dětí trpí astmatem a alergiemi. A vy se snažíte prosadit zákon, který nám má znemožnit účastnit se správních řízení a prosazovat zlepšení životního prostředí.

To se ani trošku nestydíte? Možná si ani neuvědomujete, že jednou může Vámi navržený zákon postihnout i Vás nebo Vaše blízké. Jedině, že byste se vystěhoval z ČR.

Představte si, že by nějaký investor postavil fabriku v blízkosti Vašeho bydliště a vypouštěním exhalací Vám onemocněly děti a vnoučata. Myslíte, že to není možné? Proč ne, když by neexistovala kontrola veřejnosti nad rozhodováním?

Potom stačí jen dát příslušnému úředníkovi úplatek, stavba se povolí bez odlučovačů, investor ušetří a jedy mohou do vzduchu. Chtěl byste prosadit doplnění technologie o odlučovače, aby byly splněny imisní limity, ale měl byste smůlu, nejste účastníkem řízení.

Domnívám se, že v případě Vašeho návrhu změny zákona č. 114/1992 Sb. jste byl veden snahou zjednodušit stavební řízení, což by bylo jistě přínosem. Ještě větším přínosem by se ale mohlo potom zdát úplné zrušení stavebních i jiných správních řízení, které se stavbami bývají spojené. Nikdo by nebyl ve svých záměrech omezen a ekonomika by vzkvétala na úkor vlastních občanů.

Nebo si snad myslíte, že úřednictvo, které nebude kontrolováno veřejností, nebude brát úplatky a povolovat cokoliv i v rozporu se zákonem? Zrušte stavební řízení a ušetříte i na platech úředníků. Váš návrh je jen napůl. Pokud chcete, aby bylo rozhodováno podle zákona a věcně správně, nemůžete spoléhat, že úředník bude všechno vědět i bez znalostí místních občanů nebo odborné veřejnosti. Skutečný stav věci může být zjištěn jedině tehdy, mají-li možnost uplatnit své návrhy a námitky všichni.

Pokud nejsou správně vyhodnoceny, musí mít občané možnost nechat rozhodnutí úřadu přezkoumat. Je to přece rozhodnutí o jejich prostředí, ve kterém žijí. Nebo snad chcete obětovat demokracii ve prospěch urychlení řízení?

Zamyslete se, prosím, nad mými argumenty. Doufám, že můj pohled na věc Vás ovlivní a svůj návrh přehodnotíte. Dokázal byste tím, že jste člověk, který dokáže naslouchat voličům a koná v jejich prospěch a ne ve prospěch bezohledných investorů (ti slušní se vždy s občany domluví a vyhoví jim). Právo jednoho by nemělo být na úkor práv druhých.

S pozdravem Vladimír Burda

                 
Obsah vydání       13. 9. 2005
13. 9. 2005 Poslanci chtějí zrušit ochranu krajinného rázu Vladimír  Burda
13. 9. 2005 Skutečně už hrozí konec ropné éry?
13. 9. 2005 Jak se zachránit před vydíráním Jan  Rovenský
13. 9. 2005 Chtít se popálit Bohumil  Kartous
13. 9. 2005 Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša Irena  Ryšánková
13. 9. 2005 Paroubek Topolánkovi: podejte trestní oznámení tak jako my ! Jiří  Paroubek
13. 9. 2005 Nad komentářem... Alex  Koenigsmark
13. 9. 2005 Transpoziční deficit českého jazyka v Evropské unii
13. 9. 2005 Synagogy by se vypalovat neměly Josef  Provazník
31. 10. 2005
13. 9. 2005 Anička Dajdou napsala šílenou knihu a co s tím mají společného přejetí psi... Ladislav  Kahoun
13. 9. 2005 Jak je to se vztahy mezi náboženstvími Jiří  Drašnar
13. 9. 2005 Chaos je blízko a musíme s ním počítat Michal  Spáčil
13. 9. 2005 Villepin: příští francouzský prezident? Simone  Radačičová
27. 9. 2005
13. 9. 2005 Ještě jednou o termojaderné fúzi Michal  Mašín
13. 9. 2005 Co Klaus neřekl Jiří  Staněk
13. 9. 2005 Michael  Marčák
12. 9. 2005 Člověk zahnaný do úzkých -- otřesný příklad sociálního darwinismu Sylvie  Vařeková
12. 9. 2005 Otazníky kolem 11. září
12. 9. 2005 Český sen, cenzura v televizi a mediální manipulace Jan  Čulík
12. 9. 2005 11. září 2001 - jeden velký otazník Petr  Schnur
12. 9. 2005 Michael  Marčák
12. 9. 2005 Vít Klusák: Čulík je neseriozní novinář
12. 9. 2005 Ropný zlom: proč nezasáhne Stvořitel Jindřich  Kalous
12. 9. 2005 Bude mít hurikán Katrina vážné hospodářské následky?
12. 9. 2005 Homolkové, Buldozeři a léčba Harleyem Karel  Dolejší
12. 9. 2005 O buddhistickém mindráku Filip  Sklenář
12. 9. 2005 EuroTek aneb od teknohudby k technokracii? Petr  Schnur
11. 9. 2005 Praha jako evropské hlavní město opilců a prostituce?
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2005 Poslanci chtějí zrušit ochranu krajinného rázu Vladimír  Burda
13. 9. 2005 Skutečně už hrozí konec ropné éry?   
13. 9. 2005 Anička Dajdou napsala šílenou knihu a co s tím mají společného přejetí psi... Ladislav  Kahoun
12. 9. 2005 EuroTek aneb od teknohudby k technokracii? Petr  Schnur
12. 9. 2005 Homolkové, Buldozeři a léčba Harleyem Karel  Dolejší
12. 9. 2005 Herkulovy slzy Alex  Koenigsmark
12. 9. 2005 O buddhistickém mindráku Filip  Sklenář
12. 9. 2005 Bude mít hurikán Katrina vážné hospodářské následky?   
12. 9. 2005 Můj život s Ábíčkem Vlastislav  Toman
12. 9. 2005 Otazníky kolem 11. září   
12. 9. 2005 11. září 2001 - jeden velký otazník Petr  Schnur
11. 9. 2005 Praha jako evropské hlavní město opilců a prostituce?   
9. 9. 2005 Férova citace Lessinga je rozhodně na místě Karel  Dolejší
9. 9. 2005 Zlatá éra ABC rokem 1972 nezačala, ale skončila Jan  Paul
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda