3. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 11. 2005

Je ekologické zákonodárství v ČR příliš restriktivní?

Anebo odebírá stát občanovi právo na zdravé prostředí?

Vladimír Burda žije v Ostravě - Radvanicích. Při jihozápadním větru je tato obec zamořena kouřem z aglomerace nedaleké koksovny a hutě. Povolené imisní limity jsou překračovány krátkodobě až 10 x, dlouhodobě 3 x (polétavý prach, benzol a pyrén je překračován stabilně 10 x nad povolený limit). Tomu odpovídá také velmi vysoký výskyt rakoviny.

Rádi bychom dům prodali a odstěhovali se jinam, ale nikdo nemá o dům v takové lokalitě zájem, píše Vladimír Burda a kritizuje poslance, kteří se snaží !zjednodušit" ekologické zákonodárství: "Vy se snažíte prosadit zákon, který nám má znemožnit účastnit se správních řízení a prosazovat zlepšení životního prostředí."

Štěpán Kotrba naproti tomu argumentuje:

"Třeba případ firmy NEMAK je toho krásným důkazem. Jeden sedlák tam s ekologickými právníky v zádech blokoval výstavbu fabriky, která dá práci půlce okresu. Stát nemůže takto válčit o každý kus země. Buď je na stavbě veřejný zájem, nebo není. Na dálnici veřejný zájem je. Přistavět dva pruhy po celé délce je práce na deset let jen pro právníky. Každý dotčený touto stavbou se může samostatně soudit, odvolávat, soudit, odvolávat a tak pořád dokola."

Kdo má pravdu? Nebyl by rozumný kompromis? Zveřejňujeme korespondenci Vladimíra Burdy s poslancem za ČSSD Vlastimilem Aubrechtem, který chce občanským organizacím odebrat právo mluvit do schvalovacího řízení pro stavby:

Vladimír Burda, "Poslanci chtějí zrušit ochranu krajinného rázu" ZDE

----- Original Message -----

From: burda vladimír To: poslkanc@volny.cz
Sent: Friday, September 09, 2005 10:22 PM
Subject: návrh novely


Vážený pane poslanče,

náhodou jsem si přečetl Váš návrh novely zákona č. 114/1992 Sb. a byl jsem zděšen. Rozhodně bych nečekal, že by demokraticky zvolený politik a vlastně zástupce občanů - voličů byl schopen předkládat novelu zákona, která jim zcela znemožní podílet se na rozhodování o životním prostředí, ve kterém žijí. Vracíme se tak do tvrdé totality, kdy občan a jeho názor neznamenal nic a pod záštitou budování socialismu se devastovalo životní prostředí kolem nás a my mohli jen nečinně přihlížet. Žiji v Ostravě - Radvanicích a pokud jste někdy byl v této obci, mohl jste se dovědět, že při jihozápadním větru je tato obec zamořena kouřem z aglomerace a koksovny hutě Mittal Steel - bývalá Nová huť. Trpíme už 50 let a nemáme šanci to rychle změnit. Byli jsme nuceni založit občanské sdružení, abychom společně s vedením obce mohli vivíjet tlak na tuto huť a nutit je k investicím na zlepšení našeho životního prostředí. Povolené imisní limity jsou překračovány krátkodobě až 10 x, dlouhodobě 3 x (polétavý prach, benzol a pyrén je překračován stabilně 10 x nad povolený limit). Tomu odpovídá také velmi vysoký výskyt rakoviny Rádi bychom dům prodali a odstěhovali se jinam, ale nikdo nemá o dům v takové lokalitě zájem, jedině kdybychom ho prodali za zlomek jeho ceny, kterou by měl, kdybychom žili ve zdravém prostředí. 60% našich dětí trpí astmatem a alergiemi. A vy se snažíte prosadit zákon, který nám má znemožnit účastnit se správních řízení a prosazovat zlepšení životního prostředí. To se ani trošku nestydíte? Možná si ani neuvědomujete, že jednou může Vámi navržený zákon postihnout i Vás nebo Vaše blízké. Jedině, že byste se vystěhoval z ČR. Představte si, že by nějaký investor postavil fabriku v blízkosti Vašeho bydliště a vypouštěním exhalací Vám onemocněly děti a vnoučata. Myslíte, že to není možné? Proč ne, když by neexistovala kontrola veřejnosti nad rozhodováním? Potom stačí jen dát příslušnému úředníkovi úplatek, stavba se povolí bez odlučovačů, investor ušetří a jedy mohou do vzduchu. Chtěl byste prosadit doplnění technologie o odlučovače, aby byly splněny imisní limity, ale měl byste smůlu, nejste účastníkem řízení.

Domnívám se, že v případě Vašeho návrhu změny zákona č. 114/1992 Sb. jste byl veden snahou zjednodušit stavební řízení, což by bylo jistě přínosem. Ještě větším přínosem by se ale mohlo potom zdát úplné zrušení stavebních i jiných správních řízení, které se stavbami bývají spojené. Nikdo by nebyl ve svých záměrech omezen a ekonomika by vzkvétala na úkor vlastních občanů. Nebo si snad myslíte, že úřednictvo, které nebude kontrolováno veřejností nebude brát úplatky a povolovat cokoliv i v rozporu se zákonem? Zruště stavební řízení a ušetříte i na platech úředníků. Váš návrh je jen napůl. Pokud chcete, aby bylo rozhodováno podle zákona a věcně správně, nemůžete spoléhat, že úředník bude všechno vědět i bez znalostí místních občanů nebo odborné veřejnosti. Skutečný stav věci může být zjištěn jedině tehdy, mají-li možnost uplatnit své návrhy a námitky všichni. Pokud nejsou správně vyhodnoceny, musí mít občané možnost nechat rozhodnutí úřadu přezkoumat. Je to přece rozhodnutí o jejich prostředí, ve kterém žijí. Nebo snad chcete obětovat demokracii ve prospěch urychlení řízení?

Zamyslete se, prosím, nad mými argumenty. Doufám, že můj pohled na věc Vás ovlivní a svůj návrh přehodnotíte. Dokázal byste tím, že jste člověk, který dokáže naslouchat voličům a koná v jejich prospěch a ne ve prospěch bezohledných investorů (ti slušní se vždy s občany domluví a vyhoví jim). Právo jednoho by nemělo být na úkor práv druhých.

S pozdravem

Vladimír Burda

----- Original Message -----
From: Poslanecká Kancelář Teplice
To: burda vladimír
Sent: Friday, September 23, 2005 2:20 PM
Subject: Re: návrh novely

Vážený pane Burdo, vzhledem k tomu, že pan poslanec vysvětloval svůj motiv pro předložení zmíněné novely již na mnoha místech a já věřím, že jste v tom smyslu již informován, posílám vám v příloze odlehčené vysvětlení záměru pana poslance.

Zdravím.

Jana Drexlerová, asist.posl.

Zjednodušme stavební řízení Představme si, že se rozhodnete postavit si dům. Investujete nemalé prostředky do nákupu pozemku v zóně, která je pro výstavbu rodinných domků přímo určena, zaplatíte si architekta, který vám zpracuje všem možným limitům vyhovující projektovou dokumentaci a za vlastní peníze si vybudujete přípojky na inženýrské sítě. Sice jste se už nyní pekelně zadlužili, ale jste rozhodnuti bydlet ve svém a tak rychle spěcháte na úřady vyběhat si stavební povolení. Odevzdáte řádně zpracovaný projekt, zaplatíte nemalé správní poplatky a každý den chodíte ke schránce netrpělivě vyhlížet pošťačku s kýženým stavebním povolením.

Místo pošťačky vás však navštíví zajímaví lidé, kteří se uvedou například větou: " Dobrý den, my jsme z ekologické iniciativy Brouci, žáby, petrklíče, jsme z druhého konce republiky a rádi bychom vás požádali o sponzorský dar."

"Dobrý den, jak jste na mne proboha přišli?" vykulíte se. "To sem jedete přes celou republiku kvůli mně? Já jsem ale před stavbou domku, jsem zadlužený a nemohu si dovolit žádné zbytečné výdaje, nezlobte se."

"Jste si opravdu jist, že nechcete dobrovolně přispět na dobrou věc spolku Brouci, žáby, petrklíče? Chystáte se přeci stavět?" nedají se jen tak lehce odbýt příchozí.

"Opravdu ne, nezlobte se, navíc jste z druhého konce republiky a nic o vás nevím," rozloučíte se s nezvanými hosty a považujete celou záležitost za uzavřenou.

Stále vyhlížíte pošťačku, ta nakonec dorazí, vy netrpělivě roztrhnete obálku a místo očekávaného stavebního povolení na vás vykoukne úřední přípis, z něhož se dovíte, že občanské sdružení Brouci, žáby, petrklíče získalo ve vaší obci člena, stalo se účastníkem stavebního řízení a rozhodně protestuje proti vydání vašeho stavebního povolení, čehož dosáhnou.

Rozčílíte se, běžíte na úřad zjistit, co je to za nesmysl, váš projekt přeci splňuje veškeré ekologické limity, chcete stavět v zóně územním plánem určené k výstavbě rodinných domků a tedy nechápete, proč se Brouci, žáby, petrklíče domáhají nevydání povolení. No a dovíte se, že Brouci, žáby, petrklíče mají ze zákona právo státi se účastníkem stavebního řízení a ke všemu se vyjadřovat. Namítnete, že váš projekt bohatě splňuje všechny ekologické limity a dozvíte se, že Brouci, žáby, petrklíče nenapadají ekologickou stránku vašeho projektu, ale to, že se v žádosti, dle jejich názoru, odvoláváte na špatný paragraf, že dle jejich názoru si vykládáte zákon špatně, a že se také domnívají, že jste neměl žádat u tohoto úřadu, neboť tento je tím, že je v místě vašeho bydliště, podjatý a nemůže ve vaší věci rozhodnout.

Vezmete si prášky na tlak a namítnete, že jste vše podal jak má být a že vám prostě není jasné, proč se ekologická iniciativa šťourá v úředních formalitách, ekologické limity váš projekt přece splňuje.

"Brouci, žáby, petrklíče jsou účastníkem stavebního řízení a mají právo býti informováni o všech podniknutých krocích a mají ze zákona právo vznášet námitky a ke všemu se vyjadřovat", zní úředníkova odpověď doprovázená významným pokrčení rameny.

Odvoláte se proti rozhodnutí, najmete drahého právníka, aby vyvrátil u soudu argumenty ekologické iniciativy, která se vzápětí odvolá kvůli něčemu jinému. Probíhají různá řízení, vy platíte poplatky a palmáre a celá věc se protahuje donekonečna.

Máte tedy zakoupený pozemek, máte přivedené inženýrské sítě, máte projekt a místo vysněného domku máte pouze louku, na které si můžete tak akorát válet sudy.

Myslíte si, vážení čtenáři, že něco takového přece v České republice není možné? Ale je, ale je a děje se tak velmi často. A nejde jen o rodinné domky, ale například i o továrny, které zamýšlejí investoři postavit a zaměstnat v nich lidi, kteří prostě -- zejména u nás v severozápadních Čechách -- práci nemají a zoufale ji potřebují.

Tento stav je potřeba razantně změnit a o to se pokouší můj návrh novely zákona 114/1992 Sbírky. Smyslem mnou navrhované novely je umožnit co největší zapojení veřejnosti při projednávání územního plánování, při veřejném projednávání EIA a při územním řízení, kdy lze všechny - jistě potřebné a žádoucí -- důvody a argumenty na ochranu životního prostředí uplatnit a vypořádat i bez velkých právních znalostí.

Samotný proces vydávání stavebních povolení je pak natolik odborná záležitost, že se žadatelé často stávají doslova rukojmími v souboji právníků o průběh stavebního řízení.

Mým záměrem je celé řízení zjednodušit, praxe totiž ukazuje, že § 70 zákona114/1992 Sbírky je trvale zneužíván různými iniciativami k nekonečnému protahování stavebního řízení. Stávající stav, kdy se stavební řízení často stává pro různé iniciativy pouhým byznysem je nadále neudržitelný a já doufám, že pomocí mého návrhu se podaří toto změnit, zprůhlednit a zjednodušit.

Vlastimil Aubrecht

(autor je poslancem za ČSSD a vládním zmocněncem pro SZ Čechy)

----- Original Message -----
From: burda vladimír
To: Poslanecká Kancelář Teplice
Sent: Friday, September 23, 2005 9:53 PM
Subject: Re: návrh novely

Vážená paní Drexslerová,

děkuji za odpověď. Tak nevím, zda si z nás voličů pan poslenec dělá blázny, ale přiložené povídání je absurdní a zcela nereálné. Chtěl bych znát jediný případ, kdy takto některé sdružení postupovalo. Navíc, pokud by pan poslanec znal správní řád, dočetl by se v něm, že sebevětšími obstrukcemi lze řízení opozdit při dodržení všech lhůt pouze o 90 dní. (lhůta k postoupení odvolání - 30 dní, lhůta pro rozhodnutí odvolacího orgánu - 30 dní, ve složitých případech 60 dní).
v Takže pan poslanec si vymyslí absurdní nereálný případ a tím zdůvodňuje novelu zákona, která má připravit občany o možnost rozhodovat o svém prostředí, ve kterém musí žít.

Může si být jistý, že pokud tak bude postupovat, ve volbách mu to spočítáme. O demokracii se hodlám poprat a udělám vše proto, aby se o jeho postoji k demokracii dovědělo co nejvíce lisí a už ho nevolilo. Nejsme blbé ovce, za které nás patrně považuje.

S pozdravem Vladimír Burda

----- Original Message -----
From: Poslanecká Kancelář Teplice
To: burda vladimír
Sent: Tuesday, October 04, 2005 12:11 PM
Subject: Re: návrh novely

Vážený pane Burdo, nedovolil bych si z vás dělat blázna, ale z vaší reakce je naprosto zřejmé, že neznáte náš právní systém, a proto vás nenazvu hlupákem, ale pouze neznalcem.

Chcete-li po mě reálný příklad současného stavu, tak uvádím například kauzu NEMAK. Již 5 let se do nekonečna táhnou podání a následná odvolání, kterých je k dnešnímu dni již 238!!! a upozorňuji, že žádné z nich neřeší ekologický problém. Všechna jsou založena pouze na procesních a správních důvodech. Došlo to tak daleko, že se v žalobách objevují i odkazy na neexistující §. Nicméně soudy se tímto musí zabývat, a to pořád dokola.

Dalším všeobecně známým příkladem je D8, D47, či Hranice na Moravě. Ve všech těchto případech je ekologie pouze zástupným důvodem k neustálému protahování řízení. Vy mluvíte o demokracii, ale právě tento stav ohrožuje demokracii v ČR nejvíce.

Silnice, které usnadní život statisícům obyvatel, se nemohou dostavět, ačkoliv jsou splněny všechny podmínky řízení, protože si 3 rebelanti postavili hlavu a tak mohou vše zvrátit. Tento systém neexistuje v žádné demokratické společnosti. Proto je naší snahou srovnat podmínky tak, jak fungují v celé západní Evropě.

Naším cílem je naopak umožnit co nejširší přístup veřejnosti k informacím. Zlepšit možnost připomínkování a účasti na rozhodování ve fázi plánování tak, jak je to běžné v civilizovaných zemích. Ochrana přírody a krajiny musí být vyřešena již ve fázi územního řízení. Je zcela nesmyslný stav, kdy stavba projde úzuemním řízením a následně ve fázi stavebního řízení jsou činěny obstrukce. To je živná půda pro možnost vydírání. Uvedu vám příklad ze Spolkové republiky Německo, kde nebylo ani jedno řízení (územní či stavební) zrušeno pro formální chyby, což je u nás, bohužel, běžné. Doufám, že nechcete tvrdit, že SRN není demokratická země.

Takže shrnu. V žádném případě není zájmem navrhovatelů zákona omezit vliv veřejnosti, ale naopak chceme posílit vliv té veřejnosti, těch statisíců, kterých se problémy skutečně týkají. Vaše rozhořčení chápu v tom případě, že vy osobně patříte mezi ty 3 výše uvedené rebelanty.

S pozdravem

Vlastimil Aubrecht

----- Original Message -----
From: burda vladimír
To: Poslanecká Kancelář Teplice
Sent: Tuesday, October 04, 2005 7:09 PM
Subject: Re: návrh novely

Vážený pane poslanče,

Vaše hodnocení mých právních znalostí není podstatné. Kauzu NEMAK znám jen z tisku, pozadí neznám. Správní řád používám velmi často 17 let a znám jej jako básničku tam i zpátky. Stavební zákon znám také.

Problém je v tom, že až teprve ve stavebním řízení se předkládá konkrétní návrh stavby se všemi jeho možnými dopady. Ke každému stupni řízení je potřeba jiný rozsah informací a nejvíce je jich předkládáno ve stavebním řízení. Je proto logické, že toto řízení je nejdůležitější pro ty, kteří budou v sousedství (nemyslím tím jen majitele sousedních pozemků) této stavby žít.

Faktem je, že žádné soudní přezkoumání nemá odkladný účinek, jedině, že by existoval důvod pro předběžné opatření a pak by to byl velmi pádný důvod k tomu, aby se nestavělo. Soudní přezkum asi nebude důvodem průtahů. Pokud soud některé rozhodnutí zrušil, jistě to bylo pro nezákonnost a pak je takové zdržení na místě.

Pokud jsou namítány procesní vady, bylo by snad lépe, kdyby na ně neměl kdo upozornit a v platnosti by zůstalo rozhodnutí vydané na základě nezákonného procesu? Chápu to, že pokud správní úřady nectily právo a někdo byl tím postižen, že se brání a svého práva se domáhá. Občanská sdružení navíc mohou u soudu namítat pouze svá práva, což jsou v ekologických kauzách pouze procesní práva.

Občanské sdružení není živý organismus, proto nemůže být ohroženo jeho životní prostředí a právo na příznivé životní prostředí podle Listiny zákl. práv a svobod nemá. Najdete to ve sbírce soudních rozhodnutí - výrok Ústavního soudu. To bude asi důvod, proč namítá porušení procesních práv. Nebude-li občanské sdružení účastníkem řízení, nebude mít právo na přezkum rozhodntí jak odvolacím orgánem, tak soudem.

Prostě občan ztrácí právo jakkoliv se domoci práva na příznivé životní prostředí.

Nezákonná rozhodnutí nebude mít kdo napadat opravnými prostředky, což povede k tomu, že nezákonná rozhodnutí budou v platnosti. Není-li žalobce, není soudce.

To vytváří korupční prostředí, protože za patřičný obnost není problém, aby úředník "přivřel oko", když rozhodnutí nebude mít kdo napadat. Vy chcete úpřít možnost občanům, aby konečné rozhodnutí mohli napadat, aby někdo mohl bez ohledu na zákonnost a potírání práv občanů stavět cokoliv na úkor kohokoliv.

Zjevně upřednostňujete nezákonnost, jen aby bylo dosaženo účelu - vyhověno investorovi. To má být právní stát? Jestli chcete zabránit průtahům, pořádně vyškolte úředníky, aby nedělali v rozhodnutích chyby. V takovém případě lze ale předpokládat, že úředník pod tlakem důkazů ne vždy kontraverzní stavbu povolí, protože shledá, že je na úkor některého veřejného zájmu. To je něco nového na což jsme nebyli před r. 1989 zvyklí.

Nebude-li plnohodnotná účast veřejnosti ve správních řízeních, nebude nezávislá kontrola nad rozhodováním úředníků. Tuto kontrolu přitom občané dělají zdarma a to jen proto, aby jejich kvalita života, které se už neměří jen plným žaludkem, nebyla zhoršena.

V USA například platí, že každý občan může nechat soudem přezkoumat rozhodnutí úřadu, které se mu nelíbí. U nás to může jen angažovaný občan ve sdružení, pokud sdružení bylo účastníkem řízení. Pokud by se mohl účastnit jen projednání návrhů e fázi mimo správní řízení, nemohl by rozhodnutí nijak ovlivnit. Neznám žádnou evropskou zemi, kde by se občané nemohli bránit proti nezákonnému rozhodnutí úřadu, které má vliv na jejich životní prostředí. A to už pomíjím daleko vyšší právní kulturu, kdy si úředník nedovolí vědomě nectít zákon.

Pokud považujete za blázna člověka, který po práci studuje právní předpisy, aby mohl bránit nezákonnému poškozování životního prostředí,ve kterém vyrůstají jeho děti a vidí demokracii i jinak než jednou za volební období jít k urně, jen doufám, že Vás takových ve sněmovně není více. Doporučuji Vám seznámit se podrobně s názory T.G. Masaryka.

S pozdravem Vladimír Burda

                 
Obsah vydání       3. 11. 2005
3. 11. 2005 EU bude vyšetřovat "tajná americká vězení ve východní Evropě"
3. 11. 2005 CIA zadržuje osoby podezřelé z terorismu v tajných věznicích ve východní Evropě
3. 11. 2005 Výkon státní moci jako zločin Aleš  Uhlíř
3. 11. 2005 Je ekologické zákonodárství v ČR příliš restriktivní?
4. 11. 2005
3. 11. 2005 Stát jako pašík Bohumil  Kartous
3. 11. 2005 Husitské konotace Pavel  Kopecký
3. 11. 2005 Pomozte dramaturgům vybrat Večerníček... Štěpán  Kotrba
3. 11. 2005 Česká televize používá renesanční češtinu! Jakub  Žytek
3. 11. 2005 Dvě porážky pro Tonyho Blaira
3. 11. 2005 Dětský svět Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
3. 11. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. října 2005
2. 11. 2005 Německý politbarometr předvídá špatné počasí Richard  Seemann
2. 11. 2005 Britská vláda: Evropa nás už nezajímá
2. 11. 2005 Dějiny se opakují dvakrát: poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška Petr  Gočev
1. 11. 2005 Dobrá zpráva -- můžeme číst Václav  Dušek
1. 11. 2005 Mitrochin: Castro byl pro Sověty "příliš aktivní", KGB financovala Allendeho
2. 11. 2005 Zahraniční politika SRN Miroslav  Polreich
1. 11. 2005 Česko, Evropa, svět Egon T. Lánský
22. 11. 2003 Adresy redakce