23. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 2. 2005

Rád bych reagoval na článek pana Sklenáře "Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex".

Souhlasím s jeho tvrzením, že učitelé by měli začít u sebe a podrobit se bolestné sebekritice. Snáze se to řekne, než učiní. Mezi jiným snad proto, že mnozí z nich totiž ještě zažili dobu, kdy byli - mezi jinými -- majiteli neměnných pravd a moc se jim ta role líbila.

Sloupek

Už se začínají v tisku (ne v Mladé frontě Dnes!) objevovat spekulace, co by mohlo být motivem soustředěné kampaně proti Stanislavu Grossovi. Jednu z četných takových nepodložených spekulací publikoval list Fleet Sheet, v angličtině ZDE. Britské listy mají k dispozici zase poněkud jiné drby, které se od teorie Fleet Sheetu odlišují - bez konkrétních důkazů však nelze publikovat nic. To, že byla proti Grossovi zavedena cílená kampaň, je však nesporné, dokonce na to, jak píší úterní Lidové noviny, poukázal v rozhlase i Václav Havel, který řekl, že ho na eskalaci událostí zaráží "zvláštní kampaňovitost".

Poté, co proti Grossovi zahájil kvůli bytu kampaň list Mladá fronta Dnes, je pravda, že se Gross svými neohrabanými a rozpornými výroky stal sám pro většinu médií šiřitelem vlastní kauzy. Přiznal na sebe věci, které jsou nepřijatelné, ať už šlo o investice do pozemků anebo o rodinné přátelské styky s pronajímatelkou budovy pro bordel.

Mohu se mýlit, domnívám se však, že Gross není nejzkorumpovanější osobou na české politické scéně. Když jsme nad českým tiskem v úterý ráno hovořili v semináři na Glasgow University o Grossově aféře, studenti hned vyjádřili překvapení, že šlo o tak malé peníze. Gross, zdá se mi, je spíš charakteristickým nositelem zvyklostí příslušníků české politické sféry - prostě přijal praxi, která je mezi českými politiky zavedená. Ale - jak argumentují někteří cynikové - "jestliže chlapec Gross je natolik neschopný, že od sebe nedokáže odstínit ani relativně malou investici za šest milionů, aby to novináři hned nepoznali a nechytili ho, je velmi nepravděpodobné, že by byl mistrem korupčníkem na české politické scéně".

23. 2. 2005

Minulý rok uplynulo deset let od smrti Karla R. Poppera, genálního polyhistora, jehož étos je dost možná to nejinspirativnější, co dvacáté století dalo dějinám lidstva. Ve svém pojetí vědy, avšak i demokracie, kladl Popper důraz na poctivost, otevřenost a kritičnost. Pokusím se nyní stručně přiblížit jeho teorii liberální společnosti, jež je zachycena v přelomové knize Otevřená společnost a její nepřátelé. Domnívám se, že je v ní možné najít ideály, které potřebujeme pro dobré fungování multikulturní Evropy.

23. 2. 2005

V souvislosti s osobou předsedy vlády Stanislava Grosse a následnou vládní krizí se znovu vynořila otázka, zmíněná v Událostech na ČT 22. 2., zda opravdu s případnou demisí předsedy vlády automaticky následuje odstoupení celého kabinetu. Stejná otázka byla aktuální před koncem předchozí vlády V. Špidly k 4. 8. 2004, kdy ovšem procedurálně došlo k podání demise jmenovitě i za všechny členy vlády a v této věci tedy nebylo rozhodnuto praxí. Vzhledem k situaci vládní koalice by mohlo jít o velmi závažné téma v případě, že by k demisi předsedy vlády nakonec došlo. Polemiku v této otázce již BL jednou publikovaly.

Podává s demisí premiéra automaticky demisi i vláda? ZDE

Demise premiéra znamená demisi celé vlády ZDE
Ceterum autem censeo...demise premiéra neznamená demisi celé vlády! ZDE
23. 2. 2005
Polemika s článkem Jana Čulíka "Co je příčinou honu na Stanislava Grosse"

Děkuji za tip, půjdu si hned do Tesca ukradnout žvýkačku...

Pokud se mi v tom pokusí zabránit, řeknu jim, že jsem charakteristickým nositelem zvyklostí příslušníků české kulturní reality - prostě jsem přijal praxi, která je mezi českými občany zavedená. Je velmi nepravděpodobné, že bych byl mistrem korupčníkem na české scéně (jestliže jsem natolik neschopný, že jsem od sebe nedokázal odstínit ani relativně malou krádež za pár korun, aby to ochranka hned nepoznala a nechytila mě...)

23. 2. 2005

Vážený pane Čulíku, Váš článek "Co je příčinou honu na Stanislava Grosse" v sobě skrývá jedno, bezesporu hodnotné prohlášení, totiž, že se můžete mýlit. Nevím, co jste svojí úvahou chtěl komu říci, možná uklidnit Stanislava Grosse, že příčinou opovržení, které k němu chová veřejnost, nejsou jeho grázloviny, ale pouze jeho chlapecká nešikovnost a naivita, stejně tak i jeho manželky. Pak by možná vhodnou tečkou za celou, nezodpovědnými médii nafouklou kauzou, mohlo být Vaše otcovské pokárání poněkud neohrabaného Stanislava, k čemuž by Vám možná rád asistoval Václav Havel, zvláštní klenot tohoto Česka, jehož pokusem o myšlenku jste vyztužil svůj produkt, míní čtenář Jaroslav Doležal a pokračuje:

23. 2. 2005

Reakce na čtenářský dopis od Jaroslava Doležala

Vážený pane Doležale,

víte, mně už z dob komunismu vadí kampaně, kdy všichni najednou začnou hovořit jednotným hlasem. "Psovi psí smrt." Prostě mně připadá, že život takhle jednoduchý není. V normálním člověku se musí něco vzpříčit, protože má nutně z toho "jednotného honu na čarodějnice" pocit, že ho kdosi vodí za nos. Zajímavé je, že sugestivnosti českých médií tak podléháte. V člověku se normálně proti manipulaci vzbudí odpor.

Média tady velmi umně využívají všeobecného - a oprávněného - odporu českých občanů proti nízké kvalitě jejich politiků k cílenému zničení jednoho svého politického protivníka, který jim ovšem k tomu zničení dal svým nekompetentním a nepřijatelným jednáním munici.

Svým způsobem ta kampaň připomíná rebelii v České televizi na rozhraní let 2000 - 2001 (pamatujete, to také tehdy jednotně všechna média charakterizovala jako "boj proti politické manipulaci" a "boj za svobodu slova") . Média i televizní revolucionáři tehdy také velmi umně využili nespokojenosti a frustrace českých voličů s politickou situaci k tomu, aby tuto frustraci zaměřili určitým politickým cílem, ve svůj osobní prospěch.

23. 2. 2005

Předem bych chtěl říci, že nejsem a nebudu levičák, ani levicový volič, navíc jsem moravanista, píše Antonín Žiška z Brna.

Když se Clinton zapletl s Lewinskou, všichni machři křičeli, ať odejde. Amerika vzkvétala. Když Gross nebo Grossová si udělali legálně půjčku, všichni machři chtějí, aby odstoupil. To, že se průmyslová výroba zvedla za minulý rok o 10 procent, žádnýho machra nezajímá. Kdo shrábne úspěchy.Úspěchy shrábne pan Kalousek? Bohužel. Tak už to na světě bývá.

Pozn. red: Pan Kalousek je asi neshrábne...

23. 2. 2005

Aneb o některých standardech české politiky

O těch našich českých krizích by se daly psát seriály. Příměrů k názvům pro jednotlivé epizody nám přitom skýtá lidové mudrosloví bezpočet. Skoro vždy na počátku se hledá nějaká testovací holubička; málem jako ji prý vypouštěl Noe, aby věděl, zda už je po potopě. U nás, na rozdíl od Bible, jde ale spíše o to, aby někdo zavětřil, je-li nějaký fakt, anebo aspoň faktík, zralý na příští potopu nebo aspoň povodeň. A nemusí přitom ani přímo jít (či "běžet") o fakta. A nemuseli to vůbec spískat jen novináři.

23. 2. 2005

Probíhající vládní krize je pro mnohé občany dalším důkazem toho, že všichni vrcholoví politici jsou nemravní a vypočítaví kariéristé, jejichž hlavním cílem není sloužit veřejnosti, ale starat se o své vlastní finanční zájmy. Zdá se, že si premiér Gross vůbec neuvědomuje svoji odpovědnost vůči voličům. Když se ho novináři ptají na financování jeho bytu, považuje to za sprostý útok a ne za příležitost jak vysvětlit všechny nesrovnalosti veřejnosti. Nechápe, že jako premiér této země by měl být schopen doložit původ veškerých svých financí a že by měl odpovídat jasně a bez kličkování.

Ovšem díky aférám pana premiéra jsme se dozvěděli spoustu věcí nejen o něm, ale také o našem politickém systému.

23. 2. 2005

Moje generace získávala své první politické poznatky v posledních měsících a týdnech onoho poválečného odlesku demokracie, který nám byl komunisty z taktických důvodů dopřán. Když i ten pohasl, vzhlíželi jsme ze zdejšího temna k oné zhruba dvacítce demokracií, které pro nás byly zeměmi svobodných voleb, lidských práv a svobod včetně práv menšin a vlády práva. To bylo přes všechny kosmetické vady těchto zemí tak zřejmé, že mnohé z nás ani nenapadlo, že tyto atributy nemusí kráčet ruku v ruce. Že by mohl existovat i stát pyšnící se svobodnými volbami, v němž však jsou práva a svobody v žalostném stavu. Takovýto systém je dnes mnohými politology nazýván neliberální demokracií, na rozdíl od demokracie liberální oné dvacítky. A samozřejmě může existovat i opak, tedy země s vysokým standardem práv a svobod a vlády práva, v němž však občanům není dopřáno volit si své představitele. Takovýto systém nazývá Fareed Zakaria ve své Budoucnosti svobody liberální autokracií. A nenapadlo nás tenkrát, že v určité době a na určitém místě mohou lidé stanout před tragickou otázkou, čemu dát přednost.

23. 2. 2005

Německá policie honí aktivisty, kteří zastrkávají miniaturní americké vlajky do hromádek psích výkalů ve veřejných parcích.

23. 2. 2005

Britský ministr vnitra Charles Clarke zveřejnil v úterý v Dolní sněmovně kompromisní návrh, jak zacházet s osobami podezřelými z terorismu. Kontroverzně trval na tom, že ministr vnitra musí mít pravomoc přikázat osobám, která vláda podezřívá z terorismu, domácí vězení, avšak ustoupil v tom smyslu, že každý takový ministerský případ bude po sedmi dnech jeho platnosti automaticky zkoumán soudním řízením.

Opoziční strany v britském parlamentě argumentovaly, že o tom, zda má být někdo zadržován, musí rozhodnovat soud, nikoliv ministr. Clarke však argumentuje, že za bezpečí občanů před terorismem je odpovědna vláda, a proto musí původní rozhodnutí nějakou osobu zadržet přijít od ministra. Jeho kompromisní návrh, aby rozhodnutí posléze zkoumali soudci, vznikl proto, že Blairova vláda usiluje o rychlé schválení tototo zákona v parlamentu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

23. 2. 2005

NHL definitivně skončila. Oznámení o nedohodě o podmínkách, za kterých bude tato výkladní skříň světového hokeje fungovat, je velkou tečkou za její stoletou existencí. Ať již začne kdykoliv znovu, nebude to už ona stará NHL. To, co se po celé jedno století vyvíjelo a přežilo řadu vnějších tlaků i vnitřních změn, nepřežilo nenažranost relativně malé skupinky lidí, kteří navíc vystupovali ve sporu jako představitelé hráčských odborů.

23. 2. 2005

APOKRYFY

"Prokřehlými prsty píšu tuto zprávu. Všechna zvěř již zmrzla, synové dodýchali. Strašná chumelenice neustává již mnoho dní. Cítím, že ani já již dlouho naživu nevydržím. Posledními kapkami vína jsem se pokusil zachránit svou třetí manželku Hubšu, ale vše bylo marné. Všem je nám na této strašné hoře souzena smrt.

Když se první holubice nevrátila, všichni jsme se zaradovali.

23. 2. 2005

Tedy především musím říct, klobouk dolů před všemi dobrými kantory země české i přilehlého okolí. Jinak pochopitelně stále a neúprosně a bohužel asi i většinově pořád platí od -ismu k -ismu.., kdo umí, ten umí, kdo neumí ten učí. A možná jednou až dospějeme, sobě nadělíme si, že žáci opět sami budou moci hledati si mistra svého...., a bude to zřejmě dražší...

A tak bych zbytečně nerozmělňoval sílu zvláště pak posledních slov spisku páně Filipa, skromně dodám...

22. 2. 2005

Vaginální dům, klitoridální jahody a dvanáct měsíčků

Nedávno zde vyšla má hravá analýza pohádky o Červené Karkulce. Reagoval na ni Bohumil Kartous v článku "Červená Karkulka na tisíc způsobů" tím, že připomněl alternativní výklad této pohádky z pera Ericha Fromma. Svým poukazem na střízlivost Frommova výkladu mne ohromil i pobavil. A inspiroval k neagresivní odpovědi.

22. 2. 2005

Pan Sárközi se zamýšlí nad tím, že českým pedagogům chybí etický kodex... Je tohle skutečně tím, co chybí českým pedagogům a následně českým studentům? Nerad bych se někoho dotkl, ale pravý opak je pravda. Většině českých pedagogů totiž bolestně chybí především jeden samozřejmý předpoklad -- tím je osobnost. Téměř nepřetržitě čteme a posloucháme nářky pedagogického sboru na to, jak je nedostatečně finančně ohodnocen, jak je studenty nedostatečně ctěn, a jak ani ve společnosti nepožívá patřičné vážnosti.

22. 2. 2005

Multinacionální společnosti:

Čeští zaměstnanci, kteří se ucházejí o práci v pražských pobočkách hlavních multinacionálních společnosti, nemají základní kvalifikaci, píše tento týden pražský hospodářský list Czech Business Week, vycházející v angličtině.

Zahraniční investoři vyjadřují znepokojení, že čeští pracovníci nemají tzv. "měkkou kvalifikaci": neumějí komunikovat, neumějí dobře pracovat v týmu a efektivně vyjednávat. Špatně zvládají cizí jazyky a neumějí řádně zacházet s počítači.

22. 2. 2005

Martin Škabraha tvrdí, že "svět, který nelze vyvést z míry, nemůže být jiný než totalitární svět, v němž došlo ke zrušení rozdílu mezi reálnými životními možnostmi člověka a jeho ideologickým obrazem". Co myslí těmi "reálnými životními možnostmi"? Právo nebýt mravencem, jehož každý krok je striktně podroben předem definovaným potřebám systému? Nebo právo měnit svět takovým směrem a způsobem, jakým si usmyslím?

22. 2. 2005

Může se Bush při návštěvě Evropy věrohodně odvolávat na hodnoty demokracie a lidských práv?

Americký prezident Bush se na své cestě Evropou pokouší resuscitovat transatlantické vztahy, které invaze do Iráku téměř úplně umrtvila. Před očekávaným vyhrocením sporů o íránský jaderný program je totiž pro Washington důležité nedostat se do mezinárodní izolace. Zatím ovšem sledujeme pouze usměvavé "žehlení" s poukazem na společné hodnoty Západu, přičemž žádné zásadní posuny v americké agendě vůči Íránu se nekonají. Evropa tedy stále zůstává v jednání s Teheránem osamocena. USA i nadále čekají, až diplomatický postup selže a ony budou moci přejít k "razantnějšímu" řešení ve vlastním stylu.

22. 2. 2005

Bush do Bratislavy

Slovensko bude konečne poctené návštevou George Bushe. Ten je zhodou okolnosťami priateľom premiéra Slovenska. Slovensko tak konečne získava autoritu v demokratickom svete, ktorú stratilo rozdelením Československa. Ba čo viac, predbehuje Česko, a to svojimi "rýdzimi" a razantnými reformami, ku ktorými sa hlásia aj opozičné strany (navrhujú iba kozmetické úpravy).

Ba ešte viac prehlbuje demokraciu: stav pamäti národa zverejňuje zoznamy spolupracovníkov ŠtB. A tak sa začal hon na čarodejnice. Najviac postihnutými sú bývalí "neproteženti" režimu, ktorých ŠtB zlomil. Avšak v slovenskom parlamente sedí zať Biľaka Ševc (predseda KSS), ktorý bol jeho pravou (tvrdou) rukou v KSS. Rešpektovaný opozičný politik. Nasledujúci článok nevyšiel pred necelými dvoma rokmi v denníku Sme (nevedno prečo). Ten sa blysol v sobotu prostredníctvom hlasu komentátora Schutza: "Najlepšia investícia na svete je zbaviť sa štátneho podniku." Pán Schutz má asi tajnú maturitu.

11. 2. 2005

Informace pro budoucí postgraduanty

Britská Arts and Humanities Research Board, která financuje postgraduální i další vědecký výzkum na britských univerzitách, se rozhodla každoročně po dobu nadcházejících tří let udělovat šest stipendií na vypracování doktorské práce z oboru středo a východoevropských studií na britských univerzitách - "ring-fenced awards in Central and East European Studies". O stipendium mohou přirozeně žádat i studenti ze zemí střední Evropy, po dohodě se svým případným školitelem na britské univerzitě. Rádi přijeme na katedře slovanských studií na Glasgow University studenty, kteří by tam chtěli pracovat na doktorské práci z oboru české literatury, českého filmu či středoevropských médií. Vítáme studenty i z oboru polonistiky a rusistiky.

Studenti ze zemí Evropské unie (včetně tedy, od 1. května 2004, i z České republiky), kteří nemají trvalý pobyt ve Velké Británii, mají nárok žádat jen o stipendium na uhrazení školného na britských univerzitách, nedostanou stipendium na živobytí, avšak na to si lze v Británii vydělat.

Lze žádat o studium na plný i na částečný (part time) úvazek.

Podrobnosti o stipendiích AHRB ZDE

Žádosti o stipendium nutno podat do úterý 3. května 2005, pozor ale, největší naději na úspěch mají žádosti, podané prostřednictvím konkrétní britské univerzity, s níž je třeba si případný výzkumný program dohodnout hned teď. Např. Na Glasgow University je interní lhůta pro podání žádostí o postgraduální stipendium AHRB do 1. dubna 2005.

Informace o postgraduálním studiu na Glasgow University ZDE ZDE

Internetové stránky katedry slovanských studií (včetně bohemistiky) na Glasgow University ZDE
13. 2. 2005

V lednu 2005 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 11 000 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc. Právě pro nedostatek financí nejsme schopni rychle zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Hlavní potíží v současnosti je, že nemáme finanční prostředky na kompletní zprovoznění veškeré funkčnosti serveru Britských listů.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
19. 1. 2005 Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, milenka Egona Bondyho, černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala ... Ludvík  Hess
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
6. 12. 2004 Supermarket sovětských hrdinů v časopise Téma   
6. 12. 2004 Na genologické vycházce František  Hrdlička
1. 12. 2004 Autorské čtení "nezavedených" spisovatelů   
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu   
5. 11. 2004 Slam poetry 2004 Tomáš  Krček

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
23. 2. 2005 Vlk se nažere, leč koza zůstane celá? Miloš  Dokulil
23. 2. 2005 Už od dob komunismu jsem ve střehu před jednotnými mediálními kampaněmi Jan  Čulík
21. 2. 2005 To je těžké být kuš Oldřich  Průša
18. 2. 2005 Kdo byl Deep Throat? Fabiano  Golgo
16. 2. 2005 Gross vypadá skvěle a novináři mu závidí Bohumil  Kartous
16. 2. 2005 Už se ucho utrhlo, anebo byl jen ten džbán děravý? Miloš  Dokulil
14. 2. 2005 Skandály Grossových: zrno a plevy Zdeněk  Jemelík
14. 2. 2005 Výpovědní tadle smlouva Bohumil  Kartous
14. 2. 2005 Mýtus levicového voliče Radim  Valenčík
14. 2. 2005 Svět není jen arénou manipulátorů a podvodníků Jan  Čulík

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 2. 2005 O facce Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
21. 2. 2005 Úvahy ženevského měšťana o čistém řešení Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
21. 2. 2005 Rusko vyveze do Sýrie protiletecké rakety, o něž se zajímá libanonský Hizballáh Karel  Dolejší
21. 2. 2005 Cirkus na cestách Václav  Dušek
21. 2. 2005 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh Karel  Sýkora
21. 2. 2005 Purizmus, předsudky a pitominy Dominik  Lukeš
21. 2. 2005 Spásné volby a "vláda idiotů" -- české alternativy? Miloslav  Zima
20. 2. 2005 Negace negace Bohumil  Kartous

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
17. 2. 2005 Jak se svět mění   
15. 2. 2005 I my jsme součástí hmotného světa   
8. 2. 2005 Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství Bushka  Bryndová
3. 2. 2005 Ledový masív v Antarktidě taje - hrozí zvýšení mořské hladiny o 5 metrů   
1. 2. 2005 Globální oteplování zřejmě "do 20 let povede k vyhynutí ledních medvědů"   
27. 1. 2005 Ropné společnosti financují kampaň, popírající podnebné změny   
21. 1. 2005 Nájemní smlouva se Zemí Josef  Šmajs
17. 1. 2005 Globální stmívání   
10. 12. 2004 Protokol z Kjóta je k ničemu   

Knowledge society - znalostní společnost RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
27. 7. 2004 Nookracia Ladislav  Kováč
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová
6. 1. 2005 Síla nočních můr v Nostickém paláci   
20. 12. 2004 Je Adam Curtis Sergejem Ejzenštejnem digitální televizní éry? Lucie  Česálková
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů   
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje   
4. 11. 2004 Jak si stáhnout z internetu film The Power of Nightmares Tomáš  Stýblo
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme   

Jan Palach RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
4. 2. 2005 Spor o Palacha: Výzva, nebo návod? Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Spor o Palacha: sebereflexe, nebo bagatelizace? Vladimír  Línek
2. 2. 2005 Ideál neospravedlňuje, motiv ano Vladimír  Línek
31. 1. 2005 Ideál neospravedlňuje nic Filip  Sklenář
28. 1. 2005 Největšími Čechy jsou Jan Palach a Jan Zajíc Petr  Jánský
28. 1. 2005 Dnes nepotřebujeme mučedníky, ale sebevědomé občany Karel  Dolejší
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba

Ukrajina RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2005 Na Ukrajině to Západ udělal správně, v Iráku špatně. Jak to dopadne s Íránem?   
5. 1. 2005 Ukrajinská politická šachovnice Oskar  Krejčí
4. 1. 2005 BHHRG Watch: "Třetí kolo ukrajinských voleb bylo zmanipulované"   
31. 12. 2004 Je nutno vznést vážné otázky týkající se amerického vlivu na Ukrajině   
30. 12. 2004 Ukrajina: Premiér Janukovyč odchází z funkce   
27. 12. 2004 UKRAJINA: Kdokoliv se nyní chopí moci, bude čelit jiným lidem   
27. 12. 2004 Rusko nemá právo na impérium   
26. 12. 2004 Ukrajina: Juščenko vítězem   
22. 12. 2004 Kam kráčíš, Ukrajino? Oskar  Krejčí
14. 12. 2004 Napomáhá či škodí silový postoj Washingtonu demokracii na Ukrajině?   

17. listopad RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť   
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády   
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana   
13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich

Český film RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2005 Formanovo Taking Off je typické emigrantské dílo Jan  Čulík
9. 1. 2005 Vcelku slušná televizní inscenace Jan  Čulík
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
18. 2. 2005 Vojáci týrali vězně i v Afghánistánu   
16. 2. 2005 Bushova vláda obviňována ze zneužívání financí v Iráku   
16. 2. 2005 Panel v americkém Senátu obvinil činitele OSN, že zpronevěřil 1,2 milionu dolarů   
15. 2. 2005 V iráckých volbách zvítězili stoupenci Íránu   
13. 2. 2005 Šíité vyhráli volby v Iráku   
11. 2. 2005 Vězni z Guantánama obviňují vyšetřovatelky   
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos   
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
2. 2. 2005 Demokracie není zaklínadlo Oskar  Krejčí
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
17. 2. 2005 Cimrman a Největší Čech Vojtěch  Polák
14. 2. 2005 Největší Čech a Jára Cimrman Jan  Čulík
25. 1. 2005 Hrubý amatérismus České televize Bohumil  Kartous
18. 1. 2005 Česko hledá... Jan  Sýkora
14. 1. 2005 Jára morálním vítězem? Bohumil  Kartous
9. 1. 2005 Sledovanost veřejnoprávní BBC nezadržitelně klesá   
5. 1. 2005 Dáda není dada Bohumil  Kartous
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý
4. 1. 2005 Otázky televize BBC   
15. 12. 2004 Rekordně klesla sledovanost televize BBC   

Školství RSS 2.0      Historie >
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
26. 1. 2005 Petice Jaroslav  Hutka
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil
20. 1. 2005 Je jediná alternativa vůbec alternativou? Miloš  Dokulil

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
22. 11. 2004 Udalosti, ktoré zmenili pohľad na svet Michal  Barnovský
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
1. 9. 2004 21. srpen: Trinásta komnata dejín Pavol  Janík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?   
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
10. 2. 2005 Rekordní počet žen je obětí osahávání v tokijském metru   
28. 1. 2005 Egypt otřesen sexuálním skandálem, svědčícím o tamějším postavení žen   
23. 12. 2004 OSN: Sexuální skandál v Kongu novým Abu Ghraib?   
10. 12. 2004 Soud zakázal násilníkovi vstup do bytu   
10. 12. 2004 Ženy jsou ignorované oběti konfliktů po celém světě   
9. 12. 2004 Nejhorší zločin na světě   
2. 12. 2004 Žena roku 2004? Jiří  Kratochvíl
2. 12. 2004 Diskriminuje islám ženy?   
26. 11. 2004 Postavenie ženy v 19. storočí Zuzana  Pinčíková