10. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 12. 2004

Soud zakázal násilníkovi vstup do bytu

Tisková zpráva Ligy lidských práv

Přesto, že se zákon, který by měl umožnit vykázání násilného partnera ze společné domácnosti, teprve projednává v parlamentu, podařilo se již nyní dosáhnout soudního rozhodnutí, kterým byl násilník z bytu vykázán.

9. června tohoto roku vydal Městský soud v Brně usnesení, kterým nařídil manželovi jedné z klientek Poradny pro ženy v tísni provozované v Brně Ligou lidských práv zdržet se vstupu do společného družstevního bytu. Přestože rozhodnutí bylo vydáno už v červnu, mohla se klientka, která před násilníkem z bytu utekla, vrátit teprve nedávno.

"Šlo nám o to, změnit zaběhlé právní postupy a dosáhnout soudního rozhodnutí, které by mohlo být určitým vzorem do budoucna pro další případy," říká Mgr. Hana Langhansová, právnička Ligy lidských práv, organizace která ve svém programu Poradna pro ženy v tísni pomáhá obětem domácího násilí.

V navrhované právní úpravě by násilníka měla z bytu vykázat přímo policie a teprve poté by její rozhodnutí měl potvrdit soud. Za současného právního stavu však není vyloučeno, aby násilníkovi byl vstup do společného bytu zamezen.

"Neexistuje sice zvláštní právní úprava vykázání násilného partnera ze společného bytu, ale občanský soudní řád upravuje v obecné rovině tzv. předběžná opatření, kterými se člověk může mimo jiné domáhat, aby se ten druhý něčeho zdržel, tady například vstupu do společného bytu nebo domu. O předběžném opatření musí soud rozhodnout do sedmi dnů a může také stanovit, jak dlouho bude trvat. Dále soud může navrhovateli uložit, aby v určité lhůtě podal návrh ve věci samé, to znamená například žalobu o vypořádání společného jmění manželů. Riziko ovšem spočívá v tom, že pokud člověk nakonec v řízení neuspěje nebo odvolací soud předběžné opatření zruší, je možné, že bude muset vykázané osobě nahradit vzniklou škodu.", vysvětluje Langhansová. Současná právní úprava tedy není v žádném případě z tohoto hlediska vyhovující.

Podobného rozhodnutí by zřejmě nedosáhl každý, kdo se stal obětí domácího násilí. Vzhledem k tomu, že předběžné opatření se vydává ve velmi krátké lhůtě sedmi dnů, je třeba mít jasné listinné důkazy, kterými lze násilí prokázat, jako lékařské zprávy, policejní protokoly a podobně. Také nelze říci, jak by soud rozhodl v případě, kdy by se jedn! alo o byt, který je ve vlastnictví pouze násilníka.

"Pro vyzkoušení této právní možnosti jsme vybrali klientku, jejíž situace byla velmi závažná, ale která měla také hodně důkazů o chování svého manžela. Této klientce jsme uhradili právní zastoupení brněnským advokátem JUDr. Ludvíkem Ševčíkem ml. Ten pak návrh vypracoval a klientku v řízení zastupoval. Protože dle našeho názoru byla šance s návrhem u soudu uspět spíše malá, nechtěli jsme, aby náklady musela nést sama klientka. Využili jsme proto finančních prostředků, získaných za tímto účelem od nadace Open Society Fund.", upřesňuje Mgr. Martina Ježková, psycholožka a koordinátorka programu Poradna pro ženy v tísni Ligy lidských práv.

Poté, co soud návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl a rozhodnutí bylo doručeno násilníkovi, bylo třeba získat tzv. doložku vykonatelnosti, což nějakou dobu trvalo. Poté mohl být vyměněn zámek u bytu, čímž byl násilníkovi do něj zamezen přístup. Násilník ale rozhodnutí nerespektoval a do bytu se dostal násilím. Při tom byl dopaden Policií ČR. "Naše klientka se do bytu vrátila, je však nucena žít s velkým strachem, že se její nyní už bývalý manžel bude do bytu dobývat násilím. Také proto doufáme, že nová právní úprava, která by měla v tomto případě práva a povinnosti jasněji definovat, bude přijata v dohledné době.", uzavírá Langhansová.

                 
Obsah vydání       10. 12. 2004
11. 12. 2004 Idnes konečně zasahuje proti rasismu
11. 12. 2004 Server Novinky.cz rasisticky zkreslil zprávu o diskriminaci Romů v Británii
12. 12. 2004 Palestinský šéf se omluvil za podporu Saddámovy invaze do Kuvajtu
11. 12. 2004 O impotenci hrubého vyjadřování Štěpána Kotrby
11. 12. 2004 Dělat z dětí politická rukojmí je nepřípustné Jan  Čulík
12. 12. 2004 Pořádně je prověřte!
12. 12. 2004 My o koze a oni o voze Jan  Čulík
12. 12. 2004 Mám pocit, že je mnou manipulováno
12. 12. 2004 Když europolicie udusila ženu v letadle, nikdo se nezajímal Ondřej  Slačálek
10. 12. 2004 Nenávist clonící oči i rozum Jakub  Jirsa
11. 12. 2004 Jak to bylo přesně s oběma kubánskými disidenty Marek  Sečkař
11. 12. 2004 Představte si, že by zadržovali někomu děti Američané Tomáš  Stýblo
11. 12. 2004 Rodiče mají právo žít se svými dětmi
11. 12. 2004 Děkuji Štěpánu Kotrbovi
11. 12. 2004 Nenávistný výlev Štěpána Kotrby Pavel  Urban
11. 12. 2004 Důchodkyně, kindrštúbe, Rožánek a "jiná hovada" Štěpán  Kotrba
11. 12. 2004 Kotrba par excellence Filip  Rožánek
12. 12. 2004 Jsem rád, že jsem nepotkal tramvajového milicionáře Bohumil  Kartous
11. 12. 2004 Juščenko "byl otráven"
11. 12. 2004 Americký voják, který zabil Iráčana, odsouzen na tři roky
10. 12. 2004 Proč nechtějí počítat irácké mrtvé?
9. 12. 2004 Británie "diskriminovala Romy z ČR"
10. 12. 2004 Češi mluví jen sami mezi sebou. Kdy se to změní? Jan  Čulík
10. 12. 2004 Michael  Marčák
10. 12. 2004 Jaké studenty má vychovávat vysoká škola? Martin  Škabraha
10. 12. 2004 Bývalý člen britské vlády zaútočil na Blairovu uzavřenost a nedemokratičnost
10. 12. 2004 Rodiče, kteří nejsou rodiče a drzost, která nezná mezí Štěpán  Kotrba
10. 12. 2004 Protokol z Kjóta je k ničemu
10. 12. 2004 Vynikající malířka o lidské identitě Jan  Paul
10. 12. 2004 Francie zákonem zakázala urážky menšin a žen
13. 12. 2004 Evropská demokratická strana oficiálně ustavena, místopředsedou Jiří Lobkowicz
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
10. 12. 2004 Hlavně, aby lidé věděli, že žádné reformy nepotřebujeme Jan  Faltýsek
10. 12. 2004 Michael  Marčák
10. 12. 2004 Ženy jsou ignorované oběti konfliktů po celém světě
10. 12. 2004 Soud zakázal násilníkovi vstup do bytu
10. 12. 2004 Antikomunismus a antikomunismus Boris  Cvek
10. 12. 2004 IRA: Nenecháme se fotografovat
9. 12. 2004 Co je smyslem vyučování? Boris  Cvek
9. 12. 2004 Nejlepších výsledků dosahuje tradiční, autoritářské školství
9. 12. 2004 Je přijatelné, aby ministerští úředníci soukromě vydělávali ve své pracovní době?
9. 12. 2004 USA chtějí pozorně naslouchat Evropanům
9. 12. 2004 Američtí konzervativci útočí na generálního tajemníka OSN
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich
10. 12. 2004 Přehlídka animovaného filmu v Olomouci
10. 12. 2004 Prosba o pomoc
8. 12. 2004 Mám rád děti celého světa... Tomáš  Koloc
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
10. 12. 2004 Soud zakázal násilníkovi vstup do bytu   
10. 12. 2004 Ženy jsou ignorované oběti konfliktů po celém světě   
9. 12. 2004 Nejhorší zločin na světě   
2. 12. 2004 Žena roku 2004? Jiří  Kratochvíl
2. 12. 2004 Diskriminuje islám ženy?   
26. 11. 2004 Postavenie ženy v 19. storočí Zuzana  Pinčíková
26. 11. 2004 Feminismus a bezpředsudkové myšlení?" táže se udiveně Petra Konrádová v Reflexu. "Žurnalismus a nepředsudečné myšlení?" nepodivuji se příliš... Jan  Matonoha
23. 11. 2004 Týden proti násilí na ženách   
13. 10. 2004 Násilí a běsnění Václav  Dušek
13. 10. 2004 Američané neokupovali Afghánistán, aby hájili práva žen   
2. 8. 2004 Úkolem ženy je čekat a poslouchat, míní Vatikán   
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí   
28. 6. 2004 Muži nenechají ženy svobodně dýchat   
7. 6. 2004 O terorizování matek   
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb