25. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Vladimír Špidla při oznámení své rezignace na post předsedy strany
27. 6. 2004

Podává s demisí premiéra automaticky demisi i vláda?

Krátce po oznámení premiéra Špidly o rezignaci na post předsedy vlády i na vedení ČSSD se na jednotlivých serverech začaly objevovat aktuální informace. Jak to už bývá, oplývaly duchaplnými rozbory, hodnoceními i komentáři, avšak na informace v čisté podobě si čtenáři museli paradoxně ještě počkat.

Považuji za užitečné připomenout procedurální postupy rezignace předsedy vlády a vlády jako celku tak, jak je předpokládá Ústava ČR. V jistém okamžiku totiž média operovala s premisou, že rezignací předsedy vlády padá automaticky celý kabinet, pro tento výklad ovšem nenacházím opodstatnění.

Problémem je, že nebyly na světlo světa vypuštěny přesné informace o rozhodnutí ÚVV ČSSD, tedy nešlo usuzovat, zda demisi podá ve středu jen premiér Špidla, nebo vláda jako celek svým usnesením.

Pro ilustraci cituji příslušná ustanovení Ústavy ČR:

Čl.73

(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.

(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.

(3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.

Čl.74

Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.

Čl.76

(1) Vláda rozhoduje ve sboru.

(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Čl.62

Prezident republiky

a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,

(...)

Z čl.73, odst. 1 plyne, že demisi podává k rukám prezidenta předseda vlády ať už za sebe, či za další členy vlády. Neplyne z tohoto ovšem, že by tak automaticky musel udělat v případě své rezignace za celou vládu.Nedokonavý slovesný vid slova "podávají" to dosvědčuje, jinak by to mu bylo v případě "podají". Situace, kdy podává demisi vláda jako celek, totiž řeší čl. 76 a čl. 62 a nelze tyto dva momenty slučovat. Právo nového předsedy vlády sestavit vlastní kabinet tak není dotčeno, je třeba jen odvolat kabinet starý (čl. 74 tuto eventualitu prakticky formalizuje). Je třeba si uvědomit, že post předsedy vlády se může uprázdnit z nejrůznějších důvodů (osobních, zdravotních, politických) a není jistě v zájmu stability státu likvidovat do té doby fungující kabinet.

K takovému chybnému vývodu nemůže sloužit text ústavního zákona. Nicméně tato argumentace může nacházet oporu v precedentu demise vlády Václava Klause k 30.11.1997. Tehdy podal předseda vlády demisi s tím, že předpokládal výslovně konec fungování celého kabinetu. Tato skutečnost ovšem nebyla zpochybňována jednak pro nedostatek času a vůle se zaobírat "detaily" a jednak tím, že v té době již rezignovalo 8 ministrů (1) a vláda tedy nebyla životaschopná a stejně by jí byla Poslaneckou sněmovnou obratem vyslovena nedůvěra. Rozhodnutí to bylo spíše politické a zrada proti duchu Ústavy (čl. 9, odst. 2) byla korunována ústavním zákonem č. 69/1998 Sb. o zkrácení volebního období PSPČR na úkor úřednické vlády J.Tošovského.

Tato situace proto nemá kvalitu, aby založila novou ústavní zvyklost (constitutional convention; všeobecně respektované pravidlo pro řešení zákonem nepředpokládané, leč nutné situace) a bylo lze z ní usuzovat na automatický konec fungování celé vlády (2).

Co tedy vlastně Ústava předpokládá v jednotlivých situacích, které mohou v současnosti nastat?

 • V případě, že demisi podá pouze předseda vlády z vlastního rozhodnutí, jeho demisi může a také nemusí prezident přijmout. Případný předpoklad, že tím automaticky končí funkční období celé vlády je chybný.
 • V případě, že předseda vlády podá demisi i výslovně za všechny členy vlády, prezident je podle čl. 74 povinen je přijmout (jinak by se mohl dopustit deliktu čl. 65 - velezrady, jejíž skutkovou podstatu definuje § 96 z.č.182/1993 Sb. o ústavním soudu), není však opět povinen přijmout demisi předsedy vlády.
 • Konečně může vláda v této situaci podat demisi kolektivně na základě usnesení a prezident může a nemusí demisi přijmout (navzdory čl. 73, odst. 3, neboť hypotéza odstavce 2 nebyla v této situaci splněna).
 • Je tedy od médií poněkud neseriózní předkládat hotové vývody bez uvedení patřičných informací. K demisi vlády totiž musí nutně dojít jen v situacích, kdy se o tom usnese celá vláda (tedy bez ohledu na rozhodnutí premiéra Špidly) a prezident demisi přijme, popřípadě po odvolání jednotlivých členů vlády na popud předsedy vlády a po přijetí demise samotného předsedy vlády prezidentem.

  Takovými informacemi však ještě zjevně nikdo nemůže disponovat! V současnosti jsou mi známy pouze neověřené informace o tom, že vedení ČSSD nechá vládu padnout jako celek. Doufejme, že alespoň postupem ústavně konformním. Otázka je, zda se jí to podaří - cesta totiž vede přes kancelář prezidenta republiky.

  1) A stejný počet (8) na postu setrvával. Otázkou je, zda byla vláda vzhledem k předpokládanému počtu členů, daném z. č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev, legitimním orgánem exekutivy. Čl. 76, odst. 2 Ústavy (ú.z.č. 1/1993 Sb.) se však pro přijetí usnesení vlády spokojuje s absolutní většinou členů vlády.

  2) Opora pro toto stanovisko viz. Filip, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Vyd. 2. dopl. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 458 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 263. ISBN 80-210-2592-1. GA407/98/0705, projekt VaV. Str. 324-324.

                   
  Obsah vydání       25. 6. 2004
  26. 6. 2004 Špidla odstoupil z funkce předsedy ČSSD; ve středu podá jeho vláda demisi
  27. 6. 2004 Podává s demisí premiéra automaticky demisi i vláda? Jan  Sýkora
  25. 6. 2004 Moorův film Fahrenheit 9/11 vyvolává v USA vášně
  25. 6. 2004 Moorův film je bezostyšná propaganda, ale Bushe asi zničí
  26. 6. 2004 USA a EU se dohodly na podpoře pro novou iráckou vládu
  26. 6. 2004 Italští policisté stanuli před soudem za bití demonstrantů při summitu G8
  26. 6. 2004 Tony Blair osobně požádal George Bushe, aby USA propustily Brity, vězněné v Guantánamu
  25. 6. 2004 Británie v konfliktu s USA ohledně Guantánama
  25. 6. 2004 Realita se Bushovi vymyká z rukou
  25. 6. 2004 Irák zasáhla ve čtvrtek vlna útoků
  25. 6. 2004 Většina Američanů si nyní myslí, že útok na Irák byla chyba
  25. 6. 2004 Prezident Bush byl ve čtvrtek hodinu vyslýchán ohledně prozrazení agentky CIA
  24. 6. 2004 Jak se nacisté rozhodli vyvraždit Židy
  25. 6. 2004 To už netáhne ani fotbal? Oldřich  Průša
  25. 6. 2004 Chceš-li podporu v nezaměstnanosti, budeš muset pracovat
  25. 6. 2004 Vladimír Špidla: "Sociální demokracie na prahu nové civilizační etapy" Vladimír  Špidla
  25. 6. 2004 Moderní levice, která je schopna reflektovat proměny světa Radim  Valenčík
  25. 6. 2004 Televize BBC zápolí s poklesem sledovanosti
  25. 6. 2004 Parlamentu se podařilo odsoudit ČT natrvalo do role druhořadého hráče Jan  Prokeš
  24. 6. 2004 Televizní a rozhlasové poplatky: Sociální demokracie zradila svůj program Štěpán  Kotrba
  24. 6. 2004 Vedení České televize je zklamáno
  25. 6. 2004 Celosvětová odborová centrála v Praze o podpoře vysílání veřejné služby
  25. 6. 2004 Vzniká nová evropská strana - Demokraté pro Evropu Josef  Brož
  25. 6. 2004 Princezna zvítězila u soudu nad tiskem
  24. 6. 2004 Padne vláda? A my s ní? Miloš  Dokulil
  25. 6. 2004 Premiér Špidla ignoroval palestinského ministra zahraničí Radmila  Zemanová - Kopecká
  25. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 17. - 19. června 2004
  24. 6. 2004 Sotva bude možný náhled do spisů Stasi o Kohlovi
  23. 6. 2004 Moorův film Fahrenheit 9/11: Samé lži
  24. 6. 2004 Fahrenheit 9/11 "není v žádném případě nudný
  25. 6. 2004 Diskuse o vyznamenání pro bratry Mašíny zastírá skutečné problémy Vladimír  Jindra
  25. 6. 2004 Al-Kajdá zaslouží vyznamenání Pavel  Houdek
  24. 6. 2004 Adélka vražednice
  23. 6. 2004 Bill Clinton: Cílem politiky není jen získat moc a udržet si ji
  24. 6. 2004 Svět, který se zřekl šamanů a bláznů Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
  24. 6. 2004 Jak konformní jsou čeští vysokoškoláci... Jiří  Černý
  23. 6. 2004 Afghánští vězni jsou také terčem mučení a ponižování amerických vojáků
  23. 6. 2004 Kontrola dokladů za okolností vážně ohrožujících... Radek  Mikula
  17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
  5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Pád vlády Vladimíra Špidly RSS 2.0      Historie >
  27. 6. 2004 Podává s demisí premiéra automaticky demisi i vláda? Jan  Sýkora
  26. 6. 2004 Špidla odstoupil z funkce předsedy ČSSD; ve středu podá jeho vláda demisi   
  25. 6. 2004 Premiér Špidla ignoroval palestinského ministra zahraničí Radmila  Zemanová - Kopecká
  25. 6. 2004 Vladimír Špidla: "Sociální demokracie na prahu nové civilizační etapy" Vladimír  Špidla
  25. 6. 2004 Parlamentu se podařilo odsoudit ČT natrvalo do role druhořadého hráče Jan  Prokeš
  24. 6. 2004 Padne vláda? A my s ní? Miloš  Dokulil
  23. 6. 2004 Volfová o ČSSD: "Nechci jít dál s těmi zbabělci" Štěpán  Kotrba
  22. 6. 2004 ČSSD a registrované partnerství Vladimír  Vokál
  18. 6. 2004 Moc korumpuje: koňský handl v sociální demokracii? Oldřich  Průša
  16. 6. 2004 Racionální voličská skepse Oskar  Krejčí
  16. 6. 2004 Za všechno přece může Zeman, nebo ne? Štěpán  Kotrba
  14. 6. 2004 Gross naivně taktizoval, voliči měli ale jasno Štěpán  Kotrba
  14. 6. 2004 Strkáš-li hlavu do písku, můžeš si být jist tím, že někdo přijde a kopne tě do zadku   
  14. 6. 2004 Lze věřit ve změnu poměrů? Miloš  Dokulil
  24. 5. 2004 Jak se referovalo o jednom zasedání Štěpán  Kotrba