23. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 2. 2005

Opravdová demokracie je mnohem víc než volby

Moje generace získávala své první politické poznatky v posledních měsících a týdnech onoho poválečného odlesku demokracie, který nám byl komunisty z taktických důvodů dopřán. Když i ten pohasl, vzhlíželi jsme ze zdejšího temna k oné zhruba dvacítce demokracií, které pro nás byly zeměmi svobodných voleb, lidských práv a svobod včetně práv menšin a vlády práva. To bylo přes všechny kosmetické vady těchto zemí tak zřejmé, že mnohé z nás ani nenapadlo, že tyto atributy nemusí kráčet ruku v ruce. Že by mohl existovat i stát pyšnící se svobodnými volbami, v němž však jsou práva a svobody v žalostném stavu. Takovýto systém je dnes mnohými politology nazýván neliberální demokracií, na rozdíl od demokracie liberální oné dvacítky. A samozřejmě může existovat i opak, tedy země s vysokým standardem práv a svobod a vlády práva, v němž však občanům není dopřáno volit si své představitele. Takovýto systém nazývá Fareed Zakaria ve své Budoucnosti svobody liberální autokracií. A nenapadlo nás tenkrát, že v určité době a na určitém místě mohou lidé stanout před tragickou otázkou, čemu dát přednost.

Je totiž nebezpečnou iluzí domnívat se, že svobodné volby musí vždy a všude rozhodnout ve prospěch ústavního liberalismu, jak Zakaria práva a svobody a vládu práva nazývá. Jeden z možných výkladů pojmu demokracie zní, že je to konvence, podle níž, nelze-li dosáhnout konsensu (a to nelze téměř nikdy), stanou se platnými ty zákony, ty volby ústavních činitelů a jiné akty, které získají většinovou podporu, přičemž neúspěšná menšina je povinna se těmto rozhodnutím podřídit.

Je ale nutné si uvědomit jedno: většina a menšina jsou pojmy z osy aritmetické. Kromě ní procházejí naším prostorem jiné osy, třeba etická (dobro-zlo), osa moudrosti (moudré -- nemoudré), racionality (rozumné-nerozumné) atd. Vůbec nejsou totožné s osou aritmetickou.

Lze se jen ptát, zda je mezi jejich průběhy alespoň nějaká závislost, zda existuje alespoň naděje, že většina znamená také větší dobro nebo větší moudro. Soudím, že něco takového nelze obecně dokázat. Pravděpodobně existuje v oněch 20 zemích; existence ústavního liberalismu tomu nasvědčuje. Dnes však je podle J. Woolseyho na světě 117 demokracií (podle Zakarii dokonce 119 zemí, v nichž jsou svobodné volby). Je zřejmé, že Woolsey ve svém seznamu uvažuje jak liberální, tak neliberální demokracie. A že život je v mnohých z nich ještě méně snesitelný než život v liberálních autokraciích (přestože zcela liberální autokracie, např. s úplně svobodným tiskem, prakticky nikde neexistuje).

Absentují-li totiž některé složky ústavního liberalismu, ztrácí demokracie, tedy svobodné volby, smysl. Neexistuje-li svoboda informací a svoboda politické činnosti, nemůže se k voličům dostat objektivní informace o pravděpodobné politice jednotlivých subjektů, kterou by prováděly, kdyby k tomu byly volebními výsledky zmocněny. Není-li vláda práva, nemá demokratické přijímání zákonů smysl.

Kratein znamená vládnout; přijetí zákona je jen první fáze vládnutí. A k tomu ještě dodejme, že skutečná demokracie neexistuje, nejsou-li voliči s to formulovat reálné politické cíle a cesty vedoucí k jejich dosažení, a identifikovat ten politický subjekt, který je nejlépe s to voličova přání splnit. To znamená, že liberální demokracii se může dařit jen v zemích s dostatečnou znalostní i morální úrovní převážné většiny obyvatelstva. Není žádný relevantní argument proti tvrzení, že by se největších zločinů, které zatím zůstaly vyhrazeny totalitním režimům, nemohly dopustit i vlády (neliberálně) demokratické.

Toto je, mnou poněkud rozšířené, základní poselství Zakariovy knihy. Je-li přijímáno zejména neokonservativci, pak je to problém ostatních demokratů, kteří k jeho pochopení nedospěli a stále pěstují fetiš volební urny. Přitom příklady německých voleb z roku 1932, nedávných alžírských voleb hrozících vítězstvím islamistů, jugoslávských voleb s vítězstvím Slobodana Miloševiće a mnohé další jsou snad známy. Jak nelitovat toho, že se tehdy v Německu nenašla síla, která by, byť i nedemokraticky, Hitlerovu vstupu do říšského kancléřství zabránila?

Nelze než gratulovat alžírským vojenským vládcům, kteří to pochopili. Tím chci říci, že je to pouze liberální demokracie, která musí dostat přednost před jinými nabízejícími se variantami vývoje. Zakaria se i ptá, zda se v liberální demokracii snáze přemění neliberální demokracie či liberální autokracie, a dospívá k dosti jednoznačné odpovědi ve prospěch druhé varianty. Uvědomme si také, že solidní liberální demokracie vznikly téměř bez výjimky postupným přerůstáním autokracie v demokracii, rozšiřováním původně omezeného volebního práva a rozsahu práv a svobod. Náhlý skok rovnýma nohama do demokracie vedl často k tragediím typu jakobínské vlády ve Francii.

Nesmíme nechat nepovšimnutu otázku autonomie zvolených zastupitelů. V Zakariovi najdeme dva nádherné citáty, od Burka a Churchilla, hovořící v její prospěch a proti "přikládání ucha k zemi". Zastupitelé se však velmi často chovají právě opačně, neboť z ryze ekonomických důvodů potřebují uhájit svůj mandát stůj co stůj. Proto také vedení některých institucí (centrální banka, armáda aj.) nebývá svěřováno hlasu voličů (kteří by pro takový akt museli vládnout nereálným rozsahem znalostí; přesto se však právě tyto instituce v různých zemích těší vysokému stupni důvěry.

Představa voleb bankovní rady nebo náčelníka generálního štábu je skutečně nesnesitelná. Zakaria považuje za vhodné okruh těchto nevolených institucí rozšířit. To považuji za prakticky jediné sporné místo jeho práce. Myslím, že současný okruh je vyhovující a že jeho rozšíření by již znamenalo přílišný ústup od demokratismu.

Ze všech uvedených důvodů se domnívám, že Zakariovy závěry jsou určeny všem, kteří chtějí, aby se demokracie osvědčila jako nejlepší z možných politických systémů. Nejsou neokonservativní ani totalitární, jak se dočítáme v článku E. Chmelára z 22. 2. Jsou liberálně demokratické.

                 
Obsah vydání       23. 2. 2005
23. 2. 2005 O úrovni učitelů v ČR Milan  Štěpita
23. 2. 2005 Integrace v otevřené společnosti Boris  Cvek
23. 2. 2005 Podává s demisí premiéra automaticky demisi i vláda? II. Jan  Sýkora
23. 2. 2005 Kraďte, ale ne moc Fabiano  Golgo
23. 2. 2005 Kdo je příčinou Čulíka
23. 2. 2005 Už od dob komunismu jsem ve střehu před jednotnými mediálními kampaněmi Jan  Čulík
23. 2. 2005 To, že se průmyslová výroba zvedla o 10 procent, nikoho nezajímá
23. 2. 2005 Vlk se nažere, leč koza zůstane celá? Miloš  Dokulil
22. 2. 2005 Co je příčinou honu na Stanislava Grosse? Jan  Čulík
23. 2. 2005 Jak dostat politiky pod kontrolu občanů Veronika  Valachová
23. 2. 2005 Opravdová demokracie je mnohem víc než volby Jan  Friedlaender
23. 2. 2005 Německo: Protiameričtí demonstranti a psí výkaly
23. 2. 2005 Británie: Kompromis pro zadržování "teroristů"
23. 2. 2005 Proč nemáme NHL? Ladislav  Žák
23. 2. 2005 Svitek z Araratu Filip  Sklenář
23. 2. 2005 Soužka Jan  Sláma
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
22. 2. 2005 Čeští zaměstnanci nemají dostatečnou kvalifikaci
22. 2. 2005 Komunismus podle Martina Škabrahy Pavel  Urban
22. 2. 2005 Americký generál: "Postřílet pár lidí je zábavné" Karel  Dolejší
22. 2. 2005 Nevedie nás tabu? Igor  Daniš
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce