9. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 2. 2005

O zavádění "tržních principů" na univerzity

S žaludeční sondou na mozek

Místo vědecké budoucnosti společnosti se rýsují úzce profilovaná a specializovaná vysoká učiliště, která budou vybavovat své vysoce inteligentní učně techné k uspokojení materiálních nebo materializovaných potřeb prokouknutých a analyzovaných mas.

Souvisí snaha o převedení univerzitní existence na tržní charakter pouze s požadavkem státu-opatrovatele na návratnost investic? Možná ano, možná, že stát jako opatrovatel chce být jen více lakomý a ohlížející se jen na hmotnou ekonomizovatelnou produkci. Pak můžeme ještě čekat na naději, i když v nouzi.

Ale co když je to navíc snaha o paralýzu akademického způsobu existence, tedy apriorně politicky nezávislého prostoru, v němž často vznikají centra odporu proti aktuálním, etablovaným a legitimním způsobům společenské organizace, proti jejím produktům nebo třeba proti naplňování skutečných principů, na kterých je taková společnost formálně postavena?

Čirou "náhodou" je ekonomická soběstačnost nepřímo úměrná tomu, jak která oblast vědeckého universa konvenuje společenskému systému nebo se s ním dokonce vůbec nestřetává a existuje na jiné bázi. Fakulta informatiky nebude mít problém se "uživit", fakulta filosofická se ocitne v existenční nouzi.

Pokud ale zaměříme mikroskop na jinou srovnávací kategorii, na fakultě informatiky není předmětem studia způsob organizace lidské společnosti, ale vysoce technologická pojmová struktura, která jako aplikace slouží jakékoli lidské společnosti, která disponuje její znalostí. Tato fakulta - samozřejmě, že ne doslovně a ve všech individuálních případech -- je impotentní v otázce zrodu, zosobnění a interpretace odlišných sociálně -- ekonomických možností. Fakulta filosofická taková nebývá.

Tržní zacházení s univerzitním prostředím tedy může přinést různé důsledky. Na jedné straně se tím (okamžitým, nikoli dlouhodobým efektem) zredukují materiální náklady na provoz univerzitního života, ale redukce zároveň zasáhne i obsahovou celistvost. Při indikaci tržní sondou se budou určité univerzitní oblasti (a vlastně oblasti myšlení vůbec) jevit jako postižené zhoubným bujením, pročež budou energeticky podvázány a počká se na jejich odumření.

Pokud bychom si tedy universitu představili jako orgán a vzhledem k tomu, že univerzita má představovat univerzum myšlení, bude to nejlépe mozek, pak se zbavíme části mozku jen proto, že jsme k indikaci patologické změny použili metodu, kterou se většinou vyšetřuje úplně jiná část organismu. Tržní sonda se vesměs používá na tu část organismu, která zajišťuje jeho funkčnost z hlediska materiálního, to znamená na část z hlediska centra myšlení podřízenou. Typickým představitelem takového orgánu je žaludek.

To není žádný sklon k intelektuálnímu elitářství, to je fakt, který je doložitelný i u naprostého mentálního primitiva, který je schopen samostatného života. Impuls sice vzniká v oblasti materiální produkce, ale je přenášen do centra myšlení a zde je rozhodnuto, jakým způsobem bude potřeba naplněna.

Zároveň je tato činnost myšlenkového centra organismu pouze jednou z jeho funkcí. Ty další dělají člověka člověkem, jeho společnost lidskou společností a vůbec -- kulturu kulturou. Bez nich je člověk a jeho společnost běžnou biologickou formou živočišného typu mimo jakoukoli civilizační úroveň.

Jeví se to jako konflikt mezi materialismem, jehož pozici zastává tržní systém a idealismem, zastoupeným těmi zbytečnými a prodělečnými zbytečnostmi univerzitního světa. Někdo, pochopitelně bezejmenný, sice pravomocný, ale vůči odpovědnosti imunní soudí, že k životu stačí jen ta část mozku, která člověku umožňuje uspokojovat základní vitální funkce.

Musí snad i existovat nějaká oprávněná idea, která chce z člověka udělat mrzáka a okleštit jeho univerzum jeho myšlení na pouhou utilizaci hmotné přírody. Napadá mě, že člověk -- homo sapiens -- byl ve své duševní divergenci shledán natolik nebezpečný sám sobě, že bylo rozhodnuto o jeho mentální kastraci na kulturou domestikovaného primáta, organizovatelného za pomocí poměrně jednoduché analýzy jeho základních potřeb a snahy o více méně rovnoměrnou distribuci statků sloužících k jejich uspokojení.

Bude-li člověk brán jako subjekt trhu, budou jeho potřeby orientovány jen tržně. Trh samozřejmě uspokojuje ty potřeby, po kterých je poptávka. Chytrý trh jednadvacátého století je navíc díky psychologickým a sociologickým poznatkům o člověku schopen předpokládat potenciál různých potřeb a dokáže maximalizovat jejich uspokojování tak, že je nejprve vhodně stimuluje, čímž se objem potřeby zvětší.

V tom ale tkví také kámen úrazu divergence lidského myšlení. Na rozdíl od základních existenčních potřeb, které je možné definovat naprosto konkrétně jako potřeba takového a takového poměru látkové výměny s okolím, myšlení je možné vidět jen jako prostor, jehož obsah může mít vždy určitou, specifickou kvalitu. Tato ale není konstantní a může z hlediska skutečného naplnění představovat jen zlomek svého potenciálu. Myšlení jako prostor představuje svět, ale myšlení jako individuální funkce je tímto světem naplněna v různých úrovních a kvalitách.

Lidská společnost je ale schopna - a dělá to vlastně od počátku historie -- takové koordinace, aby jednotlivé oblasti myšlení, které jsou sice v podstatě individualizované, ale v rámci komunikace se překrývají, aby byly tyto oblasti pro snadnou společenskou uchopitelnost a použitelnost koncentrovány do struktur, které jsou jako součásti myšlení člověka univerzalizovány.

Podle modelu soběstačnosti ale dojde k jakési decentralizaci univerza lidského myšlení a jeho segmentaci na "užitečné" a "neužitečné". Univerzum lidského myšlení se tak dostává do prekérní situace: má být spoutáno vlastním programem, který byl ale původně vyhodnocen na správu činností, které zajišťují podmínky pro svou vlastní existenci. Program trhu si chce podmanit oblast, vůči které není koncipován a kterou teoreticky nemůže obsáhnout, protože vznikl jako produkt jedné ze specifických částí myšlenkového univerza. Je to dost nenasytný otesánek a sápe se na svého stvořitele.

Je to stejné, jako když trh pohltil sféru umění. Na základě schopností mediálního působení určitého typu uměleckého projevu se vyprofiloval ten, který je schopen i zprostředkovaně poskytnout člověku intenzivní změnu nálady, tedy hudba. Je to vlastně jen kontinuální protažení přímky od společenských událostí dávnověku, kdy hudba doprovázela každou významnější společenskou událost. Hudba má schopnost, na rozdíl od jiných múzických umění, působit na sluch a nepředpokládá skloubení řady myšlenkových operací s předem definovanými symboly (slovy), jako třeba poezie. Působí ryze emočně a velice přesně dokáže vyjádřit nálady.

Jenže tohle ohromné médium je teď využíváno jako ideální k přenosu materiálních hodnot. Z hudby se do velké míry stala banka a skladba je více méně finanční operací. Hudební projekty určené masové (většinové?) společnosti jsou doslova projektovány. Nejedná se vůbec o spontánní potřebu vyjádřit se prostřednictvím hudby, ale vyrábět typizované série na zakázku a prodávat je s velkým ziskem.

Z vysloveně duchovní komunikace se stala materiální, jednak tou ekonomizací, ale také tím, že je vlastně i celá uspokojovaná potřeba do značné míry fyzická. Je fyzická do té míry, do jaké je určitá "hudba" preferována na základě příslušnosti ke skupině. Má to ještě jeden důsledek, a to, že pokud se jedná více o kvantitu a dostatek, kvalita věci se moc nezohledňuje, takže to dělá, kdo může. To je ale dostatečně známo.

Jenže co když snaha o "ekonomickou intencionalizaci" vědního univerza bude mít stejné následky? Budou tedy vědní obory, které jsou ve smyslu okamžitého hmatatelného produktu nevýdělečné, které už teď mnohdy živoří na fakultách a dále i ve společnosti, ještě více redukovány?

Bude vzdělání erodovat v masové kultuře do té míry, že se bude přizpůsobovat jakési poptávce? A kdo se poptává, poptává-li se "společnost"? V tomto případě se spíš poptává hospodářství, než společnost a hospodářství představují jednotlivé hospodářské subjekty, z nichž některé mají možnost ovlivňovat celkový směr a určovat tempo i obsah. Taková poptávka je nutně selektivní a vytipuje si jen ty oblasti, které se hodí do krámu. Zbytek je bezcenný.

Ale opět -- pro koho je bezcenný? Je bezcenný pro významné hospodářské subjekty, které jsou schopny ovlivňovat celospolečenské pochody. To ale při vší úctě není společnost a určitě (dokonce) ani masová ne. I ta nejubožejší společnost má potřeby, které se vzpírají obhospodařování, ale právě na míře jejich uspokojování závisí civilizační úroveň společnosti.

A netýká se to samozřejmě jen takových budižkničemů, jako jsou filosofové. Bude-li chtít někdo redukovat třeba chemickou akademickou líheň, tak na základě jakých pohnutek jedná? Třeba, že v chemickém průmyslu není "poptávka"? Ale co třeba z padesát let, nebude to naopak?

Třeba se bude zrušené zase zakládat, ale to znamená porazit strom a vysadit nový -- není to plnohodnotná náhrada. Instituce akademického charakteru není (neměla by být) statická, ale neustále se vyvíjí. Tady se nedá jen tak slučovat a rozpouštět.

Budoucnost lidské společnosti, pokud je na ni pohlíženo optimisticky, byla vždycky ve sci-fi zobrazována jako budoucnost vědecká ve smyslu vědním i společenském -- vědní (exaktní i humanitní) principy se naplnily v praktickém životě společnosti jako Platónova Ústava, aniž by se to odráželo na svobodě člověka, protože všichni "věděli".

K daleké budoucnosti ještě ani nedošlo a všechno to vypadá na prd. Místo vědecké budoucnosti společnosti se rýsují úzce profilovaná a specializovaná vysoká učiliště, která budou vybavovat své vysoce inteligentní učně techné k uspokojení materiálních nebo materializovaných potřeb prokouknutých a analyzovaných mas.

Pokud se tím chtějí opravdu jen šetřit prachy, tak jenom blbneme. Pokud se tím chce ale docílit vlastní omezenosti, pak určitě degenerujeme. Když, tak dobře nám tak.

                 
Obsah vydání       9. 2. 2005
9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
9. 2. 2005 Zoufalá manželka vězně z Guantánama prosí britskou vládu o pomoc
9. 2. 2005 David Kay: Neudělejme tytéž chyby v Íránu!
9. 2. 2005 Arabské země plánují reformy, iráčtí šíité islámský stát Karel  Dolejší
9. 2. 2005 Británie: Ofcom potvrdil význam veřejných médií pro digitální éru
9. 2. 2005 Francie: Le Penův konec? Simone  Radačičová
9. 2. 2005 Michael  Marčák
9. 2. 2005 "Novinky" Diag Human
9. 2. 2005 Otázka pro hlavního hygienika ČR Jiří  Jiráček
9. 2. 2005 Británie: Dvě mediální kontroverze Jan  Čulík
9. 2. 2005 Památce velikých neprospějeme popíráním jejich omylů Jan  Friedlaender
9. 2. 2005 Michael  Marčák
9. 2. 2005 Kriminalizácia spoločnosti Peter  Takáč
9. 2. 2005 Skryté súboje policajtov Jakub  Topol
9. 2. 2005 Stratégia pre Slovensko - Moje pochybnosti o nositelovi posolstva Ivan  Štefunko
9. 2. 2005 Kdo jsou ti dva? Jan  Hanzl
9. 2. 2005 Michael  Marčák
9. 2. 2005 Ateismus v Čechách nezpůsobili komunisté Boris  Cvek
9. 2. 2005 Proč mám z daní platit zástupce někoho, kdo neexistuje?
9. 2. 2005 Historické omyly (?) Filipa Sklenáře Jaroslav  Štemberk
8. 2. 2005 Saddám protizákonně pašoval ropu do zahraničí se souhlasem americké vlády
8. 2. 2005 Vědec, který naklonoval ovci Dolly, bude klonovat lidská embrya
8. 2. 2005 Channel Four bude vysílat reality show, založenou na mučení z Guantánama
9. 2. 2005 Mea culpa! Fabiano  Golgo
8. 2. 2005 Romští regionální představitelé vyzvali k mimořádnému zasedání o romských záležitostech
8. 2. 2005 Prohlášení Parlamentu Romů v ČR ke snižování životního minima
9. 2. 2005 Den otevřených dveří - kombinovaný bakalářský obor Mediální studia
8. 2. 2005 Myslitel: Je George Bush vlastně marxista?
8. 2. 2005 Elita a média po česku - co teď a jak dál? Miloslav  Zima
8. 2. 2005 Holky jsou prostě blbější Štefan  Švec, Martin  Jaroš
8. 2. 2005 Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství Bushka  Bryndová
9. 2. 2005 Současnost kolumbijské revoluční lidové armády FARC-EP Jan  Šerek
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004

Školství RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
26. 1. 2005 Petice Jaroslav  Hutka
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil
20. 1. 2005 Je jediná alternativa vůbec alternativou? Miloš  Dokulil
18. 1. 2005 Šéf britské školní inspekce kritizoval islámské školy   
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec
17. 1. 2005 Metodika plánování a metodika dialogu Boris  Cvek
13. 1. 2005 Katedra architektury v Cambridge nakonec nebude zrušena   
13. 1. 2005 Rodiče nechtějí o dětech nic vědět Bohumil  Kartous
12. 1. 2005 Dluhy se maj platit nejen o vánocích   
12. 1. 2005 Školné se má platit podle toho, kolik vzdělání "vynese" Radim  Valenčík