22. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 2. 2005

Komunismus podle Martina Škabrahy

Martin Škabraha tvrdí, že "svět, který nelze vyvést z míry, nemůže být jiný než totalitární svět, v němž došlo ke zrušení rozdílu mezi reálnými životními možnostmi člověka a jeho ideologickým obrazem". Co myslí těmi "reálnými životními možnostmi"? Právo nebýt mravencem, jehož každý krok je striktně podroben předem definovaným potřebám systému? Nebo právo měnit svět takovým směrem a způsobem, jakým si usmyslím?

V druhém případě je ovšem totalitní každá společnost, která se zrovna "netřese v základech". Přičemž i "roztřesená" realita omezuje; člověka mimo momentální okruh vítězů dokonce ještě víc. Výše zmíněná definice totality je tedy argumentem frustrovaného děcka, které dokáže pouze bourat, nikoli tvořit. Kdyby to umělo, bylo by totalitou, nehledě na to, že bez jakžtakž stabilních základů stavět nelze. Podle Martina Škabrahy se nacismus dopracoval k válečnému sebezničení, zatímco komunismus k sebereflexi. To je důkaz, že Sovětský svaz byl ve válce (k jejímuž rozpoutání v nemalé míře přispěl) silnější a že Stalin byl lepší stratég, než Hitler. O rozdílu mezi komunismem a nacismem tím ale není řečeno nic, maximálně o důvodech, proč je na ně dnes pohlíženo různě. Kdyby byl nacismus silnější, zajisté by se i on změnil v "normální" diktaturu a dopracoval k reflexi svých zločinů, aspoň některých -- vyvrať to chlapče, jestli můžeš !

Ostatně ono to s tou sebereflexí komunismu nebylo tak horké. Patrně nejhorší Stalinův zločin, kolektivizace na Ukrajině, byl reflektován až za Gorbačovovy pěrestrojky, tedy po více než padesáti letech. V porovnání s kapitalismem, jehož zločiny jsou většinou reflektovány krátce po svém spáchání (a někdy ještě dříve) to není žádné závratné tempo. K nejhorším zločinům sovětské éry ovšem nedošlo za vlády Stalina, ale Lenina a Trockého. Ty nebyly za sovětské éry reflektovány nikdy. To by totiž na sovětském komunismu opravdu nezbylo nic dobrého.

Ne že by Stalin byl větší humanista (koneckonců se na zmíněných zločinech aktivně podílel), ale ti, kteří kladli odpor, byli za jeho vlády již zničeni. Zbývalo zničit ty, kteří mohli klást odpor. Když se tak stalo, mohli být Stalinovi nástupci ještě humánnější, neboť jejich protivníky byli pouze disidenti bez masovější podpory. Například ze "sedmi statečných", kteří demonstrovali na Rudém náměstí proti okupaci Československa, nebyl popraven ani jeden!

Možná, že komunismus má oproti nacismu "diametrálně protikladný vztah k humanismu". Osobně si myslím, že důležitější je spíš jeho praktické naplnění. Marx byl jednoznačným stoupencem násilné revoluce (která, pokud nemá jasně definovaná omezení, jinam než ke "zradě" humanistických ideálů vést nemůže) a propagátory "samovolného vývoje" pokládal za utopisty. Navíc byl nadšeným obdivovatelem francouzských jakobínů, svými metodami i faktickými cíli společných to předchůdců nacismu i komunismu. Takže "zradu" musíme hledat už tady. Byl-li Marx humanistou, byla humanistická -- když už ne humánní -- i Svatá inkvizice.

Kapitalismus ... "uzamyká člověka do vleku víceméně zvířecího, zvěcnělého chování, a neotevírá mu výhled na skutečně lidskou seberealizaci; vidí vlastní výrobek jako pouhý daný objekt, ne jako výtvor (lidského) ducha." Kapitalismus popsaný Marxem nepochybně ano, otázka je, nakolik tento popis postihuje celou realitu. Ale i kdyby. Co vlastně můžeme chtít po společenském systému definovaném jako výrobní vztahy plus příslušná nadstavba ? Připomíná mi to hodináře, který chce zlepšit funkčnost svých výrobků výměnou bagru.

Marxova filozofie je racionální a chladná, jak psí čumák. Mnoho "skutečně lidského" na ni nenacházím. Je pravda, že definovaný komunismus můžeme (ale nemusíme) klidně chápat jako naplnění rosseauovských cílů. Oba zakladatelé marxismu se v tomto směru vědomě nevyjadřovali, nehráli si na futurology, což byl jeden z důvodů popularity jejich učení. Ale nešť. Člověk se klidně může dopouštět "základních omylů", důležitější je spíš cena, kterou je ochoten za dosažení svých cílů zaplatit. To jsou ovšem věci, které nám při diskusi o "klíčových otázkách" mohou snadno uniknout.

Společnost, která by nechávala volnost "bestii v nás", by brzy skončila. A liberalismus, který to doporučuje, je liberalismem velmi vulgárním. Ve skutečnosti si většina klasiků liberalismu, počínaje Adamem Smithem, byla velmi dobře vědoma významu morálních omezení i institutů (nikoli nutně institucí), které jsou jejich nositeli. Pouze byli skeptičtí vůči jejich prosazování shora, cestou politiky.

V tom se liší od většiny hlasatelů "systémových změn", jejichž praktické požadavky směřují většinou pouze do oblasti politiky. Ti, kteří své aktivity zaměřují jinam, většinou velké problémy s kapitalismem nemají (s politikou někdy ano). Chce-li někdo lepší svět, nechť ho prostě vybuduje. Bude-li mít úspěch, ostatní se přidají. Tak jako se feudálové přidali ke kapitalismu, který přece nevznikl z nějakých teoretických diskusí. Ty jej popsaly až dodatečně. Problém je, že většina odpůrců kapitalismu se zároveň nechce vzdát výhod, které jim tenhle systém přináší (například podpory v nezaměstnanosti, ale i relativní nezávislosti na druhých, byť by šlo o souvěrce). V každém případě se zdá, že někdejší pionýři z izraelských kibuců (například) dnes moc následovníků nemají. Pak lze ovšem těžko hovořit o skutečné "alternativě".

Tvrdit, že "jiné cesty nejsou" nemůžeme ani s jistotou, ani bez jistoty. Dočasně úspěšné pokusy o jejich nastolení (včetně sovětského) už tady byly. Otázka je, kam vedly. Není mi úplně jasné, jak si Martin Škabraha představuje "otevřenost", kterou kapitalismus údajně neumožňuje. (Jak ji neumožňuje? Jak si MŠ prakticky představuje ono "umožnění" ?) Ale jestli mu dobře rozumím, pak věta "Člověk je vždycky víc než jakýkoliv režim, který si pro sebe stvořil" by měla správně znít "Člověk je vždycky víc než společnost, jejíž je součástí". Ani kapitalistická, ani žádná jiná společnost (nikoli systém) takovouto "otevřenost" nikdy neumožňovaly, kromě těch, které již fakticky přestávaly existovat. A s "otřesením základů" mělo lidstvo velmi špatné zkušenosti už v dobách, kdy o komunismu ještě nikdo ani neuvažoval. Takový otřes totiž kromě jiného uvolní pouta výše zmíněné bestie, a to bez ohledu na úmysly buřičů.

Diskuse o základních hodnotách nemá velký smysl, pokud není zároveň diskusí o přípustných a nepřípustných způsobech jejich praktického naplnění a také o ceně, kterou je za ně nutno zaplatit (i základní hodnoty se mohou dostat, a dostávají, do vzájemného konfliktu). Nevím, jestli by s tím Martin Škabraha souhlasil, či nikoli. Jeho způsob obhajoby komunismu ale naznačuje, že on sám si s tím moc těžkou hlavu nedělá.

Osobně si myslím, že Marx už západní společnost ve zmatek neuvede. Ne, že by dnešní společnost neměla svá strašidla, ale mění se situace. V poslední čtvrtině druhého tisíciletí bylo symbolem pokroku racionální myšlení doplněné podle potřeby příslušnou dávkou mystiky. Dnes je naopak na progresivním křídle společnosti stále častěji cítit poptávka po mystickém jádru s racionálním obalem. Tomu daleko lépe vyhovuje náboženský fundmentalismus (nejlépe islámský). Navíc marxismus skutečně zkrachoval. Většina marxistických prognóz ohledně "historicky nevyhnutelných jevů" totiž stojí na předpokladu, že lidské dějiny jsou jednosměrnou cestou, po niž se nelze pohybovat zpět a už vůbec ne do strany. A právě tento předpoklad výsledek "pádu komunismu" (který by sám o sobě takový problém nebyl) definitivně vyvrátil. Zda lze ze zbývajících trosek ještě něco postavit, nevím, ale původní marxismus to asi nebude. Spíš něco, nad čím se budou Marx i Engels obracet v hrobech, pokud tak již nečiní.

                 
Obsah vydání       22. 2. 2005
22. 2. 2005 Čeští zaměstnanci nemají dostatečnou kvalifikaci
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
22. 2. 2005 Zemětřesení v Íránu
22. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
22. 2. 2005 Co je příčinou honu na Stanislava Grosse? Jan  Čulík
22. 2. 2005 Nevedie nás tabu? Igor  Daniš
22. 2. 2005 Americký generál: "Postřílet pár lidí je zábavné" Karel  Dolejší
22. 2. 2005 Komunismus podle Martina Škabrahy Pavel  Urban
22. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Podniková rekreace byla pouhou součástí pokřiveného systému Milan  Černý
22. 2. 2005 Jánošíkové nebývají dobrými prezidenty Pavel  Urban
22. 2. 2005 O facce Alex  Koenigsmark
22. 2. 2005 Spoločná fotografia s podpisom budú ako bonus Jakub  Topol
22. 2. 2005 Slová, slová, slová... Radovan  Geist
21. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Neokonzervativizmus ako hodená rukavica Eduard  Chmelár
22. 2. 2005 Preč zo zlej spoločnosti Alan B. Cibils
21. 2. 2005 Petice Zrušme komunisty odvádí pozornost Michal  Rusek
21. 2. 2005 NYT: Evropa je rozdělena, i když se její představitelé začínají mírnit
22. 2. 2005 Michael  Marčák
22. 2. 2005 Geneticky modifikované organismy pod farářskou kuratelou? Ivan  Brezina
22. 2. 2005 Německý původ moravských univerzitních budov je zamlčován Zdeněk  Moravčík
21. 2. 2005 Britská vláda musela vědět o "tvrdých" amerických vyšetřovacích technikách
20. 2. 2005 Bush a jeho homosexuální prostitut Fabiano  Golgo
21. 2. 2005 Spásné volby a "vláda idiotů" -- české alternativy? Miloslav  Zima
20. 2. 2005 Negace negace Bohumil  Kartous
21. 2. 2005 Rusko vyveze do Sýrie protiletecké rakety, o něž se zajímá libanonský Hizballáh Karel  Dolejší
21. 2. 2005 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh Karel  Sýkora
21. 2. 2005 Cirkus na cestách Václav  Dušek
21. 2. 2005 Purizmus, předsudky a pitominy Dominik  Lukeš
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
21. 2. 2005 Úvahy ženevského měšťana o čistém řešení Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce