25. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 1. 2005

Zkoušky na střední školy

Vláda občanovi omezuje svobodu volby

20. ledna jsem v Britských listech publikoval úvahu o tom, zda je jedna jediná alternativa vůbec přijatelně alternativou. Samozřejmě že jsem tím myslel ono nově "standardizované" řešení tzv. 1. kola přihlášek ke studiu na střední školy. Napjatě jsem čekal, co nového v té věci také poví polední diskuse na ČT1 v neděli, tj. debata mezi pí. ministryní školství Petrou Buzkovou a panem ředitelem V. Klausem ml.

Pokud jsem dobře rozuměl, jsou v té atmosféře přijímacího řízení závažné rozdíly mezi vysokými školami (kterých je hrstka) a školami středními (kterých jsou mračna; dohromady 343, čítám-li dobře). Jinak řečeno, umožnit uchazečům o studium na středních školách větší počet termínů (nejméně dva), a takto také větší šanci ve výběru vhodné školy, vytváří předem "chaos" a ne-řád. Samozřejmě především pro sám nadřízený orgán, pokud nepřipraví pro takové "složitější" řešení podmínky.

Na co máme na začátku 21. století počítače? Na co máme elektronickou zpětnou vazbu? 30, anebo naproti tomu 300 škol porovnat značí porovnat jen jedna ku deseti; což je jen o jeden řád výše. Takže v tomhle by problém být neměl. Pokud ovšem chceme připravit organizačně celý aparát dotčených škol na to, aby nevznikala zbytečná traumata, a to jak u samotných žáků, tak i u jejich rodičů (a dalších příbuzných a známých). Stačilo by přece včas nejen vyhlásit vhodně odlišené termíny jak pro ono 1. kolo, tak datum pro doručení závazné přihlášky ke studiu na jednu školu u těch, kteří uspěli.

Nechť je mi prominuto: Když mám v prvním uchazečském kole jen jednu možnost na výběr a pro druhé kolo zbudou zřejmě jen paběrky, může mi být útěchou, že pro druhé kolo bych měl mít "jaksi" těch možností více?! Jaká je tohle "logika zdravého rozumu"?

Také je ku podivu, že nás přesně ve stejném ohledu nemají ani v nejmenším poučit slovenské zkušenosti (asi zatím nepřeložitelné "skúsenosti").

Je údajná "naprostá liberalizace" --- rozumějme: větší počet možností pro 1. kolo --- jenom "chaosem"? Proč mluvit o "liberalizaci"? Nemá jít teď naopak o dost nešťastně ohroženou svobodu volby?

(A tedy o "občanské právo" na volbu dalšího vzdělání a následné kvalifikace? Těch 41 let až příliš přízemně "řízené" regulace nás nepoučilo o ničem?)

                 
Obsah vydání       25. 1. 2005
25. 1. 2005 Spojené státy "zrušily íránský zpravodajský server"
25. 1. 2005 Boj za svobodu?
25. 1. 2005 Hrubý amatérismus České televize Bohumil  Kartous
25. 1. 2005 Proč nepodporuje víc demokratů volby v Iráku?
25. 1. 2005 Konzumente, raduj se! Josef  Provazník
25. 1. 2005 Asie: Garnátové farmy a jejich následky Pavel  Houdek
25. 1. 2005 Jak vědy exaktní ničí vědy humanitní Martin  Horut
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Démon přizpůsobivosti v satanském ráji Václav  Dušek
25. 1. 2005 Český Telecom o sobě nemusí zveřejňovat informace
25. 1. 2005 Adriana Krnáčová navrhuje, ředitel ČT slibuje... Michal  Rusek
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
24. 1. 2005 Proč literární věda k ničemu není Boris  Cvek
24. 1. 2005 Nezáviďme jim - přece kdo obohacuje sebe, obohacuje i stát Petr  Miller
22. 1. 2005 Představa, že lze exportovat demokracii, je "nebezpečnou iluzí"
24. 1. 2005 Rozrůzněnost, nikoliv segregaci
24. 1. 2005 Britští muslimové obětí globálního konfliktu
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
24. 1. 2005 V Praze "dojde k reformě komunismu až v květnu 1990" Jan  Čulík
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil
20. 1. 2005 Je jediná alternativa vůbec alternativou? Miloš  Dokulil
18. 1. 2005 Šéf britské školní inspekce kritizoval islámské školy   
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec
17. 1. 2005 Metodika plánování a metodika dialogu Boris  Cvek
13. 1. 2005 Katedra architektury v Cambridge nakonec nebude zrušena   
13. 1. 2005 Rodiče nechtějí o dětech nic vědět Bohumil  Kartous
12. 1. 2005 Dluhy se maj platit nejen o vánocích   
12. 1. 2005 Školné se má platit podle toho, kolik vzdělání "vynese" Radim  Valenčík
11. 1. 2005 České vysoké školy potřebují především inteligenci a snahu... Ondřej  Leinert
11. 1. 2005 Vysokoškolské školné nevyřeší nic   
10. 1. 2005 Na českých vysokých školách je nutno zavést školné   
10. 1. 2005 Stát studenty nepodporuje. Naopak   
10. 1. 2005 Vyřeší vážné problémy českého vysokého školství skutečně zavedení školného? Jan  Čulík