2. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 2. 2005

Znovu o Janu Palachovi:

Ideál neospravedlňuje, motiv ano

Věda je jistě obdivuhodným nástrojem poznání. Kromě ní však k člověku patří rovněž kultura, která staví krom racia také na okamžitém subjektivním lidském prožívání, psychologie, která se z valné části exaktním vědeckým postupům vzpírá, filosofie a oblast morálky, která je úzce svázána s iracionální a emocionální podstatou té které lidské bytosti. Mezi tyto "nevědecké" oblasti jevů spojených s člověkem patří rovněž duchovní rozměr, soubor racionalizovaných představ o dobru a zlu, jakož i smyslu vlastní existence. Vinou selhávající filosofie a rezignace na otázky po smyslu bytí jsme dnes svědky hodnotové desorientace a zmatení pojmů u nastupujících generací.

Výsledkem je stav, kdy se Filip Sklenář -- jakoby mluvčí nového "přecenění" tradičních hodnot -- táže po obsahu pojmu "vyššího principu mravního" a tento nenalézá (jaký jiný důkaz selhávání evropské kultury či neobarbarizace je ještě potřeba?). Rozdává si to s veškerým křesťanským světem a nositele etických maxim, stojícího u základů veškeré západní kultury nazývá "blízkovýchodním čarodějem". Nedospěl k poznání, že věda i náboženství v podstatě zkoumají tentýž objekt (realitu, jsoucno, "toho který je") -- avšak jinými prostředky (věda z objektivního, náboženství ze subjektivního východiska) -- vyvracet tedy jednu disciplínu druhou, je pošetilé počínání a nedorozumění, neb se nepřekrývají a překrývat nemohou. Očekávat vědecky exaktní definici ve věcech víry je stejně pošetilé, jako očekávat ve vědě dogma.

Sklenář se pochopitelně v relativistické a hodnotově nepřehledné postmoderní situaci v rozlišování dobra a zla řídí především vlastním instinktem -- což jej neuspokojuje a proto hledá jasná pravidla:

" ...rovnici, která by nám přesněji, nežli pojmy 'vyššího mravního principu' nebo 'boha' (které probouzejí podezření, že byly vytvořeny pouze proto, aby ospravedlnily jakýkoliv zločin v dějinách) rozluštila hádanku, zda člověk zemřel pro blaho všech, a byl tedy hrdinou, nebo zda zemřel zbytečně a je obyčejným sebevrahem ...."

Neporozuměl, že tím dělícím bodem je právě okolnost, zda tato nejvyšší oběť je činěna s úmyslem prospět lidskému společenství -- navzdory vlastním individuálním zájmům, nebo s úmyslem naplnit tyto individuální zájmy. Zdali tato oběť naplňuje axiom "miluj bližního, jako sebe sama" a je vedena touhou bližnímu prospět tam, kde jiné cesty už není -- v nemocné společnosti, nebo řeší osobní jedincovo selhání tam, kde je mnoho jiných a užitečnějších cest k nápravě křivící se společnosti. Zdali je tato oběť podstupována z lásky k okolí, nebo z nenávisti k okolí. Úmysl je k hodnocení takového činu klíčem -- a pokud jej Sklenář odmítá, žádný jiný nedostane. V tomto smyslu nelze souhlasit s vývodem, že "Ideál neospravedlňuje nic".

Tam, kde svéprávný výjimečně odvážný jedinec svým vlastním uvažováním dojde k závěru, že je morálním imperativem tuto oběť podstoupit, je obdivuhodné, pokud tak skutečně učiní -- jistě ne bez lítého vnitřního boje, kde vítěz není do poslední chvíle znám -- a nelze odsuzovat žádného, kdo prohrál. Není vyloučeno že se mýlí a přehlédl nějakou smysluplnější cestu -- mýlit se je lidské. Pokud jde o život, jistě několikrát zvážil různé jiné varianty a jistě činí to nejlepší, čeho je v té chvíli schopen. Rovněž tak lze předpokládat, že ti, kteří by podobného činu schopni nebyli, nebo dokonce jsou sami nositeli úpadku, budou takového člověka spíše pomlouvat, nálepkovat a jeho čin relativizovat, nacházet spousty jiných smysluplnějších cest.

Po bitvě jsou generálů pluky a z cizího krev neteče. Ze subjektivního hlediska oběti je bezpředmětné, zdali se mýlila, či nikoli -- popř. exaktně měřitelný dopad jejího činu na společenské dění. Proto etické hodnocení a pochopení takových činů nemůže záviset na bezprostředním efektu, jak po tom Sklenář (ale i Dolejší) volá. Nevěřím, že někdy doopravdy kladl otázku, co to znamená "zemřít za hříchy všech". Odpověď by mu dal kterýkoli křesťanský theolog. Jiná věc je, zdali by ji -- jakožto sekularizovaná osoba - pochopil. Tak či onak: fenomen Jan Palach je prubířským kamenem, na kterém je možno zjistit názorovou a etickou vyspělost toho kterého člověka. Že se nutně musí lišit a k obecné shodě v hodnocení Palachova činu proto nedojde, není žádným velikým překvapením. Z hlediska úcty k životu jistě tuto cestu nelze obecně doporučovat a automaticky označit za hodnu následování. Ti však, kteří po ní jdou -- lidé a svobodní občané, jakým Palach bezesporu byl - si nezaslouží zpochybňování, výsměch a odsudek, nýbrž soucit, obdiv a trvalé místo v naší paměti.

                 
Obsah vydání       2. 2. 2005
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii
2. 2. 2005 Účast ve vietnamských volbách byla také velká
2. 2. 2005 Evropa: Diskriminace proti Romům
2. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. byl odvezen do nemocnice
2. 2. 2005 Levičáctví je největší externalitou kapitalismu Martin  Škabraha
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
2. 2. 2005 Michael  Marčák
2. 2. 2005 Ideál neospravedlňuje, motiv ano Vladimír  Línek
2. 2. 2005 Antisemitismus v Osvětimi Veronika  Valachová
2. 2. 2005 Profit na vlnách tsunami? Petr  Schnur
2. 2. 2005 Demokracie není zaklínadlo Oskar  Krejčí
2. 2. 2005 EZLN: Vytváření svobodné zóny v izolované oblasti Diana  Štanclová
1. 2. 2005 Zpráva o stavu Iráku
1. 2. 2005 Irák je stále místem strachu
2. 2. 2005 Michael  Marčák
1. 2. 2005 Chavez... Fabiano  Golgo
1. 2. 2005 Jak vládnout neovladatelnému Oskar  Krejčí
1. 2. 2005 Důchodci se taky nestřílejí Václav  Dušek
1. 2. 2005 Tenkrát v Iráku Martin  Škabraha
30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Jan Palach RSS 2.0      Historie >
2. 2. 2005 Ideál neospravedlňuje, motiv ano Vladimír  Línek
31. 1. 2005 Ideál neospravedlňuje nic Filip  Sklenář
28. 1. 2005 Největšími Čechy jsou Jan Palach a Jan Zajíc Petr  Jánský
28. 1. 2005 Dnes nepotřebujeme mučedníky, ale sebevědomé občany Karel  Dolejší
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba
20. 1. 2005 Šmelinářů bývá víc než partyzánů Ivan  David
19. 1. 2005 Je Palachova oběť hodná následování? Filip  Sklenář
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
20. 8. 2004 Pražské jaro 1968 z pohledu dnešního třicátníka Boris  Cvek
19. 8. 2004 Skandální cynismus Stanislava Grosse Martin  Mařák
11. 5. 2004 Do Evropy bez řetězu Jaroslav  Hutka
23. 2. 2004 Kde to žijem !?! Tomáš  Koloc
4. 12. 2003 Ano, buďte aktivní Petr  Jánský
22. 10. 2003 Znovu: Jsou myšlenky, za které je záhodno umřít?