7. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 2. 2005

Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola...

Už nějaký čas nic nového pod sluncem? Jednou zřejmě bývalý "nápadník" zabije dívku svého srdce, jindy mladší snad kamarád zabije ještě před vyučováním svého údajného kamaráda, aniž pak ví proč. Scénáře se poněkud liší, výsledek bývá tragicky týž: neodčinitelná smrt mladého člověka a jeho --- někdy šokovaný --- vrah. Nemá zde smysl mluvit o tom, zda došlo k vraždě "jen" nožem, či jinak a jak. Vzory k zabíjení nabízí zvláště televize, a to prakticky denně. Uvažuje se o snížení věku pro trestní odpovědnost mládeže.

Pak se mudruje nad tím, co (neosobního) to všechno způsobilo. Zda je jen mnoho krve na obrazovce; nejen v běžných filmech, ale také tragickými událostmi, jež jsou nejednou prezentovány až příliš obnaženě. Také se konstatuje, že společnost je až příliš vzdálena možným problémům sebou nejistého a nějak "labilního" jedince. Už delší dobu se rovněž tvrdí, že jsme jaksi okoralí a bez hodnověrných a stabilizujících morálních zásad. Jde-li o školáky, pak se hodně často mívá za to, že to všechno "nějak" neblaze spolupůsobí škola.

Samozřejmě že ve škole se krutost nejdřív projeví rozmanitými šikanami na účet někoho, kdo je nějak sám; kdo je takto mnohem bezbrannější než ostatní, poněkud více "zhoufovaní". Před pubertou je taková situace snáz řešitelná, než když propukne šikanování až v pubertálním věku. Propuknou-li šikany během puberty, pravděpodobně nevinnější formy šikany z dřívější doby zůstaly neodkryty, anebo nebyly citlivě, ale rázně likvidovány, dokud to mělo naději na úspěch. Během puberty mladý člověk se už tolik rodičům nesvěřuje a případná intervence rodičů ve škole může dokonce ono obludné klima šikany přímo v třídním kolektivu ještě "přitvrdit". Obrana před šikanou je v čase puberty značně ztížená, pokud se už dříve nevytvořilo důvěryhodné klima jak v rodině, tak ve škole. Ani pak není vyhráno. Pubertální mládež hledá své vzory jinde než v tradičních autoritách. Imponuje jí mj. také to tolik medializované násilí, ne-li dokonce brutalita.

Už se vedou rozmanité statistiky o šikaně ve školách. Čísla ovšem automaticky neodkrývá možné příčiny brutality; udávají jen její zjištěný výskyt. Šikana pak často pokračuje třeba na vojně, anebo na pracovišti. Zvláštní její formou je to, co nazýváme "harašením". Takže tu nejde o specifický problém školy.

Málo se zatím zvažovalo, jaké děti dnes přicházejí do škol. Že to jsou často jedináčci. Že zázemí některých škol je sociálně labilní, s problematicky žijící populací, nejednou v prostředí zvýšené nezaměstnanosti. Začátky pro pozdější projevy šikany a dalších nežádoucích projevů jsou dány už v předškolním věku. V prvních šesti letech se dítě velmi vnímavě učí výchozím způsobem znát sociální role, včetně ladění vzájemných vztahů.

Pokud hned v těch prvních šesti letech své životní kariéry lidský jedinec nemusí hledat kompromisní vyvažování svého chování vůči vrstevníkům, může později nejednou svou nejistotu nahrazovat navenek větší agresivitou vůči svému okolí. Dalším handicapem některých předškolních dětí je, že vztahy mezi rodiči nejsou vždycky přiměřeně harmonické. Navíc připočítejme, kolik jen každoročně přibývá "nepárových" rodin nebo rodin, kde každé dítě má jiného a jen dočasně zjevného "otce".

Jen litovat zbytečné ztráty mladého života nestačí. I když je kruté, má-li mladý člověk odcházet ze života nedobrovolně, dokud ještě ani neměl čas ten život dostatečně poznat a vážit si ho. A i když bude účelné napomoci žádoucí úctě k životu také stanovením nižšího věku pro trestní odpovědnost, bylo by třeba všestranně věnovat pozornost také přijatelné formě výchovy k občanství a rodičovství, ať už existujícími institucemi, tak také --- kéž by --- zvýšeným posilováním zatím jen trpěných "občanských" a zájmových institucí přímo tam, kde lidé žijí. Nemělo by se zapomínat, že už v těhotenství je příští člověk připravován na svou životní dráhu pohodou, v níž žije a bude dále žít jeho matka; a k tomu patří také sociálně bezpečná a spolehlivá --- kéž by párová --- rodina. Že by aspoň se dvěma dětmi?

                 
Obsah vydání       7. 2. 2005
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně
7. 2. 2005 Útok na španělský konzulát
7. 2. 2005 Duch Pepy z Hongkongu aneb optimismus páchne blbostí Ivan  David
7. 2. 2005 Why I don't trust some newspapers Jan  Čulík
7. 2. 2005 Směnečné variace Zdeněk  Jemelík
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Komunikace banální pravdy o premiérovi a o židovi Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Michael  Marčák
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
7. 2. 2005 Je Itálie synonymem korupce? Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Michael  Marčák
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Nesnesitelná lehkost českého ateismu Boris  Cvek
6. 2. 2005 Za článek o ateismu na Kubu! Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Michael  Marčák
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
7. 2. 2005 Zkaženost mládeže a malé dědictví Václav  Dušek
7. 2. 2005 Prašivá doba Václav  Dušek
7. 2. 2005 Co nám schází?! Přestaňme po sobě plivat Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Kdo uhlídá hlídače
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
6. 2. 2005 Brit z Guantánama bude žalovat britskou vládu
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004

Školství RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
26. 1. 2005 Petice Jaroslav  Hutka
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil
20. 1. 2005 Je jediná alternativa vůbec alternativou? Miloš  Dokulil
18. 1. 2005 Šéf britské školní inspekce kritizoval islámské školy   
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec
17. 1. 2005 Metodika plánování a metodika dialogu Boris  Cvek
13. 1. 2005 Katedra architektury v Cambridge nakonec nebude zrušena   
13. 1. 2005 Rodiče nechtějí o dětech nic vědět Bohumil  Kartous
12. 1. 2005 Dluhy se maj platit nejen o vánocích   
12. 1. 2005 Školné se má platit podle toho, kolik vzdělání "vynese" Radim  Valenčík
11. 1. 2005 České vysoké školy potřebují především inteligenci a snahu... Ondřej  Leinert