23. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 2. 2005

Jak dostat politiky pod kontrolu občanů

Probíhající vládní krize je pro mnohé občany dalším důkazem toho, že všichni vrcholoví politici jsou nemravní a vypočítaví kariéristé, jejichž hlavním cílem není sloužit veřejnosti, ale starat se o své vlastní finanční zájmy. Zdá se, že si premiér Gross vůbec neuvědomuje svoji odpovědnost vůči voličům. Když se ho novináři ptají na financování jeho bytu, považuje to za sprostý útok a ne za příležitost jak vysvětlit všechny nesrovnalosti veřejnosti. Nechápe, že jako premiér této země by měl být schopen doložit původ veškerých svých financí a že by měl odpovídat jasně a bez kličkování.

Ovšem díky aférám pana premiéra jsme se dozvěděli spoustu věcí nejen o něm, ale také o našem politickém systému.

Podle demokratické teorie by poslanci měli zastupovat především zájmy svých voličů. Nyní jsme ale svědky něčeho zcela jiného. Poslanci ČSSD se semkli kolem svého předsedy a podle všeho zájmům voličů nadřazují své stranické a osobní zájmy. Kdo by se tedy divil tomu, že část občanů rezignuje, ztrácí důvěru v celou politickou scénu jako takovou ("všichni politici jsou stejní darebáci") a stahuje se do soukromí ("obyčejný člověk beztak nic nezmění, ti nahoře se stejně vždycky zařídí podle svého").

Jakkoliv ale tyto pocity mohu chápat, nemohu s nimi souhlasit a dokonce je považuji za nebezpečné. Pokud totiž občané ztratí zájem o věci veřejné, nedojde k žádnému zlepšení situace. Pouze aktivní občané si mohou vymoci svá práva a donutit politiky, aby je respektovali. Ti, kterým vadí současné chování politiků, by se proto měli zaměřit na hledání řešení, které by posílilo postavení občanů v našem politickém systému. Možná, že určité zlepšení by přinesla změna volebního systému.V současnosti jsou politici nominováni svými stranami a voliči si mohou vybrat jen ze stranických kandidátek, aniž by mohli posoudit kvality jednotlivých kandidátů.

V této souvislosti je velmi zajímavá zkušenost z kanadské provincie Britská Kolumbie. I zde měli občané pocit, že nejsou dostatečně zastupováni. Poslanci sice byli voleni v jednomandátových obvodech, ale kontrolu nad nominací si udržovaly politické strany a občané stojící mimo strany nemohli do procesu nominace nijak zasáhnout. Poslanci zvolení do místního zákonodárného sboru se pak chovali především jako loajální straníci a ne jako zástupci voličů svého obvodu.

Občané ale dostali příležitost tento neuspokojivý stav změnit. V roce 2004 se v Britské Kolumbii odehrál zajímavý demokratický experiment. Vláda této provincie svolala tzv. Občanské shromáždění. 160 náhodně vybraných občanů po celý rok diskutovalo o možných změnách volebního sytému provincie. Studovali podobu volebních systémů v různých zemích světa a dohadovali se o tom, jak vylepšit volební systém v jejich provincii (museli přitom jen respektovat kanadskou federální ústavu).

Jednání Občanského shromáždění nebylo uzavřené, ale naopak jeho členové museli udržovat kontakty s veřejností a naslouchat jejím názorům. Občané tak dostali příležitost navrhnout řešení společenského problému a neohlížet se přitom na zájmy stranických politiků. Nakonec Občanské shromáždění hlasovalo o návrhu na změnu volebního systému, přičemž jeho rozhodnutí musí být ještě potvrzeno v referendu, které se bude konat v květnu 2005

více je možné se dozvědět ZDE

Pokud návrh vybraný Občanským shromážděním bude schválen, Britská Kolumbie změní svůj volební systém z čistě většinového na tzv. irský systém jednoho přenosného hlasu. V něm zjednodušeně řečeno lidé seřazují jednotlivé kandidáty podle svých preferencí. Nejsou přitom omezeni stranickými kandidátkami, protože udělují svoje preference jednotlivým kandidátům bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. V každém obvodu je vždy zvoleno několik poslanců, přičemž mezi sebou nesoupeří jen jednotlivé politické strany, ale také jednotliví kandidáti z jedné strany. Občané mají větší vliv na výběr konkrétních osobností a mohou více posuzovat kvality zájemců o poslanecké křeslo. Občané Britské Kolumbie dali jasně najevo, že mají zájem na posílení svých práv a chtějí dostat politiky pod větší kontrolu veřejnosti.

Příklad volební listiny, na níž volič volí ze tří stran tři kandidáty, které vybírá zapsáním čísla pořadí od jedné dále v libovolném počtu do maximálně možného, v tomto případě 9. Volič X, vyplňující níže přiloženou volební listinu, zařadil na první místo pana Vopršálka, na druhé paní Kočičkovou atd.

Strana
Jablečná strana
Pořadí kandidáta
Hrušková strana
Pořadí kandidáta
Pomerančová strana
Pořadí  kandidáta
Vopršálek
1
Kočička
 
Drozd
3
Opička
4
Kočičková
2
Papoušek
 
Velbloud
 
Straka
 
Nováková
 

Samozřejmě, že úprava volebního systému je jen prvním krokem k větší zodpovědnosti a občanské kontrole politiků a sama o sobě nemusí ještě stačit. Tento systém však také vede k poměrně složitému vypočítávání zvolených kandidátů, jak je zřejmé z podrobného technického popisu na stránkách Občanského shromáždění (viz výše uvedený odkaz). Skutečnou kontrolu politiků by ale mohlo přinést uzákonění práva na referendum lidovou iniciativu a odvolatelnost politiků kdykoliv během funkčního období. Důležité ale je začít o různých možnostech posílení práv občanů v politickém systému mluvit.

Bezskurpulózním politikům totiž ve skutečnosti vyhovují pasivní občané nechodící k volbám a naříkající nad tím, jak jsou slabí a bezmocní. Takovým občanům se dobře vládne...

                 
Obsah vydání       23. 2. 2005
23. 2. 2005 O úrovni učitelů v ČR Milan  Štěpita
23. 2. 2005 Integrace v otevřené společnosti Boris  Cvek
23. 2. 2005 Podává s demisí premiéra automaticky demisi i vláda? II. Jan  Sýkora
23. 2. 2005 Kraďte, ale ne moc Fabiano  Golgo
23. 2. 2005 Kdo je příčinou Čulíka
23. 2. 2005 Už od dob komunismu jsem ve střehu před jednotnými mediálními kampaněmi Jan  Čulík
23. 2. 2005 To, že se průmyslová výroba zvedla o 10 procent, nikoho nezajímá
23. 2. 2005 Vlk se nažere, leč koza zůstane celá? Miloš  Dokulil
22. 2. 2005 Co je příčinou honu na Stanislava Grosse? Jan  Čulík
23. 2. 2005 Jak dostat politiky pod kontrolu občanů Veronika  Valachová
23. 2. 2005 Opravdová demokracie je mnohem víc než volby Jan  Friedlaender
23. 2. 2005 Německo: Protiameričtí demonstranti a psí výkaly
23. 2. 2005 Británie: Kompromis pro zadržování "teroristů"
23. 2. 2005 Proč nemáme NHL? Ladislav  Žák
23. 2. 2005 Svitek z Araratu Filip  Sklenář
23. 2. 2005 Soužka Jan  Sláma
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
22. 2. 2005 Čeští zaměstnanci nemají dostatečnou kvalifikaci
22. 2. 2005 Komunismus podle Martina Škabrahy Pavel  Urban
22. 2. 2005 Americký generál: "Postřílet pár lidí je zábavné" Karel  Dolejší
22. 2. 2005 Nevedie nás tabu? Igor  Daniš
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce