4. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Viktor Juščenko a jeho žena Kateryna
4. 1. 2005

BHHRG Watch: "Třetí kolo ukrajinských voleb bylo zmanipulované"

Toto je podrobná zpráva o třetím kole ukrajinských voleb, které se konaly 26. 12. 2004. Vypracovala ji soukromá britská organizace British Helsinki Human Rights Group, která bývá obviňována z pravicového zaměření. Tato organizace nemá nic společného s oficiálními organizacemi na podporu lidských práv, jako je OBSE, které jsou financovány vládami.

Energická obrana BHHRG ZDE

26. prosince 2004 monitorovala British Helsinki Human Rights Group opakované prezidentské volby na Ukrajině. BHHRG dohlížela na volby v městech a vesnicích v okresech Černovcy, Chmelnicy, Ternopol a Ivano-Frankovsk.

Docházelo k častému porušování volebních předpisů a k mediální zaujatosti ve prospěch Viktora Juščenka. V projuščenkových regionech na západě Ukrajiny byla zaznamenána nepravděpodobně vysoká volební účast - ve srovnání s kritérii OBSE, vytvořenými podle prvních dvou kol voleb na východní Ukrajině. To, že více než polovinu země de facto ovládli stoupenci Viktora Juščenka, znamenalo, že prakticky nebylo možné uskutečnit svobodné a spravedlivé volby, vzhledem k tomu, že tato politická moc infikovala hlasování i zaznamenávání výsledků.

BHHRG zjistila, že první kolo voleb, které se konalo dne 31. října, se odehrálo ve spořádané a uvolněné atmosféře, která byla pro postsovětskou Ukrajinu bezprecedentní a která neposkytovala bezprostřední důvody k podezření, že docházelo k podvodům. Avšak během druhého kola, podle názoru pozorovatelů BHHRG, volební proces degeneroval především v důsledku činnosti a nepřípustného vlivu pozorovatelů od "oranžové" opozice a "pozorovatelů-novinářů" ve volebních místnostech. Při třetím kole voleb se situace zhoršila ještě více, takže je nutno vznést vážné pochybnosti ohledně integrity celého procesu a pravdivosti volebních výsledků. Západ soustředil svá tvrzení na to, že volební výsledky ve prospěch Viktora Janukovyče dne 21. listopadu byly nespravedlivě přehnány, ale nezaznamenal skutečnost, že politická moc Juščenkových stoupenců nad západní Ukrajinou mohla vést k tomu, že už tehdy a pak znovu dne 26. prosince mohl být vážně snížen počet hlasů pro premiéra Janukovyče.

Rozhodnutí ukrajinského Nejvyššího soudu, pod tlakem ulice a západních vlád, nařídit třetí kolo hlasování, jak se zdá, vedlo k zintenzivnění zkreslení volebního procesu v regionech, které měly pod kontrolou oranžoví. Mnoho z takzvaných zlepšení volebních procedur v třetím kole voleb potvrdilo de facto kontrolu Juščenkova tábora nad většinou země a zbavilo mnoho Janukovyčových stoupenců volebního práva.

  • 7. prosince změnil jako součást "balíku reforem" ukrajinský parlament volební zákon tak, aby přístup k mobilním volebním urnám měli jen invalidé z tzv. "Skupiny 1". Invalidé Skupiny 1 jsou osoby, které jsou nepohyblivé v důsledku zranění či nemoci, nikoliv však osoby, které jsou de facto nepohyblivé v důsledku věku. Toto zbavilo volebního práva pravděpodobně miliony starších ukrajinských občanů. V poledne dne 25. prosince toto rozhodnutí ukrajinský ústavní soud zvrátil. Oficiálně byly informovány všechny územní volební komise v celé zemi před 15.30 hodinou dne 25. 12., v předvečer voleb, že i ostatní kategorie občanů budou mít právo hlasovat doma. Ukázalo se však, že některé územní volební komise o tom informovány nebyly anebo včas tuto informaci nepředaly volebním komisím u volebních uren. Proto si voliči mysleli, že musejí ukončit proceduru pro podávání žádostí pro získání práva hlasovat doma před 20. hodinou v sobotu (tedy v Boží hod Vánoční pro katolíky). V téměř všech volebních místnostech, které jsme navštívili, byl počet osob, oprávněných volit u mobilních uren, ve srovnání s počtem osob ve volebním kole 2, jen poloviční. Sečte-li se toto pro celou Ukrajinu, je pravděpodobné, že to znamenalo rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. Odhaduje se, že přibližně 3-4 miliony z celkového počtu 11 milionů ukrajinských důchodců jsou nepohyblivé osoby a nemohou vycházet z domova. Ve volební den se vyskytly zprávy, že někteří staří voliči u volebních uren zemřeli v důsledku velkého úsilí dostat se k volbám z domova.
  • Nedůsledně bylo také uplatňováno omezení volebního zákona týkající se nepřítomných voličů. Někteří předsedové komisí tvrdili, že nepřítomní voliči mají všichni povinnost hlasovat u územní volební komise. Jiní tvrdili, že pro nepřítomné voliče byla zřízena jedna volební místnost. V Kamenec-Podolsku 16/193 například sdělila předsedkyně organizaci BHHRG, že 880 volebních lístků v její volební stanici je určeno pro nepřítomné voliče a že její volební stanice je jedinou volební stanicí v tomto okrese, kde mohou lidé takto hlasovat. V tomto slabě obydleném regionu Ukrajiny, kde jsou možná oficiální údaje o počtu voličů přeháněny (v důsledku silného odchodu Ukrajinců do zahraničí) je znepokojující být svědkem toho, že je k dispozici tolik volných volebních listků uprostřed zmatku, jak má být zákon aplikován.
  • V oblastech, které navštívila BHHRG, ovládaly neprodyšně projuščenkovské síly televizi i ostatní sdělovací prostředky. Místní i celostátní televizní okruhy byly plné oranžových stoupenců až do volebního dne i během volebního dne, kdy už byla volební kampaň zakázána. Například, 25.prosince, v předvečer voleb, vysílala jedna ukrajinská celostátní televizní stanice záběry vánočního stromku, ozdobeného především mandarinkami! Oranžové "bombardování" voličů se provádělo tak, že se vysílání nezmiňovalo konkrétně o samotném Juščenkovi ani o volbách, ale to, co bylo sdělováno, bylo jasné. Je důkazem zaujatosti volebních úřadů, že tomu nezabránily ani to nekritizovaly.
  • Ve volební den zaznamenali pozorovatelé BHHRG politickou agitaci v Juščenkův prospěch uvnitř volebních místností. Volební urny byly v jedné vesnici ozdobeny oranžovými květinami, jinde měli místní pozorovatelé voleb oranžové šály. Pozorovatelé podporující Juščenka s oranžovými šálami argumentovali, že je nosit ty šály dovoleno, protože na nich není vytištěno, že jsou odznakem nějaké konkrétní politické strany. Ve skutečnosti byly všechny tyto šály totožné, měly ostře svítivou oranžovou barvu bez hesla "Tak!" a stranického znaku. Signál, že jsou toto stoupenci Viktora Juščenka, byl jasný - a veřejnost to zastrašovalo, protože tyto šály na sobě měli mladí muži mezi dvaceti a třiceti lety. Pozorovatelé podporující druhého kandidáta, Viktora Janukovyče, si na tyto skutečnosti a na další případy zakázané předvolební reklamy ve volební den stěžovali. Mezi tyto případy patřilo například vyvěšení oranžové vlaky na střeše radnice v městě Snjatin.
  • Pozorovatelé z BHHRG zkoumali seznamy voličů a na několika místech zjistili, že podpisy mnoha voličů jsou prakticky totožné. Týkalo se to většinou dvojic osob s totožnými příjmeními. Možná, že byly přítomny obě osoby a jen jedna z nich podepsala dokumentaci, avšak na západní Ukrajině má mnoho lidí blízké příbuzné, kteří pracují v zahraničí. Tito zahraniční dělníci cestují na cestovní pas a nechávají své občanské průkazy doma. To umožňuje dvojí hlasování, vzhledem k tomu,že Ukrajinci v zahraničí mohou volit na velvyslanectvích a na konzulátech, zatímco někdo jiný může hlasovat prostřednictvím jejich občanského průkazu doma.
  • Je nutno vzít v úvahu možnost rozsáhlých volebních podvodů na západní Ukrajině, vzhledem k pozoruhodně vysoké volební účasti v oblastech, odkud odešly statisíce osob pracovat do západní a střední Evropy. Je podivné, že pozorovatelé z OSCE se opakovaně vůbec nezabývali nepravděpodobně vysokou volební účastní na západní Ukrajině. Zatímco OSCE označila 96 procentní volební účast v Doněcku dne 21. listopadu 2004 za důkaz podvodů, ignorovala obdobně vysokou nebo ještě vyšší volební účast na západě Ukrajiny. 26. prosince OBSE neviděla nic podivného na tom, že se v Ivano-Frankovsku a v Tarnopoli (to jsou dva regiony na Ukrajině, odkud odešel největší počet lidí) účastnilo voleb údajně 96 procent voličů, že ve Lvově se jich účastnilo 93 procent a na Volyni 91 procent.
  • Princip tajných voleb byl zkompromitován užíváním průhledných volebních uren. To umožňovalo pozorovatelům vidět, pro kterého ze dvou kandidátů volič hlasoval, protože tenké volební lístky byly lehce identifikovatelné. To, že těsně vedle volebních uren seděli mladí muži, kteří byli pozorovatelé z Juščenkova tábora, mohlo voliče zastrašovat, vzhledem k tomu, že i oni byli svědky toho, že je viditelné, jak hlasovali lidé před nimi.
  • Janukovyčovi pozorovatelé byli zaregistrováni ve všech volebních místnostech, která navštívili pozorovatelé BHHRG, ale v malých vesnicích na západní Ukrajině často nebyli přítomni. Vysvětlení, kterého se nám dostalo, že odešli jen na chvíli anebo odešli domů předčasně, vyvolávalo podezření, že buď na ně bylo naléháno, aby odešli, anebo byli donuceni odejít, anebo nebyli přítomni od samého počátku. Nepřítomnost pozorovatelů jednoho kandidáta ochromila věrohodnost volebního procesu a zejména sčítání hlasů.
  • Smutným závěrem musí být, že bez ohledu na veškerou sdělovacími prostředky vyvolanou euforii o ukrajinské "oranžové revoluci" bylo každé další hlasování v ukrajinských volbách úpadkem věrohodnosti volebního procesu. Západ porušil své vlastní, po prvních dvou kolech oficiálně proklamované principy, když spěšně blahopřál kandidátu, jehož preferoval, Viktoru Juščenkovi, dříve než byly výsledky plně zpracovány a než byly vyřízeny všechny stížnosti na neregulérnosti ve volebním procesu - a to navzdory tomu, že Západ kritizoval Vladimíra Putina, že příliš brzo blahopřál opačnému kandidátu dne 22. listopadu. Třetí kolo ukrajinských voleb dne 26. prosince 2004 vůbec nebylo cennou ukázkou konečného vítězství demokracie, ale úpadkem legitimity volených institucí na Ukrajině.

Kompletní text v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       4. 1. 2005
4. 1. 2005 Otázky televize BBC
4. 1. 2005 BHHRG Watch: "Třetí kolo ukrajinských voleb bylo zmanipulované"
4. 1. 2005 Letiště v městě Banda Aceh bylo dočasně uzavřeno
4. 1. 2005 Bagdádský starosta byl zavražděn
4. 1. 2005 O různém prezidentování Bohumil  Kartous
4. 1. 2005 Klausovy banality Jan  Čulík
4. 1. 2005 Proč musejí zoufale chudí lidé v třetím světě záviset na dobročinnosti západních občanů?
4. 1. 2005 Benefiční koncert pro Asii
4. 1. 2005 Cyril Svoboda chce věnovat DPH z esemesek na pomoc Asii Jan  Čulík
4. 1. 2005 Hlavní líčení s policisty, kteří v bytě napadli romskou rodinu
4. 1. 2005 Americká vláda plánuje v Guantánamu trvalá vězení
4. 1. 2005 Británie: Konečně vstoupil v platnost Zákon o přístupu k informacím Jan  Čulík
4. 1. 2005 Humanitární organizace požadují přístup na Andamanské a Nicobarské ostrovy
4. 1. 2005 Více než polovina Němců chce zpět marku
4. 1. 2005 Michael  Marčák
3. 1. 2005 Tři prezidenti apelovali na Američany, aby pomohli obětem
4. 1. 2005 Klause nemusím, přesto ho hájím Ondřej  Fér
4. 1. 2005 I projev určený pro 10 milionů musí mít přiměřenou úroveň Jiří  Jírovec
4. 1. 2005 Plytký populismus Václava Klause Zdeněk  Bárta
4. 1. 2005 Intelektuálové potřebují vyměnit voliče Štěpán  Kotrba
4. 1. 2005 Rok 2004 na Slovensku -- nezáujem o veci verejné Ľubomír  Andrassy
4. 1. 2005 Referendum o referendu Josef  Provazník
4. 1. 2005 Poslanci, platy a bída české žurnalistiky Stanislav  Křeček
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý
4. 1. 2005 Květinové děti, které se o nic nestaraly, jen moralizovaly Robert  Vašíček
4. 1. 2005 Červená Karkulka: příspěvek tiché hysterky k atheismu Jan  Stern
3. 1. 2005 Projekt 100 bude slavnostně zahájen v pražském kině Světozor
3. 1. 2005 OSN: Vlády asi nesplní své sliby
3. 1. 2005 Srí Lanka: Lidé tady toho potřebují tolik...
2. 1. 2005 Pomoc obyčejným lidem Jan  Zeman
4. 1. 2005 Zanon: Továrna bez šéfů žije
4. 1. 2005 Valach, drzost a náboženství Jan  Hruška
3. 1. 2005 Císařova nahota: Klausův novoroční projev Jiří  Jírovec
4. 1. 2005 Ti, kteří mají ideály, mají názory a mají vize... Václav  Klaus
3. 1. 2005 Nařídil mučení muslimských vězňů George Bush? Mojmír  Babáček
3. 1. 2005 Mezi realitou a snem Jan  Paul
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
28. 12. 2004 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
22. 11. 2003 Adresy redakce

Ukrajina RSS 2.0      Historie >
4. 1. 2005 BHHRG Watch: "Třetí kolo ukrajinských voleb bylo zmanipulované"   
31. 12. 2004 Je nutno vznést vážné otázky týkající se amerického vlivu na Ukrajině   
30. 12. 2004 Ukrajina: Premiér Janukovyč odchází z funkce   
27. 12. 2004 UKRAJINA: Kdokoliv se nyní chopí moci, bude čelit jiným lidem   
27. 12. 2004 Rusko nemá právo na impérium   
26. 12. 2004 Ukrajina: Juščenko vítězem   
22. 12. 2004 Kam kráčíš, Ukrajino? Oskar  Krejčí
14. 12. 2004 Napomáhá či škodí silový postoj Washingtonu demokracii na Ukrajině?   
14. 12. 2004 Vývoj na Ukrajině je podivný...   
14. 12. 2004 Oranžová evolúcia Juraj  Marušiak
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"   
13. 12. 2004 Ukrajina: Složitá cesta s varováním Miroslav  Polreich
11. 12. 2004 Juščenko "byl otráven"   
6. 12. 2004 Hrozí na Ukrajině etnický konflikt?   
3. 12. 2004 Proč se Západoevropané stavějí s takovým odporem vůči ukrajinské oranžové revoluci?