30. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 7. 2004

Demise premiéra znamená demisi celé vlády

Přibližně před měsícem publikoval Jan Sýkora článek, v němž položil otázku, zda demise předsedy vlády znamená automatickou demisi celé vlády. Autor uvádí, že pro výklad, podle něhož rezignace předsedy vlády znamená pád celého kabinetu, nenachází žádné opodstatnění. Ačkoliv dnes tato otázka již není aktuální z hlediska společenského či politického, má stále význam právní, neboť autor ve svém výkladu došel k nesprávným závěrům.

V uvedeném článku užitý výklad vychází z myšlenky, že předseda vlády může podat demisi buď výslovně za celou vládu, anebo, pokud tak neučiní, podává demisi sám za sebe. V takovém případě má vláda samotná trvat a fungovat nadále až do okamžiku, kdy ji nový premiér sám odvolá. Je třeba položit otázku, čemu může existence takto "bezhlavé" vlády sloužit?

V článku to není výslovně uvedeno, ale z jeho znění se zdá, že autor vychází z předpokladu, že odvolaný nebo odstoupivší člen vlády okamžitě opouští svou funkci a přestává ji vykonávat. Takový postup může platit a obecně také platí v případě jednotlivých ministrů. Neplatí však v případě celé vlády. Z hlediska zajištění kontinuity jedné ze složek státní moci by podobný postup byl kontraproduktivní a do jisté míry i nebezpečný. Umožňoval by vznik situace, kdy by výkonná moc nebyla realizována. V praxi proto prezident republiky obvykle pověří vládu vykonáváním jejích funkcí do okamžiku, než bude jmenována vláda nová. V takovém případě lze hovořit o tzv. vládě v demisi. Vláda má omezený mandát jak časově, tak především věcně. Je oprávněna provádět pouze běžnou a nezbytnou agendu. Všichni ministři, včetně premiéra, zůstávají dočasně ve svých funkcích, ačkoliv již podali demisi.

Článek nedává jasnou odpověď na nabízející se otázku, jaká by měla být role již bývalého premiéra poté, co by podal demisi sám za sebe. Měl by být dočasně pověřen výkonem své předsednické funkce do doby, než bude jmenován premiér nový? Nebo by měl po své demisi vládu opustit?

Ani jedna možnost není z ústavního hlediska vhodná. Prvá možnost vede k situaci, kdy dojde k popření jednoho ze základních principů naší Ústavy, který stanoví, že premiér je zjednodušeně řečeno "pánem vlády". Z mnoha ustanovení Ústavy vyplývá, že je to předseda vlády, který rozhoduje nejenom o složení své vlády, ale především o jejím bytí a nebytí. V prvém výše popsaném případě by se dostal do situace, kdy by byl ve slabším postavení, než jeho vláda. Platná Ústava je však založena na principu přesně opačném. Aby se premiér takové možnosti vyhnul, musel by vždy podat demisi výslovně za celou vládu. Ve skutečnosti by tak musel činit vždy, aby neporušil principy Ústavy.

Druhá v úvahu připadající možnost vede k ještě horším závěrům. Umožnila by vznik skutečně "bezhlavé" vlády. Taková situace zcela odporuje zásadám platné Ústavy a nelze ji překlenout žádným výkladem. Autor proto takovou možnost patrně neměl na mysli.

Zůstává tedy otázka, jakému účelu by mohla sloužit interpretace, která by umožnila, aby "v demisi" byl pouze premiér, ale nikoliv celá vláda. Takový výsledek nelze odůvodnit ani hledisky racionalizace výkonu státní moci, ani snahou po zajištění kontinuity jejího výkonu. Důvody vylučující takové možnosti jsou uvedeny výše.

Výklad uvažující možnost demise samotného premiéra je navíc vnitřně rozporný. Na proces ukončení činnosti vlády totiž aplikuje zcela odlišná kritéria, než na proces jejího vzniku a fungování.

Dle Ústavy je při sestavování vlády hlavní osobou premiér, který rozhoduje jak o dynamice celého procesu utváření vlády, tak i o personálních a programových otázkách. Význam předsedy vlády je posílen tím, že právě on žádá jménem své vlády Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. Během fungování vlády je to také její předseda, který formálně rozhoduje o jejím personálním složení, jedná jejím jménem, zastupuje ji navenek a vykonává ve vztahu k vládě další zásadní funkce. Vláda jako kolektivní orgán státní moci je závislá na vůli premiéra udržovat ji v činnosti. Členství ministrů ve vládě je závislé na důvěře premiéra, podobně jako je vláda závislá na důvěře Poslanecké sněmovny. Jestliže je tedy vláda závislá na předsedovi při svém vzniku a trvání, není důvod, proč by tomu mělo být jinak při jejím zániku.

Výklad, podle něhož demise premiéra znamená automaticky demisi celé vlády, odpovídá hlediskům racionalizace výkonu státní moci i zásadám vzniku a trvání vlády. Tento výklad je také přijímaný odbornou veřejností. (Pavlíček V., Hřebejk J.: Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář, 1. díl, Ústavní systém, Linde, Praha, 1998, ISBN 80-7201-110-3, str. 255.) Opačný názor nelze ani s těmito hledisky, ani s platnou Ústavou uvést v soulad.

Autor vyučuje na katedře ústavního práva PF UK v Praze

                 
Obsah vydání       30. 7. 2004
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
1. 8. 2004 V centru Prahy vybuchl granát - stopy vedou k izraelské mafii
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
1. 8. 2004 Grossova vláda - poslední představa
31. 7. 2004 Koaliční smlouva - definitivní znění
31. 7. 2004 Že ČSSD utrpěla zdrcující vítězství Oldřich  Průša
31. 7. 2004 Škatulata, hejbejte se! Karel  Klimša
30. 7. 2004 Monty Python Terry Gilliam: Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Jones: Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec Jan  Čulík
30. 7. 2004 CzechTek 2004: V Boněnově na Tachovsku začíná free technoparty
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Tom Stoppard: Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně Jan  Čulík
30. 7. 2004 Bude ČR nakonec opravdu posledním útočištěm teroristů z celé EU? Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Plíživé stěhování Václav  Dušek
30. 7. 2004 Británie: Velký Bratr posiluje své pravomoci
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
30. 7. 2004 Pokřivování dějin? Pavel  Urban
30. 7. 2004 "Ideologická klišé exilového literárního encyklopedisty" Jakub  Žytek
30. 7. 2004 Kdo to neprožil, nemůže tomu porozumět Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 ČRo6: internetová svoboda a média v postmoderním světě
30. 7. 2004 Když mašinky houkají a redaktoři mlaskají - už i v ČTK
30. 7. 2004 Nepřehnal Gross svou vyjednávací "pružnost"? Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Dvojí "poučení z krizového vývoje" Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Ceterum autem censeo...demise premiéra neznamená demisi celé vlády! Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 24. července 2004
30. 7. 2004 Policie, jak má být Štefan  Švec
30. 7. 2004 Reklama funguje
30. 7. 2004 Evropský komisař a přiznání chyby Oldřich  Průša
30. 7. 2004 Viktorie, zasloužil si.....? Jaroslav  Doležal
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Znovu s Vojtěchem Jasným Jan  Čulík
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
29. 7. 2004 Reklama - alarmující zpráva o společenské situaci Bohumil  Kartous
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
29. 7. 2004 Stereotypy a osobní zkušenost Štěpán  Kotrba
29. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dočká se vyřešených otazníků? Ludmila  Štěrbová
28. 7. 2004 Stanislav Gross: "pražský princ" a virtuální realita
29. 7. 2004 Svoboda chovat se jako debil
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Bude ČR nakonec opravdu posledním útočištěm teroristů z celé EU? Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Plíživé stěhování Václav  Dušek
30. 7. 2004 Ceterum autem censeo...demise premiéra neznamená demisi celé vlády! Jan  Sýkora
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce   
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
29. 7. 2004 Reklama - alarmující zpráva o společenské situaci Bohumil  Kartous
29. 7. 2004 Český čtyřlístek Vladimír  Ambros
29. 7. 2004 Svoboda chovat se jako debil   
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík

Pád vlády Vladimíra Špidly RSS 2.0      Historie >
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Dvojí "poučení z krizového vývoje" Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Viktorie, zasloužil si.....? Jaroslav  Doležal
30. 7. 2004 Nepřehnal Gross svou vyjednávací "pružnost"? Miloš  Dokulil
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
26. 7. 2004 Ministerstvo školství by měl vést odborník Radek  Sárközi
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy   
23. 7. 2004 Špidla bude "vykopnut nahoru"?   
22. 7. 2004 Unie svobody a sociální demokracie: stabilita? Martin  Martínek
22. 7. 2004 Co po washingtonském konsensu? Miloš  Pick, Jaroslav Ungerman
22. 7. 2004 Deset programových priorit Unie svobody Štěpán  Kotrba
22. 7. 2004 Komunisté nebudou za nikoho tahat horké kaštany Karel  Klimša