7. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 2. 2005

K Janu Palachovi jsem kritický

Aleš Kozelský

Přečetl jsem si diskusi o Janu Palachovi. Jsem ročník 1967, takže nemohu mít vlastní vzpomínky na srpnovou okupaci a všechny události, které Palachovu činu předcházely. Od doby, kdy jsem se o Janu Palachovi poprvé dověděl, jsem měl názor spíše kritický, jeho čin jsem nechápal. Za bývalého režimu jsem o něm věděl jen velmi málo, dnes již je tomu jinak, avšak Palachův čin jsem nejen nepochopil, a jsem k němu ještě kritičtější než dříve. Než se pokusím popsat proč, ocituji úryvek z "Bratrů Karamazových" F.M.Dostojevského, který podle mého názoru Jana Palacha a jeho následovníky přesně charakterizuje.

"Tito mladíci na neštěstí nechápou, že obětovat život je snad mezi všemi jinými možnostmi právě nejsnadnější oběť, ale obětovat kupříkladu pět, šest let bujarého mládí namáhavému, těžkému studiu, vědě, třeba jen proto, aby člověk zdesateronásobil své schopnosti pro službu téže pravdě, témuž velkému činu, který si vyvolil a umínil vykonat - taková oběť zas a zas naprosto přesahuje jejich síly." (Spisy F.M.Dostojevského, svazek desátý, str.34, SNKLU, Praha 1965)

1. Palachovo vysokoškolské studium

je na www.totalita.cz popsáno takto:

"Po maturitě se přihlásil na Filozofickou fakultu UK. Přijímací zkoušky sice udělal, ale nebyl přijat. Proto to zkusil na Vysoku školu ekonomickou, obor politická ekonomie, který ho také zajímal. Tentokrát byl úspěšný a od roku 1966 začal studovat. Přesto se dál zajímal o historii a sen studovat na filozofické fakultě ho neopustil. Zrealizovat se ho pokusil v roce 1968, kdy úspěšně vykonal zkoušky na FF UK a byl přijat do druhého ročníku obor dějepis - politická ekonomie.

Během studia na VŠ cestoval - dvakrát byl v SSSR na letní studentské brigádě (1967, 1968), v polovině září 1968 odjel na sklizeň vína do Francie (tuto brigádu si zařídil ještě během studií na VŠE). Z korespondence vyplývá jeho kritický vztah k sovětské realitě, cítil ovzduší strachu mezi lidmi."

Já se ptám - "Kde později pracovali Palachovi spolužáci z oboru politická ekonomie na VŠE?" Nebyli to náhodou političtí pracovníci? Nebyli to už na VŠ "kovaní" svazáci či už kandidáti a členové KSČ, lidé, kteří si už jako studenti plánovali kariéru ve strukturách režimu? Znovu opakuji, že Palach začal studovat v roce 1966, tedy za prezidenta Novotného, dlouho před začátkem "obrodného procesu", před IV.sjezdem spisovatelů. Nevěřím, že maturant z Mělníka byl tak skvělý politolog, že společenské změny předvídal.

"Dvě letní studentské brigády v SSSR" - já jsem studoval také ekonomii, (obor ASŘ v ekonomice, jsem z Ostravska, pobíral jsem nejvyšší sociální stipendium, takže jsem si vybíral z fakult v Ostravě, nebyl jsem žádný disident, ale studovat např. národohospodářské plánování či ekonomiku průmyslu, kde bylo oproti mému oboru výrazně více výuky marxismu, jsem nechtěl) a vím, že na brigádu do SSSR mohli jet jen prověření lidé. Soudruzi z vedení fakulty se nebáli ničeho víc, než toho, že by někdo ze studentů provedl na veřejnosti něco z jejich pohledu politicky nepřijatelného. Obava, že by k něčemu takovému navíc došlo v SSSR, byla samozřejmě ještě větší.

2. Dopis Jana Palacha na rozloučenou

Následující znění z: http://archiv.radio.cz/palach99/pdopis.html:

"Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lidi této země následujícím způsobem.

Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit.

Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku a tak jsem získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň.

Naše požadavky jsou:

Okamžité zrušení cenzury

Zákaz rozšiřování "Zpráv"

Jestliže naše požadavky nebudou splněny do pěti dnů, tj. do 21. ledna 1969, a nevstoupí-li lid s dostatečnou podporou (tj. časově neomezenou stávkou), vzplanou další pochodně.

Pochodeň č. 1

PS. Vzpomeňte na srpen. V mezinárodní politice se uvolnil prostor pro ČSSR, využijme jej."

Nejsem psycholog ani psychiatr, nebudu se pokoušet dopis detailně analyzovat, přesto si neodpustím několik poznámek.

a) "Naše národy se ocitly na okraji beznaděje - to mi přijde jako hodně suverénní soud, jak zjistil, co si myslí oba národy, s kolika Slováky třeba blíže mluvil? Připusťme ale, že tehdy bylo už každému jasné, o co jde.

b) "Naše skupina se skládá z dobrovolníků" - existovala tato skupina doopravdy nebo jen v Palachově fantazii? Opravte mě, pokud se mýlím, ale myslím, že platí druhá možnost.

c) "Okamžité zrušení cenzury. Zákaz rozšiřování "Zpráv". - tento rozpor bije do očí. Pan Milan Krejčiřík ho vysvětluje takto):

"Jistěže z pohledu člověka, který žije ve svobodné společnosti se to může jevit jako rozpor, jenže musíme si uvědomit, že u nás nebyla ani v roce 1968 úplná svoboda, natož potom po vojenské intervenci a okupaci sovětskými vojsky. Na jaře 1968 jsme sice mohli snadněji jezdit do zahraničí a došlo k uvolnění ve veřejných sdělovacích prostředcích. Vedoucí role komunistické strany byla ale stále uzákoněna a jakékoliv její zpochybnění vedlo k represi. Veřejně diskutovat o nějaké změně politického systému bylo nepřijatelné. Soudy pracovaly nadále podle direktiv komunistických sekretariátů. Jak by se tedy dal vyjádřit odpor ke snůšce lží v okupačních Zprávách. Ve svobodné společnosti je možné stíhat vydavatele soudně, ale copak bylo tehdy možné se soudit s okupační mocností? Jan Palach vyjádřil ten nejsilnější protest proti potlačování pravdy a legalizaci lži."

Toto vysvětlení nemohu přijmout. Počátkem roku 1969 ještě bylo možno se kriticky vyjadřovat, jeden příklad za všechny, LP deska Karla Kryla Rakovina, vyšla až měsíce po Palachově činu, Karel Kryl v jedné z písni Jana Palacha připomíná. Neodpustím si poznámku, že Jan Palach jako student politické ekonomie znal jistě dobře marxistické pojetí svobody jako poznané nutnosti.

d)"Jestliže naše požadavky nebudou splněny do pěti dnů, tj. do 21. ledna 1969, a nevstoupí-li lid s dostatečnou podporou (tj. časově neomezenou stávkou), vzplanou další pochodně."

Toto je vydírání! V tomto případě vydírání dítěte vůči dospělým. Sám jsem se s jednáním podobného typu ("neudělá-li se něco tak, jak chci já, udělám něco, co mě poškodí na zdraví a vy za to budete zodpovědni") setkal u staré paní, u níž lékař stanovil psychotickou diagnózu.

Myslím si, že kdyby Vás osobně někdo podobně oslovil ("např. pokud neotisknete to či ono, spáchám sebevraždu a Vy mě budete mít na svědomí"), předal byste takovéhoto člověka odborníkovi-psychiatrovi.

e) "V mezinárodní politice se uvolnil prostor pro ČSSR, využijme jej." - suverenita dvacetiletého mladíka, který ví nejlépe, jak postupovat v mezinárodní politice komentář nepotřebuje.

3. Můj názor na čin Jana Palacha je tedy následující:

Šlo o člověka, který vyrůstal v neúplné rodině, na http://archiv.radio.cz/palach99/palach.html se mimo jiné uvádí:"Když mu bylo třináct let, zemřel mu otec. Chlapec to nesl těžce, neboť Josef Palach se svým synům velmi věnoval", hoch tedy vyrůstal jen s matkou, navíc se den před tragickou událostí účastnil pohřbu svého strýce.

Znovu opakuji, že nejsem psycholog ani psychiatr, ale věc se mi jeví tak, že se Jan Palach, vyrůstající bez otce, identifikoval s oficiálním komunistickým názorem (vzpomínám si, že v jedné z knih Jana Pelce je vylíčen jako aktivista ČSM v Rusku, vím, není to věrohodné, ale je možnost se zeptat Palachových spolužáků), přivítal "obrodný proces" v roce 1968 a srpen 1968 a posrpnový vývoj vnímal daleko citlivěji, než lidé s rodinným zázemím. Navíc se přidal vliv smrti strýce, případně jiných osobních problémů (další důvěryhodné informace o jeho osobním životě nemám, troufám si ale tvrdit, že problémy v partnerských vztazích má v tomto věku téměř každý).

Souběh těchto okolností vyústil podle mého názoru v lidskou tragédii, sebevraždu mladého, mimořádně senzitivního člověka. Okolnosti činu se mi jeví spíše než jako snaha o vyburcování národa jako projev exhibicionismu a mesiašského komplexu (my dvacetiletí studenti víme (resp. já sám to vím, ale musím napsat, že je nás více, abych zapůsobil) co si národy myslí, jak by měla vypadat zahraniční politika a s čím by měl lid vystoupit).

Tomu, že pohřeb Jana Palacha byl: "důstojným a tichým vyjádřením všeobecného nesouhlasu s okupací země", rozumím. Rozhodně ale musím nesouhlasit s vytvářením palachovské legendy, s glorifikací Palachova činu. Jsem přesvědčen, že jde o víc, než o spor o kvalitu literárního díla nebo význam toho či onoho hudebního skladatele. Jde o to, zda připustíme, že takovýto čin je, byť v mezních podmínkách, činem hrdinským (nejen hodným našeho pochopení, soucitu, ale činem hodným našeho obdivu, činem, za který se patří udělit státní vyznamenání).

Přikloníme-li se k názoru, že jde o čin hrdinský, musíme být připraveni na to, že se k podobnému zoufalému činu odhodlá někdo z našich blízkých. Posouzení, zda konkrétní situace tuto oběť vyžaduje přece nemůže být jiné, než subjektivní. Nejsem nekritickým příznivcem prezidenta Klause, ale tón kritiky v době okolo prezidentské volby labilní mladé lidi k zoufalým činům nepřímo vyzýval.

Jako věřící člověk vím, že na mnoha místech ve Starém zákoně čteme o tragédiích izraelského národa - vyhnanství, otroctví, Nový zákon se odehrává v době římské okupace. Přesto nikde nenacházíme postavu, která sama, aniž je protivníkem atakována (Samson) spáchá sebevraždu na protest proti stávající politické situaci. Jan Hus, často s Palachem společně uváděný, mohl získat život výměnou za svoji čest, Jan Palach v podobné situaci nebyl.

Okupační vojska způsobila v roce 1968 smrt mnoha desítek osob, jsem přesvědčen, že mnoho z nich bylo zastřeleno, protože odmítlo spolupracovat (např. neukázali vojákům cestu, ale naopak přemalovávali ukazatele) nebo je lidsky, od plic "poslalo někam". Člověk, který se nepokoří, ale nechá se pro své přesvědčení zabít je pro mne hrdina, ale to není případ Jana Palacha. Myslím, že F.M.Dostojevskij, který o pronásledování, útlaku a nesvobodě věděl své, to napsal nejlépe.

P.S.: Už jenom velice stručně. Vzpomínám si velice dobře, jak v lednu 1989 četl Václav Havel z dopisu studenta, který se chtěl u příležitosti 20.výročí Palachova upálení upálit také. Václav Havel ho vyzýval, aby se přišel poklonit Palachově památce, ale nenosil s sebou žádnou hořlavinu. Nevím, co si o tom myslet. Kdybych podobný dopis dostal já, snažil bych se pisatele zastřeně, tak, aby tomu rozuměl jen on sám, od takovéhoto činu odradit. To, že se dopis i reakce Václava Havla četly znovu a znovu v řadě relací různých zahraničních rozhlasových stanic mohlo jednak přitáhnout na Václavské náměstí řadu zvědavců - lidských hyen, jednak vyprovokovat některého labilního člověka, uvažujícího o sebevraždě k tomu, aby ji spáchal takto - v záři kamer západních televizních štábů, akreditovaných v hotelech na náměstí.

Chci věřit, že nikdo neuvažoval způsobem: "Pokud se někdo upálí, komunisté budou mít problémy a pomůže to naší věci."

                 
Obsah vydání       7. 2. 2005
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně
7. 2. 2005 Útok na španělský konzulát
7. 2. 2005 Duch Pepy z Hongkongu aneb optimismus páchne blbostí Ivan  David
7. 2. 2005 Why I don't trust some newspapers Jan  Čulík
7. 2. 2005 Směnečné variace Zdeněk  Jemelík
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Komunikace banální pravdy o premiérovi a o židovi Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Michael  Marčák
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
7. 2. 2005 Je Itálie synonymem korupce? Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Michael  Marčák
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Nesnesitelná lehkost českého ateismu Boris  Cvek
6. 2. 2005 Za článek o ateismu na Kubu! Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Michael  Marčák
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
7. 2. 2005 Zkaženost mládeže a malé dědictví Václav  Dušek
7. 2. 2005 Prašivá doba Václav  Dušek
7. 2. 2005 Co nám schází?! Přestaňme po sobě plivat Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Kdo uhlídá hlídače
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
6. 2. 2005 Brit z Guantánama bude žalovat britskou vládu
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004

Jan Palach RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
4. 2. 2005 Spor o Palacha: Výzva, nebo návod? Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Spor o Palacha: sebereflexe, nebo bagatelizace? Vladimír  Línek
2. 2. 2005 Ideál neospravedlňuje, motiv ano Vladimír  Línek
31. 1. 2005 Ideál neospravedlňuje nic Filip  Sklenář
28. 1. 2005 Největšími Čechy jsou Jan Palach a Jan Zajíc Petr  Jánský
28. 1. 2005 Dnes nepotřebujeme mučedníky, ale sebevědomé občany Karel  Dolejší
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba
20. 1. 2005 Šmelinářů bývá víc než partyzánů Ivan  David
19. 1. 2005 Je Palachova oběť hodná následování? Filip  Sklenář
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
20. 8. 2004 Pražské jaro 1968 z pohledu dnešního třicátníka Boris  Cvek
19. 8. 2004 Skandální cynismus Stanislava Grosse Martin  Mařák