23. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 2. 2005

O úrovni učitelů v ČR

Rád bych reagoval na článek pana Sklenáře "Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex".

Souhlasím s jeho tvrzením, že učitelé by měli začít u sebe a podrobit se bolestné sebekritice. Snáze se to řekne, než učiní. Mezi jiným snad proto, že mnozí z nich totiž ještě zažili dobu, kdy byli - mezi jinými -- majiteli neměnných pravd a moc se jim ta role líbila.

Stejně jako panu Sklenářovi, je i mně jedno, jestli je učitel rozvedený dvakrát nebo třikrát, pokud rozumí své práci, dělá ji poctivě a není ve škole proto, aby všem dokazoval, že jen on je v dané chvíli (v hodině) tím nejlepším. Pokud neuráží, ale snaží se pochopit. Pokud vyučuje, ale nementoruje. Musí k tomu ale mít prostor, který mu umožní poznat své žáky nejen ve škole, ale také mimo ni. Alespoň u těch takzvaně problémových by měl znát jejich rodinné pozadí. Je zarážející, jak málo toho o nich víme, zatímco jsme schopni vynášet paušální odsudky.

Souhlasím, že studenti jsou někdy obtěžováni nesmyslným peskováním, nicméně jsou tu i tací, kteří nemají nejmenší ponětí a o tom, co je to alespoň elementární slušnost, protože jim to především doma nikdy nikdo nevysvětlil. A pro takové musíme mít i pravidla, ať už se jim to líbí nebo ne. Škola (rozuměj především ředitel a zainteresovaní učitelé) pak musí mít dostatek odvahy se s takovými rozloučit. Proč tomu tak mnohdy není?

Souhlasím s tím, že ve školách učí spousta diletantů, kteří mají o obsahu svého předmětu jen vágní ponětí. O metodách pak už vůbec nemluvím. Ale kdo je zodpovědný za to, že tam stále ještě jsou? Rodiče, kteří na to nedokáží upozornit? Ředitel, který o tom neví, případně vědět nechce? Ještě jsem nepotkal učitele diletanta, který by sám naznal, že do školy nepatří.

Učitel by měl být osobnost, ale zůstává se vším všudy stále jen člověkem. Aby se s tím uměl vypořádat ve prospěch svůj a svých žáků, měl by mít vedle své odbornosti i velmi dobré psychologické vzdělání. Je tomu skutečně tak? Zajímá to někoho? Chce někdo zjednat nápravu?

A už vůbec se mi nechce psát o prachpitomém způsobu známkování a zkoušení, kterému jsou žáci podrobováni dnes a denně. Kdo a kdy ho odstraní, je-li systém maturit a přijímacích pohovorů takový, jaký je?

Není tak docela pravda, že naše školství je ve stále stejném stavu. Působí v něm i dobří učitelé. Kdo a jak ale zařídí, aby do školy nastupovali mladí, předsudky nezatížení učitelé, když jim téměř odevšad, kde se mohou s nabytým vzděláním uplatnit, nabízejí lepší platy? A rozhodování není vždycky tak jednoduché , aby to byla čistá volba mezi posláním a povoláním.

O kvalitě školy nerozhoduje skutečnost, že je nebo není soukromá, ale to, že má dobré učitele. Znám soukromé školy, které ve srovnání s některými státními nemají šanci uspět.

Není také docela pravda, že dnešní mladý člověk okamžitě odhalí neschopného učitele. Anebo je to jinak: odhalí ho, ale nijak mu to nevadí, protože jak si pak vysvětlit, že je nemálo takových, kterým neschopní učitelé vyhovují. Nechtějí totiž nic víc, než aby se látku "našrotil" tak, jako to udělali oni, třeba jen hodinu předem. Dostanou za to přece pěknou známku, ne? A nevadí-li takovým žákům, proč to neznepokojuje alespoň rodiče? Že by nevěděli, co se ve školách děje? Podle čeho by tedy utvářeli svá hodnocení?

Nechce se mi věřit, že by se učitelské sbory chovaly jako mafie. Už jen proto ne, že škola má ředitele a jeho zástupce a ti jsou kompetentní rozhodnout, jestli neschopný ve škole zůstane. Stejně tak jsou kompetentní rozhodnout, jestli je rodičovská stížnost oprávněná, nebo si rodič přišel do školy poléčit své mindráky. Mají snad odpovědnost. Před rodiči, před žáky, před sebou samými. Nebo tomu tak není?

Ne, etický kodex tu nepomůže. Ale když už je řeč o kodexech a nařízeních, rád bych, aby někdo stejně jasně formuloval práva učitele.

Vlastně ani nevím, jestli si mohu dovolit o tom všem psát. Nevím, jestli jsem vzorem morálky, nosím džíny a tričko a v hodinách nezřídka žvýkám. Svou práci mám rád.

Autor vyučuje na gymnáziu v Uherském Hradišti.

                 
Obsah vydání       23. 2. 2005
23. 2. 2005 O úrovni učitelů v ČR Milan  Štěpita
23. 2. 2005 Integrace v otevřené společnosti Boris  Cvek
23. 2. 2005 Podává s demisí premiéra automaticky demisi i vláda? II. Jan  Sýkora
23. 2. 2005 Kraďte, ale ne moc Fabiano  Golgo
23. 2. 2005 Kdo je příčinou Čulíka
23. 2. 2005 Už od dob komunismu jsem ve střehu před jednotnými mediálními kampaněmi Jan  Čulík
23. 2. 2005 To, že se průmyslová výroba zvedla o 10 procent, nikoho nezajímá
23. 2. 2005 Vlk se nažere, leč koza zůstane celá? Miloš  Dokulil
22. 2. 2005 Co je příčinou honu na Stanislava Grosse? Jan  Čulík
23. 2. 2005 Jak dostat politiky pod kontrolu občanů Veronika  Valachová
23. 2. 2005 Opravdová demokracie je mnohem víc než volby Jan  Friedlaender
23. 2. 2005 Německo: Protiameričtí demonstranti a psí výkaly
23. 2. 2005 Británie: Kompromis pro zadržování "teroristů"
23. 2. 2005 Proč nemáme NHL? Ladislav  Žák
23. 2. 2005 Svitek z Araratu Filip  Sklenář
23. 2. 2005 Soužka Jan  Sláma
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
22. 2. 2005 Čeští zaměstnanci nemají dostatečnou kvalifikaci
22. 2. 2005 Komunismus podle Martina Škabrahy Pavel  Urban
22. 2. 2005 Americký generál: "Postřílet pár lidí je zábavné" Karel  Dolejší
22. 2. 2005 Nevedie nás tabu? Igor  Daniš
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce