2. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2004

Osobní svědectví:

neděle 8.40, letiště Ruzyně: Let ČSA z Ruzyně to Amsterodamu v neděli v 7.15, jímž se navracel šéfredaktor Britských listů do Británie, byl zrušen. Asi 15 minut po startu oznámila letuška vzrušeným hlasem, že letadlo postihla technická závada a že do deseti minut provede nouzové přistání. Požádala také, aby se v pilotní kabině přihlásili případní pracovníci jiných leteckých společností, kteří jsou snad na palubě. Instruovala cestující, aby zaujali tzv. "brace position" (s rukama na hlavě). Ujistila pasažéry, že sice došlo k mimořádné situaci, ale "palubní personál je pro takové situace vycvičen".

Letadlo se pak asi po dalších 10 minutách úspěšně vrátilo do Ruzyně. Cestujícím nebylo oznámeno, co bylo příčinou závady, ale zdá se, že selhal jeden motor. Nedlouho před dramatickým oznámením návratu na letiště totiž letadlo mírně pokleslo a jaksi odbočilo doleva. (ČSA posléze skutečně oficiálně potvrdila českým médiím, že šlo o problémy s jedním motorem, eufemisticky to nazvala "netypickým chováním motoru". Posléze vyšlo najevo, že šlo o závadu v elektroinstalaci letadla.) Bohužel, letecký personál cestujícím neoznámil, kde se bude přistávat, to jsem zjistil osobním dotazem u procházející letušky: ujistila mě, že nebudeme přistávat na poli - ostatním cestujícím to však nebylo sděleno, česky ani anglicky, takže zřejmě při návratu zažili perné chvíle, protože nevěděli, zda se skutečně nebude přistávat na poli.

Při vystupování z letadla jsem se zeptal letušky, zda mají taková nouzová přistání často. Sdělila mi, že létá už 6 let a dosud se jí nic takového nestalo. Pochválila ale piloty, že krizovou situaci zvládli.

neděle 17.00, Glasgow: Několik poznámek ze zpětného pohledu.

Těžko zatím určit, jak závažný byl tento incident. Nicméně udělali zaměstnanci Českých aerolinií během něho několik psychologických chyb, jimiž dost podstatně znepříjemnili život cestujícím na palubě tohoto letadla. Než ale budu kritizovat, rád bych vyjádřil poctu pilotům, kteří letadlo dopravili bezpečně zpět na ruzyňskou letištní plochu.

4. 4. 2004

Deset důvodů proč spojit Českou televizi s Českým rozhlasem a jak to neudělat špatně

Čerta viděti, špatné spaní míti...
Snář
přečteno Štěpánem Kotrbou na úvod panelu o digitalizaci - na semináři o konvergenci médií Český Krumlov 2004

Ačkoli jsou Český rozhlas a Česká televize v České republice samostatnými subjekty, přesto jde věcně o jednu instituci zabezpečující odlišnými prostředky elektronické vysílání veřejné služby.

4. 4. 2004
reflexe ze semináře Českých médií Český Krumlov 2004

Ježkův článek, který jsem na úvod svého vystoupení v panelu o digitalizaci přečetl a poté mé doplnění postupné fúze ČT a ČRo do funkčního komplexu multimediální veřejné služby, vzbudilo v zákulisí i v auditoriu velmi živou diskuzi. Od varování jedněch, majících strach z nepřijatelnosti podobné komplexní mediální služby pro decisní sféru, přes obavy z možných nehospodárností až po obavy z vývoje vlastního tržního podílu u soukromých vysílatelů. Představa konkurence tohoto rozměru a multiplikačního efektu mnohé vyděsila. Ale veřejná služba se stane opravdu veřejnou a kvalitní jedině tehdy, jestli bude atraktivní i pro dnešní mladé, jestli dokáže obstát v technologické i obsahové konkurenci ne "kopírováním" komerčních modelů, ale vlastní koncepční vizí. Nesmí vzniknout Česká komerční televize, ale naopak - kvalita šíření informací jako veřejné služby musí být etalonem kvality.

4. 4. 2004

Virtuální bohoslužba na neděli před paschou

Text kázání: J 1,1 (J 8,46-59)

V osmé kapitole Janova evangelia jsme četli dialog Ježíše s jeho současníky. Abychom mu dobře rozuměli, je třeba vědět: ten, kdo tam o sobě říká takové věci, jako že je bez hříchu, že zachovávání jeho slova vede k věčnému životu, že existoval ještě dříve, než se narodil Abrahám, ten kdo takto mluví ve fiktivním dialogu, to není člověk Ježíš. Není to ten, kterého z ostatních evangelií známe jako nejpokornějšího z lidí a který by sám o sobě takové věci nikdy neříkal. To jsou slova prvé církve téměř sto let po Ježíšově smrti, církve, která vkládá do úst Kristu to, co sama o něm věří.

2. 4. 2004

Překvapené osazenstvo jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích jednoho dne zjistilo, že občanské oděvy kolegů přicházejících do práce září radioaktivitou až dvacetkrát silněji než montérky těch, co hodlali odejít domů. Bylo 29. dubna 1986.

2. 4. 2004

O vyvlastňování majetku státem ve veřejném zájmu

Veřejný zájem. Kouzelná formule, pomocí níž se dá zaklít kdokoliv a cokoliv, co by mohlo stát v cestě. Čemu? Tomu, co se naše vláda rozhodne dát našemu národu jako prostředek pro dosažení ještě většího blahobytu. Což je přirozeně veřejný zájem. Odtud tedy to označení.

2. 4. 2004

Najbrtovi Mistři:

Ve čtvrtek 1. dubna měl premiéru celovečerní film Marka Najbrta Mistři. Půjdou se na to podívat davy?

2. 4. 2004

Malá úvaha o tom, proč dnešní lidé jak pštrosi strkají hlavu do písku před světem, ve kterém žijí. To už nikdo nechce vědět? Nikoho nezajímá, jaká je příroda a jaká překvapení skrývá? Nikdo nedokáže ocenit krásu nejvyššího umění? Je to trapné, vlastně spíš smutné. Jedno zvláštní tiché setkání mne přimělo o tom trošku více přemýšlet.

2. 4. 2004

O pedagogice možná trochu jinak:

V následujícím textu si všimnu některých konverzačních námětů naší současnosti v inspirujících podnětech navozených kdysi dávno (doslova před sto a více lety) Masarykem. Přitom poukáži na některé aktuální problémy, i když by referování o Masarykových --- často i dnes velmi pozoruhodných --- zásadách a stanoviscích nepostrádalo významu samo o sobě.

31. 3. 2004

Informace pro budoucí postgraduanty

Britská Arts and Humanities Research Board, která financuje postgraduální i další vědecký výzkum na britských univerzitách, se rozhodla od nynějška každoročně udělovat šest stipendií na vypracování doktorské práce z oboru středo a východoevropských studií na britských univerzitách ("ring-fenced awards in Central and East European Studies"). O stipendium mohou přirozeně žádat i studenti ze zemí střední Evropy, po dohodě se svým případným školitelem na britské univerzitě. Rádi přijeme na katedře slovanských studií na Glasgow University studenty, kteří by tam chtěli pracovat na doktorské práci z oboru české literatury, českého filmu či středoevropských médií. Vítáme studenty i z oboru polonistiky a rusistiky.

Studenti ze zemí Evropské unie (včetně tedy, od 1. května 2004, i z České republiky), kteří nemají trvalý pobyt ve Velké Británii, mají nárok žádat jen o stipendium na uhrazení školného na britských univerzitách, nedostanou stipendium na živobytí, avšak na to si lze v Británii vydělat.

Lze žádat o studium na plný i na částečný (part time) úvazek.

Podrobnosti o stipendiích AHRB naleznete ZDE. Žádosti o stipendium nutno podat do 4. května 2004.

Internetové stránky katedry slovanských studií (včetně bohemistiky) na Glasgow University jsou ZDE.

2. 4. 2004

Článek Miroslava Polreicha (BL 30.3.2004 ZDE) a jeho curriculum vitae mě podnítilo k podrobnějšímu pročtení jeho starších článků. Jeho legisticky zdůvodněné protiamerické zaměření trochu připomíná komunistu, přesvědčeného, že někdejší Československo směřovalo k učebnicovému komunismu a nebýt listopadového převratu, byli bychom mu jistě o něco blíže. Za svých studií jsem poznal pár lidí, kteří tomu snad opravdu věřili -- a to bylo ke konci osmdesátých let.

2. 4. 2004

Tibet, Čína, Rumunsko...

Dne 18. března Mirona Maria Fracasi, třiadvacetiletý cvičenec jógy z Bukurešti, neměl raději vstávat z postele, anebo ještě lépe, neměl se vůbec probudit. Ale on z ní naneštěstí vstal, oblékl si župan, pustil hudbu, zalil snídani z ovesných vloček čerstvým mlékem, přešel k oknu a pak již s otevřenými ústy sledoval, jak maskovaní policisté v neprůstřelných vestách, ozbrojení samopaly přeskakují plot jeho dvorku, bijí jeho psa a vykopávají vstupní dveře. Ještě méně zdvořile si počínali uvnitř, stejně jako jeho spolubydlící ho srazili na zem a na šíji mu přitiskli hlaveň zbraně. Nikdo z policistů se neidentifikoval.

2. 4. 2004

Po osobních, dokonce dojemných slovech minulé pasáže, čteme toto: "Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu "rozřízku"! Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci -- ačkoli já bych měl proč na ně spoléhat." Zdá se tedy, že Pavel měl opět na mysli židokřesťany, že mluvil o nich, když říkal, že adresátům bude ku prospěchu, pokud jim bude psát stále totéž. Důraz na ducha, na Krista, na vnitřní hodnotu je pro Ježíšovo učení naprosto rozhodující a bez něj se celá podstata Ježíšova poselství musí ztratit. Proto by nás vůbec nemělo překvapit Pavlovo tvrdé naléhání na odmítnutí židokřesťanství. Nebezpečí zvnějšnění křesťanství je akutní po celé dějiny, ba dokonce můžeme říci, že tam, kde nemoc propukla, se jménem Ježíše Krista konala obyčejná zvěrstva.

2. 4. 2004

Zastávat názory, že insider trading na burze je v pořádku (viz ZDE a že antimonopolní úřady působí škodlivě (ZDE), je naprosto legitimní. Podivné je, když Vavřinec Kryzánek v Hospodářských novinách obhajuje insider trading a zneužívání tržní dominance ideologickými argumenty namísto pragmatické úvahy.

31. 3. 2004

V pátek 2. dubna ve 20.10 hodin bude ČRo vysílat v pravidelném pořadu Média v postmoderním světě padesátiminutovou diskusi o údajné buvarizaci současných českých médií mezi Václavem Žákem a Janem Čulíkem. Pořad moderuje Radko Kubičko. Navazuje na nedávnou pražskou diskusi na toto téma, kterou zorganizoval portál Česká média a kterou v Britských listech ostře zkritizoval Štěpán Kotrba tímto článkem. Je ke cti Radka Kubička, že v pořadu citoval Kotrbův článek v plném znění, i když kritizuje celou diskusi a konkrétně i jeho samotného.

Vysílání ČRo 6 najdete na internetu ZDE
2. 4. 2004

Česká média netrpí pouze sklonem zjednodušovat v závislosti na snazší prodejnosti svých produktů. I konfrontační oblast seriózního zpravodajství, jako analýzy, polemiky, fejetony a různá zamyšlení, trpí svou vlastní nemocí.

2. 4. 2004

Reakce na tento článek.

2. 4. 2004

Přivrženci války v Iráku patrně na celém světě tvrdě kritizovali španělské voliče za to, že "kapitulovali před teroristy", když zvolili socialistickou vládu. Těmto kritikům se nelíbilo, že byla zvolena socialistická vláda - a tedy obvinili voliče. Do kanadských novin, které vlastní firma CanWest, píše články na podporu George W. Bushe pan David Warren. Občas v nich dokonce dává americkému prezidentovi rady, jak by měl ještě tvrději a účinněji jednat. O takových lidech se tu říká, že jsou katoličtější než papež. Na jeden takový článek reagoval svým příspěvkem v novinách španělský vyslanec v Kanadě, pan José Ignacio Carbajal:

1. 4. 2004
1. 4. 2004

K pětasedmdesátinám Milana Kundery

"Já ty narozeniny neoslavuji," řekl podle svědectví jednoho novináře Milan Kundera o svých pětasedmdesátinách. "Jsou jen připomínkou přibližující se smrti."

Jak typicky kunderovský výrok. Snad nejvýznamnější český spisovatel posledního půlstoletí v něm znovu projevuje svůj charakteristický rys: chce poručit větru a dešti, být na kozlíku dějin, vládnout významem a směrem svého života a díla - přestože celý dílem paradoxně a geniálním způsobem svědčí o tom, že je něco takového nemožné. Kunderovo dílo je paradox. Na první pohled brilantní úsudky a brilantní bonmoty, avšak když se nad nimi jen trochu zamyslíme, uvědomíme si, že obsahují navzájem si protiřečící rozpory. A právě tím je Kunderovo dílo zajímavé - jeho mystifikace povzbuzují u čtenáře nezávislé, samostatné myšlení. Jeho apodiktické výroky jsou na první pohled inteligentní, líbivé a zajímavé, avšak z hlubšího pohledu jsou sporné. Je podnětné objevovat v čem. Proto je vhodné a slušné se pozastavit v den jeho pětasedmdesátých narozenin nad dílem autora, který vyšel z českých poměrů, výrazně je ovlivnil, aby se pak stal světoznámým autorem, jehož romány, které v ČR nevyšly, se staly v poslední době bestsellerem v komunistické Číně - jeho Směšných lásek a (v ČR nikdy nevydané) Nesnesitelné lehkosti bytí se za pouhý měsíc v Číně nyní prodalo od každé knihy 50 000 výtisků, připravuje se dotisk, viz ZDE.

Jean-Pierre Raffarin
1. 4. 2004

Přes značný odpor opozice a navzdory skepsi části pravice, jmenoval ve středu podvečer francouzský prezdient Jacques Chirac v pořadí třetí vládu. Po debaklu pravice v regionálních volbách o minulém víkendu, se posílená vláa chystá na konfrontaci.

Složení nové francouzské vlády, zvané také Raffarin III, posílené oproti předchozí o pět nových ministrů, provází odchod těch, kteří se rekrutovali z "občanského sektoru" (Luc Ferry, Francis Mer, Noëlle Lenoirová, Jean-Jacques Aillagon, Dominique Versini) a naopak příchod zocelených pravicových politiků do klíčových resortů, kteří mají plnou podporu vládní většiny Svazu lidového hnutí (UMP) - především tedy prezidenta Jacquese Chiraka a "stínového premiéra" Alaina Juppého. Vláda premiéra Jean-Pierre Raffarina se tím již dnes připravuje na tvrdý test nadcházející politické konfrontace vně i uvnitř.

1. 4. 2004

Inspirace k reformním krokům vysokoškolských studentů

Ivo Bystřičan, Petr Jedlička

Je tomu několik desítek let, co Ivan Illich napsal knihu Odškolnění společnosti a Alvin Toffler svůj slavný Šok z budoucnosti, v nichž oba (byť z odlišných důvodů) tvrdě kritizovali způsob výuky v systémech oficiálního školství. Současné školství se však neustále potýká s problémy, o kterých tito a mnozí jiní autoři psali před třiceti lety. Shrneme-li stanovisko Tofflera, způsob výuky na školách pokulhává za požadavky a potřebami okolního sociálního systému.

Setkáváme-li se se studenty vysokých škol, jsou velmi často nespokojeni. Nepraktická orientace, nudná výuka, nízké požadavky na práci studenta, malý důraz na aplikaci znalostí, nereflektování požadavků trhu práce, slabá stimulace ke kreativitě.

Úřednice zabraňuje fotografování dokumentu
31. 3. 2004

Se zájmem jsem si přečetl článek Jaroslava Spurného v Respektu č. 12/2004. Oldřich Kužílek, stejně jako lidé z Ekologického právního servisu a právnička Helena Svatošová dělají mnoho velice záslužné práce, o které ledacos vím a tím víc si jí cením. Problém je ten, že tahají na kratší konec -- ten delší má v rukou zpravidla úředník veřejné správy -- a podle toho to také v praxi vypadá. Třeba takový bývalý ekologický aktivista Aleš Šulc, tak pěkně, konformně fungující v aparátu Ministerstva vnitra a připravující nový a ještě účinnější zákon o utajování ...

14. 3. 2004

Po havárii serveru Britských listů v první polovině ledna 2004 nám čtenáři rychle poskytli finanční prostředky na koupi nového serveru. Zakoupili a instalovali jsme toto zařízení: Taft SRCS14 L, server Board SE7505VB2, 533 MHz, WD2000JD - 2 kusy, Forton 460W, XEON 2,8 GHz/512k, 533BOX - 2 kusy, WD740GD - 2 kusy, server DDR 512MB PC2100 ECC reg. LP - 4 kusy, Hudson II SC5100, Rocket RAID 160, WD2000JD - 4 kusy. Celkem zařízení stálo 100 409,80 Kč, s DPH 122 500,00 Kč, fakturu uhradíme dodavateli v nadcházejících dnech.

Za finanční pomoc od čtenářů, za pomoc sponzora Globe.cz i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Dominik Joe Pantůček zadarmo postupně zprovozňuje dosud nefunkční části časopisu. Čtenáře prosíme o trpělivost: uvedeme časopis do plné funkčnosti co nejdříve.

V únoru 2004 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 7456,84 Kč. Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

29. 12. 2003

Jak Češi bojují

Na autogramiádě knihy Jak Češi bojují jsme se dověděli, že čtenáři v Německu tisknou Britské listy svým příbuzným v ČR, kteří nemají připojení na internet, a v papírové formě jim je rozesílají poštou. Totéž lze učinit jednodušeji, koupíte-li svým přátelům a příbuzným bez přístupu k internetu naši novou knihu.

Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
4. 4. 2004 Mohlo dojít v neděli ráno nad Ruzyní k letecké katastrofě? Jan  Čulík
4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
2. 4. 2004 Škoda, že není komu vyprávět o neutrinech ... Hynek  Hanke
2. 4. 2004 Lehkomyslnost nebo ignorace? Petr  Horák
2. 4. 2004 Fascinace životem na samém okraji společnosti Jan  Čulík
2. 4. 2004 Den, kdy nás Rusové pokropili césiem Radek  Mokrý
1. 4. 2004 Jste nespokojeni s výukou na vaší fakultě? Nadávat v hospodě nestačí Ivo  Bystřičan, Petr Jedlička
1. 4. 2004 Milan Kundera pětasedmdesátník Jakub  Žytek

Milan Kundera RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2004 Milan Kundera pětasedmdesátník Jakub  Žytek
1. 4. 2004 O rodné sestře plivance Jan  Čulík
30. 3. 2004 Jak vidím krále české literatury Tomáš  Koloc
6. 1. 2004 Opusy o nevěře Josef  Švéda
10. 12. 2003 Co znamená Kunderův škleb Štefan  Švec
7. 7. 2003 Prague Spring - Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí Petr  Fiala
23. 5. 2003 Nový esej Milana Kundery   
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová
3. 1. 2003 Milan Kundera a jeho Nevědomost: Láska a odpor k vlastnímu hnízdu Jan  Čulík
20. 12. 2002 Milan Kundera jako "didaktik komiky"?   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2004 Milan Kundera pětasedmdesátník Jakub  Žytek
1. 4. 2004 O rodné sestře plivance Jan  Čulík
30. 3. 2004 Bohumil Hrabal: Furiant nekonečna a věčnosti Martin  Škabraha
30. 3. 2004 Jak vidím krále české literatury Tomáš  Koloc
25. 3. 2004 Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"? Jan  Čulík
25. 3. 2004 "Laskavý humor" Bohumila Hrabala Jan  Čulík
5. 3. 2004 Desáté jaro Karla Kryla Martin  Štumpf
13. 2. 2004 Cesta na jihozápad Tomáš  Koloc
3. 2. 2004 Andělé Jaroslav  Hutka
6. 1. 2004 Opusy o nevěře Josef  Švéda

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
26. 3. 2004 Válka jako pokračování globalizace jinými prostředky Jan  Keller
25. 3. 2004 Americká vláda jako oběť ideologické zaslepenosti   
24. 3. 2004 Válka nezmenšila nebezpečí terorismu, nýbrž je naopak zvětšila Milan  Opočenský
24. 3. 2004 11. září: šokující důkazy o tajných ujednáních, promrhaných příležitostech a tragických chybách   
23. 3. 2004 Američtí činitelé začínají svědčit při vyšetřování 11. září   
22. 3. 2004 Stažení španělských vojáků z Iráku bylo nepochybně cílem Al-Kajdy Marino  Radačič
22. 3. 2004 Historie odsoudí Bushe a Blaira za ilegální válku   
19. 3. 2004 Do země sedmitisícovek, kde devítky nestačí Karel  Dolejší
19. 3. 2004 Španělé neměli lepší východisko pro snížení svého ohrožení než říci NE Iráku Tomáš  Gawron
19. 3. 2004 Američané: "Žádné vězně jsme nemučili"   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
1. 4. 2004 Stane se novým šéfem Rady BBC Blairova pravá ruka, Peter Mandelson?   
31. 3. 2004 V ČRo 6 znovu o bulvarizaci médií   
29. 3. 2004 Hrozí kvůli případu Kelly stávka v BBC?   
26. 3. 2004 Dno možností televizní rady Štěpán  Kotrba
26. 3. 2004 Dno schopností bohemistiky Štěpán  Kotrba
25. 3. 2004 Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"? Jan  Čulík
23. 3. 2004 Pokud má rozhlas obstát v nastupující éře digitalizace... Jan  Punčochář
22. 3. 2004 Český rozhlas, dlouhá vlna a odpovědnost odpovědných Štěpán  Kotrba

Zelení RSS 2.0      Historie >
16. 3. 2004 Co na novou demokracii říká internet Antonín  Slejška
15. 3. 2004 Demokracii zelenou viděti... Karel  Dolejší
11. 2. 2004 Není pravda, že česká Strana zelených má v Evropě špatnou pověst   
11. 2. 2004 Britské listy nechodí ke kováříčkovi, když mohou dojít ke kováři   
11. 2. 2004 Neztrácet zelenou naději Martin  Škabraha
10. 2. 2004 Zelené facky na pokračování   
10. 2. 2004 Tmavozelení proti temným silám aneb paměť jazyka aparátnického Karel  Dolejší
5. 2. 2004 Zelení jsou v pořádku, problém má Pavel Pečínka Jan  Beránek
4. 2. 2004 Zelená na levačku aneb Proč nemohu být "novodemokratem" Karel  Dolejší
2. 2. 2004 Nadace Heinricha Bölla se distancuje od Patočky a Beránka Pavel  Pečínka

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
26. 3. 2004 Realita nemá nic společného s předsudky Jana  Malá
24. 3. 2004 Ubohá oběť Šaronovy ubohé taktiky   
23. 3. 2004 Izrael zavraždil šéfa organizace Hamas   
15. 3. 2004 Ani v muslimských zemích není zakázána interrupce Jana  Malá
12. 3. 2004 O evropském antisemitismu   
29. 1. 2004 Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců Jana  Malá
20. 1. 2004 Palestinci nevylučují, že izraelská vláda přistoupí k jejich odsunu   
16. 1. 2004 Izrael pozval Sýrii na "mírové rozhovory" do Jeruzaléma   
14. 1. 2004 Izrael má obavy z rozšíření jaderných informací   
13. 1. 2004 O jakém míru to Ahmed Qurei mluví? Pavel  Mareš

Deníček sněmovní panny RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XIV. Alexandra  Virgová
31. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XIII. Alexandra  Virgová
29. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XII. Alexandra  Virgová
26. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XI. Alexandra  Virgová
25. 3. 2004 Deníček sněmovní panny X. Alexandra  Virgová
24. 3. 2004 Deníček sněmovní panny IX. Alexandra  Virgová
10. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VIII. Alexandra  Virgová
3. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VII. Alexandra  Virgová
28. 2. 2004 Deníček sněmovní panny VI. Alexandra  Virgová
27. 2. 2004 Deníček sněmovní panny V. Alexandra  Virgová

Školství RSS 2.0      Historie >
2. 4. 2004 Škoda, že není komu vyprávět o neutrinech ... Hynek  Hanke
2. 4. 2004 Jsme v něčem ještě dědici Masarykových koncepcí a mělo by to smysl? Miloš  Dokulil
1. 4. 2004 Jste nespokojeni s výukou na vaší fakultě? Nadávat v hospodě nestačí Ivo  Bystřičan, Petr Jedlička
25. 3. 2004 Jak přimět studenty k (inter)aktivitě Jan  Čulík
24. 3. 2004 Učení by mělo být zábavou Hynek  Hanke
22. 3. 2004 Týden neklidu 29.3. - 2.4. 2004   
19. 3. 2004 Situace studentů na středních školách aneb jak je to s agresivitou? Lukáš  Rychlík
10. 3. 2004 Zákon není kadidlo Ondřej  Hausenblas
9. 3. 2004 Nedělejte ze studentů motorové myši na fakta   

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2004 Británie: Homosexuálové získávají plná "manželská" práva   
25. 2. 2004 Hold bigotní zaslepenosti Jan  Čulík
17. 2. 2004 Odvaha k lásce Martin  Škabraha
19. 1. 2004 Stávající volební období je šancí pro partnerské soužití osob téhož pohlaví Andrea  Cerqueirová
5. 11. 2003 Festival MEZIPATRA 2003   
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
9. 9. 2003 Ještě jednou o "léčbě homosexuality" Vojtěch  Polák
9. 9. 2003 Homosexualita a potraty: Objektivní fakta versus subjektivní interpretace Pavel  Mareš
5. 9. 2003 O možnosti "léčit" homosexualitu: mýlí se pan Mareš Vojtěch  Polák
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger

Francie RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2004 Francie: Tendenční komentář Lidových novin Veronika  Valachová
1. 4. 2004 Raffarin III: reformní valčík na rozloučenou ? Josef  Brož
30. 3. 2004 Raffarin III. Josef  Brož
29. 3. 2004 Pravicová strana francouzského prezidenta Chiraca prohrála regionální volby   
8. 3. 2004 Komu prodá Francie zbraně? Simone  Radačičová
2. 3. 2004 Rozpaky nad smerovaním EÚ Adrian Peter Pressburg
1. 3. 2004 Vinaři do zbraně! Simone  Radačičová
23. 2. 2004 Bude Le Pen kandidovat? Simone  Radačičová
16. 2. 2004 Francie vyznamenala generála odpovědného za zločiny v Čečensku   
16. 2. 2004 Vzniká v EU vládnoucí triumvirát Francie, Británie a Německo?   

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2004 Katolická církev znovu zaútočila na BBC   
2. 2. 2004 Papež o právu, Bush o moci -- Svoboda o čem? Miroslav  Polreich
21. 1. 2004 Daniel Herman: Pro vnitřní potřebu není pro vnitřní potřebu, i když to musí být pro vnitřní potřebu Štěpán  Kotrba
14. 1. 2004 Kardinál podpořil užívání kondomů   
7. 1. 2004 Je-li mír možný, je povinností! Jan  Pavel II.
7. 1. 2004 Kontroverze ohledně náboženských symbolů zuří i v Německu   
25. 12. 2003 Jan Pavel II. odsoudil "terorismus"   
23. 12. 2003 Miloslav Vlk: Žena je jen schránkou pro nenarozeného člověka   
19. 12. 2003 Komunistická represe církví a procesy v padesátých letech Ivo V. Fencl
12. 12. 2003 Vatikán: další italská mafie? Fabiano  Golgo

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
15. 3. 2004 Opravdu divnej chlap Štěpánka  Matúšková
15. 3. 2004 Opravdu sprostá výstava Jan  Čulík
10. 3. 2004 Také každý měsíc menstruujete? Já ne, možná jsem divnej chlap a možná, že nejsem vůbec chlap... Jan  Paul
8. 3. 2004 Potraty a Karas: Když se řekne A mělo by se říci B Anna  Čurdová
8. 3. 2004 Jen jeden den žen, prosím Anna  Čurdová
4. 3. 2004 Stop násilí na ženách   
1. 3. 2004 Zdroj sexuálního vzrušení žen je v mozku   
20. 2. 2004 Jaké je to v Iráku?   
9. 2. 2004 Misogynní rezoluce irácké Vládní rady je odsouzena k neúspěchu   
20. 1. 2004 Jak bít manželku   

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
26. 3. 2004 Zbořte chrám! Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
8. 3. 2004 Obhájce Zdeněk  Bárta
27. 2. 2004 Lásky kdybych neměl, nic nejsem Zdeněk  Bárta
6. 2. 2004 Úžasná lehkost disidentství Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Křesťané či pánbíčkáři? Zdeněk  Bárta
17. 1. 2004 Držet hubu a krok Zdeněk  Bárta