2. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 4. 2004

Den, kdy nás Rusové pokropili césiem

Překvapené osazenstvo jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích jednoho dne zjistilo, že občanské oděvy kolegů přicházejících do práce září radioaktivitou až dvacetkrát silněji než montérky těch, co hodlali odejít domů. Bylo 29. dubna 1986.

Povrchová kontaminace oděvů příchozích kolísala od jednoho do deseti beqerelů na centimetr čtvereční, zatímco hodnota ještě přípustná pro opuštění pracoviště byla 0,4 Bq/cm2. S překvapením pak v okolí elektrárny naměřili 100 Bq/m3 objemové radioaktivity namísto obvyklých hodnot od jedné do deseti. Další měření prokázala, že zdroj leží mimo elektrárnu.

K podobným zjištěním došli i v JE Dukovany a měření potvrdila i Krajská hygienická stanice v Hradci Králové.

Pasoucí se kravičky

Část jaderné elektrárny v Černobylu vyletěla do vzduchu 26. 04. 1986 v 01:23. Uniklé radionuklidy dosáhly výšky přibližně jednoho kilometru. Dokud mrak nedoputoval do civilizovaných končin mimo území sovětské říše, vadnoucí impérium mlčelo jako zařezané glasnosť neglasnosť. Rychleji se rozpadající radionuklidy zamořily jen bezprostřední okolí "elektrýčeskovo zavóda". K nám doputovaly bytelnější produkty rozpadu prvků - jód 131 a 132, telur 132, cesium 134, cesium 137.

 • 28. dubna 1986 zjišťuje Švédsko, že nad jejich územím putuje radioaktivní mrak neznámého původu.
 • 29. dubna 1986 večer se veřejnost v ČSSR z vysílání TV a rozhlasu dozvídá o jakési havárii v Černobylu. 30. dubna 1986 vydala vláda ČSSR prostřednictvím tisku sdělení, že se "na území ČSSR provádí kontinuální měření a po celou dobu měření nebylo zjištěno žádné zvýšení radioaktivity". Pak následovalo pětidenní informační vakuum.
 • 1. května 1986 zastavují západní státy dovoz československých potravin pro přítomnost cesia 134 a 137
 • od 1. do 8. května 1986 rakouská strana odmítla na své území vpustit 471 železničních vagonů a desítky kamionů bez ohledu na zboží uvnitř, radioaktivní byl usazený silniční prach. Hodnoty převyšovaly rakouské a německé normy. Ztráty na vývozu vyčíslilo Československo za květen na 20 milionů Kčs.
 • 2. května 1986 začíná Ministerstvo vnitra monitorovat území republiky letkou sedmi vrtulníků a zřizuje za pomoci Civilní obrany v blízkosti hlavních hraničních přechodů mycí linky. Do 29. 05. uskutečnila letka 65 vzletů.
 • 5. května 1986 vydává ČTK zprávu, která konstatuje "mírné zvýšení radioaktivity"
 • 6. května 1986 vystupuje v médiích hlavní hygienička ČSR Dana Zusková, konstatuje mírně zvýšenou radioaktivitu, vyzývá k zachovávání zásad osobní hygieny a umývání ovoce a zeleniny. "Ale hlavně," dodala soudružka doktorka důrazně, "občané nám musí důvěřovat." (68 % obyvatelstva, jak dále uvidíme, nepřesvědčila)
 • 9. května 1986 Československá televize vysílá záběry přímo z postižené Ukrajiny. Záběry ukazovaly pasoucí se kravičky, klidně pracující kolchozníky (většina z nich už nežije) a zeleninu ve stejné pohodě sklízenou pro Kyjev.
 • Na závěr ukrajinské idylky vystoupil sovětský akademik Velichov a prohlásil, že "černobylská havárie je ve srovnání s jadernou válku jen nicotným incidentem".
 • Zamlčel ovšem, že úniky z této havárie jsou o několik řádů závažnější než než při havárii v anglickém Windscale v roce 1956.

  Prchající dětičky

  Bez ohledu na všechny propagandistické triky volaly matky na své děti "rychle domů, prší radioaktivní déšť".

  Občané svému vedení už dávno nedůvěřovali a jeho jakékoliv informace ignorovali. Zatímco v Polsku a v Maďarsku běžely v televizi seriózní debaty o tom jak se chovat v době zvýšeného spadu radionuklidů, co všechno a proč umývat a vlády západních států vydávaly průběžné zprávy o naměřených hodnotách, české a východoněmecké vedení vzorně stalinisticky drželo hubu a krok. Institut pro výzkum veřejného mínění orientaci ČS občanů na cizí informační zdroje v roce 1986 potvrdil:

 • 18 % mělo velké obavy o zdravotní stav vlastní nebo svých blízkých
 • 55 % bylo trochu neklidných
 • 27 % nemělo obavy vůbec
 • 44 % dotázaných změnilo své zvyklosti, z toho:
 • 35 % omezilo spotřebu mléka, 29 % omezilo konzumaci zeleniny,18 % zvýšilo osobní hygienu, 13 % omezilo pohyb v přírodě nebo vycházky.

  Téměř polovina populace se začala chovat přesně podle doporučení sdělovacích prostředků zemí Evropské unie, MLR a PLR. (J. Herzmann: Veřejné mínění o důsledcích havárie pro československé občany. IVVM - výzkum č. 86-8 Praha 1986, str. 14)

  Výzkum můžeme považovat za věrohodný: z domácích zdrojů se lidé o o tom, jak se mají chovat, nemohli dozvědět nic. Dobře věděli, že korodující, sovětskými tanky dosazený režim, by maximálně evakuoval děti stranických papalášů a zbytku by doporučil neotvírat okna. (viz havárie továrny na hnojiva v Krnově počátkem 80. let).

  Podle knihy Miroslava Vaňka "Nedalo se tady dýchat". Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1996.

 •                  
  Obsah vydání       2. 4. 2004
  4. 4. 2004 Mohlo dojít v neděli ráno nad Ruzyní k letecké katastrofě? Jan  Čulík
  4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
  4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
  4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
  2. 4. 2004 Den, kdy nás Rusové pokropili césiem Radek  Mokrý
  2. 4. 2004 Lehkomyslnost nebo ignorace? Petr  Horák
  2. 4. 2004 Fascinace životem na samém okraji společnosti Jan  Čulík
  2. 4. 2004 Škoda, že není komu vyprávět o neutrinech ... Hynek  Hanke
  2. 4. 2004 Jsme v něčem ještě dědici Masarykových koncepcí a mělo by to smysl? Miloš  Dokulil
  31. 3. 2004 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
  2. 4. 2004 Poněkud dutá diplomacie Pavel  Urban
  2. 4. 2004 Porušování lidských práv v Rumunsku Martin  Helman
  2. 4. 2004 Co vypovídá F 3,2-11 o podstatě křesťanství? Boris  Cvek
  2. 4. 2004 Podivné argumenty Hospodářských novin Petr  Nachtmann
  31. 3. 2004 V ČRo 6 znovu o bulvarizaci médií
  2. 4. 2004 Neduhy českých médií Bohumil  Kartous
  2. 4. 2004 J. Vavruška nemá pravdu Petr  Švec
  2. 4. 2004 Španělsko ví, jak jednat s teroristy Miloš  Kaláb
  1. 4. 2004 O svobodě odmítnout podřadnou práci Tomáš  Stýblo
  1. 4. 2004 O rodné sestře plivance Jan  Čulík
  1. 4. 2004 Raffarin III: reformní valčík na rozloučenou ? Josef  Brož
  1. 4. 2004 Jste nespokojeni s výukou na vaší fakultě? Nadávat v hospodě nestačí Ivo  Bystřičan, Petr  Jedlička
  31. 3. 2004 Utajování informací na úřadech je dnes velmi podstatným problémem Petr  Kužvart
  14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
  22. 11. 2003 Adresy redakce

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
  4. 4. 2004 Mohlo dojít v neděli ráno nad Ruzyní k letecké katastrofě? Jan  Čulík
  4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
  2. 4. 2004 Škoda, že není komu vyprávět o neutrinech ... Hynek  Hanke
  2. 4. 2004 Lehkomyslnost nebo ignorace? Petr  Horák
  2. 4. 2004 Fascinace životem na samém okraji společnosti Jan  Čulík
  2. 4. 2004 Den, kdy nás Rusové pokropili césiem Radek  Mokrý
  1. 4. 2004 Jste nespokojeni s výukou na vaší fakultě? Nadávat v hospodě nestačí Ivo  Bystřičan, Petr Jedlička
  1. 4. 2004 Milan Kundera pětasedmdesátník Jakub  Žytek
  1. 4. 2004 O rodné sestře plivance Jan  Čulík
  1. 4. 2004 O svobodě odmítnout podřadnou práci Tomáš  Stýblo
  31. 3. 2004 V Číně dochází k obrovskému hospodářskému rozkvětu Miloš  Kaláb
  31. 3. 2004 Utajování informací na úřadech je dnes velmi podstatným problémem Petr  Kužvart
  31. 3. 2004 Česká zbrojovka Uherský Brod vloni opět vydělávala na porušování lidských práv v rozvojovém světě