4. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 3. 2004

Amnesty International

Stop násilí na ženách

 • V České republice zakusilo rodově podmíněné násilí alespoň jednou v životě 38% žen.
 • Důsledkem tohoto násilí jsou fyzická zranění: více než 90% žen uvedlo modřiny, 27% řezné rány a 7% popáleniny nebo poranění hlavy a mozku.
 • 41% dotázaných žen v průběhu incidentu cítilo, že jejich život je v ohrožení.
 • Jen 8% žen se odvážilo incident vůči své osobě ohlásit na policii.
 • Dne 7. března 2004 zahajuje Amnesty International ČR kampaň s názvem Stop násilí na ženách, která potrvá dva roky. Jejím cílem je zaměřit se na domácí násilí, násilí páchané na ženách ve válečných konfliktech a obchod se ženami. Kampaň bude probíhat po celém světě a zapojí se do ní zhruba 150 států.

  "Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu."

  Všeobecná deklarace lidských práv

  "Lidská práva žen a dívek jsou nezcizitelnou, integrální a nedílnou součástí všeobecných lidských práv."

  Světová konference o lidských právech, Vídeň 1993

  Stop násilí na ženách

  Dne 7. března 2004 zahajuje Amnesty International ČR kampaň s názvem Stop násilí na ženách, která potrvá dva roky. Jejím cílem je zaměřit se na domácí násilí, násilí páchané na ženách ve válečných konfliktech a obchod se ženami. Kampaň bude probíhat po celém světě a zapojí se do ní zhruba 150 států.

  Amnesty International je mezinárodní neziskovou organizací bojující za lidská práva. Násilí na ženách je přitom nepřípustné porušování lidských práv.

  Amnesty International bude během víceleté kampaně spolupracovat s řadou neziskových organizací, které se problematikou násilí na ženách zabývají. V České republice se jedná zejména o organizace Rosa, ProFem, Bílý kruh bezpečí a NESEHNUTÍ.

  Cíle kampaně v České republice:

  1. Šíření povědomí o existenci problému násilí páchaném na ženách

  2. Vyvracení mýtů týkajících se domácího násilí 3. Lobbying za legislativní změny, které by vedly k lepším možnostem obrany obětem domácího násilí

  Fakta

  Násilí na ženách je pácháno po celém světě, nezávisle na úrovni společnosti, na válečném nebo mírovém stavu. Důsledkem tohoto násilí je usmrcení nebo zranění většího počtu žen ve věku 15-44 let, než kolik jich ročně podlehne rakovině, malárii nebo zahyne při dopravní nehodě.

  Každá třetí žena byla během svého života zbita, přinucena k sexu nebo jinak zneužita. 70 procent ženských obětí vražd je zabito svými partnery. Každý rok jsou dva miliony dívek ohroženy ženskou obřízkou.

  Mnoho žen se také stává předmětem násilí a diskriminace ve válečných konfliktech. Nestabilita v zemi a ozbrojené konflikty vedou ke zvýšení všech forem násilí, včetně genocidy, znásilnění a sexuálního násilí. Osobní násilí ovšem přetrvává mnohdy i po ukončení bojů, částečně i proto, že se začne považovat za společensky přijatelné.

  Domácí násilí může být fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické.

  Nejčastější formy násilného jednání

 • sociální izolace
 • zastrašování
 • vyčerpávání
 • citové týrání
 • ekonomické týrání
 • vydírání
 • zneužívání "práv" muže
 • Mýty spojené s domácím násilím

 • mýtus soukromí a intimity
 • mýtus cti
 • mýtus nadřazenosti muže nad ženou
 • mýtus nízkého vzdělání a alkoholismu u pachatelů
 • provokace ze strany ženy
 • domněnka, že se ženě násilí líbí
 • Fakta z České republiky

 • V České republice zakusilo rodově podmíněné násilí alespoň jednou v životě 38% žen.
 • Důsledkem tohoto násilí jsou fyzická zranění: více než 90% žen uvedlo modřiny, 27% řezné rány a 7% popáleniny nebo poranění hlavy a mozku.
 • 41% dotázaných žen v průběhu incidentu cítilo, že jejich život je v ohrožení.
 • Jen 8% žen se odvážilo incident vůči své osobě ohlásit na policii.
 • Domácí násilí je v České republice, podobně jako v dalších oblastech světa, jevem, o kterém není obecné společenské povědomí a který není dostatečně právně a sociálně vyřešen. V mnoha případech oběť a pachatel sdílejí společný domov, mají děti, žena často závisí na svém partnerovi ekonomicky, společensky i citově. To vše nahrává beztrestnosti pachatelů. Žena se bojí nebo stydí přihlásit se o svá práva. Je v bezvýchodné situaci citové, společenské či existenční. Domácí násilí není vnímáno jako trestný čin, který musí být jako takový souzen a potrestán. Oběť musí se stíháním pachatele souhlasit, což je pro ni v jejím postavení a z jejího hlediska často nemožné.

  Iniciativa České republiky

  Český stát je zavázán účinně stíhat a trestat domácí násilí a pomáhat jeho obětem. V roce 2004 tuto povinnost neplní bezezbytku a ani na mezinárodním poli neudělal vše proto, aby bylo zamezeno násilí na ženách. Česká republika se například nepřipojila k Mezinárodnímu trestnímu soudu.

  Obětem domácího násilí je určena webová stránka www.stopnasili.cz, kde získají více informací, jak postupovat.

  Pro další informace kontaktujte kancelář Amnesty International v ČR:

  Amnesty International ČR

  Tel./ Fax: 224 946 993

  E-mail: press@amnesty.cz

  Michala Púčiková

  Koordinátorka kampaně Stop násilí na ženách

  Tel.: 777 826 610

  E-mail: campaigns@amnesty.cz

                   
  Obsah vydání       4. 3. 2004
  5. 3. 2004 Bush terčem kritiky, že v předvolební reklamě zneužil 11. září
  4. 3. 2004 Historické smíření musí být založeno na pravdě
  4. 3. 2004 Přiznejte, že jste se spletl, vzkazuje Bushovi zbrojní inspektor
  4. 3. 2004 Nové členské země EU ohrozí odliv mozků
  4. 3. 2004 Stop násilí na ženách
  4. 3. 2004 Jak přimět poslance k reakci?
  4. 3. 2004 Slovensko: Já su havíř, kdo je - míň? Lubomír  Sedláčik
  4. 3. 2004 Politika nanic Martin  Škabraha
  3. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VII. Alexandra  Virgová
  4. 3. 2004 Beneš se zasloužil o komunistický stát Jaroslav  Hutka
  4. 3. 2004 Zprovoznili jsme fotografie
  4. 3. 2004 Už nemám soucit s Romy
  4. 3. 2004 Vědci musejí dělat, ne kecat v médiích
  4. 3. 2004 Česká média udržují veřejnost v předem určeném myšlenkovém ghettu
  4. 3. 2004 Systém licencování lékařů by se mohl zrušit
  3. 3. 2004 Publikují česká média skutečně jen to, co lidé v ČR chtějí? Jan  Čulík
  3. 3. 2004 Pochopit Hitlera a Beneše Martin  Groman
  2. 3. 2004 Irsko odepře sociální dávky všem občanům EU kromě Britů
  3. 3. 2004 Naše bedna a modrý pták Miroslav  Cingl
  3. 3. 2004 Hry, které hrají celé národy Immanuel  Wallerstein
  3. 3. 2004 Do důchodu odešel po 58 letech vysílání britsko-americký "Ferdinand Peroutka"
  3. 3. 2004 Slovensko: Školné na vysokých školách Jaroslav  Hrenák
  3. 3. 2004 Východní bouře Romů a co dál? Ivan  David
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
  22. 11. 2003 Adresy redakce
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004

  Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
  4. 3. 2004 Stop násilí na ženách   
  1. 3. 2004 Zdroj sexuálního vzrušení žen je v mozku   
  20. 2. 2004 Jaké je to v Iráku?   
  9. 2. 2004 Misogynní rezoluce irácké Vládní rady je odsouzena k neúspěchu   
  20. 1. 2004 Jak bít manželku   
  19. 1. 2004 Sexuální obtěžování a zcestná logika pana senátora Kubery Radmila  Dobešová
  19. 1. 2004 Model, který dobře padne ve Švédsku, nemusí padnout v Čechách Radmila  Dobešová
  19. 1. 2004 Parlamentní harašení Petr  Jánský
  26. 11. 2003 Jiříkovo vidění, zázrak, anebo konečně terapie na obzoru? Miloš  Dokulil
  26. 11. 2003 Netolerujme domácí násilí   
  24. 11. 2003 V Brně proti domácímu násilí   
  20. 11. 2003 Indie: skrytá epidemie AIDS: do roku 2010 bude nakaženo 10 milionů lidí   
  13. 11. 2003 Jessica Lynch a mýtus americké vojákyně   
  7. 11. 2003 Ženská práva jsou lidská práva   
  26. 9. 2003 Nigerijka nebude ukamenována