6. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 2. 2004

Virtuální bohoslužba na úplně obyčejnou únorovou neděli

Úžasná lehkost disidentství

Disidenti byli starozákonní proroci, disidentská byla první církev, disidenti byli reformátoři a všelijací opraváři církve, disidenti jsou v každé době, v každém náboženství a každém systému. A nezajímá mě ani tolik, kdo první to slovo použil a jaké vyvolává konotace tomu, či onomu. Disident není pro mne jen člověk z dob normalizace, ale kacíř kdykoliv a kdekoliv, ochotný se ale postavit proti moci. Pro mne je disidentství prostě schopnost stát proti většině, proti establishmentu. Náš kantor na teologii Amedeo Molnár nás v sedmdesátých letech učil, že biblická zvěst je na disidentství, na kacířství postavená. A já jsem skutečně hluboce přesvědčen, že tomu tak je.

Posledně jsme se snažili pochopit, co všechno Ježíš mínil výrazem "chudí duchem". Dnešní perikopa míří podobným směrem. Ježíš svými slovy chválí a povzbuzuje všechny, kteří jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoliv důvodu nepatří mezi úspěšné lidi, mezi správnou, etablovanou a zajištěnou společnost, kteří jsou chudí duchem, kteří jsou "maličcí". Ježíš stojí na straně odpadlíků od jakéhokoliv establishmentu, na straně disidentů všech dob a všech společností. Na straně všech chudých duchem, všech pokorných, všech maličkých, nezajištěných, všech, kteří se nemohou spolehnout na svou moc, na svůj vliv, na své peníze. Je na straně těch, kterým nejen že nezbývá než spoléhat na nic jiného, než na Boha a na jeho pravdu, kteří však také na nic jiného spoléhat nechtějí, kteří vědí, že: "Více sluší poslouchat Boha, než lidi" (Sk 4,19; 5,28n).

Ježíš říká svá slova v situaci vlastního neúspěchu v městech Betsaida a Chorazim ( Matouš 11,20-24). V obou městech lidé pohrdli Ježíšovým evangeliem, přestože byli svědky mocných znamení. Ježíš však nepropadá zatrpklosti, zoufalství -- naopak děkuje Bohu, velebí Boha za tento neúspěch. Rozpoznává v něm Boží vůli. Podle Ježíše je touto Boží vůlí, že vznešení a vzdělaní, mocní a arogantní neparticipují na Božích věcech. A je Boží vůlí, že na jeho věcech mají účast právě jen ti maličcí, doslova nemluvňátka (pokorní, chudí duchem, ti na okraji společnosti...).

Naopak všem úspěšným, mocným, rozumným, sebevědomým, učeným, moudrým, arogantním atd. jsou Boží věci skryty. Snad proto, aby tito lidé, objevivše ony Boží věci je neznásilnili, nezprznili a nepřevrátili v pravý opak, jak je tomuto typu lidí vlastní. Kolikrát už v dějinách zneužili mocní tohoto světa krásné věci, nádherná slova, úžasné myšlenky jen k tomu, aby jim posloužily k jejich cestě za mocí?

A právě ty nejnádhernější věci, tj. Boží věci, bývají zneužívány tím nejstrašlivějším způsobem v každém fundamentalismu každého náboženství. Kolik jen hrůz napáchalo fundamentalisticky zprzněné křesťanství, kolik zprzněný islám! Jakmile se jakákoliv idea, byť sebevznešenější stane prostitutkou moci, promění se v odpornou, vražednou ideologii.

"Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo." (Lukáš 10,21).

Člověk Ježíš, většinou svých bližních nepochopený a pohrdaný není - s Masarykem řečeno - sub specie aeternitatis člověkem poraženým. Naopak je vítězem, je mu vše dáno. To však může odhalit jen ten, kdo se to dozví tak říkajíc odjinud, tj. od Boha. A kdo se na to ovšem také sám ptá a nespokojí se s většinovým pohledem. Jak to říká apoštol Pavel ?: "A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé." (Římanům 12,2).

To je klíčová věc! Právě na zmíněném Masarykovi můžeme dobře pochopit oč jde: Když TGM odmítl Rukopisy, stal se vyvrhelem celého národa. Když hájil Žida Hilsnera, nemohl dlouho vůbec přednášet na univerzitě -- studenti jej prostě vypískali pokaždé, když vstoupil do učebny. A přeci se nakonec stal prezidentem.

Lidé by si ušetřili mnoho ponížení, hanby a utrpení, kdyby se alespoň pokoušeli rozpoznat, co je ve světě a v životě dobré, co je od nebeského Otce a kdo je to vlastně Syn a co od nás vlastně -- často napříč obecným představám církevních i jiných papalášů tento Syn chce.

"Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit." (Lukáš 10,22) .

Většinou lidí sdílená představa je taková, že každý, kdo přestane respektovat právě panující moc, je nejen blázen, ale přivolává na sebe ten nejhorší osud. Přesně to se moc také snaží všem namluvit, varuje před blíže nespecifikovanými "nedozírnými následky", straší a nahání strach. Sytými, poněkud thrillerovými výrazy to geniálně popisuje biblická kniha Apokalypsa, když líčí moc jako šelmu, která nutí každého, aby měl na sobě její cejch a každému, kdo tento cejch nemá hrozí hrozným a definitivním vyloučením z normálního života. Apokalypsa povzbuzuje každého, kdo nepoklekl před touto šelmou a neklaní se jí, nepřijal tento její cejch a nepoddal se strachu, ale naopak přijal znamení "Beránkovo". Všem těmto statečným dodává naději, že konečné vítězství je na jejich straně.

Platí skutečně přesný opak toho, co se moc snaží všem namluvit. Svoboda je při vší své nebezpečnosti, náročnosti a odpovědnosti snazší a lehčí, než otroctví strachu. Nikdy nezapomenu na slova faráře Šimsy, která řekl po návratu z vězení. Bylo to zlé, říkal, ale mnohem lepší, než žít celý život v přikrčeném strachu z moci.

Svoboda není lehká, je to také jho, ale je to jho úžasně lehké, jho, které netlačí a břemeno, které netíží. Platilo to pro Ježíše a jeho svobodu vůči establishmentu jeho doby, tj. nejen vůči farizeům a zákoníkům, jejichž náboženskou ideologii ve svých slovech nazývá oním jhem, ale i vůči Římanům, té šelmě z Janovy Apokalypsy, platilo to vždy a platí to i dnes.

Jho nedělení se o kořist s lumpy, břemeno nevytí s vlky, břemeno pokory, neúspěšnosti a tichosti, jho pevné a statečné rezistence vůči hrozbám i svodům moci je vždy lehčí, než břemeno stále ohnuté páteře, pucování klik, podlézání, hrůzy z nepřízně mocných či nadřízených. Je dokonce o mnoho lehčí, než břemeno samotného podílení se na moci, vždy ohroženého, vždy podezíravého, za fízly se schovávajícího, vždy vyděšeného, o sebe se k smrti bojícího.

"Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží" (Matouš 11,28-30).

Amen

                 
Obsah vydání       6. 2. 2004
8. 2. 2004 Británie prováděla špionáž proti spojencům v RB OSN
8. 2. 2004 Hans Blix: Výzvědné informace o Iráku byly zdramatizovány
8. 2. 2004 Intriky a cenzura v BBC?
7. 2. 2004 51% Britů: Blair by měl rezignovat
7. 2. 2004 Je Tony Blair idiot nebo lhář?
6. 2. 2004 Šéf britských konzervativců vyzval Tonyho Blaira, aby rezignoval
8. 2. 2004 Nervózní Bush vystoupí mimořádně v televizi
6. 2. 2004 Schröder odchází z čela SPD
8. 2. 2004 Nedělní rozhovor o českých médiích, o BBC a o novinářské práci
6. 2. 2004 George Novotny: Lidovky lžou
8. 2. 2004 "Kavkazcenter" obviňuje z moskevského atentátu Putina
6. 2. 2004 Teroristický útok v Moskvě
7. 2. 2004 Velitelé NATO na tajné schůzce v Liberci Štěpán  Kotrba
6. 2. 2004 Tony Blair "zasáhne proti středoevropským Romům"
6. 2. 2004 Bývalý ředitel BBC má dostat půl milionu liber za knihu o kontroverzi s vládou
6. 2. 2004 Důstojná prezentace Umělecké besedy Jan  Paul
6. 2. 2004 Rozšíření programové nabídky a vylepšená televize - nebo sen? Štěpán  Kotrba
6. 2. 2004 O vzdělání Štefan  Švec
5. 2. 2004 Šéf CIA: Naši analytikové nikdy nelíčili Irák jako bezprostřední hrozbu
5. 2. 2004 Rumsfeld: "Irácké ZHN budou ještě nalezeny"
5. 2. 2004 Nejmocnější šiitský duchovní v Iráku přežil atentát
6. 2. 2004 Zákon je sice zákon, ale... Eugen  Haičman
6. 2. 2004 Vdaným matkám, ale i těm rozvedeným Štěpán  Kotrba
6. 2. 2004 ČT i digitalizace ve Sněmovně Zdeněk  Duspiva
7. 2. 2004 Obrázky z Marsu jsou komprimovány novou technologií Štěpán  Kotrba
6. 2. 2004 Sociální dimenze EU očima budoucích poslanců
6. 2. 2004 Posílat děti do školy se třetímu světu vyplatí Simone  Radačičová
6. 2. 2004 Otázky biologické bezpečnosti, GMO a mezinárodní závazky ČR
6. 2. 2004 Americká armáda připravuje stažení z Bagdádu Marino  Radačič
6. 2. 2004 Otázky bez odpovědi
6. 2. 2004 Účel svätí prostriedky Peter  Tokár
6. 2. 2004 Novela ohrozuje základné volebné princípy Ľubomír  Andrassy
6. 2. 2004 Prezidentské voľby -- indikátor politických tendencií v SR Peter  Weiss
5. 2. 2004 Čtyři důvody, proč Bush čelí "smrti volební urnou"
5. 2. 2004 Blair přiznal, že nevěděl, že se tvrzení o útoku do 45 minut netýkalo dalekonosných střel
5. 2. 2004 Rada BBC se vzdala bez boje
4. 2. 2004 Obsah, kompetence i rozpočty jsou i nadále v rukách božích Štěpán  Kotrba
6. 2. 2004 Úžasná lehkost disidentství Zdeněk  Bárta
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2004 Úžasná lehkost disidentství Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Křesťané či pánbíčkáři? Zdeněk  Bárta
17. 1. 2004 Držet hubu a krok Zdeněk  Bárta
9. 1. 2004 Slabomyslní a malověrní - o podlehnutí kdekomu a kdečemu Zdeněk  Bárta
2. 1. 2004 Věta z římského kriminálu Zdeněk  Bárta
28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
19. 12. 2003 Svědectví Zdeněk  Bárta
12. 12. 2003 Koho má Pán Bůh rád Zdeněk  Bárta
7. 12. 2003 Bruselská modlitba Zdeněk  Bárta